تعیین تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

بيان مسئله

مديريت امور خريد وتداركات از حوزه هايي است كه نسبت به حوزه هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت هاي اخير در زمينه تكنولوژي هاي ارتباطي وسيستمهاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي و افزايش آگاهي از محيط, همه جزو عواملي هستند كه شركت ها را وادار كرده است كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند.

واژه مديريت زنجيره‌ تأمين قريب به بيست سال است كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به فعاليت هاي يكپارچه پروسه تامين مواد، تبديل آنها به كالاهاي واسطه و نهايي، توزيع كالا وتحويل آن به مشتريان نهايي اشاره دارد (هیزر؛رندر،2001،ص42)[1]. مديران از تحول در فناوري و زنجيره هاي عرضه آگاه شده اند. انواع شوك هايي كه در سرتاسر بازارهاي جهاني اتفاق مي افتند، به طور اساسي روشي را كه مديران به محيط سازمان مي نگرند، را تغيير داده است. يكي از حوزه هايي كه بيشتر شركت ها توجه خود را به آن معطوف كرده اند، مديريت منبع يابي و خريد است. سه مزيت از تمركز بر مديريت منبع يابي و خريد حاصل مي شود كه عبارتند از: هزينه، كيفيت  و فناوري( مونسزکا،1998،ص2-3)[2]. جاي خوشبختي است كه اخيرا” در شركت مورد مطالعه بخشي تحت عنوان بررسي منابع و معرفي منابع ايجاد شده ولذا در راستاي پژوهش حاضر مي توان از اطلاعات اين بخش استفاده نمود.از آنجا كه تصميم گيري زماني كه اطلاعات موجود ناكامل و غيردقيق هستند، مشكل مي شود. مشكل رويه اي ديگر در استفاده از رويه رسمي حمايت از فرايند تصميم گيري انتخاب عرضه كننده، به طبيعت نامتجانس معيارهاي درنظر گرفته شده، برمي گردد. همچنين تعيين وزن هاي صحيح براي هر معيار ارزيابي سطح ناپايــداري ذاتي در فرايند انتخاب را افزايش مي دهـد(بویلاسکوا؛پترونی،2002،ص236)[3]. اين مهم تصميم گير را ناچار مي كند كه در اتخاذ تصميم دقت نظر بيشتري به خرج دهد يك صرفه جويي كم درهزينه هاي خريد مي تواند علاوه بر همان ميزان تاثير بر روي سود، موجب افزايش چند برابر در فــروش شود. همكاري نزديك با عــرضه كنندگان، موجب هزينه هاي واحد پايين تر مي شود و روابط بلندمدت تر حتي كيفيت بهتـري را در هزينه پايين تر موجب مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424 )[4].

در بيشتر صنايع، هزينه موادخام و قطعات، هزينه اصلي يك محصول را تشكيل مي دهند، بنابراين، بخش خريد مي تواند نقش كليدي را در كارايي و اثربخشي يك سازمان ايفا كند. بدين علت كه اثر مستقيمي روي كاهش هزينه ها، سودآوري و انعطاف پذيري يك شركت دارد(قدسی پور؛ابرین،2001،ص1)[5]. علاوه بر اين، از آنجايي كه هم اكنون عرضه كنندگان اثر اساسي را بر روي موفقيت يا شكست يك شركت اعمال مي كنند، خريد,كه قبلاً به عنوان يك ابزار تاكتيكي محض درنظر گرفته مي شد، هم اكنون به عنوان يك وظيفه استراتژيك شناخته مي شود(گافین؛مارک،1997،ص422-424). در دنياي‌ امروز يكي‌ از بحث‌ انگيزترين‌ ونگران‌كننده‌ترين‌ موضوع ها در صنعت‌ و اقتصاد، تجارت‌ در بازار جهاني‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ كه‌ با ورود به‌ چنين‌ دنيايي‌ بايد منتظر چه‌ پيامدهايي‌بود؟ و روند پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌چه‌ چالش‌هايي‌ پيش‌ روي‌ كشورهاي‌ درحال‌توسعه‌ وكمتر توسعه‌يافته‌ قرار خواهد داد؟

منظور خود را از زنجيره‌ تأمين، شناسايي عرضه كننده مناسب بيان مي‌داريم: مديريت امور خريد وتداركات از حوزه‌هايي است كه نسبت به حوزه‌هاي ديگر مديريت كمتر به آن پرداخته شده است. تقاضاي روبه رشد وتنوع مشتريان، پيشرفت‌هاي اخير در زمينه تكنولوژي‌هاي ارتباطي وسيستم هاي اطلاعاتي، رقابت درعرصه بين المللي وافزايش آگاهي از محيط، همه جزو عواملي هستند كه شركت‌ها را وادار كرده كه به مديريت زنجيره‌ تأمين تمركز كنند. از آنجائي‌كه‌ با توجه‌ به‌ گذشته‌ اين‌ صنعت‌ و پيش‌بيني‌آينده‌، حرکت درمحيط پيچيده‌ و ظريف‌ دنياي‌ رقابتي‌ امروز است، هيچ‌سازمان‌ اقتصاديي‌ بدون‌ داشتن‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌صحيح‌ و اصولي‌ قادر به‌ ادامه‌ حيات‌ نخواهد بود(استراتژي مناسب). اين‌ واقعيت‌ وقتي‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌شودكه‌ مسئله‌ پيوستن‌ به‌ سازمان تجارت جهاني[6] و ورود به‌ بازارهاي‌جهاني‌ از يك‌ سو و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ يك‌ بخش ‌مهم‌ و داراي‌ مزيت‌ تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي ازسوي‌ ديگر مطرح‌ باشد. در شركت هاي بزرگ دولتي همچون شركت مجتمع گاز پارس جنوبي[7]  عليرغم داشتن منابع مالي مناسب و نيروي انساني كافي وكارآمد با مشكلات زير روبرو هستند؛

 

 1. تامين كالاهاي خارجي(ورود كالا)
 2. موضوع تحريم هاي اقتصادي
 3. نحوه انتخاب منابع تامين كننده درخريد‌هاي داخلي

 

با توجه به ماموريت خطير شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي2 كه بهره برداري از ذخائر مشترك گازي از جمله آن است، تامين به موقع كالاي مذكور همانند نقش جريان خون در بدن است كه لازم است با توجه ويژه به آن پرداخته شود.

[1] – Heizer & Render, 2001, 42

[2] – Monczka, 1998, 2-3

[3] – Bevilacqua & Petroni, 2002, 236

[4] – Goffin & Marek, 1997, 422-424

[5] – Ghodsypour & Obrein, 2001, 1

[6]. World Trade Organization(WTO)

[7]. South Pars Gas Complex(SPGC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

پايان نامه ارشد :سنجش شاخص های عملکرد صحیح فعالیتها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم انعطاف پذيري:

گزارشهاي مديريت حسابداري درون سازمان و از يك سازمان به سازمان ديگر و حتي با تغييرات كسب و كار در طول زمان تغيير نمي كرد. در نتيجه گزارشهاي مورد بحث با تأخير بسيار دريافت مي شد و ديگر ارزشي نداشت. اين گزارشها به مديران عملياتي كمك چنداني نمي كرد. تنها وسيله اي بود براي سرزنش آنها به دليل نوسانات منفي.

 1. مانع پيشرفت توليد در كلاس جهاني: روشهاي سنتي ارزيابي به صورت مانعي بر سر توليد در كلاس جهاني بود و مي توانست منجر به اين شود كه مديران زمان و هزينه بيهوده‌اي را صرف خوب جلوه دادن اوضاع كنند. همچنين با توجه به نرخهاي توليد بالا،‌ حسابداري نيازمند اطلاعات جزيي بود كه فراهم آوردن اين اطلاعات بسيار هزينه بر بود.
 2. اطاعت از نيازمندي هاي حسابداري مالي: جهت ارزش داشتن سيستمهاي مديريت حسابداري، اين سيستمها مي بايست بر روي روشها و فرضيات ديگري جز حسابهاي مالي بنا مي شدند.

به عقيده آمبل[1] و استيكانت[2]  فرضياتي كه روشهاي مديريت حسابداري بر آن استوار بودند، ديگر اعتبار ندارد، زيرا اين فرضيات حالت محلي دارند. اين فرضيات كه باعث عدم اعتبار آنها شده است (عفتی،1386،9)

با توجه به اين مشكلات،‌سيستمهاي ارزيابي عملكرد سنتي امروزه غير معتبرند.

2-11-2- سيستمهاي ارزیابی عملكرد نوين

علاوه بر مشكلات سيستمهاي اندازه گيري عملكرد سنتي، دلايل زيادي براي نياز به سيستمهاي اندازه گيري عملكرد مدرن در صنايع توليدي وجود دارد. برخي از اين دلايل بدين شرح اند.

مشتريان نياز به كيفيت و استانداردهاي بالاتري دارند،‌عملكرد،‌انعطاف و روشهاي مديريتي در طرحهاي توليدي به طور قابل ملاحظه اي تغيير كرده اند. همان طور كه سازمانها روشهاي توليد در تراز جهاني را مطرح مي كنند به روشهاي جديدي براي اندازه گيري و كنترل طرحهاي توليدي خود نياز دارند. سيستمهاي اندازه گيري عملكرد سنتي براي اندازه گيري فعاليتها در كلاس جهاني غير معتبرند،‌زيرا زمينه رقابت در سازمان را به وجود نمي آورند. (عفتی،1386،9)

در فضاي توليدي امروز شاخصهاي هزينه اي پايه تصميم گيري سازمان نيستند. اكنون سازمانها به شاخصهايي نياز دارند كه بر مبناي ابعاد رقابتي مانند زمان  و كيفيت باشند. از ديدگاه مسكل سيستمهاي ارزيابي عملكرد نوين براي توليد در كلاس جهاني مي‌بايست ويژگي هاي زير را داشته باشند:

 • مستقيماً در ارتباط با استراتژي هاي سازمان باشند.
 • از شاخصهاي غيرمالي استفاده كنند.
 • با تغيير نيازها در طول زمان، تغيير كنند.
 • براي استفاده،‌ساده و آسان باشند.
 • بازخور سريع به مديران و كاركنان ارائه دهند.
 • بايد باعث بهبود شوند و تنها به كنترل عملكرد نپردازند.

راسل  بيان مي كند كه تلاش سازمان براي توسعه يك سيستم ارزيابي عملكرد خود باعث اختيار بخشيدن به اين فرآيند مي شود اين نشان مي دهد كه فرآيندهاي مهم كاري ارزيابي مي شوند ضعفها و تضادها مشخص و مديريت شده، پنهان نمي شوند و شاخصهاي عملكرد باعث تكامل مديريت همراه با تغيير نيازها در طول زمان مي گردند.

ديكسون[3] و همكاران  بيان مي كنند كه سيستمهاي ارزيابي عملكرد موفق در 5 خصيصه مشتركند:

1.متقابلاً پشتيباني كننده اند و با اهداف،‌ فاكتورهاي بحراني موفقيت و برنامه هاي سازمان هم خوانند.

 1. اطلاعات را به صورت كم و ساده از طريق مجموعه اي از شاخصها منتقل مي كنند.
 2. بر شاخصهايي تمركز دارند كه مشتري آنها را مي بيند.
 3. به افراد سازمان كمك مي كند تا بتواند اثر تصميمات و فعاليتهاي خود را بر روي سازمان ببينند.
 4. يادگيري سازمان و بهبود مستمر را پشتيباني مي كنند. (دیکسون و همکاران ، 1990،431)

برخی صاحب نظران   عقيده دارند كه علاوه بر پنج خصيصه ذكر شده توسط ديكسون و همكاران وي، موارد ديگري نيز بايد در يك سيستم ارزيابي عملكرد نوين وجود داشته باشند. او مي‌گويد كه سيستم ارزيابي عملكرد مي بايست پاسخگوي چهار نياز زير باشد:

 1. چارچوبي باشد كه از بالا به پايين به جزئيات و سطوح بيشتري شكسته شود، و اين امكان را بدهد تا استراتژي و يا نيازمندي هاي مشتري به مجموعه اي از شاخصهاي عملكرد بحراني تبديل شود و كليه فرآيندهاي كاري را تعريف كند.
 2. بر روي يك فرآيند كسب و كار تمركز داشته باشد.
 3. شاخصهاي عملكردي بايد فرآيندگرا و كمي باشند و خود متعلق به شاخصهاي كلي تري باشند كه آنها نيز در ارتباط با استراتژي سازمان يا نيازمندي هاي مشتريان شكل گرفته باشند.
 4. در چارچوب آن ديدگاه استراتژي و نيازمندي هاي مشتري وجود داشته باشد.

[1] Umbel

[2] Stikanth

[3] Dixon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف تحقیق

با توجه به اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان

5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

دانلود پايان نامه با موضوع نقش فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر بر مزیت رقابتی

2-16-1- قابليت هاي محيطي

واقعيت اين است که امروز رقابت در گسترده جهاني صورت مي گيرد و جهاني شدن نيز به صورت روزافزون، ديوارهاي حمايتي کشورها از صنايع ملي را يکي پس از ديگري فرو مي ريزد. در چنين فضايي، کشورها و شرکتهايي قادر به بهره برداري از فرصت هاي بازار جهاني خواهند بود که توانايي خلق و توسعه مزيت رقابتي را داشته باشند. بديهي است که در چنين شرايطي، فضاي جهاني به عنوان سيستم اصلي حاکم و فضاي ملي کشورها به عنوان سيستم فرعي تلقي مي شود. توانايي سيستم هاي فرعي و زير مجموعه هاي آن(صنايع وشرکت هاي کشورها) در تعامل مثبت با اقتصاد جهاني، تا حد زيادي به قابليت هاي فضاي ملي هر کشور ارتباط مستقيم دارد. به عنوان مثال، فضاي ملي انگيزشي و رقابتي ژاپن يکي از علل اصلي موفقيت شرکت هاي ژاپني در عرصه رقابت جهاني است(پورتر،1990).

از سوي ديگر، براساس مفاهيم مديريت استراتژيک، توان رقابتي هر سازمان تا حد زياد تحت تأثير عوامل محيط دور، شامل محيط اقتصادي، محيط سياسي، محيط اجتماعي، محيط تکنولوژي و محيط قانوني و نيز محيط صنعتي شامل ساختار صنعت، شدت رقابت، نرخ رشد صنعت و…. است. مايکل پورتر در تلاش براي تبيين مدل تئوريک به منظور تشريح چگونگي موفقيت صنايع و سازمانهاي کشورها در رقابت جهاني بيان مي کند که مزيت رقابتي نه تنها از درون مرزهاي صنايع، بلکه از موقعيت محيطي سازمانها يا صنايع نيز حاصل مي شود. در اين راستا وي معتقد است که يک سازمان وقتي مي تواند مزيت رقابتي خود را افزايش دهد که به وسيله ديوارهاي قوي از خريداران، عرضه کنندگان و صنايع مرتبط با قابليت رقابت در سطح جهاني محصور شده باشد. او در تبيين مزيت رقابتي ملت ها براي رقابت جهاني، چهار عامل عمده را تعيين کننده مي داند که عبارتند از: 1). شرايط عاملي[1]؛ 2). شرايط تقاضاي ملي[2]؛ 3). صنايع عرضه کننده و مرتبط[3] و 4). استراتژي و ساختار سازمان.

2-16-2- زير ساختارهاي ملي

زيرساختارهاي ملي، متشکل از پنج زيرساختار اساسي و تعيين کننده در سطح ملي است که شامل زيرساختار اقتصادي، زيرساختار سياسي، زيرساختار قانوني، زيرساختار اجتماعي و زيرساختار تکنولوژيکي است

2-16-3- استراتژي توسعه کشور

بررسي صنايع در دنيا بيانگر آن است که کشورهاي پيشرفته، مانند آمريکا، آلمان و ژاپن هرکدام در صنايع خاصي داراي مزيت رقابتي هستند. به عنوان مثال، ژاپن در صنعت اتومبيل و صنايع الکترونيک مصرفي، آلمان در صنعت شيميايي و اپتيک و آمريکا در گروهي از خدمات، مشاوره مالي و صنايع پزشکي چنين موقعيتي دارند. اين موضوع بيانگر جهت گيري استراتژي هاي توسعه صنعتي اين گونه کشورها است. تجارب موجود، حکايت از اهميت استراتژي توسعه صنعتي در رقابت پذيري صنايع ملي کشورها دارد. مهم ترين نقش استراتژي توسعه صنعتي، هماهنگي مؤثر بين فعاليتهاي مختلف صنعتي و تعيين نحوه و ميزان تخصيص منابع به صنايع مختلف است، که در اين راستا لازم است استراتژي توسعه صنعتي دانش مدار و سازگار با الزامات بازار جهاني بوده، بر نوآوري هاي بازارگرا و جهاني کردن تکنولوژي تأکيد داشته باشد.

[1] Factor Conditions

[2] Demand Conditions

[3] supplier and related industries

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
2) بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
3) رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
4) کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
5) پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
6) امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
7) مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
8) نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
9) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
10) وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
11) کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

پايان نامه مديريت:تعیین فناوری اطلاعات از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

قسمتی از متن پایان نامه :

شرايط تقاضاي ملي

ماهيت تقاضا در يک کشور براي کالاها و خدمات يک صنعت مهم است؛ زيرا عامل بسيار مهم و تعيين کننده در رابطه با پيشرفت و نرخ نوآوري شرکت هاي صنعت است. شرايط تقاضاي داخلي مي تواند نقش مؤثري در موفقيت يا عدم موفقيت صنعت ملي در بازارهاي جهاني ايفاء کند. طبق نظر مايکل پورتر، سه ويژگي تِقاضاي ملي براي کسب مزيت رقابتي مهم هستند که عبارتند از: ترکيب تقاضاي کشور، اندازه و الگوي رشد تقاضاي ملي، و مکانيزم هاي انتقال ترجيحات ملي به بازارهاي جهاني(پورتر،1990). در اين راستا، مهمترين تأثير تقاضاي داخلي بر مزيت رقابتي از طريق آميخته نيازهاي خريداران داخلي صورت مي گيرد. هر چقدر دانش و اطلاعات خريداران در رابطه با کالاها و خدمات صنعت بيشتر و فشار آن براي يادگيري و نوآوري صنعت بيشتر باشد، شرکت هاي فعال در صنعت مجبور خواهند بود که براي تأمين اين نيازها برنامه هاي اساسي را در عرصه هاي مختلف کارکردي طراحي و اجرا کنند و اين موضوع، در ارتقاي ظرفيت يادگيري و نوآوري آنها بسيار مؤثر خواهد بود (Ghoneim, 2007).

از سوي ديگر، وجود بازار داخلي بزرگ با نرخ رشد مناسب و با ثبات براي حداکثر بهره مندي ازمزاياي اقتصاد مقياس و رسيدن به توان رقابتي در يک صنعت ضروري است. به علاوه وجود مکانيزم‎هاي انتقال ترجيحات ملي به بازارهاي جهاني در معرفي و عرضه کالاها و خدمات صنعت ملي در گستره جهاني حائز اهميت است(هوآ ما،1999).

2-16-5- صنايع مرتبط و تأمين کننده

وجود صنايع تأمين کننده و صنايع مرتبط با توانمندي و قابليت رقابت جهاني به طرق مختلف در دسترسي صنايع کشورها به مزيت هاي رقابتي مؤثر است؛ زيرا زمينه دسترسي کارا، سريع و گاهي ترجيحي صنعت به نيازمندي هاي خود را با کيفيت و هزينه مناسب و رقابتي فراهم آورده، توان رقابتي صنعت را ارتقا مي بخشد. به علاوه صنايع تأمين کننده، مانند صنعت قطعه سازي و صنايع مرتبط، مانند صنايع ريخته گري، آهنگري، الکتريکي و الکترونيکي، مهندسي مواد و… بخش مهمي از زنجيره ارزش بيروني صنعت خودرو را تشکيل مي دهند. وجود صنايع مرتبط با قابليت رقابت جهاني در يک کشور، باعث فراهم آوري فرصت هايي براي چرخه اطلاعات و تعاملات فني مي شود؛ ضمن اينکه نزديکي و تشابهات فرهنگي در مقايسه با رقباي خارجي، اينگونه تعاملات را تسريع مي کند. همچنين صنايع مرتبط به شناسايي و درك فرصتهاي جديد در صنعت کمک مي کنند(پورتر،1990).

2-16-6- قابليت هاي سازماني

نگرشهاي مبتني بر سازمان صنعتي که به نگرش هاي محيطي مزيت رقابتي معروفند داراي محدوديت هايي بوده، در يک دهه اخير انتقاداتي به آنها وارد شده است. در اين راستا، تلاش هاي زيادي براي رفع خلأهاي نظري موجود در رابطه با مزيت رقابتي صورت گرفته که عمدتا بر نقش منابع و قابليت هاي دروني سازمان در کسب و توسعه مزيت رقابتي تأکيد دارند که از آن جمله مي توان به نگرش بر مبناي منابع[1](RBV) و نگرش رقابت بر مبناي شايستگي[2](CBC) و نگرش قابليت هاي پويا[3](DCV) اشاره کرد. اين سه نگرش، عليرغم تفاوت هاي اندك اصولاً راه حل هاي نسبتا يکساني را در رابطه با تئوري شايستگي ارائه مي کنند. تئوري شايستگي[4](CT) مناسبترين گزينه براي مدل سازمان صنعتي است. در ادامه به طور خلاصه به هر کدام از نگرش هاي سه گانه مذکور مي پردازيم(توني و تونچي،2003).

2-17- نگرش های مرتبط با مزیت رقابتی

[1] Resource -Based View

[2] Competence -Based Competition

[3] Dynamic Capability View

[4] Competence Theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
2) بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
3) رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
4) کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
5) پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
6) امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
7) مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
8) نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
9) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
10) وفاداری مشتریان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.
11) کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

پايان نامه ارشد:تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

قسمتی از متن پایان نامه :

آلودگي محيط زيست معضلی جهانی

با ازدياد روز افزون جمعيت، پيشرفت تمدن بشري و توسعه فناوري، آلودگی کره زمین به حدی رسیده است که زندگي ساکنان را تهديد مي‌کند. امروزه این آلودگی به شکل بحران درآمده است، به طوري که در هر کشور حفاظت از محيط زيست مورد توجه جدي دولت‌مردان قرار گرفته است. امروزه وضعيت زيست محيطي به گونه‌اي شده است که مردم يک شهر يا حتي يک کشور از آثار آلودگي در شهر يا کشور ديگر در امان نيستند.[1]

علت آن که محيط زيست به صورت مسأله جهاني در آمده است را مي‌توان در چند مورد جستجو کرد:

 • برخي معضلات زيست محيطي ذاتاً بعدي جهاني دارند. براي مثال، کلرو فلئورو کربن‌هاي (CFC) وارد شده به جو زمين، صرف نظر از محل ايجاد آن‌ها، معضل جهاني تخريب لايه ازن را باعث مي‌گردد و همچنين توليد دي اکسيد کربن به گرم شدن کره زمين و تغيير آب و هوا در سراسر آن منجر مي‌شود. بنابراين اثرات دفع مواد آلاينده دامنه‌اي جهاني دارد و از اين رو جز از طريق همکاري‌هاي بين المللي نمي‌توان با آن‌ها مقابله نمود.
 • برخي معضلات زيست محيطي به بهره‌جويي از منابع مشترک جهاني باز مي‌گردند، يعني به منابعي چون اقيانوس‌ها، بستر درياهاي عميق، جو و فضاي بيروني جو که متعلق به تمامي افراد و ساکنان زمين مي‌باشد.
 • بسياري از معضلات زيست محيطي ذاتاً منطقه‌اي هستند به اين معني که از مرز يک کشور فراتر مي‌روند و ممکن است در کشورهاي مجاور نيز تأثير گذارند. براي مثال مي‌توان به توليد گاز دي اکسيد سولفور در يک کشور و انتقال آن به وسيله باد به کشورهاي مجاور و ريزش باران‌هاي اسيدي در آن‌ها اشاره نمود. همچنين دفع مواد زايد و زباله بوسيله يکي از کشورهاي حوزه يک درياچه يا يک درياي تقريباً بسته بر محيط زيست تمامي کشورهاي آن حوزه تأثير مي‌گذارد[2].
 • برخي معضلات زيست محيطي داراي گستره‌اي تقريباً محدود و کشوري هستند، اما تعداد کشورهايي که در آن‌ها فرايند بهره‌جويي بي‌رويه از محيط زيست صورت مي‌گيرد، چنان زياد است که اين گونه معضلات نيز خود به خود گستره‌اي جهاني مي‌يابند. براي مثال مي‌توان به فعاليت‌هاي کشاورزي ناپايدار، فرسايش و تخريب خاک، جنگل زدايي و بسياري از معضلات ناشي از رشد شهر نشيني و فعاليت‌هاي صنعتي اشاره نمود.

در نهايت، بسياري از فرايندهايي که منجر به بهره‌جويي بيش از حد از منابع طبيعي و تخريب آن‌ها مي‌شود رابطه‌ی تنگاتنگی با سياست، اجتماع و اقتصاد دارد، فرايندهايي که خود بخشي از اقتصاد سياسي جهاني هستند.

مساله تخريب وسيع يا بين‌المللي محيط زيست، به تدريج به عنوان يک تخلف از حقوق بين‌الملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اکنون در تعدادي از عهدنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه، مکانيسم‌هايي براي اجراي اصول و قواعد بين‌المللي پيش‌بيني شده است.[3]

کوشش‌هاي مقتضي نمايانگر رعايت استاندارد کلي و عمومي است که دولت‌ها براي حفاظت از محيط زيست موظف به تنظيم آن بوده و توجه به آن، مستلزم ارائه و قرار دادن مقررات موثر اداري و قوانين پيشگيري از آلودگي‌هاي محيط زيست مي‌باشد که بتواند عملکرد بخش‌هاي عمومي و خصوصي را که ممکن است محيط زيست ديگر کشورها و يا مشترکات جهاني را تحت تأثير قرار دهند کنترل نماید. در ادامه به توضیح فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار پرداخته می شود.

[1]www.daneshnameh.roshd.ir

[2] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

[3] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

اقتصاددانان همواره در پي شناسايي پايه‌هايي از ماليات هستند كه كمترين ناكارايي را بر جامعه تحميل كند. در بين انواع ماليات‌ها تنها پايه مالياتي كه چنين ويژگي را دارد، ماليات‌ زيست محيطي (ماليات سبز) است (پژویان و امین رشتی،1386). يكي از انواع ماليات سبز، ماليات زيست محيطي غيرمستقيم است كه بر انواع نهاده‌هاي توليدي و يا كالاهاي مصرفي، كه استفاده از آن‌ها به نوعي با آسيب زيست محيطي همراه است، وضع مي‌شود؛ از جمله ماليات بر مواد سوختي، ماليات بر انواع كود شيميايي، روغن‌ها، حشره‌كش‌ها، فرآورده‌هاي نفتي و پلاستيك‌ها. مزيت ماليات غيرمستقيم نسبت به ماليات‌هاي مستقيم در اين است كه اخذ ماليات از كالاهاي زيان‌آور نسبت به اخذ ماليات از آلاينده‌ها، كه نياز به سنجش ميزان انتشار آلودگي دارند، آسان‌تر و كاربردي‌تر است (سید علی اکبر،1388). از طرفی با توجه به اینکه این مالیات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحمیل می‌شود این واحدها به منظور حفظ کارآیی تولید، سعی در کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست خواهند داشت. به علاوه این مالیات می‌تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل کند. این واحدها برای کاهش بار مالیاتی روش‌های جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را به کار خواهند گرفت. این موضوع هم ازنظر توسعه پایدار و هم ازنظر رقابت‌پذیری بین‌المللی اثرات مفیدی را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اینکه تا کنون سیاست مالیات بر کربن در کشور اجرا نشده است هدف تحقیق حاضر استفاده از یک بازار فرضی برای شرح معایب و مزایای اجرای این سیاست برای افراد است تا بدین طریق تمایل به پرداخت آن‌ها تعیین گردد. در نتیجه؛ هدف اصلی تحقیق حاضر برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط در استان مشهد می‌باشد. در کنار دست یافتن به این هدف، می‌توان به اهداف فرعی زیر نیز دست یافت:

 • تعیین عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر (بر اساس سطح معنی‌داری ضرایب تخمینی)
 • تعیین اولویت عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مالیات بر کربن (بر اساس میزان ضرایب در تخمین اثرات نهایی روش لاجیت)
 • تحلیل و درک مکانیزم و چگونگی اثرگذاری عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بر میزان تمایل به پرداخت (بر اساس نتایج تحقیقات و مطالعات گذشته)
 • تعیین سیاست‌های مناسب جهت اجرای سیاست مالیات بر کربن

تعیین روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مسئله

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق  بین المللي پول و بانک جهاني،درآمدهاي نامشروعي که توسط پولشويان در چرخه تطهير و پول شويي قرارمي گيرند، در حدود ٢ تا ٥ درصد تو لید ناخالص جهاني است. همچنين طي اين دوره و با جهاني شدن اقتصاد ، آزادسازي جريان ها ي سرمايه بین المللي،توسعه بانکداري الکترو نيکي و ابداع و به کارگيري ابز ارهاي جديد الکترو نيکي برا ي نقل وانتقال وجوه در سطح بين المللي،پول شويي نيز تا حدودي تسهيل شده است . از اين رو، مقابله با پول شويي نيازمند عزم جهاني و همکار ي کليه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).

سوال اساسي اين است كه چرا جرم پول شويي مهم است؟ در واقع اثر اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه اين عمل بر اقتصاد كشورها م يگذارد، باعث توجه زياد دولتها به اين امر گشته است. اثرات مستقيم و غير مستقيم بر وجه اقتصاد كلان كشورها از جمله بر تقاضاي پول و رشد اقتصادي و همچنين رابط هاي كه اين عمل با فرار مالياتي دارد، باعث گشته است كه كشورها شروع به بازسازي قوانين و مقررات مالي و بانكي خود نمايند. از جمله موارد مشخص كه مي توان به آن اشاره نمود، با نام كردن حسابهاي افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهاي بي نام مي باشد. اين عمل موجب شناسايي افرادي كه حساب در بانك مي گشايند، شده و در نتيجه عرصه فعاليت تبهكاران محدودتر مي گردد.

در كشور ايران نيز، چند سالي است مبارزه با عمليات پول شويي بانك ها و موسسات اعتباري كه عمدتا غير آگاهانه صورت مي پذيرد، مورد توجه محافل رسمي و دانشگاهي قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه  به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملك، محبوبه مدني اصفهاني5:1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-اهداف تحقیق

1-5-1-هدف کلی

بررسي روشها و مكانيزمهاي اجرايي مقابله با پولشويي در بانك صادرات است.

    1-5-2-  اهداف ویژه:

1-شناخت سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.

2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.

3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.

4-طراحی وتبیین مدل بهینه و سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی

1-5-3-اهداف کاربردی:

تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با سرمایه گذاری غیر قانونی در بانک صادرات.

تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با درآمدهای غیر قانونی در بانک صادرات.

تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک  صادرات.

تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک  صادرات.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه

بررسی برنامه ریزی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

قسمتی از متن پایان نامه :

1 بیان مسئله

روش کارت امتیازی متوازن در سال 1992 توسط پروفسور کاپلان[1] و دکتر نورتون[2]، دو تن از اساتید دانشگاه هاروارد ارائه شد و مورد استقبال بسیاری از سازمان ها قرار گرفت. فلسفه و ماهیت وجودی این روش در این است که چشم انداز، ماموریت و استراتژی سازمان را به اهداف و اندازه های مناسب تبدیل  مینماید. این اندازه ها و اهداف در چهار دیدگاه مالی، مشتری، فرآیند داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد بیان می شود. ایـن روش جنـبـه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های[3] عملکرد آینده ایجاد    مینماید.

 • در بعد مالی توجه به شیوه هزینه کردن منابع مالی معطوف است.
 • در مدل کارت امتیازای متوازن توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جلب رضایت مشتری از طریق توزیع کارا و بهبود کیفیت کالاها بدست می آید.
 • بعد سوم مدل کارت امتیازی متوازن توجه به ” فرآیندهای داخلی سازمان” است که موجب تقویت دو بعد قبلی می شود.
 • بعد “رشد و یادگیری” بر توانمندی کارکنان، کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان و چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف می پردازد.

همچنین مدل “هوشین کانری” یک نظام برنامه ریزی است برای پیاده سازی اهداف و استراتژی های کلان سازمان و تسری آن به سطوح مختلف از طریق شکست آبشاری اهداف و اقدامات.

روش برنامه ریزی هوشین، اهداف، جهت ها و رویکردهای مدیریت ارشد را تا سطح کارکنان سازمان بسط داده و آنها را به اشتراک می گذارد؛ بطوریکه هر واحد سازمانی بتواند فعالیت هایش را بر اساس آنها برنامه ریزی و هدایت نماید. سپس نتایج را مورد ارزیابی و معاینه قرار داده، از طریق حلقه دمینگ تلاش میکند بطور مستمر عملکرد سازمان را بهبود بخشد.( آکائوچی، 1376: 39)

بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهــت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. در زیر برخی از دلایل مهم برای برنامه ریزی استراتژیک عنوان شده است این دلایل به وضوح نشان می دهد که عدم وجود چنین سیستمی، چه چالشها و خطراتی را متوجه سازمان می کند:

 • نظارت و کنترل بر عملکرد سازمانی در سطح خرد تا کلان.
 • ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم گیری واقعی مدیریت.
 • ایجاد امکان تشخیص و رفع عارضه های سازمانی.
 • کنترل شاخصهای کارایی، اثر بخشی، بهره وری و سودآوری.
 • ایجاد مبنایی جهت تشویق و تنبیه مناسب و کارآمد.
 • ایجاد امکان مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک سازمانی.
 • ایجاد فضایی مناسب برای بهبود عملکرد در کلیه سطوح سازمان.
 • ایجاد ساختارهای مناسب برای مدیریت بر عملکرد سازمان.
 • امکان مقایسه شرکت با رقبا، تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی جهت کمک به تدوین استراتژی های متناسب با محیط و توانمندیهای شرکت.
 • تجدید نظر در سرمایه گذاریهای گذشته و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاریهای جدید بر اساس رتبه بندی های مبتنی بر ارزیابی های عملکرد.
 • کمک به تجدید نظر و تصمیم گیری دولت و سازمانهای دولتی در خصوص حمایت، مداخله، تشویق، یا تنبیه و هدایت شرکتها.

همان طور که در عبارات فوق مشاهده می نمائید، برنامه ریزی استراتژیک با توجه به جنبه های مختلف سازمان و آن هم به صورت یک سیستم جامع، همراه با کارکرد صحیح، ضامن رشد و موفقیت خواهد بود.

شركت ایران خودروبه عنوان يكي از دو قطب بزرگ خودرو سازي كشور با بيش از 50% سهم بازار خودرو سواري در ايران، چشم انداز اصلي خود را در سه عنصر 1) انتخاب اول مشتريان ايراني، 2) همكار برگزيده خودرو سازان جهاني و 3) خودرو ساز جهاني مي بيند. تحقق عنصر اول چشم انداز با سهم بازار بيش از 50% محقق شده است. از سوي ديگر، شركت ایران خودرو باب همكاري با چندين خودرو ساز جهاني را در جهت تحقق استراتژي همكار برگزيده خودرو سازان جهاني تا حدودي  تعقيب كرده است. با توجه به آن كه شركت در دستيابي به عنصر سوم چشم انداز تا حدود زيادي ناموفق عمل كرده است (تنها 2% از حجم كل توليد ایران خودرو منجر به صادرات شده است، در حالي كه مقدار هدف 20% بوده است). بنابراين استراتژي حضور موفق در بازار جهاني به عنوان يك موضوع استراتژيك در شركت ایران خودرومطرح گرديده است. با توجه به آنكه تحقق چنين استراتژي به مشاركت و همسوسازي بسياري از لايه هاي سازماني نياز داشت. بنابراين در پاسخ به اين نياز استفاده از دو نگرش كارت امتيازی متوازن و هوشين كانري به عنوان ابزارهاي مورد نياز هدف قرار گرفت. مسئله مهم و سئوال كليدي براي مديريت عامل و معاونت صادرات نحوه ترجمه و جاري سازي اين استراتژي در شركت ایران خودرو مي باشد.

[1] –  Kaplen Robert s.

[2] –  Norton David p.

[3] –  Driver

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

سوال اصلی : برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری، چگونه است و چه ویژگی ها و فرایندها و مشخصاتی دارد؟

سوالات فرعی:

 • چشم انداز وماموریت مناسب برای سازمان چیست؟
 • عوامل اصلی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد سازمان کدامند؟
 • نقاط قوت و ضعف ، فرصت هاو تهدیدها کدامند؟
 • استراتژی مناسب برای سازمان چیست و اولویت بندی آن به چه صورت میباشد؟

           4-1اهداف تحقيق عبارتند از:

 • هدف اصلی: ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به منظور ترجمه، جاري سازي و همراستایي اثربخش استراتژيهاي كلان و موضوعات استراتژيك در لايه هاي مختلف سازمان است، طوري كه هر لايه بتواند نقش و جايگاه خود را در تحقق موضوعات استراتژيك درك كند و بهره مندی بیشتری را از بکارگیری این ابزار داشته باشند.
 • هدف خاص: تعیین چشم انداز و ماموریت و ارزشهای سازمان واستراتژی های سطوح مختلف و تهیه برنامه های مربوط به اقدامات استراتژیک .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

دانلود پايان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

بيان مسئله

مدل سرآمدي گسترده ترين ابزار خود ارزيابي در جهان است و مبناي طرّاحي جوايز ملي در كشور هاي مختلف ازجمله ايران است. تحقيقات زيادي نشان داده اند كه استفاده از مدل هاي ارزيابي مديريتي مانند مدل سرآمدي بر عملكردسازمان ها تاثير مثبت دارد.(ملکی،ایزدی،1389)

از آنجاییکه سازمان ها بایستی به طور مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و استراتژی های آتی خود را بر اساس این ارزیابی ها تدوین نمایند از بین مدل های فراوانی که برای ارزیابی عملکرد طرّاحی شده است در این تحقیق از شاخص های مدل تعالی سازمانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان گیلان استفاده شده است.

مزاياي مدل تعالي سازمان:

 • برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير
 • مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني
 • توجّه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان
 • ارزيابي مبتني بر واقعيّات
 • مشاركت گسترده كاركنان
 • شناسايي نقاط قوّت و زمينه‌هاي قابل بهبود
 • ارائه تصوير واقعي از فعّاليّتهاي سازمان
 • تبادل تجربيّات درون و برون سازماني با بكارگيري ابزار بهينه كاوي
 • استفاده از رويكرد خود ارزيابي به منظور تعالي سازمان

(ملکی،ایزدی،1389)

همچنین مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه های بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطبق بر مدلEFQM  است. جایزه ملّی تعالی سازمانی در بخش‌های ذیل اجرا می‌شود:

بخش ساخت و تولید

بخش خدمات

بخش سلامت

بخش آموزش

بخش عمومی

که بانک ها در بخش خدمات جای می گیرند.(بیک زاده،بهبودی،1388)

بازار رقابتي امروز داراي تغييرات سريع و زيادي در عرضه محصولات و خدمات متنوّع و با كيفيّت شده است كه ريشه اصلي اين تغييرات در نيازها و خواسته هاي مشتريان است . لذا سازمان ها و شركت هاي توليدي و خدماتي به منظور پاسخ گويي مطلوب به نيازهاي فراوان ومتنوّع مشتريان و نيز موفّقيّت در بازار، مستمرًا تلاش مي نمايند تا با بهره گيري از فنون مناسب و روزآمد همچون مديريت کيفيّت فراگير،جايزه کيفيّت مالکوم بالدريج[1]،الگوي بنياد اروپايي مديريت کيفيّت و غيره به اهداف خود نائل شوند.الگوي تعالي سازماني به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمان ها به کيفيّت و عملکرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهمّيّت کيفيّت و تعالي عملکرد تحت يک قالب رقابتي به وجودآمده است . الگوي فوق در اكثر كشورهاي اروپايي به عنوان چارچوب برتري سازماني و مبناي اكثر جوايز ملّي يا محلّي كيفيّت مطرح است. دليل اصلي اثربخشي الگوي تعالي اروپا استفاده گسترده ا ز آن به عنوان سيستم مديريتي و رشد حاصله در زمينه خود ارزيابي سازمان ها ذکر شده است . اين الگو يك چارچوب غيرتجويزي است واعتقاد بر اين است كه رويكردهاي زيادي را براي دستيابي به برتري پايدار و بهبود مداوم داراست(ملکی،ایزدی،1389)

در دستگاههای اجرائی، عملکرد موضوع اصلی میباشد و مدیریت مؤثر بستگی به اندازهگیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمانی دارد. از این رو طی چند دهه گذشته تلاش های بسیاری برای تعریف شاخص هاوارائه الگوهایی در این خصوص صورت گرفته است به عقیده صاحبنظران، نظام ارزیابی بستر مناسبی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و شفّافیّت عملکرد ایجاد میکند که با استقرار آن امکان درس گرفتن از اشتباهات فراهم میشود و ذخیره تجارب و حجم آموخته های سازمانی فزونی و درصد بروز اشتباهات کاهش می یابد. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال1381، آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور را تصویب و مورّخ 28/10/1381 به کلیّه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ نمود.به منظورتشويق داده هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي ودر راستاي ارتقاي سطح بهره وري به دولت اجازه داده شده است كه جايزه ملّي بهره وري را با استفاده از الگوي تعالي سازماني طرّاحي وتوسّط سازمان ملّي بهره وري ايران به واحدهاي بهره ور در سطوح مختلف اهدا كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه در ايران الگوي تعالي سازماني با نام جايزه ملّي بهر ه وري وتعالي سازماني شناخته شده و جا يزه مذکور توسّط موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني اهدا مي گردد .معيارهاي الگوي تعالي سازماني كه مبناي ارزيابي يك سازمان قرار مي گيرند، به دو دسته توانمند سازها ونتا يج تقسيم مي شوند . (ملکی،ایزدی،1389)

مدلEFQMدر سال 1991 بعنوان مدل تعالي كسب و كار معرّفي گرديد كه در آن چارچوبي براي قضاوت و خود ارزيابي سازماني و نهايتاً دريافت پاداش كيفيّت اروپايي ارائه شد، اين اقدام در سال 1992 عملي گرديد. اين مدل نشان دهنده مزيّت هاي پايداري است كه يك سازمان متعالي بايد به آنها دست يابد. اين مدل به سرعت مورد توجّه شركت هاي اروپايي قرار گرفت و مشخّص شد كه سازمانهاي بخش عمومي و صنايع كوچك هم علاقه دارند از آن استفاده كنند.از ميان سه مدل دمينگ[2] و مالكوم بالدريج [3]و EFQMكه از معروف ترين مدلهاي تعالي سازماني هستند مدلEFQMعموميّت و استقبال بيشتري در سطح جهان يافته است.

EFQM  يك چارچوب و الگوي خود ارزيابي است كه موجب حركت و هدايت فعّاليّتهاي بهبود مستمر مي‌گردد.

توجّه داشته باشيد EFQM  :

يك استاندارد  مديريت كيفيّت نيست

يك ابزار مميزي نيست

مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی براي خودارزیابی سازمانی گسترش یافته و سازمان هایی که روي بهبود مستمر تمرکز دارند از این فرآیند به عنوان ابزاري توانمند براي نیل به این مقصود بهره جسته اند.
اعضاي كميته مركزي EFQMاز مديران عامل شركت هاي اروپايي هستند كه براي چهار سال انتخاب

مي شوند. كميته اجرائي نيز مركّب از 20 عضو از همان سازمانها بوده كه نه تنها بعنوان نماينده تام الاختيار در زمينه كيفيّت جامع انجام وظيفه مي نمايند ،بلكه گزارشات لازم را به كميته مركزي ارائه مي نمايند. اعضاي كميته اجرائيEFQMدر واقع نقش هدايت گر و پشتيباني كننده استراتژيهای طرحهاي عمليّاتي كسب و كار، نظارت بر پيشرفت طرحها و نهايتاً تدوين جهت كلّي مناسب براي تحقّق اهدا ف اين سازمانها را به عهده دارند. در حال حاضر 19 كشور اروپايي باEFQMمشاركت مي نمايند.(سومی [4]،2008)

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجّه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيّت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.مدل تعالي؛ ابزاري جهت سنجش ميزان استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعّاليّت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متّکي بر پاسخ دادن به دو سؤال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند. سطح اول اين مدل اهداف کلّي و در سطح بعدي اهداف کلّي به درجات و مقياس هاي کمّي و قابل اندازه گيري تجزيه و تبديل ميشوند. (سومی،2008)

از طرفي ديگر مدل تعالي سازماني در شرايطي در ايران مطرح مي شود كه در جهان بيش از 70 مدل سرآمدي ملي و 90 جايزه كيفيّت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از مدل هاي EFQM و بالدريج بوده و بسوي يكديگر همگرا شده اند . گويا زبان رقابت در همه جاي دنيا يكي است که مؤسّسات اقتصادي را از آموختن الفباي مديريت فراگير سازمان گريزي نيست.لزوم رقابت پذيرشدن بخش صنعت و معدن با رويكرد جهاني و توسعه مشاركت ها و ادغام هاي صنعتي با جهان براي امكان دستيابي به بازار جهاني و ايجاد اعتبار جهاني براي اين بخش باعث شد كه در وزارت صنايع و معادن طرّاحي مدلي جهاني مورد توجّه و اقدام قرار گيرد مدلهايي كه چندين سال بود جوامع صنعتي جهاني آنها را پذيرفته و دنبال كرده بودند. بالا رفتن سطح رقابت در بانک ها و مؤسّسات مالي و اعتباري در دنيا و حسّاس بودن مشتريان اين بنگاهها ، ضرورت تدوين برنامه هاي مورد اشاره در اين بخش را دو چندان کرده است (نجمي و همکاران، 1388،ص18).

[1].malkolmbaldrige

[2].deming

[3].malkolmbaldrige

[4].Su me

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارزيابي عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد.

همچنین براي دستيابي به هدف اصلي این پژوهش، تعدادي اهداف ویژه نيز تدوين گرديده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

تعیین عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدّمه

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور دربازارهاي جهاني وحتّي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجّه به گسترش وپيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمانهايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتريان وذينفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري وثروت آفريني بعنوان شاخصهاي كليدي وبرترسازماني توجّه كنند .مدلهاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب وكار بعنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار سیستم ها درسازمانهاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمانها مي توانند از يك سو ميزان موفّقيّت خود را دراجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قراردهند وازسوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمانها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند.مدلهاي سرآمدي کسب وکار پاسخي است به اين سؤال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي ومفاهيمي را دنبال مي كند وچه معيارهايي بر رقباي آنهاحاكم هستند؟در واقع  اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر مدلها، جوايزي را درسطح ملّي ومنطقه اي ايجاد كرده اند كه محرّك سازمانها وكسب وكار در تعالي،رشد وثروت آفريني است. مدل تعالي با محور قراردادن كيفيّت توليد (كالا يا خدمات)ومشاركت همه اعضای سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب ومنافع ذينفعان را فراهم نموده ودر عين حال يادگيري فردي وسازماني را با تكيه بر خلاقيّت ونوآوري تشويق وترويج كند.مدل هاي تعالي سازماني به عنوان چارچوبي براي ارزيابي عملكرد و سنجش ميزان موفّقيّت سازمان ها در استقرار سيستم هاي نوين مديريتي و مديريت كيفيّت جامع، كاربردهاي روزافزوني پيدا كرده اند. اين مدل ها به عنوان يك زبان مشترك براي مقايسه عملكرد و ميزان موفّقيّت سازمان ها بكار مي روند.

نگراني صنايع وسازمانهاي اقتصادي كشور از پيوستن به تجارت جهاني وطرح سؤالاتي كه آيا سازمانهاي صنعتي كشور ما توان رقابت دراين فضا را دارند؟ در چه معيارهايي ضعيف هستيم؟سازمان های ما چگونه بايستي باشند كه در رقابت پيروز ميدان باشيم؟ و تفاوت سازمان ما با يك سازمان سر آمد و متعالي در مقياس جهاني چيست؟  موجب شد مؤسّسات اقتصادي كشورمان به دنبال الگوهايي از سازمانهاي موفّق در امر كسب و كار باشند ، سازمانهايي كه نيازهاي اصلي جامعه را به بهترين نحو برآورده مي كنند و در اين راه سرآمد ديگر سازمانها هستند و مي دانند در فضاي رقابتي براي رشد ، ماندگاري و برتري ، چگونه بايد عمل كنند.

با توجّه به مطالب فوق الذّکر و اهمیّت ارزيابي عملکرد،محقّق درصدد ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM[1]است.

[1].European Foundation Quality Management (EFQM)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارزيابي عملکرد  شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالي سازماني EFQM مي باشد.

همچنین براي دستيابي به هدف اصلي این پژوهش، تعدادي اهداف ویژه نيز تدوين گرديده که عبارتند از:

1- تعیین امتیاز معیار رهبری در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

2- تعیین امتیاز معیار کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

3- تعیین امتیاز معیار راهبردها و خطی مشی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

4- تعیین امتیاز معیارمنابع و شرکاء در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

5-تعیین امتیاز معیار فرآیندها در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

6- تعیین امتیاز معیارنتایج کارکنان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

7- تعیین امتیاز معیارنتایج مشتریان در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

8- تعیین امتیاز معیارنتایج جامعه در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

9- تعیین امتیاز معیارنتایج کلیدی در سازمان مورد مطالعه و مقایسه آن با وضع مطلوب

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

پايان نامه ارشد:تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت و اهميت تحقيق

جهان امروز به گونه اي بي سابقه، شاهد حرکتي شتابان به سوي نوعي همگرايي و تصويرگر نقش آفريني انسانها براي مشارکت در مديريت مشترک جهاني است. در اين ميان حضور مديراني با ويژگي هوش فرهنگي تاثيرگذار بر فرآيند جهاني شدن بسيار ضرورت دارد.  علاوه بر هوش متداول عقلاني  و هوش عاطفي که همواره مورد تاکيد صاحبنظران علم مديريت و رهبري بوده است، رهبران هزاره سوم براي هدايت پيچيدگي هاي نوين محيطهاي جهاني نيازمند هوش ديگري نيز هستند که از آن به هوش فرهنگي تعبير مي شود. از آنجايي که جهاني شدن فرآيندي شتابان و به سرعت در حال توسعه و از طرفي عرصه همسفري همه ملتهاي جهان با ويژگيهاي خاص فرهنگي و اجتماعي خويش است لذا رهبران آينده جهان بايد توانايي شناخت و تکريم ارزش ها و فرهنگ هاي  شرکت کنندگان در سفر جهاني شدن را داشته باشند. به بيان ديگر، برخورداري از سطح مطلوبي از هوش فرهنگي ضرورت رهبري در عرصه جهاني شدن است و افزايش مهارتهاي آن در رهبران، اثربخشي بيشتر در محيطهاي جهاني را به دنبال خواهد داشت.(عیسی زاده،1391 ) بنابراين با توجه به نقش مهم و استراتژيک مديران شعب بانک ملت و همچنين  اهميت هوش فرهنگي در موفقيت مديران در محيط هاي جديد بر آن شديم انجام تحقيقي در زمينه سنجش هوش فرهنگي مديران شعب و تاثير آن بر رفتار شهروندي و بررسي سطح وابستگي و نوع رابطه بين هوش فرهنگي و رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران انجام دهيم. عیسی زاده،حسین(1391)، رفتار سازمانی در دنیای امروزی،تدبیر،شماره 22،ص31-46.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سوال اصلي تحقيق

هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق

1- دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

2- انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

4- استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ايران