بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظري :

عوامل آميخته بازاريابي : علاوه بر عوامل ذكر شده ،همه خريداران تحت تاثير عناصر گوناگون آميخته بازاريابي اند و تصميم گيري آنها وابسته به نوع محصول و ويژگيهاي آن،شيوه هاي قيمت گذاري و روشهاي پرداخت ،امكانات و تسهيلات توزيع و روشهاي ترغيبي و ترفيعي شركتهاست . بازارياب حرفه اي كسي است كه با در نظر گرفتن همه عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريد و با انعطاف پذيري و انطباق يافتن با شرايط بازار و نيازها و واكنشهاي مشتريان مي كوشند تا سهم بازار خود را نسبت به ديگر رقبا افزايش دهد.تنها راه كاميابي در اين زمينه داشتن ارتباط نزديك با بازار و شناخت رفتار مصرف كنندگان و خريداران است.منظور از آميخته فعاليتهاي ترفيعي :مجموعه اي از تبليغات ،فروش حضوري ،پيشبرد فروش و روابط عمومي است كه براي دستيابي به هدفهاي برنامه فروش مورد استفاده قرار مي گيرد . يكي از عوامل ترفيع تبليغات است كه عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حاملهاي مختلف دريافت وجه براي مؤسسات انتفاعي يا غير انتفاعي ،يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند.فرآيند تصميم گيري خريد مصرف كننده:در وراي هر عمل خريد يك فرآيندي مهم تصميم گيري نهفته است . مراحلي را كه خريدار طي مي كند تا تصميم بگيرد كه چه نوع محصولات و خدماتي را خريداري كند , فرآيندتصميم گيري خريد مي نامند كه فرآيندي شامل پنج مرحله : تشخيص مساله , جستجو اطلا عات , ارزيابي راه چاره ها,تصميم خريد و رفتار پس از خريد مي باشد. خريدار هنگام خريد ،از مراحلي از تصميم گيري مي گذرد كه شامل شناخت نياز ،كسب اطلاعات ،ارزيابي گزينه ها ،تصميم به خريد و رفتار پس از خريد مي شود .كار يا وظيفه بازارياب اين است كه در هر مرحله رفتار خريدار را درك كند و دريابدكه اين رفتار ها چه اثراتي بر عمليات وي خواهند داشت.در مرحله رفتار شناخت نياز ،مصرف كننده به وجود يك مساله يا نياز پي مي برد كه بايد از طريق تهيه محصول يا خدمت موجود در بازار آنرا حل كند يا تامين نمايد .مصرف كننده پس از كسب اطلاعات درصددارزيابي گزينه ها برمي آيد كه در اين مرحله از اطلا عات موجود استفاده مي كند .از اين به بعد ،مصرف كننده تصميم به خريد مي گيرد ودر واقع محصول را مي خرد. در مرحله نهايي از فريند تصميم گيري خريدار (رفتار پس از خريد) مصرف كننده از لحاظ اينكه احساس رضايت يا نارضايتي بنمايد اقداماتي را به عمل مي آورد. (كاتلر، آرمسترانگ،235،ص 251).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو