پايان نامه ارشد مديريت:سنجش تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

شرح فرایند واحد الفین

فرایند واحد الفین یا C2 Cracker شرکت پلیمر آریاساسول با ظرفیت تبدیل سالیانه  1267000 تن گاز اتان و توليد 1 ميليون تن اتيلن در سال يكي از بزرگترين واحدهاي توليد اتيلن جهان مي باشد. خوراك اوليه ي آن از گاز اتان توليد شده در واحد استحصال اتان شركت پتروشيمي پارس تأمين خواهد شد. طراحي مهندسي و تجهيزات توسط مشاركت نارگان ايران، تكنيپ فرانسه و پيمانكار (مشاركت ناورود، استيم، تي اي جي، ICEE، فريمكو ويكان فولاد) انجام گرفته است. بخش عمده محصولات براي صادرات برنامه ريزي گرديده است و بخش ديگر آن خوراك واحدهاي MD/HDPE و LDPE و بخش ديگر آن خوراك مجتمع الفين دهم مي باشد، مراحل نصب و راه اندازي آن با توان نيروهاي جوان و مجرب شركت پليمر آريا ساسول و مراحل پيش راه اندازي و راه اندازي با همكاري پتروشيمي تبريز صورت گرفته است.

گاز اتان بعنوان خوراك از واحد بالا دستي ( شرکت پتروشیمی پارس ) با اتان برگشتي از بخش سرد واحد مخلوط مي‌شود. برای تنظیم دمای عملیات ، خوراك ورودی پيش‌گرم شده و به هدر كوره ها براي تقسيم ميان كوره‌ها فرستاده مي‌شود واکنش اصلی تبدیل اتان به اتیلن در کوره های واحد و بصورت پیرولیز حرارتی صورت گرفته و مابقی بخشهای واحد عمدتا برای جداسازی و خالص سازی محصولات و مواد تولیدی و نیز تامین بخار و دیگر تاسیسات جانبی واحد بکار میروند. ] 3 [

پيروليز با وجود اينكه پديده بسيار پيچيده اي مي باشد امّا به عنوان قالبي اصلي براي هيدروژن‌زدايي و جداسازي پيوندهاي C-C به راديكالهاي آلي به كار مي‌رود. اين دو واكنش ماهيتاً گرماگير مي باشند. بنابراين براي ادامه يافتن واكنش گرمای مورد نیاز می بايست فراهم شود.

در دماهاي بالا هيدروكربنها، ناپايدار شده و مواد به هيدروژن، متان، الفين‌ها و آروماتيك‌ها تجزيه مي‌شوند. همچنين در دماهاي بالاتر دي‌الفين‌ها و آروماتيك‌ها شكل مي‌گيرند كه تحت اين شرايط پايدار هستند. بنابراين نه تنها الفين‌هاي سبك‌تر مانند اتيلن و پروپيلن بلكه آروماتيك‌هاي ميعان شده سنگين‌تر و قير نیز توليد مي‌شود.

مكانيسم واكنش بر اساس تشكيل راديكالها از طريق مكانيسم زنجيراست كه باعث توليد الفين‌ها از هيدروكربنها  مي شود. براي توضیح بيشتر پيروليز اتان را در مراحل زير نشان داده‌ايم:‌

2-1)

اين واكنش آغازي است؛ شكافتن پيوندهاي كربن كربن با تشكيل دو راديكال

2-2)

اين واکنش انتقال يا جداسازي هيدروژن است. يك راديكال با يك مولكول خوراك تركيب مي‌شود و راديكال جديدي را توسط جدا ساختن اتم هيدروژن شكل مي‌دهد.

2-3)

 

اين واكنش انتشار است. راديكال توسط شكل‌گيري يك مولكول الفين پايدار مي‌شود و يك راديكال هيدروژن توليد مي‌كند.

 

 

نتيجه كلي مرحله (b3+a3) مي‌شود:

2-4)

كه در واقع واكنش اصلي پيروليز اتان است. در مراحل پاياني، متان و هيدروكربنهاي سنگين‌تر مانند بوتان تشكيل مي‌شوند.

برای بهبود پیشرفت واکنش به سمت تولید محصول مطلوب ، فشار درون تیوبهای کوره بايد پايين باشد زيرا در فشارهاي بالاتر شرايط به نفع واكنشهاي ثانويه مي‌باشد. به منظور پايين نگه داشتن فشار جزيي هيدروكربن، بخار آب رقيق‌ساز (Dilution Steam) به گاز ورودی به کوره ها اضافه مي‌شود.

تبديل خوراک به اتيلن به عنوان محصول مطلوب، با دما افزايش مي‌يابد. امّا در اين روند محدوديت وجود دارد. در دماي بالا، واكنش‌هاي ثانويه به وجود مي‌آيد كه در آن الفين‌هاي سبك واكنش داده ، متان و همچنين تركيبات آلي حلقوي و سنگين شكل مي‌گيرند. اين امر باعث كاهش بازدهي

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتيجه كلي مرحله (b3+a3) مي‌شود:

2-4)

كه در واقع واكنش اصلي پيروليز اتان است. در مراحل پاياني، متان و هيدروكربنهاي سنگين‌تر مانند بوتان تشكيل مي‌شوند.

برای بهبود پیشرفت واکنش به سمت تولید محصول مطلوب ، فشار درون تیوبهای کوره بايد پايين باشد زيرا در فشارهاي بالاتر شرايط به نفع واكنشهاي ثانويه مي‌باشد. به منظور پايين نگه داشتن فشار جزيي هيدروكربن، بخار آب رقيق‌ساز (Dilution Steam) به گاز ورودی به کوره ها اضافه مي‌شود.

تبديل خوراک به اتيلن به عنوان محصول مطلوب، با دما افزايش مي‌يابد. امّا در اين روند محدوديت وجود دارد. در دماي بالا، واكنش‌هاي ثانويه به وجود مي‌آيد كه در آن الفين‌هاي سبك واكنش داده ، متان و همچنين تركيبات آلي حلقوي و سنگين شكل مي‌گيرند. اين امر باعث كاهش بازدهي اتيلن و Over Cracking مي‌شود كه بايد از اين امر جلوگيري شود چرا كه باعث تشكيل قير و كك مي‌شود. ] 3 [

2قلب كوره پيروليز، كويل تشعشعي است که يك راكتور Plug Flow می باشد كه در آن پيروليز هيدروكربنها انجام مي‌شود. با توجه به ماهيت گرماگير واكنش، واكنش‌هاي پيروليز توسط گرماي نسبتاً بالايشان مشخص می ‌شوند.

براي فراهم كردن گرماي واكنش، كويلهاي تشعشعي در معرض تشعشع حاصل از سوختن گاز درون محفظة آتش (Fire Box) قرار گرفته‌اند.

كوره‌هاي واحد براي كراكينگ‌هاي گاز اتان با راندمان تبديل %65 با نسبت بخار آب به هيدروكربن 3.0 طراحي شده‌اند. هر كوره به 36 مشعل ديواره‌اي و 36 مشعل كف مجهز شده است. پنجاه درصد از گرماي مورد نياز توسط مشعل های ديواره‌اي و پنجاه درصد توسط مشعل های كف تأمين مي‌شود.

گازهاي حاصل از كراکينگ حرارتی در کوره ها از طريق تماس با جريان سير كوله Quench  Water در برج 201ـT سرد مي‌شوند. قسمت عمده بخار آب رقيق‌ساز شارژ شده بدرون كوره‌هاي كراکينگ همراه با مقدار كمي قير، آروماتيك‌هاي سنگين و ذرات كك در اين برج ميعان و جدا مي‌شود. گازهای خروجی از T-201 پس از جداسازی آب همراه و میعانات سنگین به کمپرسور اصلی واحد برای افزایش فشار فرستاده می شود. اين كمپرسور گريز از مركز پنج مرحله‌اي، سه پوسته (case)وبيست ايمپلر دارد که توسط توربين بخار با استفاده از  بخارVHP توليد شده در كوره‌ها كار مي‌كند. توربين داراي دو قسمت مي‌باشد. قسمت اول بعنوان يك توربين بخار بدون كندانسور که بخار خروجي آنHPS است،عمل مي کند وقسمت دوم توربيني است که داراي کندانسور در خروجي است و براي موازنه قدرت مصرفي از بخار خروجي از قسمت اول استفاده مي‌كند.

گازهاي حاصل از كراكينگ از T-201 محتوي دي‌اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن (كه بعنوان گازهاي اسيدي شناخته مي شوند) مي‌باشد. اين تركيبات بايد قبل از فرايند سردسازي در دماي بسيار پايين (cryogenic) از سيستم خارج شوند. دي‌اكسيد كربن ممكن است تبديل به يخ خشك شود و سولفيد هيدروژن سم كاتاليست است. همچنين مقدار دي‌اكسيد كربن در محصول اتيلن نهايي بايد به 0.1 ppm حجمي محدود شود. دفع گازهاي اسيدي در T-301، برج شستشو با كاستيك انجام مي‌شود. كه بين مرحله چهارم و پنچم كمپرسور واقع شده است. بنابراین گاز فشرده شده از مرحله چهارم به قسمت دفع گازهاي اسيدي براي حذف دي‌اكسيدكربن و سولفيد- هيدروژن فرستاده شده و پس از زدودن و حذف گازهای اسیدی به کمپرسور برگشته و  در مرحله پنجم تا فشار نهايي 25.33 بار فشرده مي‌شود.

پس از فشرده سازی و افزایش فشار برای خالص سازی و جداسازی محصولات تولیدی از عملیات سرد سازی استفاده می شود . گازهاي حاصل از كراكينگ پس از افزایش فشار با دماي Cْ15  به قسمت سرد سازی واحد وارد مي‌شود. در این بخش اتيلن و هيدروكربن‌هاي سنگين‌تر توسط سردکردن مرحله‌اي تا Cْ135 ـ ، ميعان مي‌شوند. ] 3 [

در بخش اول جداسازی تركيبات سبک (متان و سبكتر) در برج عريان‌سازي(Stripping)، جدا مي‌شوند.

محتويات پايين برج متان‌زدا با جريان پروپيلن پيش‌گرم و بطور جزيي بخار مي‌شود و به برج اتان‌زدا فرستاده مي شود،اين برج (T-402 ( يك برج سيني‌داراست كه از بخار فشار پائين ((LPS درريبويلر آن استفاده مي‌شود. فشار عملياتي بصورتي تعيين مي شود كه دماي سيني پايين براي حداقل كردن آلودگي ناشي از پليمريزاسيون بوتا‌دي‌ان به اندازه كافي كم باشد. علاوه براين، بــرج به يك ريبويلر يـدكي مجهز شده است و سيستم تــزريق بازدارنده پلــيمريزاسيون (W-402)پيش‌بيني شده است. تــزريق بازدارنده ، دوره‌هاي طولاني کاري بين  Shut Downهاي برنامه‌ريزي شده را مطمئن مي‌سازد.

جريان بالا سري اتان زدا به سيستم هيدروژناسيون استيلن فرستاده مي‌شود. .محصولات پائين برج اتان زدا ((C3+ تحت جريان كنترل شده با كنترل لول برج به بيرون واحد براي ذخيره يا بهره برداري فرستاده مي‌شود.

برشهاي دوكربنه هيدروژنه به T-403 فرستاده مي‌شود. اين برج به 117 سيني با ظرفيت بالا، 108 سيني جدا سازي ( Fractionation  ) و 9    سيني  Pasteurisationمجهز  شده است.

اتيلن خالص از سيني شماره 9 بدست مي‌آيدو به چرخه تبريد اتيلن فرستاده مي‌شود، جائيكه قبل از فرستادن آن به خطوط ، بخار مي‌شود و يا بعد از سرد كردن در E-507 A/B/C  با دماي بسيار پايين ذخيره مي‌شود. ] 3 [

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

تعیین تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

آشنایی با محدوده تحت مطالعه

 

2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

پتروشیمی به صنایعی گفته می شود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی پس از فرآورش در یک سری فرآیندهای شیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل می شوند. تولید محصولات پتروشیمی به گونه ای است که در برخی حالات یک واحد اصلی در بالادست ماده اولیه واحدهای دیگر را تولید می کند مانند واحد الفین که با تولید اتیلن و پروپیلن نیاز واحدهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن را تأمین می کند. لذا با توجه به تنوع و تفاوت فرآیندی در مجتمع های پتروشیمی بررسی وضعیت انرژی در هر واحد به صورت جداگانه انجام خواهد شد از طرفی این صنعت همانند صنایع پالایشگاهی به گونه ای است که در برخی واحدها نظیر الفین، سوخت به عنوان خوراک مصرف می گردد.

صنعت پتروشیمی، تأمین کننده اصلی مواد مصرفی مورد نیاز در بیشتر صنایع دیگر مانند شیمیایی، برق و الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی و غیره می باشد. عواملی چون ارزانی مواد اولیه، ارزش افزوده فرآورده ها و نیاز فراوان و حیاتی به محصولات پتروشیمی، از مهمترین عوامل سرمایه گذاری در این صنعت محسوب می شوند. تاریخچه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران به سال 1342 که نخستین واحد تولید کود شیمیایی در شیراز ساخته شد، باز می گردد و تا سال 1356 که از آن به دوران گسترش اولیه صنعت پتروشیمی در ایران یاد می شود، واحدهای پتروشیمی رازی، آبادان، خارک، فارابی، بندرامام، طرح توسعه پتروشیمی شیراز و کربن اهواز به بهره برداری رسید.

اما سال های میان 57 تا 68 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، توسعه صنعت به حداقل رسید و در این سال ها تنها احداث پتروشیمی بندر امام تکمیل شد و پتروشیمی شیراز گسترش یافت. تا پایان سال 1368 تولید محصولات پتروشیمی در کشور سالانه 4/2 میلیون تن بود.

از سال 68 تا 78 که آن را دوران تجدید حیات و بازسازی صنعت پتروشیمی می نامند، مجتمع هایی چون اصفهان، اراک، خراسان، ارومیه و تبریز احداث و پتروشیمی بندر امام کامل تر شد و با پایان یافتن این دوره که مصادف با سال پایانی برنامه دوم توسعه نیز بود، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور به 12 میلیون تن رسید.

دوره چهارم حیات این صنعت به دوران تثبیت و جهش نام گرفته؛ از سال 1378 آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. در این دوران صنعت پتروشیمی به سمت استقرار در کلاس جهانی حرکت کرد و با احداث واحدهای پتروشیمی بی نظیری چون جم، نوری (برزویه)، زاگرس و پردیس که هرکدام به عنوان بزرگترین تولید کنندگان محصولات پلیمری و شیمیایی در  جهان شناخته می شوند، علاوه بر کسب اعتبار جهانی، نام خود را در زمره توانمندترین صنایع کشور نیز جای داد. صنعت پتروشیمی در این دوره توانست به ویژگی های ممتازی چون رشد تولید، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقا جایگاه صنعت در صادرات غیرنفتی و اقتصاد ملی و ارتقای نسبی جایگاه صنعت در منطقه و جهان دست یابد تا جایی که در سال گذشته سهم ایران از سبد محصولات تولیدی پتروشیمی در خاورمیانه به 3/25 درصد رسید.

ایران در حال حاضر در رتبه ی شصتم بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پتروشیمی جهان قرار گرفته است و تا سال 2010 میلادی بالغ بر 14 درصد صنعت پتروشیمی جهان را در اختیار خواهد گرفت. این در حالیست که ایران دومین تولیدکننده ی بزرگ اوپک است و بیش از 10 درصد ذخایر قطعی نفت جهان را در اختیار دارد. این کشور دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

دانلود پايان نامه ارشد :تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

آشنایی با شرکت پلیمر آریاساسول

پروژه الفین نهم بر اساس خوراک موجود در گازهای استحالی از منطقه پارس جنوبی طراحی و جزء اولین پروزه های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه عسلویه است. ایجاد این واحد نتیجه رویکرد اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از خوراک های مایع به خوراک گازی جهت تولید اتیلن است. این طرح در زمینی به مساحت 72 هکتاری در محدوده منطقه انرژی ویژه پارس در خلیج فارس به وسیله شرکت پلیمر «آریاساسول» در حال بهره برداری است. زمان شروع طرح مربوط به سال 1380 و بهره برداری از این پروژه به سال 1385 باز می گردد.

در راستای سیاست گذاری اقتصادی برنامه سوم توسعه علاقه مندی شرکت «ساسول» جهت مشارکت در سرمایه گذاری این پروژه، شرکت پلیمر «آریاساسول» در تاریخ 18/12/1381 به صورت سرمایه گذاری مشترک 50% – 49% بین شرکت کلی صنایع پتروشیمی و شرکت ساسول تشکیل و مقرر گردید. پروژ ه های تولید اتیلن، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سنگین و بخش های برون واحدی توسط این شرکت اجرا گردید] 2 [

 

خوراک طرح 000/267/1 تن اتان، 556 تن پروپان، 7170 تن هگزن، 1481 تن پروپلین و 865 تن هگزان در سال می باشد؛ که منایع تأمین آنها به ترتیب از شرکت پتروشیمی پارس، واردات تا قبل از بهره برداری از پتروشیمی جم و منابع داخلی است.

000/400/1 تن اتیلن، 000/300 تن پلی اتیلن سبک، 000/300 تن پلی اتیلن متوسط و سنگین و 000/90 تن        بوش های سه کربنی و سنگین تر C3 در سال.

محصولات نهایی طرح خردایش اتان که ظرفیت واحد 000/000/1 تن در سال که نوع محصول اتیلن به مثدار 000/000/1 است و به مصارف صادرات، محصول میانی و خوراک واحدهای فرآیندی پایین دستی، خوراک مجتمع های دیگر (به طور مثال الفین 10) است؛ و محصول برش پروپان C3 به ظرفیت 000/90 تن به مصارف واحد خوراک مجتمع دیگر الفین 10 می رسد.

 

پلی اتیلن متوسط و سنگین که ظرفیت واحد 000/300 تن در سال که نوع محصول پلی اتیلن متوسط و سنگین که به مقدار 000/300 تن در سال است به مصارف لوازم خانگی، فیلم، ظروف، قطعات صنعتی، لوله و بطری پلاستیکی می رسد.

پلی اتیلن سبک به ظرفیت واحد 000/300 تن در سال که نوع محصول پلی اتیلن سبک به مقدار 000/300 تن در سال بوده به مصارف فیلم، کیسه، ظروف، پوشش کابل و قطعات صنعتی می رسد.

ظرفیت این واحد 000/000/1 تن اتیلن در سال است که خوراک اولیه آن به میزان 1267000 تن، از محل استحصال اتان پتروشیمی پارس تأمین می گردد. این واحد اولین واحد الفین است که خوراک آن صدر در صد گازی است. از خصوصیات عمده این طرح، استفاده بهینه انرژی، بالا بودن نسبت تبدیل اتان به اتیلن در مقایسه با واحدهای مشابه، کمترین سرمایه گذاری در مقایسه با واحدهای یکسان و ارزانترین تولید کننده اتیلن است] 2 [

برق 14 مگا وات، آب بدون املاح 5/2 متر مکعب در ساعت، نیتروژن 2400 نیوتن متر مکعب در ساعت، عملکرد این واحد عبارتند از:

الف: برقراری ارتباط سرویس های مختلف بین واحدها و پتروشیمی مبین

ب: بخش نیرو در بین واحدها

ج: تأمین سرویس آب آتش نشانی برای واحدها

د: تأمین سرویس آب خنک کننده شیرین برای واحدهای پلی اتیلن.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

پايان نامه بررسی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

5  بخش دی اتانایزر

محتويات پايين برج متان‌زدا با جريان پروپيلن پيش‌گرم و بطور جزيي بخار مي‌شود. و به برج اتان‌زدا فرستاده مي شود،اين برج(T-402 (يك برج سيني‌داراست كه از بخار فشار پائين ((LPS درريبويلرآن استفاده مي‌شود، وارد مي‌شود. فشار عملياتي بصورتي تعيين مي شود كه دماي سيني پايين براي حداقل كردن آلودگي ناشي از پليمريزاسيون بوتا‌دي‌ان به اندازه كافي كم باشد. علاوه براين، بــرج به يك ريبويلر يـدكي مجهز شده است و سيستم تــزريق بازدارنده پلــيمريزاسيون (W-402)پيش‌بيني شده است. تــزريق بازدارنده ، دوره‌هاي طولاني کاري بين  Shut Downهاي برنامه‌ريزي شده را مطمئن مي‌سازد.

جريان بالا سري اتان زدا به سيستم هيدروژناسيون استيلن كه در بند بعدي توصيف مي‌شود، فرستاده مي‌شود.برشهاي دو كربنه هيدروژنه در E-421 توسط جريان پروپيلن در°C36- بصورت جزئي ميعان مي‌شود.  Green-Oilهاي تشكيل شده در راكتورها ،درD-406جداو همراه باجريان برگشتي T-402 از طريق پمپ P-403 A/B به اتان زدا فرستاده مي شود.

تنظيم شدت جريان پروپيلن به E-421 لول رادر درام جريان برگشتي اتـــان زدا ((D-406  كنترل مي كند.محصولات پائين برج اتان زدا((C3+ تحت جريان كنترل شده با كنترل لول برج به بيرون واحد براي ذخيره يا بهره برداري فرستاده مي‌شود.

فشار برج توسط Reset كردن جريان مايع خروجي از D-406 به برج ، كنترل مي‌شود. در Start-Up يا در صورتيكه درصد استيلن خارج از محدوده مشخص باشد، برشهاي دو كربنه مي توانند تحت فشار كنترل شده به فلر فرستاده شوند. همچنين براي كاهش جريانهاي فلر، برشهاي دوكربنه مي تواند به كمپر سورC-301  برگردانده شوند.

برشهاي دوكربنه هيدروژنه از D-406  به خشك كن اتيلن D-408،  براي حذف آبي كه ممكن است در راكتورهاي هيدروژناسيون تشكيل شده باشد، فرستاده مي‌شود. درام يدكي در نظر گرفته نشده است. برشهاي دو كربنه سپس به T-403  فرستاده مي‌شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

تاثیر تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک- پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

1هزینه تعمیرات دوره ای

تعمیرات دوره ای به خودی خود بسیار پرهزینه است. با وجود انجام تعمیرات دوره ای باز هم بروز نقص در ماشین آلات در حدی بوده که تقریبا یک سوم هزینه های تعمیرات را به خود اختصاص داده است. با توجه به این نکته که صنایع عمده کشور ما در حال حاضر نیز با روش تعمیرات دوره ای نگهداری می شوند. به عبارت دیگر 35 درصد از کل هزینه های تعمیراتی در کشور ما را هزینه های تعمیرات دوره ای تشکیل می دهد.

1-24-2-2خسارت ناشی از توقف تولید

تعمیرات دوره ای بسیار وقت گیر می باشد. برای مثال یک توربین گازی صنعتی بطور متوسط سالانه به خاطر انجام تعمیرات دوره ای یکماه از سرویس خارج است. خسارت ناشی از توقف تولید به انضمام سود فروش محصولی که تولید نخواهد شد باعث افزایش هزینه های تعمیرات دوره ای می شوند.

برای مثال یکی از دلایل مهم خاموشی های برق کشور تعمیرات دوره ای نیروگاه ها می باشد که خسارت ناشی از آن در سطح وسیعی به مردم کشور و خود شرکت توانیر وارد می شود.

1-24-2-3مشکل تعیین فاصله بین دو تعمیر کلی

تعیین یک فاصله زمانی بهینه بین دو تعمیر کلی عملا غیر ممکن است. اگر این فاصله کوتاهتر از میزان بهینه مورد نیاز باشد در این صورت هزینه تعمیرات دوره ای و خسارت ناشی از آن افزایش می یابد و در واقع ماشین آلات بیش از حد تعمیر می شوند و اگر فاصله بین دو تعمیر بیش از اندازه بهینه انتخاب گردد خطر بروز نقص ها افزایش یافته و روش تعمیرات دوره ای عملا به روش تعمیر در صورت بروز نقص تبدیل می شود.

 

1-24-2-4مسائل راه اندازی و احتمال بروز نقص در حین را ه اندازی

کمتر متخصص تعمیراتی را می توان یافت که گرفتار مشکلات عدیده راه اندازی بعد از تعمیرات کلی نشده باشد. مشکلاتی که پیش از تعمیرات اصلا وجود نداشته و در واقع تعمیرات کلی سبب ایجاد آنها بوده است. باقی ماندن اجسام خارجی در ماشین آلات و بعضی تجهیزات ، خطاهای انسانی در سوار کردن قطعات ، بالانس نکردن و یا انجام ندادن تست هم خطی ، کالیبراسیون غلط سیستم های ابزار دقیق و غیره هر یک به تنهایی می تواند سبب یک خرابی کلی و یا جزیی بعد از راه اندازی شود.

1-24-3 تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات پیشگیرانه یک روش تعمیراتی است که اولین بار توسط یک شرکت به نام IRO Mechanalaysis در اوایل دهه 1960 توسعه یافت و برای اجرای آن برنامه ای تحت نام PMP به صنایع دنیا معرفی گردید.

با تکمیل دانش و ابزار کار مورد نیاز برای اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه ، استفاده عملی از این روش از دهه 70 آغاز و بتدریج در کشورهای صنعتی جایگزین روش دوره ای شد.

تعمیرات پیشگیرانه یک روش سیستماتیک است که انجام هرگونه تعمیراتی را مشروط به نیاز ماشین آلات و سایر تجهیزات می داند. نیاز ماشین آلات به تعمیر را تکنولوژی خاصی که برای تشخیص وضعیت سلامت ماشین آلات طی 40 سال گذشته توسعه یافته تعیین می کند.

مکانیزم پیشگیری در این روش کشف بروز عیب در مراحل اولیه آن است.

در آخرین مرحله از تعمیرات پیشگیرانه ، در بهترین شرایط ، تعمیرات دوره ای حذف و از خرابی یا شکست ماشین آلات درگیر جلوگیری می شود. با توجه به آمار و ارقام می توان گفت که در شرایط ایده آل با استفاده از روش تعمیرات پيشگيرانه ، 67 درصد هزینه های تعمیراتی حذف و تنها هزینه های استهلاک طبیعی ماشین آلات جایگزین آن خواهد شد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

بررسی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

15آزمایش : مقایسه تجهیزات با استانداردهای قابل قبول.

1-22-1-16اقدامات جبرانی : فعالیت هایی که بدون توقف سیستم سعی در رفع نقص و یا کاهش اثرات آن می نمایند.

1-23 عمر ماشین

عمر ماشین را می توان به سه دوره تقسیم کرد که عبارتند از :

1-23-1 تلفات زودرس

به دوره ای اطلاق می شود که نرخ نقص بالا بوده و علت این امر مربوط به ضعف و عدم ساخت اجزاء ماشین مطابق استاندارد مربوطه می باشد. پس هرگاه اجزاء ضعیف در این دوره یکی پس از دیگری حذف شدند نرخ نقص کاهش پیدا کرده و به مقدار ثابتی می رسد.

1-23-2 دوره مفید (عمر مفید)

دوره ای است که طی آن نقص های تصادفی اتفاق می افتد و این نقص ها قابل پیش بینی نیست. علت این نقص ها کاملا روشن نیست ولی بخشی از علت آنها میتواند تغییرات سریع در توزیع تنش اجزاء باشد. برای مثال اگر از قطعات الکترونیکی نظیر خازن یا رئوستا که بر حسب میزان ولتاژ یا توان مشخص می شوند بیش از حد اسمی ولتاژ یا توان از آنها استفاده شود (تنش) قابلیت اعتماد کاهش پیدا کرده و نرخ نقص افزایش می یابد. لازم به تذکر است که تغییرات نرخ نقص در این دوره کم بوده و می توان آنرا تقریبا ثابت فرض کرد.

1-23-3 دوره فرسودگی

دوره ای است که طی آن نرخ نقص به سرعت افزایش یافته و تعداد اجزای شکسته پیوسته زیاد می شود.

1-24 انواع روش های تعمیر

تعمیرات واحدهای صنعتی به یکی از سه روش زیر صورت می گیرد :

1-24-1 تعمیرات در صورت بروز نقص

1-24-2 تعمیرات دوره ای

1-24-3 تعمیرات پیشگیرانه

1-24-1 تعمیرات در صورت بروز نقص

این روش پرهزینه ترین روش تعمیراتی است که سالهاست به عنوان تنها روش برای کل یک واحد صنعتی ، در کشورهای صنعتی کنار گذاشته شده است. در این روش ماشین آلات و سایر تجهیزات ، تا زمانی که خود از کار بیافتند و یا علائم روشنی از بروز نقص نشان دهند به کار ادامه می دهند. در این روش علاوه بر هزینه برطرف کردن نقص ها ، خسارات ناشی از توقف تولید نیز به هزینه ها اضافه می شود. البته استفاده از این روش در مورد ماشین آلاتی که متوقف شدن ناگهانی آنها تاثیری در تولید واحد صنعتی نداشته و بعلاوه رفع عیب آنها کم هزینه می باشد ، می تواند مناسب تر از روش های دیگر باشد.

1-24-2 تعمیرات دوره ای

در این روش برای آگاهی یافتن از شرایط داخلی ماشین آلات ، پس از تکمیل یک دوره کارکرد غالبا دو ساله ، ماشین آلات در حین کار ، از نظر فنی مردود شناخته می شود. معایب اصلی روش تعمیرات دوره ای به شرح زیر می باشد :

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسک بيمه

قسمتی از متن پایان نامه :

بازرسی چشمی[1] : با استفاده از تجهیزات نوری کمکی (ذره بین، بورسکوپ و فایبرسکوپ) و یا بدون استفاده ار آنها، با هدف تشخیص ترک ها و عیوب سطحی انجام می گیرد.

 

مکانیزم های تخریب[2]: عبارتند از فعالیت های مکانیکی با خوردگی که باعث ایجاد تخریب می شوند.     شامل :خوردگی یکنواخت[3]، خوردگی حفره ای، سایش، ترک خوردگی، خوردگی تنشی، خوردگی زیر عایق، خوردگی زیر رسوب، خوردگی شیاری می باشد.

 

تست مایعات نافذ : در تست نفوذ، مایع نافذ (قرمز رنگ) با عمل موئینگی به داخل عیوب منتهی به سطح کشیده می شود، پس از اعمال ماده ظهور، مایع نفوذ کرده از داخل عیب به بیرون کشیده می شود و بر روی سطح قطعه ایجاد نشانه می کند.

 

تست آلتراسونیک : در تشخیص عیوب از طریق آلتراسونیک، از یک دسته امواج صوت فرکانس بالای (محدوده MHz) خارج شده از یک پروب کوچک جهت اسکن قطعه استفاده می گردد. از این روش برای تشخیص نواقص سطحی و داخلی (صفحه ای و حجمی) استفاده می شود. اندازه گیری ضخامت قطعات توسط ضخامت سنج آلتراسونیکف پرکاربرد ترین حالت استفاده از روش آلتراسونیک می باشد.

ضخامت سنجی یک عملیات دستی است که در ان از یک پروب آلتراسونیک کوچک متصل به یک گیج دستی استفاده می گردد. کاربرد اصلی این روش در تعیین ضخامت دیواره باقی مانده، علی الخصوص در نواحی از قطعات که مشکوک به خوردگی/سایش است، می باشد.

 

1-22 تعمیرات و نگهداری

1-22-1 اصطلاحات رایج در تعمیرات و نگهداری

1-22-1-1 نگهداری و تعمیرات : فعالیت هایی که به منظور حفظ و نگهداری هر یک از تجهیزات در حد استاندارد با هزینه قابل قبول انجام می گیرد.

1-22-1-2 نگهداری برنامه ریزی شده : فعالیتهای برنامه ریزی شده با آینده نگری و نیز کنترل و ثبت انجام آنها.

1-22-1-3 نگهداری پیشگیرانه : فعالیت هایی که بمنظور جلوگیری از بروز نقص در تجهیزات انجام می گیرد.

1-22-1-4 تعمیرات اصلاحی : فعالیتهایی که بمنظور نگهداری تجهیزات در سطح استاندارد انجام می گیرد.

1-22-1-5 سرویس حین کار : فعالیت هایی که بمنظور نگهداری تجهیزات در حین کار صورت می پذیرد.

1-22-1-6 تعمیرات خارج از ساعات کار : فعالیت هایی که بمنظور نگهداری تجهیزات به هنگام خاموشی آنها انجام می گیرد.

1-22-1-7 تعمیرات به هنگام از کار افتادگی : فعالیت هایی که پس از بروز نارسایی در یکی از تجهیزات با آگاهی و پیش بینی قبلی صورت می پذیرد.

1-22-1-8 تعمیرات اتفاقی : فعالیت هایی که در مواقع از کار افتادن تجهیزات یا بروز غیر منتظره خرابی در آنها انجام می گیرد.

1-22-1-9 آماده به کاری : دوره زمانی که تجهیزات قابل استفاده و بهره برداری هستند.

1-22-1-10 بازرسی : آزمایش تجهیزات و مقایسه و ارزیابی آنها با استاندارد مورد نظر.

1-22-1-11 معطلی : مدت زمان غیر قابل استفاده بودن تجهیزات.

1-22-1-12 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات : کلیه فعالیت های لازم الاجرا ، روش انجام آنها ، ابزار و نیروی انسانی و زمان مورد نیاز آنها که از قبل تعیین شده اند.

1-22-1-13 برنامه زمان بندی نگهداری و تعمیرات : یک فهرست کامل و جامع از برنامه زمان بندی شده عملیات نگهداری و تعمیرات.

1-22-1-14 تعمیرات اساسی : بررسی و آزمایش دقیق یک دستگاه و یا قسمتی از آن و آماده به کار نمودن آن در حد قابل قبول.

[1] Visual Test

[2] Damage Mechanism

[3] General Corrosion

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف مطالعه

141. هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

142. اهداف ویژه

 1. شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
 2. محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
 3. محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
 4. الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
 5. بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

15. هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک

دانلود پايان نامه بررسی ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهداف فرعی
 • شناسايی مخاطرات زيست­محيطی؛
 • انجام فرايند ارزيابی ريسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسير جاده موردمطالعه و تعيين بازه‌های پرخطر در مسير؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش يا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مديريت ريسک؛
 • قلمرو پژوهش
  • قلمرو مکانی پژوهش

تمامی شهر مشهد به‌عنوان محدوده مكانی پذیرفته‌شده‌اند و محقق می‌بایست تحقیـق خـود را روی افراد همین جامعه صورت دهد.

 • قلمرو زمانی پژوهش

نمونه‌های این پژوهش در بهار سال 1394 جمع‌آوری گردید.

 • قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی ارزیابی ریسک زیست‌محیطی در ایران می‌باشد.

 • ساختار فصول پایان‌نامه

این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل‌شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش، پرسش‌های پژوهش، اهداف و ضرورت‌ها و مزایای پژوهش موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم متغیرهای پژوهش و همچنین پیشینه تجربی پژوهش موردبررسی قرار می‌گیرد. به دنبال آن در فصل سوم توضیحاتی درباره روش تحقیق است که در آن به جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، روش نمونه­گیری، روش‌های پایایی و روایی پرسشنامه، روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و… ارائه‌شده است. در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که توسط پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است و همچنین آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود. در­نهایت در فصل پنجم به نتایج، یافته­ها، برداشت‌های حاصل از تحلیل­ها، دستاوردها و پیشنهاد‌های تحقیقات آتی اختصاص‌یافته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف فرعی
 • شناسايی مخاطرات زيست­محيطی؛
 • انجام فرايند ارزيابی ريسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسير جاده موردمطالعه و تعيين بازه‌های پرخطر در مسير؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش يا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مديريت ريسک؛

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد