پايان نامه با موضوع نقش رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

ده اشتباه رايج در تبليغات:

بارها مشاهده شده مديران شركت‌ها و كارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حركت‌هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين‌جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست‌هاي تبليغاتي به اختصار فهرست 10 اشتباه اصلي را كه بايد از ارتكاب آن‌ها خودداري كرد مورد بررسي قرار دهيم.

 

– تلاش براي دستيابي به هدف‌هاي لحظه‌اي و خشنودي‌هاي مقطعي  

عموما آن دسته از آگهي‌هاي تبليغاتي كه بر پايهء سياست‌هاي زودگذر و با هدف واكنش فوري از سوي مردم تنظيم و به مورد اجرا در مي‌آيد به همان نسبت نيز به محض انقضاي دورهء معين در طرح پيشنهادي به سرعت به فراموشي سپرده مي‌شوند.

اين واقعيتي است كه بعضي مديران شركت‌ها و مجريان تبليغات به جاي صرف زمان مناسب و كافي جهت انتشار موارد تبليغاتي خود و به دست آوردن بازده مناسب سعي دارند با فوريت هر چه تمام‌تر و در كم‌ترين زمان ممكن به حد مطلوبي از بازدهي نايل شوند.

در صورتي كه معمولا افق ديد و سطح نيازها و انتظارات كارگزاران تبليغات با آنچه در ذهن مشتري مي‌گذرد متفاوت است.

 

– سعي در جذب هر چه بيش‌تر مردم بدون توجه به برآيند منافع حاصله 

به منظور كاربست يك تركيب رسانه‌اي موثر و كارساز هر يك از اجزا و عناصر در تركيب بايد با تكرار مناسب خود ذهنيت پايدار و خوشايندي را در مشتريان ايجاد كنند. با اين حال غالبا در به كارگيري تركيب رسانه‌اي دستيابي به تعداد هر چه بيش‌تر مخاطب با تكرار ناكافي به مرحلهء اجرا در مي‌آيد.

در هر حال فراموش نكنيم كه هزينهء ترغيب 100 درصد مردم به پيمودن 10 درصد مسير مورد نظر ما با اين‌كه 10 درصد مردم را جذب كرده و به 100 درصد نتايج مورد نظر نايل شويم با هم برابر است.

 

– ادعاي صاحبان كسب و كار مبني بر وقوف كامل  بر همهء آنچه بايد دانست

عموما مديران و صاحبان كسب و كار با چنين ديدگاهي به تدريج از درك جايگاه و چگونگي عملكرد شركت و محصول توليد‌ي‌شان از منظر افكار عمومي خارج از محدودهء كاري خود عاجز مي‌شوند.

در چنين شرايطي مدير مربوطه از داخل مجموعهء خود به محيط خارج و آنچه در بيرون مي‌گذرد نگاه كرده و سعي دارد خود را براي فردي كه از پشت ديوارهاي شركت به داخل توجه دارد توصيف كند.

در صورتي كه بهتر است به جاي قرار گرفتن در داخل موسسه و نگاه به بيرون، خود را در بيرون موسسه فرض كرده و از آن‌جا با نگاه به داخل، مناسبات را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.

 

– ادعاهاي تكراري و بي‌اساس

تبليغ‌كنندگان غالبا با طرح شعارهاي كليشه‌اي و خسته‌كننده ادعا مي‌كنند كه آن‌ها دنبال آن چيزي هستند كه مشتري مي‌خواهد مثل بالاترين كيفيت و نازل‌ترين قيمت، اما هيچ‌گونه اقدام عملي و شاهدي براي اثبات ادعاي خود ارايه نمي‌دهند.

در صورتي كه بايد به آنچه اظهار مي‌كنند ايمان داشته باشند. بنابراين چنانچه در آگهي‌هاي توليدي و منتشر شده، اطلاعات جديد و چشم‌اندازهاي بديعي را از محصول و خدمات مورد عرضه ارايه ندهيد منتظر عواقب و نتايج منفي آن ‌باشيد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو تحقيق :   

قلمرو موضوعي:

قلمرو موضوعي تحقيق متمركز بررسی رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان مي باشد.

 

قلمرو زماني :

زمان انجام تحقيق ازاسفند ماه سال 1389 شروع و تا  فروردین 1391 طول كشيده است.

 

قلمرو مكاني:

اين تحقيق از نظر مكاني محدود به شهر تهران مي باشد.

 

1-9  محدوديتهاي تحقيق :

محقق در طي انجام اين تحقيق همواره با مشكلات مواجهه بوده است ،از يك طرف عدم تمايل به پاسخ دادن به سؤلات پرسشنامه در بين خريداران ويا مشتريان واز جانب ديگر عدم تمايل به انجام دادن و همينطور با توجه به اينكه رفتار خريداران در هنگام خريد خودرو گاهي پيچيده و مبهم به نظر مي رسيد و با توجه به اينكه علم تبليغ، با انسانهاي سرو كار دارد شناخت انسانها راحت و آسان نيست و اين خود يك مشكل مهم مي باشد. چرا كه در هنگام خريد خودرو عوامل ديگري مي تواند رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر خريد مشتريان باشد كه اين عوامل اثر گذار، بسيار زياد مي باشد و جاي بحث زيادي را دارد.

 

1-10 واژگان كليدي :

تبليغ : تبليغ از مصدر تفعيل، از ريشه بلغ، به معناي رساندن است . خود تبليغ به معناي رسانندگي و مبلغ به معناي رساننده پيام ها و آموزه هاي ويژه تبليغي است.

تبليغات: عبارت است از ارتباط و معرفي غير شخصي محصول يا خدمات از طريق حامل هاي مختلف در مقابل دريافت وجه براي مؤسسه انتفاعي يا غير انتفاعي يا افرادي كه به نحوي در پيام مشخص شده اند .

(عباسي و محمديان ، 1386،ص99)

تبليغات تجاري : پرفسور مك كارتي تبليغات تجاري را اينگونه تعريف مي كند:تبليغات تجاري عبارتست از هر گونه ارائه پيشبرد ايده ها, كالا ها و خدمات به شكل غير شخصي يا موسسه اي كه با پرداخت هزينه آنرا انجام ميدهند (محمديان,1381,ص 2)

آگهي هاي بازرگاني: عبارتست از هر نوع مطلب اعلاميه و اطلاعيه تجاري براي جلب توجه مردم يا افكار عمومي كه از طريق رسانه ها منتشر و در آن كالا يا خدمات و يا مراجعه به موسسه هاي توصيه شده است.

مصرف كننده:  شخصي است كه يك نياز يا خواسته را شناسايي كرده و خريدي را انجام مي دهد و پس از گذراندن

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سؤالات تحقیق:

1-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

2-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله  جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود؟

3-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله ارزيابي راه چاره هاي در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

4-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد؟

5-آيا بين تبليغات تلويزيوني بر مرحله رفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معنا داري وجود دارد؟

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضيه اصلي :

بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان در فرایندتصميم خريد خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

 

فرضيات فرعي:

1- بين تبليغات تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

2- بين تبليغات تلويزيوني برجستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجود دارد.

3- بين تبليغات تلويزيوني بر ارزيابي راه چاره ها ی در فرایند تصمیم خرید خودر ورابطه معناداري وجوددارد .

4- بين  تبليغات تلويزيوني بر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید خودرو رابطه معناداري وجوددارد.

5- بين تبليغات تلويزيوني بررفتار پس از خريد در فرایند تصمیم خرید خودرورابطه معناداري وجود دارد.

 

1-7 روش تحقيق :

تحقيق حاضر از نظر نوع، توصيفي و همبستگی از نظر هدف كاربردي مي باشد و به منظور گردآوري اطلا عات اوليه ازطریق توزيع پرسشنامه و جدول و گزار شهاي آماري استفاده شده است . در اين پژوهش انتخاب نمونه در شهر تهران به صورت تصادفي انجام گرفته است.

با توجه به روش‌های آماری مربوطه‌‌، به مقدار مناسب از جامعه فوق نمونه گیری شده و آنگاه از طریق پرسشنامه‌‌، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه به صورت تفکیک شده برای جامعه با توجه به روش‌های آماری مناسب‌‌، مورد ارزیابی قرار گرفته .‌ بدین صورت که شهر تهران به 5 منطقه غرب‌‌، شرق‌‌، شمال‌‌، جنوب و مرکز تقسیم شده و سپس با توجه به فرمول، از روش نمونه گيري  خوشه اي استفاده شده. تعداد افراد نمونه 196 محاسبه شده و پرسشنامه  در هرکدام ازاین مناطق توزیع شده.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده: 1

 

فصل اول:كليات تحقيق

مقدمه 3

1- 1 بیان مسأله: 4

1- 2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 5

1-3 اهداف تحقیق: 5

1-4 چارچوب نظری: 6

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق: 8

1-7 روش تحقيق : 8

1-8 قلمرو تحقيق : 9

1-9  محدوديتهاي تحقيق : 9

1-10 واژگان كليدي : 9

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه: 12

2-1 تعریف بازاریابی : 12

2-2 ابعاد بازاریابی : 12

2-3 فلسفه هاي مديريت بازاريابي: 15

2-3-1 گرايش توليد: 16

2-3-2 گرايش محصول: 16

3-3-3 گرايش فروش: 16

2-3-4 گرايش بازريابي : 16

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی 18

2-4 ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات 18

2-5 روشهای ترفیع: 18

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-6 تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی: 19

2-7 عوامل موثر بر ترکیب ترفیع: 19

2-8 اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از: 20

2-9 انواع بازاریابی 21

2-9-1 بازاریابی خود (شخصی) 21

2-9-2 بازاریابی سازمان 21

2-9-3 بازاریابی مکان 22

2-9-4 بازاریابی ایده 22

2-9-5 بازاریابی خدماتی 22

2-10مفهوم تبلیغات 23

2-11 طبقه بندی تبلیغات: 24

2-12 انواع تبلیغ تجاری 25

2-13عناصر تبلیغ 27

2-14ویژگی های تبلیغ 28

2-15 تمهیدات تبلیغ 28

2-16روش های تبلیغ 30

2-17زبان تبلیغ 31

2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ 32

2-8-1 تعیین هدف: 33

2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ 34

2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35

2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35

2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36

2-19 ده اشتباه رايج در تبليغات: 36

2-20 اهداف تبلیغات 40

2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-22ويژگي هاي تبليغات نوين 40

2-22-1 اشکال تبليغات نوین 41

2-23 مخاطب از ديدگاه انديشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت 44

2-23-1 دسته بندی مخاطبان 45

2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ويژگی های جمعيت شناختی 46

2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46

2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46

2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شيوه زندگی 47

2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی 47

2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان 48

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد 48

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49

2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پيام 49

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف 49

2-24 رفتار مصرف کننده: 52

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52

2-24-2 فرآيندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55

2-24-3عناصر مبادله 55

2-24-4 شخصيت و رفتار مصرف کننده 58

2-25 تصوير محصول: 58

2-25-1 تصوير محصول و باورهای مصرف کننده: 61

2-26 انواع ديدگاهها در مورد تصميم گيری مصرف کنندگان 62

2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66

2-28 فرآيند تصميم گيری خريدار 67

2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جديد (نوآوری) 72

2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصميم گيری برای خريد 73

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

2-31 عوامل مؤثر در تصميمات خريد مصرف کنندگان 75

2-32 مصرف در نمايش 78

2-32- 1 ايجاد رضايت و نارضايتی پس از اکتساب 80

2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبليغاتی: 82

2-34 پيش بينی رفتار خريداران با استفاده از مدل مازلو 83

2-35 تاثير ارتباطات: 86

2-35-1 هرم تأثيرات ارتباطات 86

2-36 روش داگمار 88

2-37 تاريخچه تبليغات بازرگانی در جهان 90

2-37- 1 تاریخچه  تبليغات بازرگانی در ايران 93

2-38 پيشينه تحقيق : 97

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 105

3-2 روش تحقیق: 105

3-2-1 قلمرو تحقیق 106

3-3 جامعه آماری: 106

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم 107

3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی 108

3-5-1 مطالعات كتابخانهاي : 108

3-5-2 پرسشنامه : 108

3-6 مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق : 109

3-7 روايي ابزار اندازه گيري : 109

3-8 اعتبار پایایی : 110

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل چهارم:جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات

4-1مقدمه: 112

2-4آمار توصيفي متغير‌هاي جمعيت شناختي: 113

4-1-1 جنسيت 113

4-1-2 وضعیت تأهل 114

4-1-3سن 115

4-1-4  تحصيلات 116

4-1-5 میزان درآمد 117

4-2 آمار استنباطی : 118

4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118

4-2-2 آزمون فرضیات اصلی 121

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه: 128

5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128

5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128

5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129

5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129

5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129

5-7 پيشنهادات مستخرج از نتايج تحقيق : 130

5-8 پيشنهادات آيندگان : 131

5-9 محدودیت های تحقیق : 132

 

منابع و ماخذ:

منابع فارسی 134

منابع غیر فارسی 135

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

ضمائم 136

چکیده انگلیسی: 140

 

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54

جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری 63

جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق 64

جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت 113

جدول 4-2توزيع فراواني و در صد پاسخ دهندگان به تفكيك وضعيت تاهل 114

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك سن 115

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان تحصیلات 116

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان به تفكيك ميزان درآمد ماهیانه 117

جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید 118

جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید 119

جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزيابي 119

جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصميم خريد در فرایند تصمیم خرید 120

جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار 120

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبلیغات فرهنگی

ساختار موضوع ترويجي، با مباني ارزشي قوي ديني ورسوم نهادينه شده عمومي منافات نداشته باشد.

2- حتي المقدور نشات گرفته از تعاليم ديني و قومي باشد و يا با آنها قرابت و هم خواني داشته باشد.

3- بر خلاف موازين عقلي و منطقي جلوه نكند.

4- ضرر و زيان آشكاري را متوجه مخاطبان نسازد.

5- از طريق رسانه­هاي مورد اعتماد پخش و نشر شود.

6- از زبان و قلم و اشاره رهبران فكري ، مذهبي واجتماعي شناخته شده و از طرف فرد قابل اعتماد ، بيان ونوشته شود ويا مورد تاييد و تنفيذ قرار گيرد.

7- در اذهان مخاطبان فايده اي از آن متصور شود.

8- رفتار عاملان فرهنگ­ساز و مروجان ارزش­هاي جديد ، تصنعي نبوده و سرشار از اعتماد به نفس باشد كه لازمه­ي آن اين است كه آنها خود به حقانيت موضوع اعتقاد راسخ داشته و به آن مومن باشند.

9- از راز و رمزهاي گفتاري، نوشتاري، علايم، نشانه­ها و ظرفيت­هاي هنري به خوبي استفاده شود.

10- از طريق گفتگو مذاكره و ارتباط دو سويه غفلت نشود، از تك گويي و روش­هاي آمرانه پرهيز شود تا با مفاهيم، تفاهم حاصل شود.

تبليغات فرهنگي “به نوعي از تبليغ گفته مي­شود كه براي القاي موضوعات فرهنگي، تقويت ريشه ها، آموزش و در مجموع تزريق نوعي ايـده فـرهنگي در اذهان عمومي از آن استفاده مي­شود و در آن مي­توان از تمام ابزارهاي تبليغ سود جست.

تبليغات فرهنگي زير مجموعه اي از تبليغات سياسي است. همان طور كه قبلا به تعريف تبليغ پرداختيم، مي توانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه “تبليغ فرهنگي فعاليتي آموزشي است كه به منظور اطلاع رساني پيام هاي فرهنگي انجام مي گيرد “، به طوري كه نتيجه اين فعاليت نفوذ بر ديگران وجذب افكار عموم مردم براي شركت كردن در فعاليت هاي فرهنگي ، نظيررفتن به نمايشگاه ، موزه ، تئاتر و سينما است (عظیمی، 1388).

اين فعاليت نه تنها بايد به طور جدي در سطح هر جامعه وجود داشته باشد ، بلكه براي شناخته شدن در سطح جهان ، تبليغات فرهنگي براي آن لازم و ضروري است. امروزه كشورهايي كه پايگاه عظيم ماهواره اي را در اختيار دارند، مي توانند از طريق تبليغات ، ذهن­هاي تمام مخاطبان خارج از كشور را تحت تاثير قرار دهند و اين تبليغات كاملاً هدفدار و از پيش تعيين شده است.

باید از تبليغات براي تقويت ريشه هاي فرهنگي مردم سود جست تا به راحتي تحت تاثير فرهنگ هاي تبليغاتي تخريبي قرار نگيرند.

تبليغات فرهنگي براي معرفي نمايشگاه هاي هنري، فرهنگي، موزه­ها، كتب و نشريات و يا طرح مطالب مذهبي ، مسابقات ورزشي ، فيلم و تئاتر و يا تحليل و يادبود از اشخاص و آموزش هاي عمومي در سطح جامعه به كار مي رود.

طراح در طـراحي امكان بيشتري براي نمـايش دارد ، زيرا محتــواي موضوع به طـ­راح اجازه  مي دهد تا تغييرات زيبـا و هنرمندانـه خود را از موضوع مطرح كند و با ذهن و تصور بيننده رابطه معنوي برقرار نمايد و بيننده نيز به دليل فراغت و علاقه ي معنوي ، وقت زيـاد تري را براي ديدن آنها صرف مي كند.

یکی از ابزارها و امکانات موجود که می تواند در گشودن باب گفتگو میان فرهنگ ها یا بالعکس در دامن زدن به کینه و نفرت قومی ، نژادی و فرهنگی سهـم اسـاسی ایفـا نماید، رسانه ها هستند.

از ضروریات مهم برای هر فردی که قصد برنامه ریزی در مورد کاربرد رسانه را دارد، داشتن ذهنی باز و فعال است، زیرا باید بتواند از میان رسانه های مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب نماید. از رسانه هایی نظیر تلویزیون و رادیو گرفته تا رسانه های بسیار جدید امروزی نظیر اینترنت، همه باید مد نظر برنامه ریز رسانه قرار گرفته و بتواند آنها را طبقه بندی کرده و بهترین آنها را که با مقاصد تبلیغاتی اش درباره مخاطب هماهنگ و متناسب است، انتخاب نماید و به طرز کارآمدی از آنها بهره برداری کند. مهم­ترین گام برای انتخاب رسانه عبارت است از :

1- تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام و نحوه­ي تاثیر،

2- انتخاب در میان انواع رسانه های مختلف عمده،

3- انتخاب وسیله خاص ناقل پیام و

4- تصمیم درباره زمان بندی رسانه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

تاثیر آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مساله­ی تحقیق

در سال­های اخیر، شدت رقابت­های تجاری و پيچيدگي­ها و عدم اطمينان­هاي ناشي از آن موجب شده است تا مديريت شركت­ها نسبت به صرف منابع مالي و غيرمالي خود حساس­تر باشند و تمام سعي­شان اين باشد كه منابع را در جايي صرف كنند كه براي شركت ايجاد ارزش كند. يكـي از فعاليت­هايي كه بـراي شركت­ها ارزش ايجاد مي­كند، فعاليت­هاي بازاريابي است (گوپتا[1]، 2008).

فعاليت­هاي بازاريابي را مي­توان ناشی از عوامل مختلفی مانند محصول، مکان، شناخت رقبا، تبلیغات، بازار و … دانست. يكي از اجزاي با اهمیت فعالیت­های بازاریابی، تبليغات[2] است. تبليغات يكي از ملموس­ترين و گران­ترين فعاليت­هاي بازاريابي است. هم متخصصان بازاريابي و هم متخصصان اقتصادی و مالي مي­خواهند اطلاع یابند كه آيا تبليغات در محقق کردن اهداف شرکت­ها مؤثر واقع مي­شود یا خیر؟ فعاليت­هاي بازاريابي، روي موفقيت فروش كالاها و محصولات در بازار، متمركز شده­اند. همچنين، مديران ارشد بنگاه­هاي اقتصادي دريافته­اند كه هدف نهايي بازاريابي، كمك به افزايش فروش و در نهایت افزایش بازده سهامداران است (مارگی و دیگران[3]، 2005).

همزمان با پيشرفت سريع علم و افزايش رقابت جهاني، مشاهده می­شود که بنگاه­های اقتصادی مخارج تحقيق و توسعه، بازاریابی و تبليغات خود را افزايش می­دهند. اين كه مخارج تبليغات و تحقيق و توسعه منافع آينده­ی اقتصادي مورد انتظار را به وجود مي­آورد يا نه، يك مسأله مهم در حوزه­ی مدیریتی و سطوح دانشگاهي است (بونگ و هان[4]، 2004). تبلیغات می­تواند با افزایش درجه­ی تمرکز توسط گروه­های خاص و دارای قدرت، به انحصارات دامن زده و یا با کاهش درجه­ی تمرکز و فرصت استفاده­ی همگان، رقابت آفرین باشد. ارتباط بین تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری بازار و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای مختلف اقتصادی تا حدی مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است (جاشی و هاندسنز[5]، 2009). از سوی دیگر، مطالعات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده است. لذا، لازم است این موضوع با دید بازاریابی در شرکت­های فعال در صنایع مواد غذایی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

به طور كلي، تبليغات تأثير مستقيمی بر فروش دارد و افزايش ميزان فروش نيز بر سود شركت مؤثر است. همچنين، تبليغات در سطح جامعه ميل به خريد در مشتريان را افزايش مي­دهد. مشتريان با خريد يك محصول، در صورت داشتن كيفيت لازم، همان محصول را در خريدهاي بعدي انتخاب مي­كنند (رابینسون و چانگ[6]، 1996). پژوهش­هاي تجربي نشان مي­دهند كه تبليغات بر رفتار خريد مصرف كنندگان تأثير مي­گذارد. تصميم خريد مصرف كنندگان تحت تأثير ارزشي است كه از خريد محصول يا خدمت خاص به دست مي­آيد. مصرف كنندگان انتظار دارند در برابر هر ريالي كه مي­پردازند، ارزش دريافت كنند. در سوي ديگر، طيف بازاريابان از سرمايه­گذاري در تبليغات انتظار بازده دارند. اين بازده ممكن است به شكل افزايش در سوددهي و افزايش ارزش شركت باشد (کوندو، کورکارنی و مورتی[7]، 2008).

در این تحقیق، سعی می­شود که به طور تجربی آثار تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی مانند لبنیات و خشکبار و … در سطح شهر اهواز از دیدگاه مصرف کنندگان بررسی و آزمون ­شود.

[1] – Gupta,

[2] – Advertising

[3] – Margy et al

[4] – Bong and Han,

[5]– Joshi, and Hanssens,

[6] – Robinson. T. and Chang..

[7] – Kundu, Kurkarni and Murthy.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

پايان نامه مديريت:بررسی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

در حدود 100 سال پيش ويليام هكث[1] با گفتن اين جمله كه : «نيمي از تبليغات انجام شده به هدر مي رود، فقط ما نمي دانيم كدام نيمه از آن » توجه همه را به « توانائي حساب دهي[2]» تبليغات معطوف كرد.

چيزي كه از نظر عملي براي تبليغ دهنده اهميت دارد اين است كه سرمايه اي كه خرج تبليغات كرده ، تا چه ميزان برگشت دارد ؟ آيا تبليغاتي كه بابت ساخت و پخش آن  هزينه كرده  واقعا تاثير داشته است؟  آيا تاثير تبليغات  قوي بوده است يا ضعيف؟

دانستن جواب اين سوالات براي تبليغ دهنده مهم است چرا كه امروزه شركتها هزينه زيادي بابت ساخت و پخش تبليغات پرداخت مي كنند. به گفتهجك تروت  پولي كه براي تبليغات مصرف مي كنيم كم نيست. هر دقيقه جنگ جهاني دوم 9000 دلار، هر دقيقه جنگ ويتنام 22000 دلار هزينه برداشت. اما در فينال ليگ فوتبال آمريكايي صورتحساب هر دقيقه تبليغ دوميليون دلار است، بنابراين تبليغ دهنده حق دارد در مورد ميزان اثربخشي تبليغاتش مطلع باشد[3].

از آنجائيكه در بسياري از مواقع تأثير تبليغات در دراز مدت مشخص مي گردد اندازه گيري آن كار بسيار دشواري است. همچنين به لحاظ آكادميك در دنياي تبليغات ايجاد يك تئوري جامع كه بتواند تحت شرايط مختلف و بر روي انسانهايي در سطوح مختلف چگونگي اثربخشي تبليغات را مشخص سازد ناممكن بنظر مي رسد.

در بررسي تاثيرات  تبليغات با مشكلاتي ديگر نيز مواجه هستيم. تبليغات تنها يكي از چند متغيري است كه مصرف كننده را به سمت خريد سوق مي دهد. تجزيه و تحليل تاثيرات تبليغات بر خريد به درك كامل و كنترل تمام عوامل موجود بستگي دارد. تعدادي از اين عوامل عبارتند از: خصوصيات كالاي رقيب ، ميزان رضايت مصرف كننده از خريد آن كالا ، مقدار تبليغات براي آن كالا ، قيمت، روش توزيع آن، فعاليت رقباء، بسته بندي  و… .

يكي ديگر از مشكلات، تعيين تاثير تبليغات بر روي فرد در طول زمان است . از آنجائيكه تاثير تبليغ بر روي افراد در  طول زمان  تغيير مي كند  اندازه گيري آن بدون متغير زمان مشكل است.

 

[1] William Heketh

[2] Accountability

[3] Aksoy ,Atilla (2005), ‘Yeni Reklamcilik’ , Istanbul Bilgi Universitesi,95

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، بیلبوردهای و…) بر اساس مدل آیدا-دانلود پايان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– انتقاد هاي وارده:

تيم آمبلر معتقد است هردوي اين نظريه ها چيزي را كوچك شمرده اند: تئوري قوي حافظه را و تئوري ضعيف احساسات را. به علت درگيري پائين مخاطب با كالاهاي بي دوام  تصميمات خريد منطقي نيست بلكه احساسي است. بنابراين تبليغات نمي تواند نقش اقناع كننده داشته باشد و بيشتر محركي  احساسي است و اين احساس براي هر مصرف كننده متفاوت است و اين چيزي بود كه ارنبرگ فراموش كرده بود.

به عقيده آدام مرگان در مورد كالاهاي مصرفي بي دوام  خريد يك تصميم نيست بلكه يك عادت است. يعني تصميمات به علت درگيري پائين مخاطب با اين نوع كالاها منطقي نيست بلكه احساسي است. بنابراين نقش ضعيف ولي تقويت كننده تبليغات در مورد كالاهاي بي دوام را نمي توان به همه كالاها تعميم داد.

همچنين جونز اثر حافظه را ناديده مي گيرد و فقط اثر تبليغ را با خريد بلافاصله بعد از آن (در مدت 7 روز) اندازه مي گيرد. گاهي مخاطبان در مدت زمان كوتاه به تبليغ پاسخ نمي دهند و با تاخيري پس از دريافت پيام، پاسخ رفتاري مناسب را انجام مي دهند. به اين مدت زمان تاخير در تاثير تبليغ “انتقال” Carryover  مي گويند.

شايان ذكر است اسامي تئوري قوي و ضعيف بر اساس عقيده نظريه دهندگان كه تاثير تبليغات را بر فروش قوي و ضعيف مي دانسته اند انتخاب شده است.

2-4- براي تعيين اثربخشي تبليغات چه چيزي را بايد اندازه گيري كنيم؟

به عقيده خيلي ها،  ميزان دستيابي به هدفي كه تبليغ دهنده در ابتداي كار مشخص كرده است مبناي اندازه گيري اثربخش بودن تبليغات است. اگرچه روشي معقول به نظر مي­رسد اما اتخاذ يك روش واحد براي تعيين اثربخشي برنامه هاي هدفمند تبليغاتي گوناگون بدين وسيله ممكن نيست.

با  انجام تبليغات مسلماً انتظار دستيابي به نتايجي را خواهيم داشت، اما در اين كه نتيجه چيست اختلافهائي وجود دارد. اين نتيجه ممكن است افزايش فروش در كوتاه مدت باشد يا تغيير نگرش مصرف كننده نسبت به نام تجاري.

اگر تبليغات را به عنوان محرك بررسي كنيم اثربخش بودن آن را به نتايج بيشتري مي توان منسوب كرد. براي نمونه:

– ايجاد تفاوت بين نام تجاري ما با ديگر نام ها در ذهن مخاطب و ايجاد حس برتري وتمايل براي آن.

– ايجاد توجه و علاقه براي مصرف كننده  نسبت به نام تجاري.

– خريد توسط مصرف كننده ، حتي خريد آزمايشي پس از قرار گرفتن در معرض تبليغات.

– ايجاد وفاداري در مصرف كنندگان با  تكرار رفتار خريد.

– ايجاد حس رضايت در مصرف كننده  از انتخاب خود پس از خريد كالا با مشاهده تبليغات.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

تعیین اثربخشی رسانه های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، بیلبوردهای و…) بر اساس مدل آیدا-پايان نامه مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

– براي تعيين اثربخشي تبليغات چه چيزي را بايد اندازه گيري كنيم؟

به عقيده خيلي ها،  ميزان دستيابي به هدفي كه تبليغ دهنده در ابتداي كار مشخص كرده است مبناي اندازه گيري اثربخش بودن تبليغات است. اگرچه روشي معقول به نظر مي­رسد اما اتخاذ يك روش واحد براي تعيين اثربخشي برنامه هاي هدفمند تبليغاتي گوناگون بدين وسيله ممكن نيست.

با  انجام تبليغات مسلماً انتظار دستيابي به نتايجي را خواهيم داشت، اما در اين كه نتيجه چيست اختلافهائي وجود دارد. اين نتيجه ممكن است افزايش فروش در كوتاه مدت باشد يا تغيير نگرش مصرف كننده نسبت به نام تجاري.

اگر تبليغات را به عنوان محرك بررسي كنيم اثربخش بودن آن را به نتايج بيشتري مي توان منسوب كرد. براي نمونه:

– ايجاد تفاوت بين نام تجاري ما با ديگر نام ها در ذهن مخاطب و ايجاد حس برتري وتمايل براي آن.

– ايجاد توجه و علاقه براي مصرف كننده  نسبت به نام تجاري.

– خريد توسط مصرف كننده ، حتي خريد آزمايشي پس از قرار گرفتن در معرض تبليغات.

– ايجاد وفاداري در مصرف كنندگان با  تكرار رفتار خريد.

– ايجاد حس رضايت در مصرف كننده  از انتخاب خود پس از خريد كالا با مشاهده تبليغات.

از طريق مدل سلسله مراتب تاثيرات[1] مي توان تمام اين نتايج را به هم مربوط نمود. ساده ترين اين مدل ها AIDA مراحل مختلف را از در معرض تبليغات قرار گرفتن تا خريد را به ما نشان مي­دهد. (توجه، علاقه، تمايل، عمل خريد)

براي مثال اگر پژوهشگران دريابند كه تبليغات آنها روي افزايش فروش تاثير گذار نبوده ، بايد  ببينند تبليغات آنها در كجاي سلسله مراتب ضعيف عمل كرده است. آيا تبليغات آنها در جلب توجه، يادآوري، ايجاد علاقه و قانع كردن مصرف كنندگان يا هر مورد ديگري بي تأثير است؟

بنابراين بسته به هدف برنامه مي توان هركدام از مراحل مختلف سلسله مراتب را كه مناسبتر است اندازه گيري كرد[2].

[1] Model of the Hierarchy of Effects

[2] Tellis ,Gerard ( 2004) , ‘ Effective Advertising’ , Sage: London,1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش:

اثربخشی رسانه های تبلیغاتی (رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، بیلبوردهای و…) بر اساس مدل آیدا- پايان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

چه تبليغاتي اثر گذار هستند؟

جونز به اين سوال جواب درستي نمي دهد. او فقط با اكتفا كردن به كلماتي از اين قبيل “خوشايند بيننده واقع شدن، و توجه بيننده را جلب و باعث تفريح شدن ” توضيح مي دهد كه اين گونه تبليغات مخاطب را وادار به دريافت پيام مي كند.  جونز در پاسخ به اين سوال كه چرا بعضي از نام هاي تجاري با وجود تبليغات زياد، فروششان زياد نمي شود  گفت: ” مسئله خلاقيت است. در كمپين هاي موفق  3 عامل اساسي را مشاهده كردم:

1) دوست داشتني هستند و باعث تفريح بيننده مي شوند.

2) بيشتر بر تصاوير تكيه دارند تا كلمات.

3) در مورد موضوع يا كالاي مورد تبليغ حرفهاي مهم و با معني مي زنند[1].

2-3-3- تئوري دوم

اندرو ارنبرگ- تئوري ضعيف

به عقيده ارنبرگ تاثير تبليغ بيشتر ازينكه در مرحله قبل از خريد باشد در مرحله بعد از خريد نمايان مي گردد و لذا اين تاثير بر افزايش فروش ضعيف است.  او معتقد است اطلاعاتي كه به ما نشان دهدتبليغات به تنهايي عامل موثري در بالا بردن فروش است وجود ندارد چرا كه جونز از روش تك منبع استفاده كرده بود.

به نظر او در مورد كالاهاي مصرفي بي دوام نقش تبليغات از نوع اقناع كننده نيست (چون درگيري  مصرف كننده با آن پائين است) بنابراين  نقش تقويت كننده دارد. از نگاهي ديگر در صورت رضايت مصرف كننده ، تبليغ باعث تداوم رفتار خريد مي گردد و نقش تقويت كننده مي يابد.

ارنبرگ مي گويد كه هدف اصلي تبليغات، ايجاد جايگاه براي نام تجاري در ذهن مصرف كننده است. پس از داشتن جايگاه در ذهن مصرف كننده ، تغيير متغيرهاي ديگر باعث افزايش فروش مي گردد. براي مثال در مقايسه با تاثيرات تبليغات ، تاثيرات تغيير قيمت واضحتر و قوي تر است.  انعطاف پذيري فروش نسبت به قيمت[2] بيش از 15  برابر  بزرگتر از انعطاف پذيري  تبليغات نسبت به  فروش[3] است.

او مي گويد  نام هاي تجاري بزرگ از آن جهت بزرگ هستند كه بيشتر ديده مي شوند و بيشتر به خاطر آورده مي شوند.

به عقيده او نام تجاري ضعيف و قوي نداريم ، بلكه نام تجاري بزرگ و كوچك در ذهن مصرف كننده داريم و فرقشان در اين است كه در ذهن مصرف كننده چه حجم جايگاه اشغال مي كنند و در ذهن چند نفر جايگاه دارند[4].

[1] Jones ,John (1995) ,’ When Ads Work’ ,  DYH,117.

[2] Price Elasticity

[3] Elasticity of sales to advertising

[4]Ehrenberg ,Andrew (2000), ‘Repetitive Advertising and Consumer’, Journal of Advertising Research 29, 57.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش: