پايان نامه با موضوع نقش رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش می­تواند سه هدف متفاوت را دنبال نماید. گاهی هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است، گاهی، افزودن به مجموعه­­ کلی دانش در حوزه­ای خاص است و گاهی اوقات هدف آن بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. زمانی­که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتد و یا چگونگی حل آن­ها انجام می­شود، پژوهش بنیادی یا پایه­ای[1] نامیده می­شود. همچنین این­گونه تحقیقات را پژوهش محض[2] نیز می­نامند.
یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه­های مختلف مدیریت کمک می­کنند. همچنین وقتی تحقیقی برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه­های تحقیقات کاربردی انجام می­شود، آن ­را پژوهش ارزیابی می­نامند (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص 27). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می­شود، چنین تحقیقی پژوهشی کاربردی[3] نامیده می­شود (همان منبع، ص26). اصول و روش‌هاي انجام دادن تحقيق کاربردي همانند تحقيق بنيادي است،‌ بدين معنا که در اينجا افراد مورد مطالعه به روش تصادفي انتخاب مي‌شوند و نتايج حاصل از تحقيق درمورد گروه نمونه، به جامعه‌اي که نمونه از آن انتخاب شده است، ‌براساس همان اصول تحقيق بنيادي تعميم مي‌يابد. هدف محقق از پژوهش کاربردي، دستيابي به اصول و قواعدي است که در موقعيت‌هاي واقعي و عملي به کار بسته مي‌شوند و به بهبود محصول و کارايي روش‌هاي اجرايي کمک مي‌کنند. از آن‌جایي­که اين تحقيق درباره يک موضوع واقعي، زنده و عيني انجام مي­گيرد و از نتايج آن مي­توان به­طور عملي استفاده کرد، يک تحقيق ميداني و کاربردي محسوب مي­گردد. اين نوع تحقيقات علاوه بر اينکه در محيط طبيعي سازمان­ها انجام مي­شوند، توسعه­ی دانش کاربردي در يک زمينه­ی خاص را نيز دنبال مي­کند. نتایج مورد انتظار این تحقیق را می­توان در شناسایی تاثیر نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری درست بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان خوزستان، به خدمت گرفت.

 

3-3 روش و نوع تحقيق

پايه­ی هر علمي، روش شناخت آن است و ارزش هر علمي بر روش­شناسي آن علم استوار است. روش تحقيق مجموعه­اي از قواعد، ابزار و راه­هاي معتبر و نظام­مند براي بررسي واقعيت­ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه­حل مشکلات است (خاکي، 1378، ص 202). روش تحقيق تعيین مي­کند که يک گزاره تحقيق چگونه مورد تائيد قرار مي­گيرد يا رد مي­شود. تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می­توان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی[4]) و تحقیق آزمایشی[5].­ تحقیق آزمایشی روشی نظام‌دار و منطقی برای پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهشی است که در آن محقق، محرک، رفتار یا شرایط محیطی را دست‌کاری می‌کند و تاثیر آن را بر تغییر وضعیت یا روابط بین متغیرها بررسی می‌کند (شریفی و همکاران، 1387، ص 98). این در حالی است که در تحقیق غیرآزمایشی روابط بین متغیرهای دست‌کاری نشده مطالعه می‌شود و شامل پنج نوع تحقیق پیمایشی[6]، تحقیق همبستگی[7]، اقدام پژوهشی[8]، بررسی موردی[9] و تحقیق پس- رویدادی[10] می‌شود. برای بررسی ویژگی­های جامعه آماری، تحقیق حاضر روش پیمایشی را بکار می­گیرد. این نوع تحقیق برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار می­گیرد:

الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

ب) چه رابطه­ای میان رویدادها وجود دارد؟

ج) وضعیت موجود چگونه است؟ (سرمد و همکاران،1386، ص 79-83).

تحقیق پیمایشی را به سه دسته­ی مقطعی، طولی و دلفی تقسیم کرده­اند (همان منبع). روش مورد استفاده برای تحقیق حاضر روش مقطعی است که به منظور گردآوری داده ها درباره­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان، انجام می­شود. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می­پردازد. یکی از ابعاد پر کاربرد پژوهش­های کمّی پیمایش[11] است. اعتقاد بر این است که پیمایش اجتماعی روش گرداوری حجم وسیعی از اطلاعات به شکل آماری از تعدادی از مردم در مدت زمان کوتاه می­باشد. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش به دلیل ویژگی موضوع مورد تحقیق و گستردگی جامعه آماری پیمایش می­باشد. روش پیمایش به عنوان رایج ترین شیوه مطالعاتی در علوم اجتماعی مطرح است.

دلایل اهمیت روش پیمایشی به عنوان رایج­ترین شیوه پژوهشی عبارت است از:

الف) سهولت در کمّی­سازی و تحلیل ب) قابلیت تعمیم و بالابودن اعتبار ج) مقرون به صرفه بودن د) نیاز به زمان کمتر ( سرمد و همکاران، 1386).

 

[1] .Basic and Fundamental Research

[2] .Pure Research

[3]. Applied research

[4]. Non-experimental

[5] .Experimental

[6] . Survey  research

[7]. Correlation  research

[8] . Action research

[9]. Case study

[10] . Ex post facto  research

[11]. Survey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان شعب بانک ملت استان-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مشخصات بارز خدمات

در بخش خدمات مي­توان بين داده ها و منابع تمايز و تفاوت قايل شد. براي بخش خدمات، داده ها خود مشتريان مي­باشند و منابع همان كالاهاي تسهيل­كننده، كاركنان و سرمايه در خدمت مدير خدمات هستند. بنابراين سيستم خدمات در عمل بايد با مشتريان به عنوان مشاركت­كنندگان در فرايند خدمات تعامل داشته باشد. از آنجا كه مشتريان تقاضاهاي منحصر به فردي دارند ازخواسته­هاي خود پيروي مي­كند، هماهنگ كردن ظرفيت خدمات با تقاضاي مشتريان يك چالش به شمار مي­رود.

مشاركت مشتري در فرايند خدمات: براي يك مشتري، خدمات تجربه­اي است كه در محيط خدمات روي مي­دهد و اگر اين تسهيلات طبق نظر مشتري طراحي شود كيفيت خدمات ارتقاء خواهد يافت توجه به دكوراسيون داخلي، مبلمان، طرح و نحوه استقرار اسباب، سر و صدا و حتي رنگ به درك بهتر مشتري از خدمات كمك مي­كند. نكته قابل تامل در ارائه و عرضه خدمات درك اين نكته است كه مشتري مي­تواند نقشي فعال در فرايند خدمات ايفا نمايد. اما خارج كردن مشتري از فرايند خدمات در حال رايج شدن است.

همزماني: عدم ذخيره و انبار كردن خدمات مانع بهره­گيري از شيوه سنتي مبتني براستفاده از انبار مي­شود. بنابراين توليد و مصرف همزمان خدمات فرصت­هاي بسياري را براي اعمال كنترل كيفي خدمات ضايع مي­كند.

بي دوامي: خدمت، يك كالاي بي­دوام است. يك صندلي خالي يك اتاق خالي بيمارستان و يا هتل را در نظر بگيريد. در هر یک فرصت­هاي زيادي هدر رفته است. به كارگيري كامل ظرفيت خدمات به چالشي مديريتي تبديل شده است. زيرا تقاضاي مشتري دائماً تغييرمي­كند و نمي­توان با ايجاد موجودي به اين تقاضاها پاسخ داد.

نا ملموس بودن: خدمات، عقايد و مفاهيم هستند. بنابراين نمي­توان براي ابداعات خدمات حق مالكيت معنوي و براي مبدع آن حقوق ثبت و انحصار در بهره­برداري قائل شد. براي تضمين منافع يك خدمت، ‌شركت بايد به سرعت گسترش و رشد رقبا را كنار گذارد.

ناهمگوني: ماهيت ناملموس خدمات منجر به متفاوت شدن ارائه خدمات از يك مشتري به مشتري ديگر مي­گردد. طراحي و توسعه استانداردها و آموزش كاركنان به روش­هاي مناسب، كليد و رمز موفقيت در كيفيت ارائه خدمات مي­باشد.

علاوه برمشخصات ذكر شده لاولاك و لارن رايت ويژگي­هاي ديگري هم به آن اضافه كرده­اند كه مي­توان به مشتريان مالكيت خدمات را به دست نمي­آورند، فرآورده­هاي خدماتي به عنوان عملكردهاي نامحسوس، مشاركت بيشتر مشتري در فرايند توليد، اشخاص به عنوان بخشي از توليد، تغييرپذيري بيشتر در داده ها و ستاده­هاي عملياتي، دشوار بودن ارزشيابي خدمات براي مشتريان، غيرقابل ذخيره بودن خدمات، اهميت بيشتر زمان و ‌كانال­هاي توزيع متفاوت اشاره نمود. آميخته بازاريابي خدمات از نظر بومزو بيتنر عبارتند از: مردم، مستندات فيزيكي و فرايند ارائه خدمات. در بخش خدمات، آموزش و ايجاد انگيزش در كاركنان، سطح رضایتمندي مشتري را به شدت متحول مي­سازد. شركت­ها از طريق مستندات فيزيكي مي­كوشند تا كيفيت خدمات خود را در معرض نمايش بگذارند بدين ترتيب يك هتل براي خود ظاهري آراسته درست مي­كند و سعي مي­نمايد نحوه رفتار و برخورد كاركنان به گونه­اي باشد كه قصد خدمتگذار بودن هتل براي مشتريان را نشان دهد. لاولاك و لارن رايت آميخته بازاريابي خدمات را به شرح ذيل ارائه نموده اند كه به هشت p مديريت منسجم خدمات مشهور گشته است كه عبارتند از: قيمت و ساير هزينه­هاي خدمات، مكان و زمان، تبليغات پيشبردي و آموزش، بهره­وري و كيفيت، فرايند عناصر محصول اشخاص و شواهدفيزيكي. نكته قابل توجه درباره اين عناصر اين است كه نبايد آن­ها را منفك از هم ديد بلكه عناصر فوق در ارتباط با همديگر هستند و از همديگر تأثير مي­پذيرند به عبارت ديگر در هر برنامه بازاريابي اين هشت عنصر را بايد همزمان مورد توجه قرار داد به گونه­اي كه باعث هم­افزايي در برنامه بازاريابي تدوين شده، گردد.

 

2-2-3-2 مواجهات خدماتي:

مواجهه خدماتي تعاملي سه طرفه، كه در آن مشتري و كاركنان تماس با مشتری هر دو بر فرايند خدمات در محيطي كه توسط سازمان خدماتي تهيه مي­شود اعمال كنترل مي­نمايند. مواجهه خدماتي به عنوان مثلثي در نظر گرفته مي­شود كه از تعامل منافع مشتريان، سازمان خدماتي و كاركنان كه مستقيماً با مشتري در تماس هستند تشكيل مي­شود. اين تعامل كه مصرف كيفيت خدمات در ذهن مشتري مي­باشد ريچارد نورمان آن را لحظه حقيقت ناميده است اين برخورد كوتاه اغلب لحظه­اي است كه طي آن مشتري به قضاوت و ارزيابي خدمات مي­پردازد. هر لحظه حقيقت شامل تعاملي بين مشتري و عرضه كننده خدمات است. در حالت ايده­ال سه گروه سازمان خدماتي مشتري و كاركنان تماس با مشتری وقتي با يكديگر همكاري دارند چيزي بيشتري نصيبشان مي­شود اما اگر يك گروه به تنهايي بر روي مواجهه خدماتي تسلط یابد آنگاه لحظه حقيقت بي فايده خواهد بود. در تمام مراحل ارتباط بين شركت و مشتري بايد، به استانداردهاي بالاي خدمات توجه كافي مبذول شود. لذا شركتي كه مي­خواهد استانداردهاي بالاي خدمات براي خود طراحي نمايد مي­بايست ابتداي به ساكن نيازهاي مشتريان را بشناسد، بر اين اساس مي­توان مواجهات بين مشتري و شركت را به سه دسته تقسيم كرد.

مواجهات فيزيكي: واژه مواجهه فيزيكي در برگيرنده تمام مواجهات و برخوردهايي است كه ميان مشتري و محيط فيزيكي شركت پيش مي­آيد. ساختمان­ها اسناد، نشانه ها، تميزي محيط، شفافيت برخوردها بخشي از استانداردهايي خدمات هستند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

پايان نامه مديريت:سنجش تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در فصل قبل سعی شد تا با بررسی ادبیات و سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، دید نسبتاً کاملی در این حوزه حاصل شود. در فصل پیش رو قصد داریم تا به جنبه های مختلف روش شناسی تحقیق (از جمله جامعه و نمونه آماری، روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و …) پرداخته و مخاطبان را در جریان کامل این موارد قرار دهیم.

3-2  روش شناسی پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، زیرا نتایج موضوع مطالعه را که دربانک ملی ایران شعب استان خراسان رضوی بررسی قرار می دهد به عنوان یک پژوهش کاربردی مورد استفاده مدیران بانک قرار خواهدگرفت . همچنین از لحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات پیمایشی ، زیرا به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد. در ادامه به معرفی جزئیات بیشتری راجع به روش شناسی این تحقیق خواهیم پرداخت:

3-3 فرایند کلی تحقیق

فرایند کلی تحقیق، بعد از انتخاب موضوع بشرح ذیل می باشد:

 • کسب اطلاعات اولیه در مورد موضوع پژوهش از طریق انجام بررسی های کتابخانه ای و اینترنتی و دستیابی به ادبیات تحقیق و پیشینه مطالعاتی متغیرهای موجود در تحقیق.
 • تدوین چارچوب نظری تحقیق، شناسایی مدل مفهومی و تنظیم فرضیات پژوهش.
 • تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
 • انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
 • تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
 • جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
 • وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
 • بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

پايان نامه با موضوع نقش تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران ومعاونان و سرپرستان شاغل  در شعب بانک ملی استان خراسان
می باشند. طبق آمار مأخوذه از بانک  ملی ، تعداد کل این کارکنان  در مجموع 1100نفر بود. از این تعداد، 263 نفر در حیطه مدیران و معاونان و سرپرستان قرار گرفتند بر اساس فرمول کوکران  163 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور نمونه برداری، از روش “نمونه برداری خوشه ای استفاده شد تا با این کار، همه شعب  تحت مطالعه بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم باشند و نتایج پژوهش نیز از قابلیت تعمیم بالاتری برخوردار گردد.

 

3-5 قلمرو تحقیق

3-5-1 قلمرو موضوعی

موضوع مورد بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی می باشد .

3-5-2 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شعب بانک ملی در سطح استان خراسان رضوی بوده است .

3-5-3 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق در فاصله بین بهمن ماه 92لغایت شهریور ماه 93 می باشد.

3-6 روش جمع آوری داده ها

بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:

– روش کتابخانه ای و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق

– روش میدانی (و مشخصاً پرسشنامه ای) به منظور جمع آوری داده های لازمه از جامعه آماری.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

دانلود پايان نامه بررسی تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

برون گرایی

پرپلکین و دی ژنگ[1] در پژوهشی با عنوان شخصیت برند و اعتماد مشتری در داروخانه ها که در سال 2011 صورت پذیرفت، به این نتیجه دست یافتند که تفاوت معناداری از لحاظ شخصیت برند، میان انواع داروخانه ها وجود دارد به این معنا که مصرف کنندگان، داروخانه های مستقل را اندکی قابل اعتمادتر از کالاهای چند ملیتی و داروخانه های زنجیره ای ملی، رتبه بندی نموده اند. همچنین دریافتند که سازمان ها با ایجاد شخصیت برندی که دارای صلاحیت و صداقت باشد، قادر خواهند بود خود را از سایر سازمان ها متمایز سازند که این امر سبب جلب اعتماد مشتریان خواهد شد. همچنین دریافتند که سازمان ها باید در جهت ایجاد شخصیت برندی که به بهترین شکل با اهداف شرکت، هم تراز است تلاش کنند.

والت فلورنس و همکاران[2] (2011)، در مقاله خود تحت عنوان «تأثیر شخصیت برند و ترفیعات فروش بر روی ارزش ویژه برند» به سنجش درک مشتریان از فعالیت های ترفیعی و شخصیت برند و بیان مدلی در خصوص تأثیرگذاری این دو مهم بر ارزش ویژه برند پرداختند. آن ها در نتیجه مطالعات خود به رابطه مثبت بین شخصیت برند و ارزش ویژه برند و رابطه معکوس بین ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند دست یافتند. همچنین آن ها دریافتند که ویژگی های جغرافیایی و جمعیت شناختی مشتریان بر نحوه ادراک آن ها در خصوص فعالیت های ترفیعی و شخصیت برند تأثیر گذار است.

کیم و همکاران (2011) در مقاله خود تحت عنوان «اثرات درک مشتریان از شخصیت برند در رستوران های تصادفی» با انتخاب 336 نفر به عنوان نمونه تحقیق، به بررسی رابطه درک شخصیت برند، رجحان برند و وفاداری نگرشی در رستوران های زنجیره ای اولیو گاردن و چیلی[3] پرداختند و نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری درک از شخصیت برند بر وفاداری نگرشی بود. همچنین آن ها دریافتند که در رستوران های مورد بررسی بین رجحان برند و تبلیغات افواهی رابطه مستقیم وجود دارد.

سیلوریا و همکاران[4] (2011)، در مقاله خود تحت عنوان «مفهوم سازی مجدد هویت برند در محیط های پویا» در پی تعریف مجدد هویت برند در محیط های پویا و ایجاد چارچوب مدیریتی نوین جهت کاهش چالش های مربوط به هویت برند در بازارهای جدید هستند.

در مطالعه صورت گرفته توسط ایی لین (2010)، این نتیجه حاصل آمد که یک ارتباط معنادار مثبت میان ویژگی شخصیتی برون گرایی[5] و بعد اشتیاق و هیجان[6] شخصیت برند وجود دارد. یک ارتباط معنادار مثبت میان ویژگی شخصیتی سازگاری[7] مصرف کننده، با بعد اشتیاق و هیجان، صداقت[8] و صلاحیت[9] شخصیت برند وجود دارد. ابعاد صلاحیت، قوت و استحکام و کمال شخصیت برند تأثیر معنادار مثبتی روی وفاداری رفتاری دارد. ویژگی شخصیتی سازگاری و تمایل به تجربه[10] یک تأثیر مثبت معنادار روی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری دارد.

اکلاند[11] (2008) تلاش نمود تا گونه شناسی سبک های شخصیتی ارائه دهد که هم برای تحلیل نقش گروه مفید واقع شود و هم به عنوان خطوط راهنما برای ارتباطات موثر بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. تحت این پژوهش، افراد به سه دسته تقسیم می شوند و با برچسب، آبی، قرمز و سبز شناخته می شوند. افراد آبی، وظیفه مدار بوده و تمایل دارند تا کارهایشان را طبق منطق و ساختار با موفقطت به انجام برسانند. افراد قرمز نیز ترکیبی از تمرکز روابط، دارای درگیری بالا و نقش برجسته در اجتماعات و همچنین دارای چشم انداز اجتماعی هستند. افراد سبز نیز روی مسائلی همچون تغییر و تحول، بصیرت و ایده های بدیع تمرکز دارند.

[1] – Perepelkin & Dizhang

[2] – Valette Florence

[3] — Oliver garden & Chili

[4] – Silveira et al

[5]– Extroversion

[6] –Excitrment

[7] -Agreeableness

[8] – Sincerity

[9] -Compete

[10] – Openness

[11] – Ekelund

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک -دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های برند جهانی

از نقطه نظر استینکمپ و همکاران (2003)، یک برند زمانی جهانی در نظر گرفته می شود که مصرف کنندگان معتقد باشند که برند در کشورهای مختلفی عرضه می گردد و عموما به عنوان یک برند جهانی شناخته می شود.

وی همچنین عنوان می نماید که، برندهای جهانی، به گونه ای موقعیت یابی می نمایند که قادر به بهبود تصویر جهانی خود می شوند. این نوع از مکان یابی از طریق اجزای نمادهای فرهنگی همچون، زبان، سبک های زیبا شناختی و داستان های آنها، بدست می آید. برای مثال یک برند جهانی شاید از تبلیغاتی استفاده نماید که برحسب محتوایش از برند محلی، متمایز گردد. در حالی که یک برند محلی از تصاویر و کلماتی در تبلیغات خود استفاده می نماید، که خود را با فرهنگ محلی هویت می بخشد (Steenkamp et al 2003).

2-15  ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند، یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. ارزش ویژه برند یک مفهوم چند بعدی و یک پدیده پیچیده است. به عقیده ی دیوید آکر[1] (1991)، ارزش ویژه برند تجاری یک مفهوم چند بعدی است، که شامل وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده و تداعی برند می باشد.

آکر و جوآچیمستالر[2] بر این باورند که، مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه که برند، به ارزش ارائه شده توسط یک محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا از آن ارزش کسر می کند.

کرباسی ور ویاردل (1390)، در پژوهش خود، ارزش ویژه برند را دارای چهار بعد می دانند:

2-16 کیفیت درک شده

کیفیت درک شده می تواند، به صورت درک مشتری از کیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مورد انتظارش، در مقایسه با گزینه های دیگر، تعریف شود. در نهایت، کیفیت ادراک شده از طریق دلیلی برای خرید، ایجاد تمایز، اضافه پرداخت قیمت، تمایل اعضای کانال توزیع به استفاده از محصولات با کیفیت ادراک شده بالاتر و توسعه ی برند، می تواند ایجاد ارزش نموده و در واقع بر ارزش ویژه برند تجاری تأثیر گذارد (کرباسی ور و یاردل، 1390).

[1] – David Aaker

[2] – Joachimsthaler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

پايان نامه ارشد:تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های فردی موثر بر برند

طی بیست سال اخیر، مطالعات پیرامون شخصیت حیات دوباره ای یافت. پس از سال ها فقدان تئوری پردازی و یافته های شفاف، پیرامون ویژگی های ابعاد پنج گانه برون گرایی، روان رنجوری، سازگاری، پیروی از وجدان و تمایل به تجربه، اتفاق نظر صورت گرفت .

در پژوهش صورت گرفته توسط ماتزلر و همکارانش در سال 2006،تمرکز بیشتر بر روی چهار ویژگی شخصیتی بوده است که انتظار می رود ارتباط مثبتی با انتخاب و استفاده از یک برند خاص را داشته باشد، این چهار ویژگی عبارتند از: تمایل به تجربه، ارزش لذت جویانه، برون گرایی و تأثیرگذاری (Matzler et al 2006).

2-21  تمایل به تجربه

تمایل به تجربه، در ارتباط با تخیل فعال، حساسیت زیباشناختی، توجه به احساسات داخلی، اولویت قایل شدن برای تنوع، کنجکاوی و استقلال می باشد. افرادی که درجه ی تمایل به تجربه در آنان بالاست در مورد جهان داخلی و خارجی کنجکاو هستند، مشتاق ایده های نو و ارزش های غیرمعمول بوده و هم احساسات مثبت و هم منفی را بسیار بیشتر از افراد بسته، تجربه می کنند. این افراد، خردگرایی کنجکاوانه، خلاقیت، تفکر انعطاف پذیر و فرهنگ را به نمایش می گذارند. (Matzler et al 2006).

2-22 ارزش لذت جویانه[1]

چاودهوری و هولبروک[2] (2001)، ارزش لذت جویانه را به عنوان لذت بالقوه ی یک محصول و ارزش سودگرایانه[3] را، به عنوان توانایی یک محصول در رفع نیازهای مصرف کننده می داند. محصولات دارای لذت بالقوه ی بالا، منافع غیر ملموس ارائه می نمایند و پتانسیل بیشتری برای برانگیختن احساسات مثبت در مصرف کننده دارند. در مجموع می توان گفت که این گونه افراد، ارزش های لذت جویانه محصولات را قوی تر احساس و تجربه می نمایند (Chaudhuri & Holbrook2001).

2-23  برون گرایی

پرپلکین و دی ژنگ[4] در پژوهشی با عنوان شخصیت برند و اعتماد مشتری در داروخانه ها که در سال 2011 صورت پذیرفت، به این نتیجه دست یافتند که تفاوت معناداری از لحاظ شخصیت برند، میان انواع داروخانه ها وجود دارد به این معنا که مصرف کنندگان، داروخانه های مستقل را اندکی قابل اعتمادتر از کالاهای چند ملیتی و داروخانه های زنجیره ای ملی، رتبه بندی نموده اند. همچنین دریافتند که سازمان ها با ایجاد شخصیت برندی که دارای صلاحیت و صداقت باشد، قادر خواهند بود خود را از سایر سازمان ها متمایز سازند که این امر سبب جلب اعتماد مشتریان خواهد شد. همچنین دریافتند که سازمان ها باید در جهت ایجاد شخصیت برندی که به بهترین شکل با اهداف شرکت، هم تراز است تلاش کنند.

[1] — Hedonic value

[2] – Chaudhuri & Holbrook

[3] -Utilitarian value

[4] – Perepelkin & Dizhang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

تعیین تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک – پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

وفاداری به برند

وفاداری به برند مرکز ارزش ویژه برند تجاری است. اگر مشتریان نسبت به برند بی تفاوت باشند، در واقع با توجه به ویژگی ها، قیمت و تسهیلات مرتبط با محصول و نیز تقریباً بدون توجه به برند آن، خرید می کنند. در این حالت، احتمالاً ارزش ویژه برند بسیار کم است. ولی اگر مشتریان، به خرید از برند خاصی ادامه دهند، در صورتی که رقبا ویژگی های بهتر، قیمت و یا تسهیلات مناسب تر ارائه می کنند، آن برند دارای ارزش قابل توجهی است. آکر (1991) وفاداری به برند را به صورت دل بستگی های مصرف کنندگان به برند تعریف نموده است. همچنین یو و دنتوم[1] (2001) بیان نموده اند وفاداری به نام تجاری، به گرایش وفادار بودن به یک برند اشاره دارد و می تواند به صورت تمایل مصرف کنندگان به خرید برند به عنوان اولین انتخابشان نشان داده شود (موتمنی و همکاران 1389).

از نظر بلومر و کاسپر (1995) مصرف کنندگان وفادار به یک برند خاص متعهد می باشند، این تعهد منجر به خرید دائمی محصولات این برند در هنگام استفاده از این محصول می گردد. مشتریان وفادار معمولا تمایل به پرداخت مبلغ بیشتری برای محصولات دارای برند موردنظر را دارند، زیرا ارزش های منحصر بفردی از یک برند، نسبت به سایر برندها ادراک می کنند (Bloemer & Kasper 1995).

آکر (1996) شاخص های وفاداری به برند را شامل: مقداری که مصرف کننده مایل است تا در مقایسه با سایر برندها بپردازد، رضایت و قصد خرید مجدد کالا یا خدمت معرفی نمود. اشاره به این نکته ضروری است که تکرار خرید نشانه ی کافی از وفاداری به برند نمی باشد، وفاداری به برند یکی از مهم ترین مزایای خلق تصویر ذهنی مثبت بوده و جلوه ای از ارزش ویژه ی برند می باشد. تحقیقات کیم و همکارانش[2] (2001) و براکس[3] و همکارانش[4] (2007) نشان دادند که وفاداری به برند تا حد زیادی تحت تأثیر شخصیت برند قرار می گیرد (موتمنی و همکاران، 1389).

[1] — Yoo & Donthum

[2] — Kim et al

[3] -Borax

[4] – Brakus et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

بررسی تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13 وجهه برند[1]

به عقیده ی ترونگ[2] و همکاران (2009)، وجهه برند نشان دهنده جایگاه نسبتا بالای یک برند می باشد و از جمله معیارهای کلیدی برای اظهار نظر در خصوص وجهه یک برند، می توان به تأثیر گروه های مرجع، عملکرد منحصر بفرد محصول، کیفیت و یا قیمت بالای آن اشاره نمود (Truong er al 2009).

سانگ و یانگ[3] (2008) نشان دادند که شخصیت برند شرکت به شکل مثبتی با وجهه و شهرت برند در ارتباط است و تأثیر مثبتی روی نگرش های مشتریان دارد. باترا[4] و همکاران (2003)، نیز بیان داشته اند که به سبب تمایل مشتریان به مصرف محصولاتی که نشان دهنده ثروت و یا قدرت آن ها باشد، به طور مکرر به خرید برندهای معتبر مبادرت می ورزند و به این ترتیب می توان گفت که وجهه برند به طور یکسان بر همه افراد تأثیرگذار نبوده و انتخاب یک برند خاص توسط فرد با درک او از خود و تصویر اجتماعی اش ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، افراد اجتماعی به این که در نظر مردم چگونه باشند، اهمیت می دهند و احتمالاً به دنبال خرید برندهای معتبر هستند و در مقابل، افراد گوشه گیر و بسته بر افکار و احساسات درونی خود متمرکز بوده و لذا توجه چندانی به خرید برندهای معتبر نمی نمایند (Batra et al 2003).

ویگنرنون[5] و جانسون[6] (1999)، در مطالعات خود در خصوص تأثیر وجهه برند بر تمایل به خرید مصرف کنندگان، به بیان مزایایی که وجهه برند برای مشتریان در پی دارد پرداخته اند. آن ها این مزایا را شامل ارزش آشکار درک شده[7] ارزش انحصاری درک شده[8] ، ارزش اجتماعی درک شده[9] ارزش ناشی از لذت[10] و ارزش کیفیت درک شده[11] می دانند. در این بین سه ارزش اول بین فردی بوده و به تأثیرات اجتماعی اشاره دارد و دو ارزش آخر به اثرات فردی برمی گردد. آن ها بیان داشته اند که به سبب تمایل مصرف کنندگان به کیفیت محصول، احتمالا آنان برندهای معتبر را بر می گزینند (Vigneron & Johnson1999).

[1] – Brand Prestige

[2] -Trong

[3] – Sung & Yung

[4] – Batra

[5] — Vigneron

[6] – Johnson

[7] – Perceived Conspicuous Value

[8] – Perceived Unoque Value

[9] – Perceived Social Value

[10] – Perceived Hedonic Value

[11] – Perceived Quality Value

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک -دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط برند[1]

پاندا[2] (2004) در خصوص ارتباط برند بیان می کند که، برند هسته ی مرکزی هرآنچه که مصرف کنندگان می خواهند، نیاز دارند و آن را ارزشمند می پندارند، می باشد. ارتباط برند باعث حداکثر شدن آگاهی نسبت به برند و یادآوری هرچه بیشتر آن می گردد. از این رو مشتریان برندی را می خرند که بالاترین میزان یادآوری را داشته و بیشترین رضایت خاطر در مشتریان را پدید آورد. ارتباطات برند، واکنش مشتریان را تحت تأثیر قرار داده که می تواند آن را با تجزیه و تحلیل متغیرهایی همچون آگاهی از برند برحسب یادآوری، شناسایی  نقاط قوت و یگانگی برند در ذهن مصرف کنندگان؛ اندازه گیری کند که می تواند حافظه ی مشتریان را در ایجاد یک تصویر مثبت از برند تحت تأثیر قرار دهد (Panda 2004) .

زهیر نیز در سال 2011 ارتباط برند را، جز اصلی در مدیریت رابطه برند[3] با مصرف کنندگان، کارکنان، عرضه کنندگان، اعضای کانال، رسانه ها، قانون گذاران دولتی و اتحادیه ها، می داند. ارتباط برند، با ملحق نمودن مصرف کنندگان به برند جهت قوی تر نمودن رابطه ی برند با مشتریان، در طی زمان منجر به افزایش وفاداری به برند می گردد.

وی همچنین، ارتباط برند را یک عامل بسیار مهم در ارائه ی موفقیت آمیز یک خدمت جدید به شمار
می آورد و هدف کلیدی آن را قابل لمس نمودن[4] خدمات، بویژه آنهایی که تازه و بدیع هستند، می داند. ارزیابی کلی مصرف کنندگان از برند چه خوب یا بد، متضمن معناهایی است که مصرف کنندگان به یک برند نسبت می دهند و رفتارهای خرید آنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. نگرش های مثبت نسبت به برند همچون اعتماد برند و وفاداری برای موفقیت بلندمدت حیاتی هستند. توانایی اسامی برند جهت فراخوانی احساساتی از قبیل اعتماد و اطمینان حاکی از آن است که اسامی نباید به عنوان شاهراه اصلی ارتباط در خلق نگرش های برند نادیده انگاشته شود (Zehir et al 2011).

خرید برند و تجربه استفاده از آن می باشد، در حالی که سایر ابعاد ارزش ویژه برند، در مورد برندهایی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند نیز ایجاد می شوند (گیلانی نیا و موسویان 1389).

وفاداری به برند برای رقابت و سودآوری سازمان ها امری حیاتی به شمار می آید. فورنیور و یائو[5] (1997) بر این باورند که هر سازمانی تمایل دارد تا مشتریانی با بالاترین سطح وفاداری داشته باشند. اما متأسفانه همه نمی توانند به این امر نایل شوند. ایجاد و حفظ مشتریان وفادار به برند در قلب نقشه های بازاریابی سازمان ها وجود دارد بویژه در بازارهای رقابتی و با کاهش تفاوت میان محصولات. آکر (1991) درباره ی نقش وفاداری در فرایند ارزش ویژه برند بحث نموده و خاطر نشان می کند که وفاداری برند منجر به مزایای رقابتی خاصی همچون کاهش هزینه های بازاریابی و هزینه ی جذب مشتریان علیرغم استراتژی های رقابتی رقبا می گردد. البته به طور قطع واضح است که وفاداری یکی از طرقی است که مشتریان رضایت خود را از عملکرد کالا یا خدمات دریافتی ابراز می کنند (Zehire et al 2011).

[1] – Brand Communication

[2] – Panda

[3] – brand relationships

[4] – tangibilize

[5] – Fournoer & Yao

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی :

سنجش عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی

اهداف کاربردی :

سنجش تاثیر دانش برند داخلی بر ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر تعهد بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تعهد بر برند داخلی ارزش ویژه داخلی بانک ملی خراسان رضوی.

سنجش تاثیر تمایل بر ارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

سنجش تاثیرشناسایی هویت برند بر برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی .

1-5 سوالات تحقیق

 1. آیا تمایل به برند (درسطح سازمانی) برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 2. آیا تمایل به برند بر تعهد به برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟ .
 3. آیا تمایل به برند برارتباط با برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست.؟
 4. آیا تمایل به برند بردانش برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 5. آیا تمایل به برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 6. آیا عوامل سطح فردی کارکنان برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 7. آیا تعهد به برند داخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 8. آیا دانش برند داخلی برارزش ویژه برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 9. آیا ارتباط (مشارکت و درگیری) با برندداخلی برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟
 10. آیا ارتباط با برند داخلی بردانش برندداخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟

11.آیا شناسایی هویت برند برارزش ویژه برند داخلی بانک ملی خراسان رضوی تاثیرگذاراست؟