بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

به طور کلی 3 مفهوم بسیار مهم در قرن حاضر، جهاني سازی ـ پیشرفت تکنولوژی و تغییر شرایط اقتصادی می‌باشند.در بازار رقابتي امروز, توجه به علم تبليغ و اثر بخشي آگهي هاي تبليغاتي اهميت بيشتري پيدا كرده , با تبليغ مي توان انسانهاي را كه قادر به تصميم گيري در مورد خريد كالا نمي باشند تحت تاثير قرار داد و اورا بسوي خواسته معيني به حركت درآورد و با توجه به اينكه يك بازاريابي موفق با درك چرايي و چگونگي رفتار مصرف كنندگان آغاز مي گردد و لذا بازاريابان بايد رفتار مصرف كنندگان و فعاليت هاي آنها را در جريان خريد و مصرف محصولات مورد بررسي قرار دهند ,اهميت اين مسآله بسيار مورد توجه مي باشدتبلیغات تلویزیونی کار خود را به طور جدی ، بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کردند.صدها ایستگاه تلویزیونی برنامه های خود را پخش میکنند و روز به روز بر تعدادتبلیغات تلویزیونی افزوده می شود.امروز تلویزیون مهمترین رسانه ارتباطات جمعی وتبلیغات می باشد.(بالدوین،1380،ص25-11).

علاوه برآنچه در بالا ذکرشد،عوامل دیگری نیز وجود داردکه ضرورت تبلیغات تلویزیونی راروشن تر می سازد.

  1. با افزایش تولیدات به تدریج فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده بیشتر می شود، لذا باید پیام فروش را در بازارهای دور و نزدیک به مصرف کنندگان رساند و محصول و مزایای آن را معرفی نمود.
  2. از طریق تبلیغات تلویزیونی برتریها و امتیازهای یک محصول و یا مزایای جدید آن مطرح می شود.
  3. از طریق تبلیغ تلویزیونی می توان موارد استعمال و نوع خدمات محصول آموزش داده شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو