پايان نامه ارشد:رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

 تصمیمات عمده در تبلیغ

مدیرت بازرگانی هنگام تهیه یک برنامه بازاریابی باید 5 تصمیم مهم اتخاذ نماید

 

ل2-3 تصمیمات مهم تبلیغ

منبع: (فیلیپ کاتلر، (2004

2-8-1 تعیین هدف:

در تهیه برنامه تبلیغ، تعیین هدفهای تبلیغ[1]نخستین گام به حساب می‌آید. این هدفها باید بر اساس تصمیم های گذشته در مورد بازار مورد هدف، تعیین جایگاه در بازار و آمیزه بازاریابی گذارده شود و تعیین کننده وظیفه یا کاری است که تبلیغ باید در اجرای کل برنامه بازاریابی انجام دهد.

مقصود از هدف تبلیغ انجام دادن کاری خاص است که توسط آن پیامی به یک گروه مخاطب مورد هدف در یک دوره زمانی خاص می‌رسد. می‌توان هدف تبلیغ را بر اساس مقصود اصلی طبقه بندی کرد (امکان دارد مقصود اصلی اطلاع رسانی، تشویق یا یادآوری باشد.)

تبلیغ آگاهی دهنده:[2]یا اطلاع رسانی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که محصولی جدید به بازار عرضه شود. در چنین حالتی هدف تبلیغ این است که تقاضای اولیه را به وجود آورد. بنابراین تولید کنندگان دستگاه های ضبط یا پخش باید نخست مصرف کنندگان این محصولات را از ویژگی های لوح فشرده آگاه سازند. تبلیغ تشویقی[3]زمانی اهمیت پیدا می‌کند که رقابت افزایش یابد. در چنین حالتی هدف شرکت این است که یک تقاضای خاص (نوع انتخاب) به وجود آورد.

برخی از تبلیغات تشویقی به صورت تبلیغ مقایسه ای[4]درآمده است که در آن شرکت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم محصولی با نام و نشان تجاری خاص را با انواع محصولات با نام‌ها و نشان های تجاری دیگر مقایسه می‌کند.

برای محصولاتی که به بازار اشباع رسیده اند تبلیغ یادآور[5] اهمیت دارد (شرکت در این تبلیغ مصرف کنندگان را وادار می‌کند که همواره در فکر و اندیشه محصول باشند) تبلیغات بسیار پرهزینه ای که شرکت کوکاکولا در تلویزیون انجام می‌دهد، به گونه ای طرح ریزی شده اند که اجازه ندهند مردم کوکاکولا را از ذهن خود پاک کنند و هدف این گونه تبلیغ‌ها آگاه نمودن مردم از محصول یا تشویق آنها به خرید این محصول نیست.

 

[1] . advertising objectives

[2]. informative advertising

[3] . persuasive advertising

[4] . comparison advertising

[5] . reminder advertising

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو