پايان نامه با موضوع نقش حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شرکتهاي ايراني

قسمتی از متن پایان نامه :

-هزینه‌های جايگزيني

هزینه‌هایی هستند كه بايد براي جايگزيني پرسنلي متحمل شد که در حال حاضر در موسسه يا واحد مشغول به كار هستند و به دو بخش تقسيم می‌شوند:

  • هزینه‌های جايگزيني پستي يا شغلي

– هزینه‌های پرسنلي

هزینه‌های جايگزيني پستي (شغلي) :

هزینه‌هایی هستند كه براي جايگزين كردن فردي كه يك پست سازماني را اشغال كرده است با شخصي كه بتواند خدمت مشابهي را در اين پست سازماني ارائه كند بايد تحمل كرد و اين گونه هزینه‌ها خود از سه بخش (هزینه‌های تأمین، هزينه هاي پرورشي يا آموزشي، هزینه‌های كناره گيري) تشكيل می‌شوند.

هزینه‌های كناره گيري :

مبالغي هستند كه بابت كناره گيري هر یک یا تعدادي از شاغلان پست‌های سازماني صرف می‌شوند. اين هزینه‌ها عبارتند از: هزينه پاداش يا اجرت كناره گيري، هزينه ما به التفاوت پيش از كناره گيري، هزينه خالي ماندن پست سازماني. نباید فراموش كرد كه هزينه پاداش يا اجرت كناره گيري در واقع همان هزينه بازخريد سنوات خدمت1 است و هزینه‌های ما به التفاوت پيش از كناره گيري ناشي از کاهش بهره وري فرد قبل از كناره گيري است، زيرا به طور معمول كارآيي هر فرد پيش از کناره گيري ناشي از كاهش بهره وري فرد قبل از كناره گيري است ،زيرا به طور معمول كارآیي هر فرد پيش از كناره گيري كاهش می‌یابد. هزینه‌های خالي ماندن پست سازماني،هزینه‌ای است غيرمستقيم كه از كاهش كارآيي پست‌هایی كه از خالي ماندن پست مورد نظر تأثیر می­پذیرند (رئیسی، 1381: 59) ارزش اقتصادي منابع انساني مانند ارزشاقتصادي2 همه منابع به ظرفيت کارفرما برای استفاده از توان بالقوه اين نيروها بستگي دارد. به طور مشخص ارزش اقتصادي نيروي انساني همان ارزش فعلي خدماتي است كه در آينده از آن‌ها انتظار می‌رود.

لی دی پارکر

محاسبه ارزش منابع انسانی را به 6 روش بیان کرده که عبارتند از :

1-  روش تاریخی برآورد : شامل هزینه‌های پرداخت شده مربوط به استخدام، انتصاب، آموزش استقرار و توسعه استخدام سازمان، در طول عمر مفید سرمایه گذاری‌های کارکنان، تبدیل به دارائی شده و مستهلک می‌گردند.

 2-  هزینه‌های جایگزین : معیارهایی است برای برآورد هزینه‌های جایگزین ساختن منابع انسانی یک سازمان با منابع قبلی آن که شامل هزینه‌های بازسازی، استخدام،

1 – مزاياي پايان خدمت

1– Economic Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

شناخت  تأثیر آگاهي و شناخت كافي از سيستم  حسابداري منابع انساني بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ..

شناخت  تأثیر حمایت دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .

شناخت تأثیر حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شرکتهاي ايراني