دانلود پایان نامه بررسی بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 کارکردهای فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی در واقع بخش مکمل عملکرد سازمان می­باشد. غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان تک تک اعضای یک سازمان شده و به آن­ها کمک می­کند تا همگی خود را در یک صف ببینند. نقشی که فرهنگ سازمانی در یک سازمان ایفا می­کند به عملکرد فرهنگ سازمانی و نیز تاثیرات آن بر بخش­های گوناگون سازمان تقسیم می­شود. فرهنگ سازمانی کارکردهای زیادی دارد که به برخی از آن­ها اشاره می­شود.

 • بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی شخصی و اثربخشی رهبری و با رضایت شغلی ارتباط قوی وجود دارد (طوسي؛1389: 155).
 • فرهنگ سازمانی موجب کنترل رفتار، برقراری ثبات در شیوه های انگیزش و هویت بخشی سازمان شده و تعیین کننده مرز سازمانی است یعنی سازمانها را از هم تفکیک میکند
 • نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق میکند.
 • باعث می­شود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی بوجود آید که ان چیز بیش از منابع شخصی فرد است (محمودي؛1384).
 • فرهنگ یک هویت گروهی می­سازد که این هویت، به اعضای گروه در هماهنگ سازی و انطباق خویش با سیاست­ها، ماموریت­ها و هدف­های سازمان کمک می­کند(ابراهيمي بجدني؛1391)
 • فرهنگ سازمانی به عنوان یک کنترل­کننده اجتماعی جهت تقویت رفتارهای مشخص و ارزش­های غالب عمل می­کند.
 • فرهنگ سازمانی بر روی تمام تعاملات سازمانی اثر گذار می­باشد(طوسي؛1389: 155).

 

2-2-6) انواع فرهنگ­های سازمانی

برای شناسایی فرهنگ یک سازمان، مطالعه در زمینه فرهنگ­های مختلف ضروری است. از این رو صاحب­نظران برای تشخیص نوع فرهنگ شاخص­هایی را ارائه نموده­اند. انواع فرهنگ سازمانی را بر اساس الگوی اقتضایی می­توان به شرح زیر طبقه­بندی نمود(ابراهيمي بجدني؛1391):

فرهنگ مکانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترک بیش­تر متوجه ساختار رسمی، قوانین و مقررات ، روش­ها و  رویه­های استاندارد است.

فرهنگ ارگانیکی: در سازمان­هایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مشترک عموماً بر ساختار غیر رسمی استوار است و بیش­تر تاکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزار کار.

همچنین آگاهی از این موضوع که فرهنگ سازمانی دارای ویژگی­های عمومی است بدین معنی است که سازمان دارای فرهنگ­های فرعی است. فرهنگ­های فرعی عبارتند از(Foscarini,2012):

فرهنگ حاکم: ارزش­های اصولی که اکثریت اعضای سازمان در آن مشترک هستند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  پایان نامه با موضوع نقش بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

  عنوان کامل پایان نامه :

   نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی

  معمولاً هر سازمان ابتدا به صورت یک واحد کوچک تأسیس میشود. در شروع فعالیت سازمان، فرهنگ در آن با توجه به عوامل مختلفی به سرعت شکل میگیرد. شکل گیری فرهنگی بستگی دارد به دلایل به وجود آمدن سازمان و جایگاه آن در جامعه و عوامل موفقیت آن از قبیل کارایی، مرغوبیت کالا، کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع یا مشتریان، ابداع و نوآوری، تلاش زیاد و وفاداری نسبت به سازمان. وقتی سازمان متولد می­شود تلاش زیادی از طرف کارکنان برای موفقیت سازمان صورت می­گیرد. در حقیقت فرهنگ نشان­گر درجه تلاش و تصویر کارکنان از کار خود و آینده سازمان است. به تدریج که سیستم­های پاداش، سیاست­ها، خط مشی­ها و قوانین حاکم بر کار تدوین می­یابند، مجموعه این عوامل بر شکل­گیری فرهنگ اولیه سازمان تأثیرات عمیق میگذارد. این عوامل از طرف سازمان رسمی، مشخص کننده نوع رفتار و طرز برخوردهایی هستند که برای موفقیت سازمان مهم خواهند بود. بنیانگذاران و مدیران ارشد، نقش اساسی در این شکل گیری ایفا میکنند. اصول اعتقادی، ارزش­ها ، اهداف و رفتار بنیانگذاران سازمان مشخص کننده نوع انتظارات حال و آینده سازمان بوده، این اعتقادات و رفتارها توسط دیگر مدیران سازمان به زیرمجموعه منتقل می­شوند. کارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر نظر دارند و هر واقعه مهمی که نتیجه عمل مدیریت است را به خاطر می­سپارند. عدالت، عجله، تکبر، محبت و دیگر خصایص مدیران در شکل­گیری فرهنگ سازمان تأثیر دارد. افراد آن­ها را به خاطر می­سپارند. این رفتار نشانگر این است که سازمان واقعاً چه می­خواهد. چه چیزهایی در ارتقای کارکنان مهم است. چگونه باید مسائل را حل کرد. همه این­ها مجموعه قوانین نانوشته رفتاری در کار را تشکیل می­دهند. گروه­های کار این قوانین را به عنوان هنجارهای کار پذیرفته و آن­ها را یاد میگیرند و به افراد تازه وارد می­آموزند و به این ترتیب یک فرهنگ تداوم میابد(ابراهيمي بجدني؛1391). به عبارتی منبع اصلی فرهنگ سازمانی بنیانگذاران آن هستند. موسسان یا بنیانگذاران در صحنه ایجاد فرهنگ اولیه، نقش اصلی و بسیار حیاتی ایفا می­کنند. آداب و رسوم، سنت­های متداول در سازمان و روش معمول انجام کارها تا حد زیادی، نشأت گرفته از کارهایی است، که قبلاً انجام شده و همچنین میزان موفقیتی است که عاملان آن­ها به آن دست یافته­اند. این امر، ما را به سمتی رهنمون می­سازد که بدانیم منبع غائی فرهنگ سازمانی، بنیانگذاران آن هستند(Fortado-Fadil,2012).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف تحقیق

  براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

   پایان نامه ارشد:تعیین بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

   متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

   عنوان کامل پایان نامه :

    نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

   تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی

   از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه­ای تازه پدید آمده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است در حالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می­کند تا درباره چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می­شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می­توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است. مقوله فرهنگ سازمانی اولین بار در دهه 1980 میلادی توسط اوچی[1]،واترمن[2] و دیگران مطرح شد و به دلیل ارتباط فرهنگ سازمانی با عملکرد، مدیران اجرایی نیز به آن علاقه نشان دادند(Ehtesham et al,2011). فرهنگ سازمانی پدیده­ای است که در سازمان است و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می­کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می­سازد، شیوه­ی ایجاد و دوام آن به ما کمک می­کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

   تعاریف بسیار متعددی از فرهنگ سازمانی شده است؛ اما در این جا سعی می­شود که به برخی از تعریف­های رایج پرداخته شود. برخی از دانشمندان و صاحب نظران بر روی ارزش­های فرهنگ­ سازمانی تاکید کرده­اند. فرهنگ سازمانی نمایانگر ادراک مشترک اعضای سازمانی است که رفتار آن­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. در هر سازمان ، ارزش­ها، نمادها،  مراسم و اسطورهایی وجود دارند که دائماً در طول زمان تغییر می­کنند. این ارزش­های مشترک معین میکنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ میدهند(زاهدي؛1389) هسته اصلی فرهنگ سازمانی را ارزش­هایی تشکیل می­دهند که اعضای سازمان همگی با هم در آن مشترک هستند و بر اساس این ارزش­ها، رفتارهای درون سازمانی شکل می­گیرند(Foscarini,2012). علاوه بر این فرهنگ سازمانی مجموعه­ای از ارزش­های کلیدی است که توسط اعضای سازمان به طور گسترده پذیرفته شده است. برخی دیگر بر روی بخش­های نامحسوس و نانوشته در سازمان متمرکز شده­اند؛ لذا فرهنگ را همان چیزی می­دانند

   [1] -Ouchi

   [2] -Waterman

   سوالات یا اهداف پایان نامه :

   • اهداف تحقیق

   براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

    پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

    متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

    عنوان کامل پایان نامه :

     نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

    مقدمه

    دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم به سرعت در حال تغيير و تحول مي باشد و در اين محيط پيچيده سازمان هايي موفق خواهند بود كه بتوانند با طراحي استراتژي هاي مناسب و اجراي موثر آن ها بقاي خود را تضمين كنند؛ مهم ترين عامل موفقيت در اين حركت فرهنگ سازماني است زيرا ممكن است اعمال يك استراتژي به دليل مخالفت فرهنگ سازماني كه مجموعه اعتقادات سازمان مي باشد به تاخير افتاده يا رد شود. با توجه به ارتباط استراتژي هاي جديد با فرهنگ سازماني، به جاست كه شناخت كامل و دقيقي از فرهنگ سازماني صورت گيرد (نرگسیان و همکاران؛1390). فرهنگ سازماني و ابعاد آن به عنوان عاملي كه بر رفتار اعضاي سازمان تأثير شاياني دارد، اهميت زيادي پيدا كرده و به طور وسيعي در مطالعات مربوط به رفتار سازماني مورد استفاده قرار گرفته است(احمدی و سترگ؛1388).

    نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی ابتدا در قالب کلی­تري تحت عنوان اثربخشی سازمانی، بیان شد و سپس با تاکید بر اهمیت تناسب بین سازمان و محیط پیرامون آن و ضرورت انطباق پذیري سازمان، این مفهوم توسعه پیدا کرد. در خصوص نحوه مطالعه و شناخت فرهنگ سازمانی، بین پژوهشگران توافق اندکی وجود دارد. این عدم اجماع، در مباحث مربوط به استفاده از پژوهشهاي کیفی در مقابل پژوهشهاي کمی به خوبی قابل مشاهده است . برخی از پژوهشگران معتقدند که در مطالعات فرهنگی، روشهاي کمی بسیار تصنعی، ساده انگارانه و کم ارزش هستند (Aydin – Ceylan,2009).

    با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آن­ها به فرهنگ سازمانی است(Shepstone-Currie,2012). در این بخش ابتدا به تعاریف فرهنگ و ویژگی­های آن، پرداخته و سپس فرهنگ سازمانی را تعریف کرده، مسائل مرتبط با آن را مطرح می­کنیم

    سوالات یا اهداف پایان نامه :

    • اهداف تحقیق

    براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

     پایان نامه با موضوع نقش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

     متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

     عنوان کامل پایان نامه :

      نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

     فرهنگ و زبان

     هرچه زبان و فرهنگ یک جامعه عدالت پذیرتر باشد، احتمال توسعه رفتارهای عادلانه در آن افزایش می یابد. اگر در سازمان از واژگان معرف متمایل به عدالت بیشتر استفاده شود و انتظارات افراد از همدیگر و از مسئولان سازمان شفافتر و صریحتر و مبتنی بر عدالت و جلوه های گوناگون آن بیان شود احتمال بروز رفتارهای عادلانه و تصویب قوانین و مقررات عادلانه افزایش می یابد. ضمن اینکه کارکنان و به طور کلی جمعیت شکل دهنده سازمان از اقتدار زبانشناختی بیشتری برخوردار باشند احتمال توسعه و تسری رفتارهای مودبانه­تر و عادلانه­تر افزایش می یابد(صادقی؛1390).

     با توجه به آنچه كه تا كنون ذكر شد، ملاحظه شد كه ساختار (عوامل شكل دهنده آن و عوامل الزام آور آن) بر روند توسعه عدالت (در همه جنبه هاي توزيعي، رويه اي، مراوده اي، اطلاعاتي، احساسي، مشاهده­اي و زبانشناختي) تأثير دارد ؛ ولي ماهيت اين تأثير ، شدت و ضعف آن، و مراتب آن مبهم بوده، به دقت قابل تعريف و پيش بيني نيست (شکل 2-2) از اين رو پژوهشگران ترجيح دادند

     سوالات یا اهداف پایان نامه :

     • اهداف تحقیق

     براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

      پایان نامه میزان بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

      متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

      عنوان کامل پایان نامه :

       نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

      فناوری و عدالت سازمانی

      فناوری نیز به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر ساختار سازمانی( شکل­دهی روابط شغل و شاغل و ارتباط درون سازمانی) و بازار کار بر فراگرد تحقق عدالت سازمانی تاثیر می گذارد.در ابتدا این تصور تقویت میشد که با توسعه فناوری نیاز به نیروی کار کاهش میابد. ولی در بسیاری از موارد واقعیت­های ایجاد شده این تصور را تایید نمی کردند؛ بنابراین فناوری به دو نوع سرمایه اندوز و موثر بر افزایش اشتغال و کاراندوز و موثر بر کاهش اشتغال تقسیم شد. با توسعه فناوری اطلاعات، شبکه اقتدار تخصصی و حرفه­ای جدیدی در سازمانها شکل گرفت و متخصصان سخت افزار و نرم افزار از اهمیت و اقتدار بیشتری برخوردار شدند. در واقع روند و جهت توسعه فناوری بر ساختار سازمانها، ساخت اقتدار و اهمیت نقش صاحبان تخصص­های جدید در آنها اثر داشته ممکن است موجب تغییر بسیاری از مفروضات موجود در سازمانها شود(Wendy, Anjali,2013).

      اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن

      هرچه اندازه سازمان کوچکتر باشد، تعریف عدالت بر حسب تنوع کمتر مشاغل  و تعداد کمتر کارکنان ساده­تر خواهد بود. البته تحقق عدالت هیچگاه کار ساده­ای نبوده و نیست؛ ولی به طور بدیهی هرچه مقدار و تنوع مشاغل، حرفه­ها،وضعیت­ها و شرایط در سازمان افزایش می یابد، بر مصداق­ها و موارد قابل قضاوت افزوده می­شود و تطبیق نظریه عدالت و تعریف پذیرفته شده آن بر این موارد و مصداق­ها دشوارتر خواهد بود.

      بنابراین با افزایش اندازه احتمالی، تنوع و پیچیدگی افزایش می یابد و برقراری عدالت در میان تعداد فزونتر کارکنان با سطوح متفاوت توان و تمایل و شرایط متفاوت اقتصادی و ساخت­های متفاوت اقتدار تخصصی دشوارتر می شود(پورعزت و قلی پور؛1391).

      ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی

      هرچه تنوع افراد و گروههای قدرتمند موثر بر بافت سازمان بیشتر باشد احتمالاً از سطح رفتارهای استبدادی کاسته شده بر احتمال توسعه عدالت مراوده­ای افزوده می شود. ساخت قدرت نیز هم به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر ساختار و هم به طور مستقیم از طریق تاثیر مراودات اجتماعی افراد و گروهها بر روند تحقق عدالت سازمانی تاثیر دارد.

      بدیهی است که در ساختهای دموکراتیک تر بر احتمال تسری عدالت مراوده­ای افزوده می شود و موقعیت اعمال قدرت و اقتدار در میان افراد و گروههای بیشتری توزیع می گردد. توزیع قدرت همچنین بر ساخت زبان و توسعه فرهنگ عدالت پذیر در جامعه تاثیری بسیار شگرف دارد( صادقی؛1390 )

      سوالات یا اهداف پایان نامه :

      • اهداف تحقیق

      براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

       پایان نامه با موضوع نقش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

       متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

       عنوان کامل پایان نامه :

        نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

       موانع تحقق عدالت در سازمان

       موانع تحقق عدالت در سازمان عبارتند از: تعریف نشدن اهداف و استراتژی­ها بر محور عدالت ، محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه ، فناوری و عدالت سازمانی، اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن، ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی و  فرهنگ و زبان ( صادقی؛1390 ).

        

       تعریف نشدن اهداف و استراتژی­ها بر محور عدالت

       اگر اهداف مادی بدون هیچ پیش شرط یا الزامی تعریف شوند مدیریت سازمان برای نیل به آنها بسیار ساده تر از هنگامی است که تحقق اهداف مشروط به رعایت رویه­های عادلانه باشد. زیرا “از ظلم نتوان به عدالت رسید”

       بنابراین باید در رسالتنامه هدفنامه و شرح خط­مشیها و تصمیمات سازمان تصریح شود که:

       “هرگونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد”

       بنابراین اگر طریق تحقق اهداف به صورتی غیر عادلانه ترسیم شود ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاش­های سازمانی معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند رفتارهایی در سازمان شایع و جاری می شوند که مستمراً عدالت را تخطئه می کنند. بدین ترتیب اهداف،  استراتژی­ها، خط مشی­ها و برنامه­ها ضمن اثرگذاری بر فراگرد و روند طراحی ساختار سازمان به رفتارهای آن نیز سمت و سو می دهند.

       محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه

       آثار محیط گاهی به طور غیر مستقیم (از طریق تحولات ساختاری) و گاهی به طور مستقیم بر روند تحقق عدالت تأثیر می گذارند؛ برای مثال هنگامی که سطح حقوق و دستمزد به تبع عرضه و تقاضا در بازار پایین می آید، اندکی افزایش حقوق کارکنان نسبت به بازار موجب رضایت خاطر آنان می شود، در حالی که ممکن است این حقوق کفاف زندگی آنها را ندهد. قابل تأمل است در رویکرد حق مدار به عدالت سازمانی حقوق یک شیفت کار صادقانه باید به رفع نیازهای زندگی کارکنان و تامین حداقل معیشت آنان بیانجامد(پورعزت و قلی پور؛1391).

       سوالات یا اهداف پایان نامه :

       • اهداف تحقیق

       براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

        پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

        متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

        عنوان کامل پایان نامه :

         نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

        ) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان

        برای ارتقای ادراک کارکنان از رعایت عدالت در سازمان مدیران باید به هر چهار بعد عدالت یعنی پیامدهایی که تخصیص می یابند، رویه­هایی که از طریق آن ، این پیامدها تخصیص یافته، تعاملاتشان با کارکنان و جریانات اطلاعاتی با کارکنان توجه نمایند. ممکن است مدیری فکر کند که اعمال او منصفانه و عادلانه است، در حالیکه کارکنان چنین احساسی را نداشته باشند. پژوهش­های مختلف نشان می­دهد که رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی، نظام پاداش دهی و مبنای تعلق پاداش به افراد، چگونگی حل وفصل تعارضات سازمانی، مدیریت کوچکسازی و مهمتر چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان، از جمله مهمترین خاستگاه­های ادراک عدالت و بی عدالتی در افراد می­باشند(حسین زاده و ناصری؛1390).

        رویه های استخدامی. اولین برخورد هر فرد در سازمان و قضاوت وی درباره عادلانه بودن سازمان رویه­های استخدامی و سیستم گزینشی آن می­باشد.درباره رعایت عدالت در رویه­های استخدامی باید دو نکته اساسی را مدنظر قرار داد: اول اینکه معیارها و سوالات در بحث عدالت رویه­ای نقش اساسی دارند. متقاضیان انتظار دارند که معیارها و سوالات مصاحبه و آزمون کتبی­ای که برگزار می­گردد مرتبط با شغل باشد یا حداقل چنین بنظر آید. برخی مصاحبه­ها یا آزمونها کتبی همچون آزمون­های صداقت، تجاوز و دست­اندازی در حریم خصوصی افراد می­باشد. که باید حتی الامکان از کاربرد آنها اجتناب شود. دوم اینکه در جریان مصاحبه بایستی وقت کافی به داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات داده شود. اگر از پرسشنامه استاندارد شده و آزمون کتبی استفاده می­شود، فرصت دیگری به متقاضیانی که فکر می کنند آزمون را درست پاسخ نگفته­اند داده تا دوباره آزمون دهند. به طور کلی آزمون گزینش باید با شغل مرتبط باشد و باید به داوطلب اجازه دهد که شایستگی های خود را بیان و اثبات نماید. باید هماهنگی بین نمرات داده شده به متقاضیان وجود داشته باشد. علاوه بر این متقاضیان باید بازخورد بموقع از تقاضای استخدامی خویش دریافت نمایند. باید واقعیات به آنان گفته شده و با آنان در فرایند ارزیابی مودبانه رفتار شود. در این بین مدیران در زمینه برگزاری آزمونهای استخدامی معمولاً با تناقص­هایی روبرو هستند. برای مثال از جمله آزمونهایی که از اعتبار بالایی در زمینه گزینش برخوردار است. آزمونهای کتبی توانایی شناختی و تست­های شخصیتی است. سوالات این آزمونها معمولاً مرتبط با شغل نبوده و ممکن است کارکنان انجام چنین آزمونهایی را غیر منصفانه تلقی کنند. البته توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی را می توان با مصاحبه و اجرای آزمونهای شفاهی نیز سنجید که پژوهشها نشان می دهد ادراک کارکنان از غیر منصفانه بودن چنین آزمونهایی بسیار کمتر از نوع کتبی و استاندارد آن می باشد، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد پایین بودن اعتبار پیش بینی در این روش است. برای رفع این مشکل بهتر است از آزمونهای کتبی استانداردی مثل آزمونهای نمونه کار و شبیه سازی های مبتنی بر عملکرد که هم دارای اعتبار پیش بینی و هم عدالت رویه­ای بالایی می باشند، استفاده نمود(همان منبع).

        سوالات یا اهداف پایان نامه :

        • اهداف تحقیق

        براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

         پایان نامه مدیریت:شناسایی عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

         متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

         عنوان کامل پایان نامه :

          نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

         آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان

         در سال­های اخیر توجه به مطالعات به جنبه تاریک این موضوع یعنی بی عدالتی و اثرات آن بر پیامدهایی همچون پرخاشگری، رفتارهای منحرف، انتقامجویی و مقابله به مثل جلب شده است. بارون و گرینبرگ معتقدند هنگامی افراد احساس می­کنند که در سازمان با آنها به صورت غیر منصفانه رفتار می­شود، رفتارهای پرخاشگری، رفتارهایی که از طریق آن افراد به دیگر همکاران خود صدمه می­زنند را نشان می­دهند. بنابراین ادراک عدالت در سازمان می­تواند به­عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرایانه باشد (Kray – Lind,2012) .

         کوهن، کرش و اسپکتر(2001) معتقدند که هنگامی فرد در توزیع پیامدها در سازمان احساس بی عدالتی نماید به طور منفی نسبت به آن پیامد خاص واکنش نشان داده و هنگامی که بی عدالتی در رویه­ها باشد که  به موجب آن پیامدها تخصیص یافته­اند، عکس العمل منفی فرد متوجه کل سازمان خواهد شد. مشاهده رفتارهای ناعادلانه از سوی سرپرست یا سایر افراد صاحب اختیار و قدرت در سازمان باعث می­شود تا فرد به طور منفی نسبت به سرپرست و یا مسئول خاص که شاهد رفتار ناعادلانه او بوده است عکس العمل نشان داده و به طریق مختلف نارضایتی خود را از او نشان داده، تعهد کمتر و همچنین نگرش منفی نسبت به وی پیدا کند.

         بنابراین زمانیکه کارکنان در سازمان با بی عدالتی مواجهه می­شوند در صدد انتقام­جویی و مقابله به مثل بر می­آیند. هنگامیکه مدیران و سرپرستان حساسیت و نگرانی را نسبت به کارکنانشان نشان دهند، با آنها با بزرگمنشی و احترام برخورد نمایند، کارکنان راغب می­گردند تا با نقص­های سازمان از عدالت مدارا نمایند و در غیر اینصورت به گرایش­های انتقام­جویانه و قصاصی سوق پیدا خواهند نمود. چنین رفتارهای قصاصی آسیب جدی به تجهیزات یا فرایند تولید، برداشتن بدون اجازه قطعات و از بین بردن مواد کارخانه (افزایش ضایعات) را شامل می­گردد. گراپانزوا و گرینبرگ (1997) طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با کارگرانی که به شیوه بی احترامی توسط سرپرستان رفتار می­شود، اشیایی را که برای خودشان بی ارزش بود اما برای کارفرمایشان با ارزش بود، میدزدیدند. طبق بررسی­های به عمل آمده سازمانها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند عدالت­گرایی  یک قانون نانوشته سازمانهاست، اگر بی عدالتی به سازمان از طریق مدیران تحمیل شود، عملکرد کارکنان در جهت مسیری پیشرفت می­کند که اثر تغییر تحمیل شده را جبران کند(Kray – Lind,2012).

         سوالات یا اهداف پایان نامه :

         • اهداف تحقیق

         براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

          دانلود پایان نامه تعیین عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

          متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

          عنوان کامل پایان نامه :

           نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

          عوامل ایجاد کننده بی عدالتی

          عوامل ایجاد کننده بی عدالتی در درون و بیرون سازمان تقریباً مشابه هم هستند که در اینجا به عوامل درون سازمان اشاره می­کنیم.

          اولین عامل ساختار سازمانی و خود سازمان است. بدین گونه که در اهداف و شغل­های سازمانی تفاوت­هایی وجود دارد. اگر در ساختار و مقررات حاکم بر سازمان مواردی باشد که تبعیض به وجود آورد، مسلماً بی عدالتی را نیز دنبال خواهد داشت. فرض کنید در یک سازمان برای شغل تخصصی و زیان آور دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشد. بدیهی است که نوعی بی عدالتی در داخل سازمان پدید خواهد آمد، ولی از آنجایی که افراد با میل خود شغل خودش را انتخاب می­کنند این تبعیض چندان محسوس نبوده و اعضای سازمان آن را بدون کمترین مقاومتی  خواهند پذیرفت. لذا آثار این نوع بی عدالتی در میزان کارایی کارکنان کمتر احساس خواهد شد. تغییر در ساختار  مقررات سازمان و تجدید نظر در مقررات موجود، عوامل ایجاد کننده بی عدالتی، بی عدالتی را تعدیل خواهد ساخت.

          دومین عامل یا مهمترین عامل­ها سرپرست یا مدیر سازمان­ها است.در کنار مقررات و قوانین حاکم سازمان­ها ؛ یک سری اختیارات و امکاناتی در اختیار سرپرست قرار می­گیرد تا از طریق آن سازمان را درجهت رسیدن به اهداف هدایت نماید.اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به صورت نا عادلانه توام با تبعیض استفاده کند،کارکنان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بی عدالتی را به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهند کرد.بدین سان سعی در تعدیل تبعیض خواهند نمود که نهایتاً اهداف سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد(طالب­زاده؛1390).

          سوالات یا اهداف پایان نامه :

          • اهداف تحقیق

          براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند: