دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو تحقيق :   

قلمرو موضوعي:

قلمرو موضوعي تحقيق متمركز بررسی رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان مي باشد.

 

قلمرو زماني :

زمان انجام تحقيق ازاسفند ماه سال 1389 شروع و تا  فروردین 1391 طول كشيده است.

 

قلمرو مكاني:

اين تحقيق از نظر مكاني محدود به شهر تهران مي باشد.

 

1-9  محدوديتهاي تحقيق :

محقق در طي انجام اين تحقيق همواره با مشكلات مواجهه بوده است ،از يك طرف عدم تمايل به پاسخ دادن به سؤلات پرسشنامه در بين خريداران ويا مشتريان واز جانب ديگر عدم تمايل به انجام دادن و همينطور با توجه به اينكه رفتار خريداران در هنگام خريد خودرو گاهي پيچيده و مبهم به نظر مي رسيد و با توجه به اينكه علم تبليغ، با انسانهاي سرو كار دارد شناخت انسانها راحت و آسان نيست و اين خود يك مشكل مهم مي باشد. چرا كه در هنگام خريد خودرو عوامل ديگري مي تواند رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر خريد مشتريان باشد كه اين عوامل اثر گذار، بسيار زياد مي باشد و جاي بحث زيادي را دارد.

 

1-10 واژگان كليدي :

تبليغ : تبليغ از مصدر تفعيل، از ريشه بلغ، به معناي رساندن است . خود تبليغ به معناي رسانندگي و مبلغ به معناي رساننده پيام ها و آموزه هاي ويژه تبليغي است.

تبليغات: عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حامل هاي مختلف در مقابل دريافت وجه براي مؤسسه انتفاعي يا غير انتفاعي يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند .

(عباسي و محمديان ، 1386،ص99)

تبليغات تجاري : پرفسور مك كارتي تبليغات تجاري را اينگونه تعريف مي كند:تبليغات تجاري عبارتست از هر گونه ارائه پيشبرد ايده ها, كالا ها و خدمات به شكل غير شخصي يا موسسه اي كه با پرداخت هزينه آنرا انجام ميدهند (محمديان,1381,ص 2)

آگهي هاي بازرگاني: عبارتست از هر نوع مطلب اعلاميه و اطلاعيه تجاري براي جلب توجه مردم يا افكار عمومي كه از طريق رسانه ها منتشر و در آن كالا يا خدمات و يا مراجعه به موسسه هاي توصيه شده است.

مصرف كننده:  شخصي است كه يك نياز يا خواسته را شناسايي كرده و خريدي را انجام مي دهد و پس از گذراندن

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو