دانلود پایان نامه با عنوان رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

شخصيت و رفتار مصرف کننده

مفهوم شخصیت چهار مشخصه اصلی دارد. اولا” برای این که رفتار یک فرد به عنوان خصوصیات شخصیتی او در نظر گرفته شود باید دارای تداوم زمانی باشد. ثانیا” رفتارهای بخصوصی باید فرد را از دیگران متمایز کند. یک خصوصیت شخصی نمی تواند در بین تمام مصرف کنندگان مشترک باشد. ثالثا” محققین قادر نیستند دقیقا” رفتار یک فرد را در یک موقعیت خاص فقط طبق یک سنجه شخصیتی پیش بینی کنند. آنچه که با متغیرهای شخصیتی قابل پیش بینی است تمایلات باثباتی است که شخص را در طبقات کلی رفتار[1] جای می دهد.

چهارمین خصوصیت شخصیت، تعدیل تأثیر پیام ها و موقعیت ها بر رفتار مصرف کننده است در حوزه شخصیت متغیر تعدیل کننده[2] متغیر تفاوت فردی است که با موقعیت یا نوع پیام مبادله شده تعامل می کند منظور از موقعیت های مصرف کننده عوامل محیطی موقتی هستند که زمینه ای را که در فعالیت مصرف کننده رخ می دهد ایجاد می کنند. یک نوع موقعیت زمینه اجتماعی است که در آن خرید انجام می گیرد. محققان دریافته اند که مصرف کنندگان بر حسب این که دیگران خریدهای آنها را زیر نظر دارند یا نه به صورت متفاوتی عمل می کنند. این متغیر موقعیتی ممکن است با خصوصیت های شخصیتی که افراد را بر حسب تمایلشان به همنوایی با فشارهای اجتماعی هنگام خرید از یکدیگر متمایز می کند، تعامل داشته باشد. یک مقیاس که توجه به تعامل مقایسه اجتماعی[3] نامیده می شود برای اندازه گیری گرایش به پیروی از دیگران ایجاد شده است.

 

2-25 تصوير محصول:

اولین بار گاردنر و لیوی در سال 1955 مفهوم تصویر محصول را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تاکنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است.

تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال 1953 به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال 1933 توسط کلود هاپکینز مطرح شده است.

تحقیقات نشان می دهد که تفاوتهایی در نظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوتها شامل:

[1] General Classes Of Behavior.

[2]Moderating Variable.

[3]Attention To Social Comparison Interation (ATCI)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت pdf):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه با موضوع نقش تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

24 رفتار مصرف کننده:

رفتار مصرف کننده از موضوعات جدید حوزه بازاریابی به شمار می رود. اولین کتب در این باره در دهه 1960 تألیف شده است. ولی سابقه این موضوع به پیشبرد برمی گردد.

به عنوان نمونه می توان به دهه 1950 اشاره کرد که ایده های فروید توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف کننده موضوعی بحث انگیز و چالشی است که دربرگیرنده افراد و آنچه خرید می کنند چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه  بازاریابی و بازار است.

ویلکی و سالمون رفتار مصرف کننده را بدین صورت تعریف نموده اند: فعالیت های فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن کالا و خدمات در جهت ارضای نیازها و خواسته های خود انجام می دهند.

 

2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده:

توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است.

عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه های کوتاه تر عمر محصولات، افزایش جنبش های حمایت از مصرف کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات.در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرآیند مصرف، مزیت های متعددی را دربر دارد. این مزیت ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات در نهایت به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر می باشد. رفتار مصرف کننده در طراحی کمپین های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می کند.

با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، به ما کمک می کند.بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، پخش بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده به دنبال پاسخ سؤالات زیر است:

 • مردم چگونه از نیازشان به کالا یا خدمات خاصی آگاه می شوند؟
 • مصرف کنندگان چگونه کالا و خدمات خود را پیدا می کنند؟
 • مصرف کنندگان چگونه انتخاب نهایی را به عمل می آورند؟
 • چه اتفاقی می افتد وقتی کالا یا خدمات شما ارائه می شود؟
 • محصول شما چگونه انتخاب می شود؟
 • چگونه پول محصول شما پرداخت می شود؟
 • محصول شما چگونه ذخیره می شود؟
 • چگونه محصول شما جابجا می شود؟
 • مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي كنند؟
 • مشتریان وقتی از محصول شما استفاده می کنند به چه کمکی نیاز دارند؟
 • آیا امکان پس دادن یا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چیست؟
 • چگونه محصول شما تعمیر یا سرویس می شود؟
 • چه اتفاقی می افتد وقتی محصول شما مصرف می شود یا کاربردش تمام می شود؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود پايان نامه مديريت:تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر اساس مجرا و پيام

هنگامی که یک گروه مخاطب فرعی به عنوان دسته تعریف می شود، برنامه ریز ارتباطی باید مجراها و پیام هایی را بیابد که مناسب آن دسته باشند. اما نمی توان از طریق مجراهای سازگار، یعنی از طریق مجراهایی که مخاطبان آنها، با گروه مورد نظر برنامه ریز منطبق است، به همه بخش ها دست یافت. در این موارد ممکن است راه حل، دسته بندی پیام باشد.

دسته بندی پیام به گونه ای است که با دستۀ مورد نظر تناسب یابد. با وجود این، پیام به گروهی گسترده تر از مخاطبان مورد نظر می رسد.

فراگردی که توضیح داده شد را می توان به این ترتیب خلاصه کرد:

 

2-23-2 هفت نقش کارگزار تبليغ در ارتباط با مخاطبان هدف

کارگزار تبلیغ، در فرآیند یک نوآوری با مخاطبان خود دارای هفت نقش پیاپی است. او قبل از هر چیز باید به پیام هایی که ارسال می کند، آگاهی کافی و باور داشته باشد و با سازمان یا جامعۀ خویش احساس تعلق کند. در مجموع هفت نقشی که وی باید ایفاء کند به شرح زیر است:

 • برانگيختن احساس نياز مردم نسبت به تغيير: کارگزار تبلیغ باید احساس نیاز به تغییر را در رفتار مخاطبان خود پدید آورد. برای اجرای این کار وی باید راه حلهای گوناگون مربوط به یک مسئله را نشان دهد، اهمیت مسایل را روشن سازد و مخاطب خود را قانع کند. در این مرحله کارگزار تبلیغ نه تنها باید نیازها را مشخص کند بلکه آنها را به صورت عاملی سازنده و ابزاری برای پیشرفت ارائه کند. شاید یکی از مشکلات مردم جوامع مختلف و به ویژه جامع، ما بی اطلاعی از خدماتی است که این سازمان ها می توانند در جهت منافع آنها انجام دهند.
 • ايجاد ارتباط با مخاطب: هنگامی که نیاز به تغییر ایجاد شد، کارگزار تبلیغ باید با مخاطب خود ارتباط برقرار کند. او می تواند با اعتبار بخشیدن، ایجاد اعتماد و همدلی با نیازهای آنان، این رابطه را تحکیم بخشد، زیرا در این جا مخاطبان باید پیش ازپذیرش نگرش جدید، کارگزار تغییر را پذیرفته باشند.
 • تعيين نياز مخاطب: کارگزار تبلیغ باید مسایل مخاطبان خود را بررسی کرده و مشخص سازد چرا روشهای موجود نمی توانند نیازهای آنها را برآورده کنند. در این جا کارگزار تبلیغ باید برای دستیابی به نتایج تحقیق خود، موفقیت ها را از نگاه مخاطبان خود ببیند. او باید از نظر روانی خود را در موقعیت آنها قرار دهد و مسائل را آنگونه ببیند که آنها می نگرند. این نوع شیوۀ انتقال فکری و روانی معمولا” دشوار است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه ارشد مديريت:تلويزيوني برتشخيص مساله در فرایند تصمیم خرید خودرو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان

دسته بندی تجاری نوعا” بر پایه منابع اقتصادی مصرف کنندگان، مانند درآمد سالانه که قدرت خرید آنان را معین می کند قرار دارد.

در ارتباط جمعی ممکن است منابع دیگری مهم تر باشند. اما مفهوم اساسی فرق ندارد. یعنی گیرنده باید به لحاظ اقتصادی بتواند بر طبق پیام عمل کند.

در ارتباطات برنامه ریزی شده اغلب، اقلیت هایی که به زبان دیگر صحبت می کنند، در بسیاری از موارد، بیرون از جریان اطلاع رسانی و آگاهی دهی قرار می گیرند، و غالبا” پیام ها به گونه ای طراحی می شوند که تنها برای مخاطبان تحصیل کرده، یعنی همان گروهی که ارتباط گر به آن تعلق دارد، جاذبه داشته باشد.

 

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد

نظریۀ اشاعه چند اصل را برای دسته بندی پیشنهاد می کند. مثلا” در فراگرد پذیرش نوآوری، چندین مرحله وجود دارد:

 • آگاهی، وقتی که فرد از نوآوری آگاه می شود؛
 • اقناع، وقتی که فرد به نگرش مثبت یا منفی دربارۀ نوآوری دست می یابد؛
 • تصمیم، وقتی که فرد فعالانه تصمیم می گیرد که نوآوری را بپذیرد یا آن را رد کند؛
 • اجرا، وقتی که فرد نوآوری را به کار می گیرد؛
 • تثبیت، وقتی که فرد بر آن می شود که تصمیم خود را تائید و تقویت کند.

واضح است که اطلاعات در هر یک از مراحل مورد نیاز فرق دارد. نیازهای اطلاعاتی کسانی که در مرحلۀ آگاهی قرار دارند، با نیاز کسانی که در مرحلۀ تثبیت هستند کاملا” متفاوت است.

 

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها

گاهی این خود رسانه و نه مخاطب است که مبنای دسته بندی قرار می گیرد. برنامه ریز ارتباطی ممکن است به دلایل مختلف، ناچار باشد از رسانه های خاص استفاده کند، اولین گام در این وضعیت تحلیل مخاطبان آن رسانه به عنوان یک دسته و یا گروه فرعی است. برنامه ریز ارتباطی ممکن است سرانجام با چند دسته روبه رو شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

پايان نامه مديريت گرایش بازاریابی:رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

استفادهء نامناسب از رسانه‌هاي غيرنافذ و محرك

رسانهء غيرنافذ و فاقد ويژگي‌هاي رسوب‌كنندگي در اذهان عمومي نظير برخي روزنامه‌ها و يلو پيج‌‌ها [1]بيش‌تر در مواقعي مورد استفاده واقع مي‌شوند كه خريداران در جست‌وجو‌ي محصولي براي خريد هستند.

از اين رو اين دسته از رسانه‌ها به دليل ويژگي‌هاي ذاتي و تعريف شدهء خود در قلمروي ارتباطات قادر نيستند قبل از ايجاد نياز از سوي مشتري وي را بدون دعوت قبلي ترغيب و تحريك كنند بنابراين كم‌تر در جهت فضاسازي و مهيا كردن شرايط لازم جهت معرفي و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

در صورتي كه استفاده از رسانه‌هاي محرك و رسوب‌كننده نظير راديو و تلويزيون قلب مشتريان را قبل از حضور در بازار و احساس نياز و درخواست محصول از سوي ايشان تسخير مي‌كنند.

 

– توليد آگهي به جاي طرح‌ريزي مبارزهء تبليغاتي   

اين تصور درستی نیست اگر خيال كنيم يك آگهي به خودي خود مي‌تواند تمام ماجرا را بازگو كند، در صورت داشتن چنين تصوري موثرترين – ترغيب‌كننده‌ترين و به ياد ماندني ترين آگهي‌ها تنها بر يك نقطه حريف فشار وارد مي‌آورد.

در صورتي كه يك تبليغ‌كننده با 17 موضوع و عنصر متفاوت براي بازگويي بايد حداقل يك طرح در قالب مبارزهء تبليغاتي با آميزه‌اي از حداقل 17 مضمون آگهي متفاوت را مهيا كند تا با تكرار هر يك از آن‌ها پيام مورد نظر خود را در ذهن مشتريان رسوب داده و آن را تحكيم و قوام بخشد.

 

– بها دادن بيش از اندازه به هدف‌گذاري‌هاي كيفي

بسياري از مجريان تبليغات و حرفه‌اي‌هاي رسانه در مورد سطح كيفي و تيپ شخصيتي مخاطبان خود ارزش و اهميت بيش از اندازه‌اي قايل مي‌شوند.

در صورتي كه اثر مخرب اظهارات اشتباه و ادعاهاي كذب بر رقابت تبليغاتي ما بيش‌تر از جذب اشتباهي مخاطب و گروه‌هاي غيرهدف خواهد بود، زماني كه مشاهده كنيم چه بسيار مردمي هستند كه با اظهارات صحيح و واقع‌بينانهء ما در زمرهء افراد و گروه‌هاي هدف و مورد نظر ما قرار مي‌گيرند قطعا به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هميشه جانب صداقت را رعايت كرده و از مسير تعادل در بيان اظهارات خود خارج نشويم.

 

 

 

– توليد زياد آگهي بدون توجه به بازتاب‌هاي ترغيبي و اقناعي

بسياري از آگهي‌هايي كه امروزه توليد و منتشر مي‌شوند بيش از آن كه جنبهء ترغيبي، اقناعي و متقاعدكننده داشته باشند بيش‌تر به جنبه‌هاي نوآوري و خلاقيت در تهيهء آن‌ها پرداخته مي‌شود. آگهي‌هايي كه با ساختار حيله‌گرانه، خنده‌دار، اغواگر و در عين حال با افكت‌هاي خلاقانه توليد و پخش مي‌‌شوند اثربخشي عميق در پي نداشته و نمي‌توانند نقش آگهي‌هايي را ايفا كنند كه جنبه باورمند، به ياد ماندني، اطلاع‌دهنده، تعليم‌دهنده و ترغيب كننده دارند.

[1] . Yellow Page

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

17زبان تبلیغ

تبلیغ گر در تبلیغ یک کالا یا خدمات در کنار بهره جستن از جاذبه های سمعی و بصری، تکنیک و سبک های تأثیرگذار در اقناع مخاطبان برای رسیدن به هدف خود، از یکی دیگر از روش های مؤثر در تبلیغ نیز بهره می‌جوید و آن زبان تبلیغ است، زیرا انتخاب نوع زبان در تبلیغ برای انوع گونه­های مخاطبان اقدامی حساس و قابل اهمیت از سوی کارگزار تبلیغ محسوب می‌شود.

در کار تبلیغی، توجه به زبان مناسب مخاطب، دارای اهمیت فوق العاده ای است. شیوه بیان مطلب باید متناسب با فرهنگ اجتماعی و توانایی های ذهنی مخاطبان هدف، تنظیم شود. تبلیغی که مخاطب خردسال را هدف قرار می‌دهد با بیان تکنیکی متناسب با گروه مهندسی در تبلیغ کامپیوتر متفاوت است. از آنجایی که در مورد فرهنگ هر کشور، لغات و استعاره های تبلغی خاصی وجود دارد. بنا به کمک روان شناسان، زبان دانان، متخصصان تبلیغات حرفه ای و کار فکری خلاق، با صرف هزینه های هنگفت تلاش می‌کنندکه نام خصوصیات کالا و مناسب بودن آن را برای نیازهای مصرف کننده به شیوه اصلی تبلیغ کرده و در ذهن‌ها جا بیندازند.

ابزارهای تبلیغی را می‌توان از بعد انسانی و غیرانسانی مورد توجه قرار داد

ابزار انسانی (مستقیم): انسان خود در تبلیغ وارد عمل می‌شود که بارزترین آن تبلیغ چهره به چهره است مانند تبلیغ توسط اشخاص، یا ویزیتورها واشخاصی که در مکان‌ها به افراد رجوع کرده،کالاهایی را در محل به صورت مستقیم ارائه می‌دهند.

ابزار غیرانسانی: کلیه ابزار دیگر جزء این دسته هستند. البته این بخش با کمک و آماده سازی نیروی انسانی مهیا می‌شود.

– ابزار انسانی- غیرانسانی: تلفیقی از هر دو گروه که توأماً با هم کار می‌کنند؛ مانند فیلم­های تبلیغی، عروسکی، نمایشی …. که ابزار انسانی و غیرانسانی در کنار هم دیده می‌شوند و کار تبلیغ را انجام می‌دهند.

ابزارهای تبلیغاتی را می‌توان به دسته های دیگری طبقه بندی کرد که عبارتند از:

– ابزارهای تبلیغی چاپ شده: نامه پستی و کارت پستال های تبلیغاتی، بروشور، کاتالوگ، کارت ویزیت، روزنامه، مجله (عام، خاص و حرفه ای)، پوستر، کتابهای طلاعاتی مانند دفترچه تلفن شهری، کتاب زرد، کتاب اول و …

-ابزارهای تبلیغی برقی و فرستنده: رادیو، تلویزیون، ویدئو، سینما، دیسکتهای کامپیوتری، اینترنت و شبکه های ماهواره‌ای.

-ابزارهای تبلیغی نصبی- ثابت و متحرک که شامل:

نصبی ثابت: استفاده تابلوهای پشت بامی، بیل بوردهای خیابانی، بزرگراهی، جاده ای، تابلوهای مدخل و خروجی شهرها، فرودگاه و ایستگاههای قطار و اتوبوس، تابلوهای سردر مغازه‌ها.

نصب متحرک: روی و داخل وسایل نقلیه موتوری متحرک مانند اتوبوس، قطار و حتی هواپیماها و وسایل نقلیه خصوصی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

13عناصر تبلیغ

براساس تعاریف ارائه شده از تبلیغات بازگانی و با توجه به تمام زمینه های تبلیغ، 4 عنصر اساسی ومجزا برای تحقق تبلیغ بازرگانی وجود دارد:

آگهی دهنده (فرستنده پیام) 2- آگهی (پیام) 3- وسایل نشر آگهی (وسیله ارسال پیام) 4- مخاطب آگهی (گیرنده پیام). این چهار عنصرکه درکنار هم پیام رسانی را معنی و مفهوم می‌بخشند یک تبلیغ بازرگانی را شکل می‌دهند (اربابی، 1350، ص 21).

2-14ویژگی های تبلیغ

یک آگهی که دارای پیامی مستدل، خطی و منطقی است دارای خصوصیاتی است که یکی از آنها سهولت است. در آگهی از یک تفکر نمایشی ساده و قابل فهم استفاده می‌شود.

در یک اگهی باید ارتباط میان کلمات و تصویر رعایت شود. صدا و تصویر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، اگر تصویر چیزی را نشان دهد و کلمات چیز دیگری بگویند، توجه بیننده به جای آنکه بر ایده مرکزی متمرکز شود بین آن دو سرگردان می‌ماند.

همچنین آگهی باید از یکپارچگی خط داستانی برخوردار باشد. اگر آگهی، روشی متداوم و منطقی را در پی گیرد، درک و ارتباط در آن آگهی ایجاد می‌شود، آگهی باید آغاز، میانه و انجام داشته باشد و پیام نیز باید به راحتی با ساختار روایتی آگهی سازگار باشد. ساده، مستقیم، هماهنگ و آشنا بودن از دیگر ویژگیهای یک آگهی است. آگهی دهندگان اغلب آگهی هایی خلق کرده اند که ناآشنا و پیچیده و غیر مستقیم است. آگهی باید ساده، به دور از پیچیدگی، مستقیم و آشکار و مأنوس باشد. منسجم بودن آگهی اصلی است که بر ویژگی آن می‌افزاید، یک آگهی باید بر استراتژی مشخص متمرکز باشد: یا احساس باشد یا مستدل. آگهی باید باور کردنی باشد و اجرای کار باید با نوع محصول هماهنگ باشد.

همچنین آگهی باید با باورهای مردم و آنچه آنان از طبقه بندی یک محصول انتظار دارند، منطبق باشد، آگهی باید برای مردم با اهمیت باشد، آگهی باید براساس فرهنگ مصرف کننده با او پیوند برقرار کند.

یک آگهی خوب باید به جزئیات بیشتر توجه کند، آگهی‌ها به جای اینکه بخواهند انرژی خود را صرف محتوا کنند، باید به عواملی چون بازیگری، ضمیمه پردازی و تزئینات صحنه، توجه بیشتری کنند.

از دیگر ویژگی یک آگهی دوست داشتنی بودن آن است. از آنجایی که گرایش به آگهی‌ها و تجزیه محصولات، تأثیر تعاملی بر هم دارند؛ بنابراین منطقی است که بگوئیم مردم محصولاتی را دوست دارند که آگهی هایشان دوست داشتنی باشد، آگهی باید با خود، ارزش سرگرم کننده داشته باشد. سرگرم سازی امری ساده است. کافی است که ما به شعور، لطافت طبع و خصوصیات انسانی مصرف کننده احترام بگذاریم (بالدوین،1380، صص54- 53).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

گرايش بازريابي :

گرايش بازاريابي ايده هاي جديد در تاريخ روابط و مبادلات به حساب مي آيد و براين اساس است كه وظيفه اصلي هر سازمان ،تعيين نيازها،خواسته ها و ارزشهاي بازار هدف و تطبيق سازمان براي ارضاي آن به گونه اي موثرتر و مفيدتر از ساير رقباست.

 

مفروضات عمده اين گرايش به شرح زير است :

1- سازمان رسالت خود را ارضاي خواسته هاي مشخص گروهي از مشتريان معين مي داند.

2- سازمان تشخيص مي دهد كه ارضاي خواسته مستلزم ايجاد برنامه اي پويا براي تحقيق بازاريابي جهت آگاهي از خواسته هاست.

3- سازمان باور دارد كه ارضاي مشترين به نحو مطلوب باعث ايجاد وفاداري ،اعتماد، تكرار معامله و تجارت مي شود همه اين عوامل در برآورده شدن هدفهاي سازمان حياتي هستند.

4- سازمان تشخيص مي دهد كه فعاليت هاي آن بايد تحت كنترل آميخته بازاريابي باشد

شكل 2-1 مفهوم قديم (فروش) وجديد بازاريابي (1)

منبع : روستا احمد،ونوس داور، ابراهيمي عبدالحميد ،بازاريابي و مديريت بازاريابي ،

تهران (انتشارات سمت ،1375 ،ص 18 )

 

پایه های گرایش چهار عامل است:

الف) خریدار گرایی: علت وجودی سازمان، ارضاء کردن خواسته های مشتریان هدف است.

ب) نگرش سیستمی: سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.

ج) هدف گرایی: سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

د) بازاریابی همگانی: سازمان باید دارای بینش وسیعی باشد.

 

 

2-3-5 گرایش بازاریابی اجتماعی

برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که گرایش بازاریابی بر خواسته های مشتریان منتخب بیش از حد تاکید می‌کند و رفاه اجتماعی را به حساب نمی‌آورد. این افراد طرفدار وسیع تر کردن فلسفه بازاریابی جهت منطبق کردن آن با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هستند. فلسفه بازاریابی اجتماعی مستلزم این است که بازاریابان نه تنها خواسته های مشتریان را به حساب آورند، بلکه خواسته های مردم دیگر را که رفاهشان به عملیات شرکت بستگی دارد، را نیز در نظر بگیرند. لازمه این امر این است که بازاریابان مسئولیت اجتماعی خود را قبول کنند و متوجه باشند که در داخل یک سیستم اجتماعی بزرگتر فعالیت می‌کنند و نسبت به غیر مشتریان نیز متعهد باشند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

بازارسنجي:

يكي از افقهاي مديريت (با گذشته ودر گذشته زيستن ) است و يكي از مفيدترين حركات هر مدير بررسي و ارزيابي گذشته و استفاده از تجربيات است . بازارسنجي يعني تحليل موقعيت بازار با توجه به آنچه بوديم و داشتيم ،آنچه هستيم و داريم و آنچه بايد داشته باشيم . بازارسنجي جهت دهنده حركتهاي سازمان در بازارآينده است . همه محصولات و خدمات سازمانها داراي منحني عمر خاصي هستند كه اين منحني شامل مراحل معرفي ،رشد، بلوغ، اشباع، و افول است. و هر مرحله شرايط ويژه اي دارد كه بازارياب بايد براساس اين ويژگي ها واكنشهاي مناسبي نشان دهد. بازارسنجي يا ارزشيابي و سنجش فعاليت هاي سازمان ،نقاط قوت و ضعف را به خوبي نمايان مي سازد . با استفاده از اطلا عات موجود و دانش روز مي توان هدفها، مسير ها و حركتها ي آينده را تبيين و تعيين كرد . بازارسنجي يعني اندازه گيري عملكرد ها ،يافتن انحرافها و تشخيص فاصله ها بين هدف و عملكرد واقعي و ارائه پيشنهاد هايي براي اصلاح امور بازاريابي سازمان . بازارسنجي وسيله اي است براي جلوگيري از اشتباهات و يافتن تواناييها و استعدادها براي رشد وتوسعه بشر . بازارسنجي يعني نظارت دائم برعملكرد ها و كنترل آنها و ارزشيابي حركات و فعاليتها .

– بازارداري :حفظ مشتري و ايجاد زمينه براي بازگرداندن او به سوي خود وظيفه اي است بسيار حساس و حياتي كه ترفندها و ابزار خاصي مي طلبد .مهمترين ابزار بازارداري براي بازاريابان ارتباط دائم با مردم ،ارائه خدمات مناسب و آگاهي از حركات رقباست.

بازارداري يعني حفظ مشتريان كنوني و تشويق وترغيب آنان به خريد بيشتر و تداوم خريد از طريق ايجاد رضايت در آنان . بازارداري هنر و مهارت راضي سازي مشتري است. آگاهي از رفتار مشتريان ،ارتباط برقراري كردن با آنان ،داشتن اطلاعات روانشتاختي و جامعه شناختي و نيز اطلاعات داشتن از حركات و امكانات رقبا نقش ،ارزنده اي در حفظ مشتري دارد . مشتري تنها محصول و خدمات نمي خرد ،بلكه منافع ،ارزش،احترام و عوامل ديگري را نيز طالب است كه  بايد برآورده شود.

– بازارگرمي: براي بازارداري لازم است بازار گرمي را دست ندهيم بازارگرمي يعني تبليغات و تشويقات به موقع جهت آگاهي ساختن، متقاعد ساختن و ترغيب مشتريان براي ارتباط بيشتر با سازمان و خريد از آن و مقابله با حركات رقيب .يكي از مهمترين ابزارهاي بازارگرمي استفاده از خلاقيتها،نوآوريها و ابتكار ات است .دنياي امروز يعني عصر تنوع، سرعت و تحول .حفظ مشتري در اين دوره بازارگرمي ويژه اي مي طلبد.

– بازارگرداني: همه فعاليتها بازاريابي را مي توان در بازارگرداني خلاصه كرد . بازارگرداني يعني مديريت بازار كه شامل برنامه ريزي، اجرا و كنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاريابي است . بازارگرداني يعني استفاده از تجربه ، دانش ،هنر و مهارت هاي گوناگون براي اداره بازارها و يافتن راه چاره و عاقبت انديشي . بازارگرداني شامل تنظيم و تعيين استراتژيها و برنامه ها، سازماندهي و اجراي همه امور مربوط به شناساندن و معرفي محصولات شركت به بازارها، نظارت بر فعاليت ها براي دستيابي به اهداف سازمان و ايجاد رضايت براي مشتريان و جامعه است.

باتوجه به ابعاد گوناگون بازاریابی مي توان گفت واژه مناسب براي بازاریابی «بازرگرداني » است كه همان «مديريت بازار» است و همه امور مربوط به برنامه ريزي ، اجرا وكنترل فعاليت هاي گوناگون و ابعاد اشاره شده را دربر مي گيرد .به عبارتي ، بازارگرداني يعني انجام فعاليت هاي نظام مند و دائم بازار گرايي ، بازار شناسي ، بازاريابي ، بازارسازي ، بازارگرمي ، بازارگردي ، بازارسنجي  و بازارداري.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فلسفه هاي مديريت بازاريابي:

مديريت بازاريابي را كوششي آگاهانه براي دستيابي يه نتايج مبادله مطلوب با بازارهاي مورد نظر معرفي كرديم . شناخت فلسفه هاي كه راهنماي اينگونه تلاشهاي بازاريابي هستند وآگاهاي از ارزش نسبي هر يك از آنها در رابطه با «سازمان» و«مشتريان» و «جامعه» موضوع بحث ما در اين قسمت است. پنج مفهوم و گرايش وجود دارد كه سازمانهاي انتفاعي و غير انتفاعي مي توانند در اجراي فعاليت هاي بازاريابي خود آنها را بررسي و پيگيري كنند: (كاتلر،فيليپ2004 )

1-گرايش توليد

2-گرايش محصول

3-گرايش فروش

4-گرايش بازاريابي

5-گرايش بازاريابي اجتماعي

 

2-3-1 گرايش توليد:

گرايش توليد يكي از قديمي ترين فلسفه ها براي رهنمود دادن به فروشندگان است. گرايش توليد بر پايه اين اصل بنا شده است كه مصرف كنندگان خواهان محصولاتي هستند كه در دسترس بوده و استطاعت خريدان را داشته باشد .بنابرين مديريت بايد فعاليت خود را بهبود كارائي توليد وتوزيع متمركز كند. گرايش توليد براي دو حالت مناسب است :حالت اول زماني است كه تقاضاي براي يك محصول بيشتر از عرضه باشد و حالت دوم موقعيتي است كه هزينه توليد محصول در سطح بالايي باشد و براي پايين آوردن هزينه،توليد بيشتر لازم باشد.

 

2-3-2 گرايش محصول:

براين اصل استوار بنا شده است كه مصرف كنندگان محصولاتي را كه بهترين كيفيت ،كاركرد و شكل را دارند.خواهند خريد . بنابرين بايد انرژي خود را به بهبود دائم مصرف كنندگان اختصاص دهند. گرايش محصول «نزديك بيني در بازاريابي »است.

 

3-3-3 گرايش فروش:

گرايش فروش بر اين پايه استوار است كه مشتريان مقدار كافي از محصولات شركت را نخواهند خريد مگر اينكه براي فروش ،تبليغات و ترفيعات فعاليت هاي چشمگيري صورت پذيرد. شركتهائي كه از اين روش پيروي مي كنند باور دارند كه محصولاتشان بايد فروخته شوند نه اينكه خريداري شوند ،پس بايد در جستجوي مشتريان بود و در اينجا فروش نقش اساسي را دارد و رضايت مشتري در مرتبه دوم اهميت دارد در اينجا هدف فروش است ودر بعضي از موارد به رضايت مشتري پس از خريد توجيهي نمي شود.

 

2-3-4 گرايش بازريابي :

گرايش بازاريابي ايده هاي جديد در تاريخ روابط و مبادلات به حساب مي آيد و براين اساس است كه وظيفه اصلي هر سازمان ،تعيين نيازها،خواسته ها و ارزشهاي بازار هدف و تطبيق سازمان براي ارضاي آن به گونه اي موثرتر و مفيدتر از ساير رقباست.

 

مفروضات عمده اين گرايش به شرح زير است :

1- سازمان رسالت خود را ارضاي خواسته هاي مشخص گروهي از مشتريان معين مي داند.

2- سازمان تشخيص مي دهد كه ارضاي خواسته مستلزم ايجاد برنامه اي پويا براي تحقيق بازاريابي جهت آگاهي از خواسته هاست.

3- سازمان باور دارد كه ارضاي مشترين به نحو مطلوب باعث ايجاد وفاداري ،اعتماد، تكرار معامله و تجارت مي شود همه اين عوامل در برآورده شدن هدفهاي سازمان حياتي هستند.

4- سازمان تشخيص مي دهد كه فعاليت هاي آن بايد تحت كنترل آميخته بازاريابي باشد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو