درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-دانلود پايان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم: اهمیت بخش روستایی

2-3-1- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه

در تعریف روستا و روستایی این نکته روشن شد که مناسب­ترین تعریف، در نظر گرفتن زنجیره به هم پیوسته­ای از سکونتگاه­هاست که در یک سر آن روستا و در سر دیگر آن شهر به مفهوم خالص آن قرار می­گیرد. با پیچیده­تر شدن جوامع، امروزه این مفهوم جای خود را به مفهوم شبکه سکونتگاه­های روستایی و شهری داده است که به معنی پیچیده­تر شدن رابطه­ی متقابل بین سکونتگاه­ها و گسترش پیوند میان آنها و تبدیل ارتباطات متقابل بین سکونتگاه­ها، از یک رابطه­ی خطی به رابطه چند جانبه، پیچیده و در زمینه­های مختلف است. بنابراین برای نشان دادن اهمیت و جایگاه سکونتگاه­های روستایی در این زنجیره یا شبکه­ی سکونتگاهی، مقایسه تطبیقی بین جوامع شهری و روستایی اجتناب­ناپذیر است.

پدیده­ی رشد سریع و بی­رویه شهرنشینی که به طور فزاینده با گذشت زمان بر وسعت و دامنه­ی آن افزوده می­شود، یکی از بارزترین پدیده­هایی است که جامعه جهانی در حال تجزیه کردن آن است. این پدیده و مشکلات روزافزون شهرها که کشورهای در حال توسعه با آن روبه­رو هستند از چنان عظمتی برخوردار است که عملاً جامعه روستایی و مسائل و مشکلات این جامعه از دید ظاهر به  مسئله­ای حاشیه­ای و کم اهمیت تبدیل شده است؛ اما به مرور بسیاری از دولتها در این کشورها به این حقیقت بنیادی رسیده­اند که بحران شهری نخست بحران تولیدکنندگان روستایی است که در شرایطی قرار گرفته­اند که راهی جز روی آوردن به شهرها برای آنها باقی نمانده است و در پایان این راه و دور باطل چیزی جز جابجایی مشکلات و پیچیده­تر شدن آن دیده نمی­شود (جمعه­پور، 1375) با وجود رشد شتابان شهرنشینی و پیوستگی مسائل شهری و روستایی، آمارها نشان می­دهند که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه وزن و اهمیت روستاها به مراتب بیش از میزان توجهی است که به آنها می­شود و همان گونه که رشد سریع شهرنشینی یک مسئله مربوط به این کشورهاست، روستانشینی و لزوم توجه به توسعه روستایی نیز به عنوان مهم­ترین مسئله در این کشورها مطرح است (جمعه­پور، 1385).

 

2-3-2- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی:

نه­ تنها از نظر سهم و وزن جمعیتی بلکه از نظر اقتصادی نیز جامعه روستایی اهمیت بسیاری دارد. جایگاه اقتصادی بخش روستایی را از چند زاویه می­توان بررسی کرد که عبارتند از:

  1. روستاها تولید کننده مواد غذایی هستند و بخش قابل توجهی از نیاز غذایی جامعه از طریق محصولات کشاورزی تأمین می­شود.
  2. روستاها از طریق تولید محصولات کشاورزی بخش قابل ملاحظه­ای از مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را تأمین می کنند.
  3. بخش روستایی سهم قابل توجهی در اشتغال تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد.
  4. اکثریت فقیر در روستاها زندگی می­کنند و توده جمعیت روستایی از درجه محرومیت بالاتری نسبت به شهرنشینان برخوردارند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار