پايان نامه با موضوع نقش رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش می­تواند سه هدف متفاوت را دنبال نماید. گاهی هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است، گاهی، افزودن به مجموعه­­ کلی دانش در حوزه­ای خاص است و گاهی اوقات هدف آن بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. زمانی­که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتد و یا چگونگی حل آن­ها انجام می­شود، پژوهش بنیادی یا پایه­ای[1] نامیده می­شود. همچنین این­گونه تحقیقات را پژوهش محض[2] نیز می­نامند.
یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه­های مختلف مدیریت کمک می­کنند. همچنین وقتی تحقیقی برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه­های تحقیقات کاربردی انجام می­شود، آن ­را پژوهش ارزیابی می­نامند (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص 27). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می­شود، چنین تحقیقی پژوهشی کاربردی[3] نامیده می­شود (همان منبع، ص26). اصول و روش‌هاي انجام دادن تحقيق کاربردي همانند تحقيق بنيادي است،‌ بدين معنا که در اينجا افراد مورد مطالعه به روش تصادفي انتخاب مي‌شوند و نتايج حاصل از تحقيق درمورد گروه نمونه، به جامعه‌اي که نمونه از آن انتخاب شده است، ‌براساس همان اصول تحقيق بنيادي تعميم مي‌يابد. هدف محقق از پژوهش کاربردي، دستيابي به اصول و قواعدي است که در موقعيت‌هاي واقعي و عملي به کار بسته مي‌شوند و به بهبود محصول و کارايي روش‌هاي اجرايي کمک مي‌کنند. از آن‌جایي­که اين تحقيق درباره يک موضوع واقعي، زنده و عيني انجام مي­گيرد و از نتايج آن مي­توان به­طور عملي استفاده کرد، يک تحقيق ميداني و کاربردي محسوب مي­گردد. اين نوع تحقيقات علاوه بر اينکه در محيط طبيعي سازمان­ها انجام مي­شوند، توسعه­ی دانش کاربردي در يک زمينه­ی خاص را نيز دنبال مي­کند. نتایج مورد انتظار این تحقیق را می­توان در شناسایی تاثیر نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری درست بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان خوزستان، به خدمت گرفت.

 

3-3 روش و نوع تحقيق

پايه­ی هر علمي، روش شناخت آن است و ارزش هر علمي بر روش­شناسي آن علم استوار است. روش تحقيق مجموعه­اي از قواعد، ابزار و راه­هاي معتبر و نظام­مند براي بررسي واقعيت­ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه­حل مشکلات است (خاکي، 1378، ص 202). روش تحقيق تعيین مي­کند که يک گزاره تحقيق چگونه مورد تائيد قرار مي­گيرد يا رد مي­شود. تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می­توان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی[4]) و تحقیق آزمایشی[5].­ تحقیق آزمایشی روشی نظام‌دار و منطقی برای پاسخ دادن به پرسش‌های پژوهشی است که در آن محقق، محرک، رفتار یا شرایط محیطی را دست‌کاری می‌کند و تاثیر آن را بر تغییر وضعیت یا روابط بین متغیرها بررسی می‌کند (شریفی و همکاران، 1387، ص 98). این در حالی است که در تحقیق غیرآزمایشی روابط بین متغیرهای دست‌کاری نشده مطالعه می‌شود و شامل پنج نوع تحقیق پیمایشی[6]، تحقیق همبستگی[7]، اقدام پژوهشی[8]، بررسی موردی[9] و تحقیق پس- رویدادی[10] می‌شود. برای بررسی ویژگی­های جامعه آماری، تحقیق حاضر روش پیمایشی را بکار می­گیرد. این نوع تحقیق برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار می­گیرد:

الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

ب) چه رابطه­ای میان رویدادها وجود دارد؟

ج) وضعیت موجود چگونه است؟ (سرمد و همکاران،1386، ص 79-83).

تحقیق پیمایشی را به سه دسته­ی مقطعی، طولی و دلفی تقسیم کرده­اند (همان منبع). روش مورد استفاده برای تحقیق حاضر روش مقطعی است که به منظور گردآوری داده ها درباره­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان، انجام می­شود. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می­پردازد. یکی از ابعاد پر کاربرد پژوهش­های کمّی پیمایش[11] است. اعتقاد بر این است که پیمایش اجتماعی روش گرداوری حجم وسیعی از اطلاعات به شکل آماری از تعدادی از مردم در مدت زمان کوتاه می­باشد. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش به دلیل ویژگی موضوع مورد تحقیق و گستردگی جامعه آماری پیمایش می­باشد. روش پیمایش به عنوان رایج ترین شیوه مطالعاتی در علوم اجتماعی مطرح است.

دلایل اهمیت روش پیمایشی به عنوان رایج­ترین شیوه پژوهشی عبارت است از:

الف) سهولت در کمّی­سازی و تحلیل ب) قابلیت تعمیم و بالابودن اعتبار ج) مقرون به صرفه بودن د) نیاز به زمان کمتر ( سرمد و همکاران، 1386).

 

[1] .Basic and Fundamental Research

[2] .Pure Research

[3]. Applied research

[4]. Non-experimental

[5] .Experimental

[6] . Survey  research

[7]. Correlation  research

[8] . Action research

[9]. Case study

[10] . Ex post facto  research

[11]. Survey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

پايان نامه مديريت:سنجش رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

روش تحقيق، هدايت‌گر جست‌وجوهاي علمي در جهت دستيابي به حقيقت مي­باشد. دستيابي به
هدف­هاي علم يا شناخت علمي تنها از طريق روش­شناسي درست ميسر است. به عبارت ديگر، تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي­يابد نه موضوع تحقيق. روش­هاي تحقيق بر حسب اهداف هر تحقيق و همچنين نحوه­ گردآوري داده ها به شکل­هاي مختلفي دسته­بندي مي­شوند. هر کدام از اين دسته­ها در برگيرنده­ روش­هاي مختلفي هستند که کاربردها، مزايا و معايب خاص خود را دارند. پژوهش‌گر بايد توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهاي تحقيق به شدت تحت تاثير اعتبار روشي است که براي تحقيق خود برگزيده است (خاکي، 1378، ص 155). دستيابي به اهداف تحقيق نیز زماني امکان­پذير است که جست‌وجو براي شناخت با روش­شناسي صحيح صورت پذيرد (کيوي و همکاران، 1381، ص30). در انجام هر پژوهش به منظور کسب شناخت، ابتدا بايد مجموعه­اي از فرضيه­ها يا گزاره­ها را تدوين و سپس آن‌ها را مورد آزمون قرار داد يا پاسخ آن‌ها را فراهم آورد. اين امر فرايند تحقيق را هدايت کرده و پژوهش‌گر را در به­دست آوردن شناخت ياري مي­دهد. بر اين اساس، روش تحقيق وسيله يا طريقه‌ي تعيين اين امر است که چگونه يک گزاره­ تحقيق مورد تایيد يا رد قرار مي­گيرد. پاسخ به اين پرسش که “چگونه داده ها گردآوري و تفسير مي­شوند به گونه­اي که ابهام حاصل از آنها به حداقل کاهش يابد؟”  را با توجه به قواعد روش­شناسي تحقيق بايد جست‌وجو کرد (بازرگان و همکاران، 1388، ص27).

در تحقيق حاضر کوشش شده است تا با بهره­گيري از اصول و قواعد کلي پژوهش علمي، روش و ابزار اندازه‌گيري مناسب براي مطالعه آن انتخاب شود. در این فصل از تحقیق، به معرفی روش تحقيق و
ويژگي­هاي آن، معرفی ابزار و روش گردآوري داده ها، جمعيت آماري، شيوه نمونه­گيري و تعيين حجم نمونه، تعیین روايي و پايايی ابزار اندازه­گیری و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته مي‌شود.

 

3-2 اهداف پژوهش

پژوهش می­تواند سه هدف متفاوت را دنبال نماید. گاهی هدف تحقیق، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است، گاهی، افزودن به مجموعه­­ کلی دانش در حوزه­ای خاص است و گاهی اوقات هدف آن بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. زمانی­که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط­های سازمانی اتفاق می­افتد و یا چگونگی حل آن­ها انجام می­شود، پژوهش بنیادی یا پایه­ای[1] نامیده می­شود. همچنین این­گونه تحقیقات را پژوهش محض[2] نیز می­نامند.
یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه­های مختلف مدیریت کمک می­کنند. همچنین وقتی تحقیقی برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه­های تحقیقات کاربردی انجام می­شود، آن ­را پژوهش ارزیابی می­نامند (دانایی­فرد و همکاران، 1383، ص 27). اما وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می­شود، چنین تحقیقی پژوهشی کاربردی[3] نامیده می­شود (همان منبع، ص26). اصول و روش‌هاي انجام دادن تحقيق کاربردي همانند تحقيق بنيادي است،‌ بدين معنا که در اينجا افراد مورد مطالعه به روش تصادفي انتخاب مي‌شوند و نتايج حاصل از تحقيق درمورد گروه نمونه، به جامعه‌اي که نمونه از آن انتخاب شده است، ‌براساس همان اصول تحقيق بنيادي تعميم مي‌يابد. هدف محقق از پژوهش کاربردي، دستيابي به اصول و قواعدي است که در موقعيت‌هاي واقعي و عملي به کار بسته مي‌شوند و به بهبود محصول و کارايي روش‌هاي اجرايي کمک مي‌کنند. از آن‌جایي­که اين تحقيق درباره يک موضوع واقعي، زنده و عيني انجام مي­گيرد و از نتايج آن مي­توان به­طور عملي استفاده کرد، يک تحقيق ميداني و کاربردي محسوب مي­گردد. اين نوع تحقيقات علاوه بر اينکه در محيط طبيعي سازمان­ها انجام مي­شوند، توسعه­ی دانش کاربردي در يک زمينه­ی خاص را نيز دنبال مي­کند. نتایج مورد انتظار این تحقیق را می­توان در شناسایی تاثیر نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بکارگیری درست بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت استان خوزستان، به خدمت گرفت.

[1] .Basic and Fundamental Research

[2] .Pure Research

[3]. Applied research

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

پايان نامه با موضوع نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

بازاريابي داخلي يك تلاش برنامه ريزي شده مي­باشد كه رويكردي شبه بازاريابي در جهت غلبه بر مقاومت سازماني براي ايجاد تغيير و توسعه و برانگيختن كارمندان، ايجاد هماهنگي بين وظيفه­اي و يكپارچه كردن كاركنان به سوي كاربرد موثر و اثربخش استراتژي­هاي وظيفه­اي و سازماني دارد. به عبارت ديگر در اين ديدگاه ايجاد رضايتمندي در مشتريان از طريق فرآيند ايجاد انگيزه و تفكر مشتري مدار در كاركنان صورت مي­پذيرد. بطور كلي بازاريابي داخلي به افراد درون مرزهاي سازمان و ايجاد رضايتمندي و انگيزش در آن­ها مي­پردازد (رفيق و احمد، 2000، ص450-453). با وجود گسترش مفهوم بازاریابی داخلی در ادبيات بازاريابي، عملاً استفاده كمي از آن شده است. مباحثي كه در زمينه بازاريابي داخلي انجام پذيرفت بيانگر اين واقعيت بودند كه اين شاخه از بازاريابي نيازمند تحقيقات گسترده و وسيع­تري است. این شاخه از علم بازاريابي تا حدود زيادي متاثر از مديريت كيفيت و بازاريابي خدمات است كه بر اهميت و ضرورت ايجاد كيفيت در كل فرايند ارائه خدمات تاكيد دارد. اين حيطه از علم بازاريابي به بحث پيرامون رابطه مشتريان و عرضه­كنندگان داخلي سازمان در ايجاد ارزش براي مشتريان خارجي مي­پردازد، كه اين امر مي­تواند به صورت يك زنجيره ارزش و ابزاري براي توسعه كيفيت محصولات و خدمات و تعاملات بين سازماني و برون سازماني در سازمان ظاهر گردد. بنابراين، هدف بازاريابي داخلي ايجاد اطمينان از رضايتمندي بين كاركنان سازمان و توسعه كيفيت محصولات و خدمات به منظور دستيابي به رضايت مشتريان خارجي سازمان است، كه اين امر به صورت فرايندي از مشتريان داخلي به سمت مشتريان خارجي سازمان جريان دارد. مطالعات انجام گرفته در اين زمينه بيانگر ارتباط مثبت بين رضايت شغلي مشتريان داخلي سازمان (كاركنان) و رضايت مشتريان خارجي آن است (بری[1]،1981، ص 9-33).  باتوجه به تغيير و تحولات گسترده در زمينه­هاي مختلف كسب و كار، نياز سازمان­ها به افزايش سطح كيفي محصولات و خدماتشان افزايش يافته است. بنابراين در اين راستا سازمان­ها نيازمند توسعه توانمندي­هاي سازماني در جهت ارائه محصولات و خدمات با كيفيت بالا هستند. كاركنان به عنوان مشتريان داخلي سازمان نقش اساسي را برعهده دارند. بنابراين جذب توسعه، انگيزش و ارتقاي كمي و كيفي توانایي­ها ارزش آفريني، بهبود مستمر ارائه خدمات به آن­ها و بالابردن سطح كيفيت كار به عنوان يك محصول و مشاركت آن­ها در انجام فرايندها به كمك مديريت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالاي كيفيت محصولات و خدمات رهنمون مي­سازد كه درنتيجه افزايش سطح رضايتمندي در ميان مشتريان خارجي سازمان را به همراه خواهد داشت (بارتل[2]، 2004، ص 57). امروزه موسسات مالي و خدماتي نقش مهمي در ساختار اقتصادي هر كشور برعهده دارند آنچه كه بيشتر ازهمه در ارتباطات پيشرفته مورد توجه قرارگرفته است عامل كيفيت خدمات مي باشد. از يك سو بانک­ها در تلاش مي­باشند كه با ارائه خدمات مطلوبتر به مشتريان، از جايگاه و موقعيتي برتر در بازار رقابت برخوردار گردند و از سوي ديگر كيفيت خدمات مطلوب موجب افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتري، اشتياق بيشتر در معرفي سازمان به ديگران، كاهش شكایت و افزايش نرخ حفظ مشتري مي گردد (کاراتپ[3]، 2005، ص 373-383 ). يكي مهمترين عوامل در ارائه خدمات مطلوب به مشتری ايجاد تفكر مشتري مدار در كارمندان مي­باشد، رفتار مشتري مدارانه كاركنان خط مقدم يك از مباحث مهم در سازمان­هاي خدماتي مي­باشد كه داراي منافع بلندمدت براي سازمان مي­باشد. در سال­هاي اخير تعداد زيادي از شركت­ها و سازمان­ها به دنبال راهكارهاي كليدي براي خلق و غني­سازي گرايشات مشتري گرايانه در كارمندان بوده­اند. يكي از اين راهكارها بازاريابي داخلي   می­باشد. امروزه با مطرح شدن دو ايده و مفهوم بازاريابي داخلي و كيفيت خدمات ، اهميت و نقش تعيين كننده مشتريان دروني سازمان­ها (كاركنان) در تحقق كيفيت خدمات بيش از پيش روشن تر شده است (لیائو[4]، 2009). دراين پژوهش بازاريابي داخلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تاثير ابعاد بازاريابي داخلي بر رضایت مشتريان در شعب بانک ملت استان خوزستان مورد سنجش قرار مي­گيرد.

در این فصل ابتدا سیر پیدایش بازاریابی داخلی را بیان کرده و سپس به بررسی پژوهش­های گوناگون انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود و سرانجام به تعریف عملیاتی متغیرهای مدل پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

 

[1]. Berry

[2]. Bartel

[3]. Karatepe

[4]. Liao

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

پايان نامه مديريت: بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

7 روش تحقیق

بطور کلی روش­های تحقیق در علوم رفتاری را می­توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه­ گردآوری داده ها تقسیم کرد. در تقسیم­بندی بر اساس هدف­، تحقیقات را می­توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم نمود.

در تقسیم­بندی بر اساس نحوه گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می­توان به دو گروه توصیفی و آزمایشی تقسیم نمود. تحقیقات توصیفی به پنج دسته تقسیم می­شوند: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی  (سرمد و همکاران،1386،ص 79-83). تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و بر اساس نحوه­ گردآوری داده ها، این تحقیق توصیفی می­باشد.

1-7 -1 نوع روش مطالعه

برای بررسی ویژگی­های جامعه آماری، تحقیق حاضر روش پیمایشی را بکار می­گیرد. این نوع تحقیق برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار می­گیرد:

الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

ب) چه رابطه­ای میان رویدادها وجود دارد؟

ج) وضعیت موجود چگونه است؟ (سرمد و همکاران،1386،ص 79-83).

تحقیق پیمایشی را به سه دسته­ی مقطعی، طولی و دلفی تقسیم کرده­اند (همان منبع). روش مورد استفاده برای تحقیق حاضر روش مقطعی است که به منظور گردآوری داده ها درباره­ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان، انجام می­شود. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می­پردازد.

 

1-7 -2 جمعیت آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جمعیت آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان می­شود.

روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق برای مشتریان، نمونه گیری تصادفی ساده است. از آنجایی که این جامعه آماری نامحدود بوده، از این رو برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول 1-1 استفاده شده است و برای کارکنان چون تعداد آن­ها 400 نفر بود از تمامی آن­ها سرشماری به عمل آمد.

 

فرمول 1-1

n= حجم نمونه              p= نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی مورد نظر باشند

q= نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی مورد نظر نباشند (1-p)

به دلیل عدم وجود نسبت شخص از جامعه 50% p= و 50% q= تعیین گردیده است.

z= ضریب اطمینان 95%   (96/1 )           α= احتمال خطای نوع اول (0.05)

d=خطای مورد قبول (0.05)

 

1-7 -3 روش جمع آوری داده ها

داده های این تحقیق علاوه بر اطلاعات کتابخانه­ای، از طریق مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری خواهند شد.

1-7 -4 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق از روش­های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزارSPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.

 

1-7 -5 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

در این تحقیق قلمرو مکانی شعب بانک ملت استان خوزستان است و قلمرو زمانی اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان است که در سال 1390 با این شعب ارتباط و همکاری داشته­اند.

 

1-7 -6 مدت زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق

زمان مورد نیاز برای انجام این تحقیق حداقل 8 ماه پس از تصویب نهایی طرح است.

 

1-7 -7 در صورت کاربردی بودن طرح چه سازمان­هایی می­توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند.

نتایج حاصل از پژوهش حاضر می­تواند در سایر سازمان­های خدماتی به ویژه سازمان­های مشابه کاربرد داشته باشد.

 

 1-7 -8 سازمان­هایی که در انجام پژوهش همکاری می­نمایند

کلیه شعب بانک ملت استان خوزستان

 

1-8 چارچوب کلی تحقیق

در فصل اول موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، مدت زمان انجام تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق و سازمان­های همکاری­کننده بیان شده­اند.

فصل دوم به مبانی نظری پژوهش پرداخته است. فصل دوم در ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق        (بازاریابی داخلی، رضایت مشتری و کیفیت خدمات) پرداخته و بعد از آن پیشینه تحقیق (رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتریان) مورد مداقه قرار داده و سپس به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته است.

در فصل سوم چگونگی اجرای تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. طرح تحقیق، جامعه مورد مطالعه و ویژگی­های آن، چگونگی انتخاب نمونه از جامعه مورد تحقیق، روش گردآوری داده ها و نیز نحوه انجام تحلیل­ها از مهمترین مطالب این فصل می­باشد.

در فصل چهارم داده های گردآوری شده با استفاده از سایرآزمون­های مربوط به تحقیق، مورد تحلیل قرار گرفته و یافته های تحلیل داده ها ارائه شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادهای کاربردی ارائه شده و محدودیت­های تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده نیز مطرح شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانلود پايان نامه بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

1-6 فرضیه های تحقیق

 1. میان عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.
 2. میان عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.
 3. میان عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.
 4. میان ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.
 5. میان تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.
 6. میان کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان رابطه معنی­داری وجود دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب ملت استان خوزستان-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2 بیان مسأله

موضوع بازاریابی داخلی[1] که مدیران را با چالش­های متعددی مواجه نموده و در سال 1980 توسط ساسر و آربیت [2] مطرح شده بود، نهایتاً بوسیله بری مدون و معمول گردید. در سال 1991 کاتلر[3] بازاریابی داخلی را به عنوان وظیفه موفقیت آمیز استخدام، انگیزش و توانمند نمودن کارکنان جهت ارائه خدمت عالی به مشتری تعریف نمود (کاتلر، 1991، ص 20).

با در نظر گرفتن مراحل توسعه بازاریابی داخلی و با توجه به اینکه در طول گذران این زمان در هر مرحله دیدگاهی حاکم بوده است، لذا براي بازاریابی داخلی تعاریف متعددي بر حسب زمان ارائه و دیدگاه حاکمه ارائه شده است که با توجه به گستردگی و واقع­گرائی تعاریف از سال 1981 به بعد موارد تحت الذکر مورد اشاره قرار می­گیرد:

 

 1. کارکنان با انگیزه و آگاه (حساس) به مشتري؛
 2. توجه، توسعه، ایجاد انگیزه وحفظ کارکنان واجدالشرایط از طریق محصول شغل[4] که نیازهایشان را ارضا نماید. بازاریابی داخلی فلسفه رفتار با کارکنان بسان مشتریان بوده و آن استراتژي شکل دادن به محصول شغل بمنظور ایجاد تناسب با نیازهاي انسانی است؛
 3. تنظیم، آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان بسوي اهداف نهادي است و فرآیندیست که بدان وسیله پرسنل نه تنها ارزش برنامه را درك می کنند بلکه جایگاه خود را در آن می دانند؛
 4. بازاریابی داخلی تلاش برنامه ریزي شده­ایست که از یک رویکرد شبه بازاریابی استفاده می­نماید تا در کارکنان بمنظور اجرا و انسجام استراتژی­هاي سازمانی بسمت مشتري مداري ایجاد انگیزه نماید (احمد و رفیق[5]، 2000، ص 450 – 453)؛
 5. در نظر گرفتن” کارکنان” بعنوان “مشتریان داخلی”و “مشاغل” بعنوان “محصولات داخلی” که اهداف سازمان را مخاطب قرار می دهند؛
 6. فلسفه­اي براي مدیریت منابع انسانی سازمان بر مبناي چشم انداز بازاریابی؛
 7. ترفیع (ارتقا)”شرکت و خط­هاي تولید آن” به “کارکنان شرکت”؛
 8. نوعی بازاریابی موسسات خدماتی است که در آن موسسه براي تامین رضایت مشتري، کارکنانی را که با مشتري مستقیماً در تماسند و دیگر افرادي را که به نحوي خدمات ارائه شده را پشتیبانی می­کنند، آموزش داده و براي این منظور در آنها ایجاد انگیزه می­نماید. همانگونه که ملاحظه گردید مفهوم بازایابی داخلی داراي تعاریف متعددي می­باشد اما با تعمق به معانی ارائه شده می­توان دریافت که در ریشه همه تعاریف 2 اصل اساسی وجود دارد:

اول اینکه بازاریابی داخلی مکانیزمی جهت توسعه مسئولیت بازاریابی در تمام سازمان است؛

دوم بمنظور رسیدن به این هدف، هر پرسنل باید به گونه­اي تشویق گردد تا جانشینش را در زنجیره خدمت نه صرف یک همکار بلکه بعنوان یک مشتري داخلی در نظر گیرد‏ ‏(سرگینت و همکاران[6]، 1998 ،ص 67 – 68).‏

در این راستا بود که رینوسو و موریس[7] در سال 1996 شش گام عمومی را در بازاریابی داخلی بر شمردند که عبارتند از :

 

 

 1. ایجاد آگاهی داخلی
 2. شناسائی مشتریان و تامین کنندگان داخلی
 3. شناسائی انتظارات مشتریان داخلی
 4. آگاه سازي تامین کنندگان داخلی با این انتظارات بمنظور بررسی قابلیت­ها و/یا موانع جهت برآوردن این نیازمندی­ها.
 5. تلاش تامین کنندگان داخلی بمنظور ایجاد تغییرات لازم جهت ارائه سطح مورد نیاز خدمت
 6. و نهایتاً بدست آوردن مقیاسی براي کیفیت خدمت داخلی و ارائه بازخور آن به تامین­کنندگان داخلی در صورت بهبود خدمات (لینگز[8]، 2000 ، ص 29).

بلنتاین[9] با در نظر گرفتن تعاریف ارائه شده پیش فرض­هاي بازاریابی داخلی را موارد ذیل معرفی نمودند:

 1. گسترش ارتباطات با مبادله ارزش متقابل بین شرکت کنندگان آغاز می­شود.
 2. بازاریابی داخلی به یک فرآیند یادگیري فعالیت نیازمند است.
 3. توسعه ارتباط بین فعالیت یادگیري و تجدید اطلاعات قرار می گیرد.
 4. تجدید اطلاعات، هدف بازاریابی داخلی است.
 5. بازاریابی داخلی از طریق ارتباط با بازاریابی خارجی مشروعیت می­یابد (بلنتاین، 2003 ،ص 1257).

فیسک و همکاران[10] (1993) بازاریابی داخلی را به عنوان یک موضوع خاص و با اهمیت در ادبیات بازاریابی خدمات تشخیص داده بودند، ایشان دو ایده اساسی که بر این مفهوم تکیه دارد مطرح نمودند، اول اینکه هرکسی در سازمان یک مشتری دارد و دوم این که در طراحی شغل مشتریان داخلی باید خدمت، خوشحالی و انگیزش را، قبل ازاینکه آن­ها بطور موثر به مشتری نهایی خدمت کنند در نظر گرفت (لی­لند و همکاران[11]، 1996، ص 8). در راستای تحقق اهداف سازمانی از طریق مكانیسم بازاریابی داخلی سازمان­ها نیازمند بالابردن سطح كیفی كاركنان از طریق افزایش غنای شغلی، آموزش، پاداش، امنیت شغلی و افزایش توانمندی­های ارتباطی و مدیریتی كاركنان هستند. كلیه اقدامات بازاریابی انجام پذیرفته در هر سازمانی به منظور جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریان در سازمان­ها صورت می گیرد. در كنار این امر، مدیریت منابع انسانی در صدد دستیابی به تعهد مشتریان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد نسبت به مدیران است كه این امر با فعالیت­های بازاریابی داخلی سازمان عجین گشته است. بنابراین، هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین كاركنان سازمان و توسعه كیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، كه این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت شغلی مشتریان داخلی سازمان (كاركنان) و رضایت مشتریان خارجی آن است. مطالعات كوهرت و لوین(۱۹۹۲) بیانگر این واقعیت است كه رضایت كاركنان (مشتریان داخلی) بر كیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد (ابراهیمی و عبدالباقی، 1382، ص 49- 47). در زمینه ارتباط بین بازاریابی داخلی و عملکرد سازمان بویژه در بخش خدمات مطالعات معدودی صورت گرفته که تمامی این مطالعات ارتباط غیر مستقیمی بین این دو متغیر را نشان می­دهد. هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل تاثیری که بازاریابی داخلی ممکن است بر جوانب داخلی (رضایت کارکنان در ارتباط با مشتری ) و جوانب خارجی (رضایت مشتری و کیفیت خدمات دریافت شده بوسیله مشتری ) داشته باشد، است (ابزری و همکاران، 1388، ص 29). از اینرو این پژوهش درصدد بررسی ارتباط بین ابعاد بازاریابی داخلی و رضایت مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان است و دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چه رابطه­ای میان عوامل  بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان وجود دارد.

[1] .Internal marketing

[2]. Sasser and Arbeit

[3] .Kotler

[4]. Job product

[5]. Ahmed & Rafiq

[6]. Sargeant et al

[7]. Reynoso & Moores

[8]. Lings

[9]. Ballantyne

[10]. Fisk et al

[11]. Leyland  et al

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

پايان نامه ارشد: نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت تحقیق

در بخش خدمات، نقش کارکنان در ارتباط با مشتری یک تاثیر شگرفی بر روابط شرکت با مشتریان دارد (میلر و هانسان[1]، 2006، ص 442). از اینرو رفتار و نگرشی که بوسیله نیروی کار در لحظه حساس ارائه خدمت بروز داده می­شود، تعیین کننده کیفیت خدمت دریافت شده بوسیله مشتری خارجی و همچنین رضایت وی است (پراتیبها[2]، 2008،ص 962). نیاز مدیران جهت مطالعه در بخش خدمات با تمرکز درونی بر کارکنان و همینطور بصورت خارجی بر مشتریان مدتهاست که احساس شده بود. این تمرکز درونی در حیطه بازاریابی داخلی است (لینگز[3]، 2004، ص 405). بازاریابی داخلی عموماً جهت کاربرد ابزار مشابه بازاریابی برای بازار کارکنان داخل شرکت در نظر گرفته   می­شود (ساسر و آربیت[4] ، 1989، ص 14). ادبیات بازاریابی داخلی بر دو رویکرد مبتنی است، رویکرد اول بر دیدگاه مدیریت کیفیت فراگیر و بر فرایند ارائه خدمات تمرکز دارد، که این رویکرد به بازاریابی داخلی، همه کارکنان و  واحدها و همه عرضه­کنندگان داخلی را بطور همزمان مشتریان داخلی می­داند. رویکرد دوم بر مدیریت منابع انسانی تمرکز دارد و بر ارتباط تنگاتنگی با عنصر انسانی درآمیخته بازاریابی خدمات (بومز و بیتنر[5]، 1981، ص 51- 47) و روابط  داخلی و خارجی مشخص شده در مثلث بازاریابی خدمات (کاتلر 1994) تأکید دارد (لینگز، 2004، ص 405). بازاریابی داخلی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت كیفیت جامع و بازاریابی خدمات است كه بر اهمیت و ضرورت ایجاد كیفیت در كل فرایند ارائه خدمات تاکید دارد. این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطه مشتریان و عرضه­كنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می­پردازد، كه این امر می­تواند به صورت یك زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه كیفیت محصولات  و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی در سازمان ظاهر گردد (لینگز[6]، 2000، ص 43- 27).

باتوجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه­های مختلف كسب و كار، نیاز سازمان­ها به افزایش سطح كیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته است. بنابراین در این راستا سازمان­ها نیازمند توسعه توانمندی­های سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با كیفیت بالا هستند. كاركنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را برعهده دارند. بنابراین جذب،  توسعه، انگیزش و ارتقای كمی و كیفی توانایی­ها ، ارزش­آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آن­ها و بالا بردن سطح كیفیت شغل به عنوان یك محصول و مشاركت آن­ها در انجام فرایندها به كمك مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای كیفیت محصولات و خدمات رهنمون می­سازد كه در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت. در سازمان­های خدماتی کارکنان در جذب مشتریان و حفظ ارتباط با آنان نقش اصلی را به عهده دارند (ابراهیمی و عبدالباقی،1382، ص 49- 47). کوپر و کرونین[7] بازاریابی داخلی را کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و به طور کلی مدیریت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهتر می­داند (کوپر و کرونین، 2000، ص 181- 177) ساسر و آربیت معتقدند که کارکنان بازار اولیه سازمان را تشکیل می­دهند (ساسر و آربیت، 1989، ص 61 ). پارسورامان[8] نیز معتقد است که مشاغل به ویژه در بخش خدمات همان محصولات داخلی هستند که نیازها و خواسته­های کارکنان را برآورده ساخته و به تحقق اهداف سازمان منجر می­شوند و کارکنان نیز مشتریان اولیه سازمان هستند و با ارائه خدمات به مشتریان عوامل اصلی بازاریابی خدمات محسوب می­شوند زیرا بسیاری از مشتریان، ارائه دهنده خدمات را به نام سازمان می­شناسند (پاراسورامان و بری، 1994، ص 43). کارکنان در بخش خدمات از طریق تعامل اثربخش با مشتریان اجرای راهبردی سازمان و عملکرد عالی آن را تسهیل می­کنند (براون و جان[9]، 2004، ص 146- 128) .

لذا راه چاره تضمین عملکرد عالی سازمانی را باید در نقش­آفرینی موفق مدیریت منابع انسانی جستجو کرد و برای دستیابی به اهداف و سازمان در این بخش باید کار را از توجه به کسانی که امور مشتریان را رسیدگی می­کنند،  شروع کرد. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت­های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت­پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی­ها را ارتقاء می­دهند (احمد و رفیق، 2003، ص 1221- 1241). بری و پاراسورامان در مطالعات خود نشان دادند که بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان ارتباط مستقیمی وجود دارد (بری، 1994، ص 25- 80).

این پژوهش بر آن است که بصورت تجربی به توسعه و ارزیابی چارچوب نحوه تأثیر ابعاد بازرایابی داخلی بر رضایت مشتریان در شعب بانک ملت استان خوزستان بپردازد.

[1]. Meller & Hansan

[2]. Pratibha

[3]. Lings

[4]. Sasser and Arbeit

[5]. Booms and Bitner

[6]. Lings

[7]. Cooper  and Cronin

[8]. Prarasuraman  and Berry

[9]. Beraven and Jan

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

بازاريابي داخلي يك تلاش برنامه­ريزي شده مي­باشد كه رويكردي شبه بازاريابي در جهت غلبه بر مقاومت سازماني براي ايجاد تغيير و توسعه و برانگيختن كارمندان، ايجاد هماهنگي بين وظيفه­اي و يكپارچه كردن كاركنان به سوي كاربرد موثر و اثربخش استراتژي­هاي وظيفه­اي و سازماني دارد. با وجود گسترش مفهوم بازاریابی داخلی در ادبيات بازاريابي، عملاً استفاده كمي از آن شده است. مباحثي كه در زمينه بازاريابي داخلي انجام پذيرفت بيانگر اين واقعيت بودند كه اين شاخه از بازاريابي نيازمند تحقيقات گسترده و وسيع­تري است. این شاخه از علم بازاريابي تا حدود زيادي متاثر از مديريت كيفيت و بازاريابي خدمات است كه بر اهميت و ضرورت ايجاد كيفيت در كل فرايند ارائه خدمات تاكيد دارد. مطالعات انجام گرفته در اين زمينه بيانگر ارتباط مثبت بين رضايت شغلي مشتريان داخلي سازمان (كاركنان) و رضايت مشتريان خارجي آن است این در حالی است که بحث­هاي اندكي در زمينه اينكه چه آميخته­اي از سياست­ها را مي­توان به كار برد تا بر كاركنان اثر گذاشت به گونه­اي كه برانگيخته شوند و به شيوه­اي مشتري مدارانه عمل نمايند، صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل عوامل انگیزش مادی، عوامل انگیزش غیرمادی، عوامل محیطی، ابزار و تجهیزات کاری، کیفیت خدمات و تجربه بر رضایت مشتریان ‏است. جامعه آماری پژوهش مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان است که در سال 1390 با این شعب ارتباط و همکاری داشته­اند. ابزار مورد استفاده جهت جمع­آوری داده های لازم، برای آزمون 6 فرضیه این پژوهش، پرسشنامه می­باشد. پرسشنامه­ها در بین مشتریان و کارکنان شعب بانک ملت استان خوزستان توزیع و نهایتاً 246 پرسشنامه جمع­آوری شد. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی اسپیرمن می­باشد. داده ها با استفاده از نرم­افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین تمامی متغیرها جز عوامل انگیزش غیرمادی معنی­دار است.

واژه­های کلیدی:بازاريابي داخلي، عوامل انگیزش مادی، عوامل انگیزش غیرمادی، عوامل محیطی، ابزار و تجهیزات کاری، کیفیت خدمات، تجربه، رضایت مشتریان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

سری 23 پایان نامه های مدیریت

 1. پایان نامه ارشد:تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 2. دانلود پایان نامه بررسی سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 4. پایان نامه درباره نقش سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 5. پایان نامه تعیین سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 6. پایان نامه مدیریت:ارائه سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 7. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 8. دانلود پایان نامه تعیین سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 9. پایان نامه ارشد:میزان سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 10. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 11. پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 12. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 13. پایان نامه با موضوع نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 14. پایان نامه مدیریت:میزان سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 15. پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 16. دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 17. پایان نامه ارشد:تاثیر راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.
 19. دانلود پایان نامه بررسی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی
 20. پایان نامه تعیین راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی
 21. پایان نامه درباره نقش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.
 22. پایان نامه ارشد:میزان نقاط ضعف و قوت كارگزاران دفاتر و تأثير آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر
 23. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش استفاده روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.
 24. دانلود پایان نامه تعیین نقاط ضعف و قوت كارگزاران دفاتر و تأثير آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر
 25. پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان در جهت ارائه خدمات
 26. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش نقاط ضعف و قوت كارگزاران دفاتر و تأثير آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر
 27. پایان نامه با موضوع نقش نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان در جهت ارائه خدمات
 28. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستايي استان سمنان در جهت ارائه خدمات
 29. پایان نامه مدیریت:میزان دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان
 30. پایان نامه ارشد:ارائه دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان
 31. دانلود پایان نامه بررسی دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان
 32. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران
 33. پایان نامه ارشد:شناسایی آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران
 34. دانلود پایان نامه بررسی آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران
 35. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران
 36. پایان نامه ارشد مدیریت:میزان آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران
 37. پایان نامه با موضوع نقش آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران
 38. پایان نامه ارشد:تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران
 39. پایان نامه مدیریت:عوامل آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران
 40. دانلود پایان نامه بررسی آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران
 41. پایان نامه تعیین آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران
 42. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران
 43. پایان نامه درباره نقش آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران
 44. پایان نامه مدیریت:ارائه آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران
 45. دانلود پایان نامه تعیین آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران
 46. پایان نامه ارشد:میزان آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران
 47. پایان نامه بررسی آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران
 48. پایان نامه ککارشناسی ارشد:سنجش آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران
 49. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
 50. پایان نامه با موضوع نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
 51. پایان نامه ارشد:ارائه دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
 52. پایان نامه مدیریت:میزان دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
 53. دانلود پایان نامه بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
 54. پایان نامه بررسی سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری
 55. پایان نامه با موضوع نقش سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری
 56. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی
 57. پایان نامه ارشد:شناسایی فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد شغلی
 58. پایان نامه مدیریت:تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی
 59. دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و عملکرد شغلی
 60. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی
 61. پایان نامه تعیین رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی
 62. پایان نامه درباره نقش فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان
 63. پایان نامه مدیریت:ارائه رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .
 64. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان
 65. پایان نامه ارشد:میزان رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .
 66. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری سازمانی کارکنان
 67. دانلود پایان نامه تعیین رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری سازمانی کارکنان
 68. پایان نامه بررسی سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان
 69. پایان نامه با موضوع نقش سبک رهبری بر فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان
 70. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان
 71. پایان نامه مدیریت:میزان سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان
 72. پایان نامه ارشد:ارائه نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه
 73. دانلود پایان نامه بررسی نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه
 74. پایان نامه تعیین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 75. پایان نامه درباره نقش عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 76. پایان نامه ارشد:عوامل عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 77. پایان نامه مدیریت:شناسایی عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 78. دانلود پایان نامه تعیین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 79. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 80. پایان نامه بررسی عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 81. پایان نامه ارشد:میزان رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 82. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 83. پایان نامه مدیریت:تاثیر رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 84. پایان نامه با موضوع نقش عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 85. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 86. دانلود پایان نامه بررسی رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 87. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 88. پایان نامه درباره نقش رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 89. پایان نامه مدیریت:میزان رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 90. دانلود پایان نامه تعیین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 91. پایان نامه ارشد:ارائه رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 92. پایان نامه با موضوع نقش رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 93. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 94. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیررهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 95. پایان نامه بررسی واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 96. پایان نامه مدیریت:میزان واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 97. پایان نامه ارشد:ارائه واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 98. دانلود پایان نامه بررسی واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر
 99. پایان نامه بررسی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران
 100. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران
 101. پایان نامه مدیریت:شناسایی رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران
 102. پایان نامه ارشد مدیریت:میزان رابطه بین پاسخگویی بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران
 103. پایان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 104. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 105. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 106. پایان نامه تعیین رابطه بین اعتماد به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 107. پایان نامه درباره نقش رابطه بین عوامل ملموس در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 108. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی رابطه بین عوامل ملموس در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 109. پایان نامه ارشد:میزان رابطه بین عوامل ملموس در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 110. پایان نامه مدیریت:ارائه رابطه بین عوامل ملموس در بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 111. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 112. دانلود پایان نامه تعیین اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 113. پایان نامه بررسی اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 114. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
 115. پایان نامه با موضوع نقش اطمینان به بیمارستان پورسینا و رضایت بیماران.
 116. پایان نامه مدیریت:میزان کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
 117. پایان نامه ارشد:ارائه کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
 118. دانلود پایان نامه بررسی کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
 119. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
 120. پایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
 121. پایان نامه با موضوع نقش وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
 122. پایان نامه مدیریت:تاثیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
 123. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
 124. پایان نامه ارشد:شناسایی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
 125. پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
 126. دانلود پایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
 127. پایان نامه تعیین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
 128. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل
 129. پایان نامه درباره نقش وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل
 130. پایان نامه ارشد:میزان وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
 131. پایان نامه مدیریت:ارائه وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل
 132. دانلود پایان نامه تعیین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
 133. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
 134. پایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
 135. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
 136. پایان نامه با موضوع نقش وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
 137. پایان نامه مدیریت:میزان وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
 138. پایان نامه ارشد:ارائه وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
 139. دانلود پایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
 140. پایان نامه تعیین مولفه نتیجه­ مداری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 141. دانلود پایان نامه بررسی مولفه نتیجه­ مداری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 142. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مولفه نتیجه­ مداری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 143. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی مولفه رهبری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 144. پایان نامه درباره نقش مولفه نتیجه­ مداری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 145. پایان نامه ارشد:میزان تاثیر مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین ­پروری در شرکت نفت
 146. پایان نامه مدیریت:ارائه مولفه رهبری بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 147. پایان نامه با موضوع نقش مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 148. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مولفه شخصی بر وضعیت جانشین ­پروری در شرکت نفت
 149. دانلود پایان نامه تعیین مولفه تعاملی بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 150. پایان نامه بررسی مولفه شخصی بر وضعیت جانشین ­پروری در شرکت نفت
 151. پایان نامه مدیریت:میزان وضعیت مدیریت جانشین­ پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران
 152. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر مولفه­ عقلایی بر وضعیت جانشین­ پروری در شرکت نفت
 153. پایان نامه ارشد:ارائه وضعیت مدیریت جانشین­ پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران
 154. دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت جانشین­ پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران
 155. پایان نامه ارشد:شناسایی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان
 156. دانلود پایان نامه بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان
 157. پایان نامه ارشد:شناسایی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان
 158. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان
 159. پایان نامه تعیین راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان
 160. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان بهر ه مندي شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهاي سازماني
 161. پایان نامه مدیریت:ارائه دورهای گذرانده شده توسط کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 162. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش دورهای گذرانده شده توسط کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 163. پایان نامه درباره نقش دورهای گذرانده شده توسط کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 164. دانلود پایان نامه تعیین بهر ه مندي شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهاي سازماني
 165. پایان نامه ارشد:میزان دورهای گذرانده شده توسط کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 166. پایان نامه بررسی بهر ه مندي شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهاي سازماني
 167. پایان نامه با موضوع نقش بهر ه مندي شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهاي سازماني
 168. پایان نامه ارشد مدیریت :سنجش آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 169. پایان نامه مدیریت:تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 170. پایان نامه ارشد:ارائه آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 171. دانلود پایان نامه بررسی آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 172. پایان نامه ارشد:سنجش و شناسایی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.
 173. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش وشناسایی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.
 174. پایان نامه درباره نقش مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.
 175. پایان نامه مدیریت:رابط بین مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی
 176. دانلود پایان نامه تعیین مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.
 177. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.
 178. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 179. پایان نامه بررسی مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 180. پایان نامه مدیریت:تاثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی
 181. پایان نامه با موضوع نقش مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 182. پایان نامه ارشد:شناسایی مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی
 183. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک
 184. پایان نامه درباره نقش اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک
 185. دانلود پایان نامه بررسی مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی
 186. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی
 187. پایان نامه تعیین مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی
 188. دانلود پایان نامه تعیین استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.
 189. پایان نامه ارشد:میزان اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک
 190. پایان نامه مدیریت:ارائه اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک
 191. پایان نامه بررسی استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.
 192. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.
 193. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
 194. پایان نامه با موضوع نقش استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.
 195. پایان نامه مدیریت:میزان بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
 196. پایان نامه ارشد:عوامل بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
 197. دانلود پایان نامه بررسی بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
 198. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان
 199. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان
 200. پایان نامه بررسی پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان
 201. پایان نامه مدیریت:سنجش رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 202. پایان نامه با موضوع نقش پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان
 203. پایان نامه ارشد:تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 204. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 205. دانلود پایان نامه بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 206. پایان نامه تعیین توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 207. پایان نامه با موضوع نقش توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 208. پایان نامه ارشد:میزان مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 209. پایان نامه مدیریت:ارائه توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 210. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 211. دانلود پایان نامه تعیین مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 212. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 213. پایان نامه بررسی تشخیص تمایز بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 214. پایان نامه با موضوع نقش تشخیص تمایز بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 215. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر تشخیص تمایز بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 216. پایان نامه مدیریت:میزان توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران
 217. پایان نامه ارشد:ارائه توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران
 218. دانلود پایان نامه بررسی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران
 219. مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه ها
 220. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه ها
 221. پایان نامه تعیین مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه ها
 222. پایان نامه درباره نقش مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه ها
 223. پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه ها
 224. پایان نامه مدیریت:ارائه مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه ها
 225. پایان نامه ارشد:میزان نگرش کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 226. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش نگرش کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 227. دانلود پایان نامه تعیین نگرش کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 228. پایان نامه بررسی جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
 229. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
 230. پایان نامه با موضوع نقش جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
 231. پایان نامه مدیریت:میزان جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 232. پایان نامه ارشد:ارائه جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 233. دانلود پایان نامه بررسی جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 234. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با توجه به عوامل دموگرافیک
 235. پایان نامه بررسی عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با توجه به عوامل دموگرافیک
 236. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با توجه به عوامل دموگرافیک
 237. پایان نامه با موضوع نقش عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با توجه به عوامل دموگرافیک
 238. پایان نامه ارشد:تاثیرعوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و ­ تحقیقات گیلان
 239. پایان نامه مدیریت:شناسایی عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با توجه به عوامل دموگرافیک
 240. پایان نامه تعیین عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و ­ تحقیقات گیلان
 241. دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و ­ تحقیقات گیلان
 242. پایان نامه با موضوع نقش عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 243. پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و ­ تحقیقات گیلان
 244. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 245. پایان نامه مدیریت:ارائه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 246. پایان نامه ارشد:میزان عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 247. پایان نامه کارشناسی ارشد:عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 248. دانلود پایان نامه تعیین عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 249. پایان نامه با موضوع نقش عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 250. پایان نامه بررسی عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
 251. پایان نامه ارشد:ارائه عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 252. پایان نامه مدیریت:میزان عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 253. پایان نامه ارشد مدیریت: تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 254. دانلود پایان نامه بررسی عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 255. پایان نامه با موضوع نقش ابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 256. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 257. پایان نامه بررسی ابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 258. پایان نامه با موضوع نقش رابطه با سرپرست و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 259. پایان نامه ارشد:شناسایی رابطه با همکار و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 260. پایان نامه مدیریت:میزان ابطه با مشتری و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 261. پایان نامه تعیین رابطه با همکار و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 262. دانلود پایان نامه بررسی رابطه با همکار و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 263. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رابطه با همکار و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 264. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی رابطه با سرپرست و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 265. پایان نامه مدیریت:عوامل رابطه با سرپرست و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 266. پایان نامه ارشد:میزان رابطه با سرپرست و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 267. دانلود پایان نامه تعیین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 268. پایان نامه با موضوع نقش پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 269. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 270. پایان نامه بررسی پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 271. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت
 272. پایان نامه مدیریت:میزان عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت
 273. پایان نامه ارشد:ارائه عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت
 274. دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت
 275. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه اینترنت و پایگاههای الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر
 276. پایان نامه مدیریت:سنجش اینترنت و پایگاههای الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر
 277. پایان نامه ارشد:عوامل اینترنت و پایگاههای الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر
 278. پایان نامه مدیریت:سنجش عملکرد پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آنها
 279. دانلود پایان نامه بررسی اینترنت و پایگاههای الکترونیکی در افزایش و جذب گردشگر
 280. پایان نامه تعیین عملکرد پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آنها
 281. پایان نامه با موضوع نقش عملکرد پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آنها
 282. پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی عملکرد پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و میزان جذب آنها
 283. دانلود پایان نامه تعیین راهکارهای توسعه پایگاههای الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آنها
 284. پایان نامه ارشد:میزان راهکارهای توسعه پایگاههای الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آنها
 285. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش راهکارهای توسعه پایگاههای الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آنها
 286. پایان نامه با موضوع نقش راهکارهای توسعه پایگاههای الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آنها
 287. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
 288. پایان نامه مدیریت:میزان تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
 289. پایان نامه بررسی راهکارهای توسعه پایگاههای الکترونیکی و میزان کشش تقاضا توسط آنها
 290. دانلود پایان نامه بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
 291. پایان نامه ارشد:ارئه تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
 292. پایان نامه بررسی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده
 293. پایان نامه مدیریت:سنجش اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 294. پایان نامه ارشد:عوامل تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 295. دانلود پایان نامه تعیین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده
 296. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده
 297. پایان نامه با موضوع نقش اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 298. پایان نامه ارشد:تاثیر قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده
 299. پایان نامه ارشد مدیریت:میزان اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 300. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده
 301. دانلود پایان نامه بررسی قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده
 302. پایان نامه تعیین تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 303. پایان نامه با موضوع نقش تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 304. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 305. پایان نامه مدیریت:ارائه فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 306. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 307. پایان نامه ارشد:میزان فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 308. دانلود پایان نامه تعیین فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده
 309. پایان نامه با موضوع نقش تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 310. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده
 311. پایان نامه مدیریت:میزان تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
 312. پایان نامه ارشد:ارائه تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
 313. دانلود پایان نامه بررسی تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
 314. پایان نامه عوامل چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 315. دانلود پایان نامه تعیین:تاثیر دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 316. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 317. پایان نامه تعیین دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 318. پایان نامه با موضوع نقش دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 319. پایان نامه مدیریت:میزان دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 320. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته
 321. پایان نامه ارشد:ارائه چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 322. دانلود پایان نامه تعیین چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 324. پایان نامه بررسی چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 325. پایان نامه با موضوع نقش چگونگی اهداف فروش شرکت کاشی الوند
 326. پایان نامه ارشد:تاثیر نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 327. پایان نامه مدیریت:عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 328. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 329. دانلود پایان نامه بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 330. پایان نامه تعیین نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 331. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها و تهدید ها از دیدگاه مدیران
 332. پایان نامه با موضوع نقش رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 333. پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 334. پایان نامه مدیریت:ارائه رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 335. دانلود پایان نامه تعیین رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 336. پایان نامه ارشد:میزان رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 337. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی
 338. پایان نامه بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 339. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 340. پایان نامه با موضوع نقش تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 341. پایان نامه مدیریت:میزان تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 342. پایان نامه ارشد:ارائه تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 343. دانلود پایان نامه بررسی تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 345. پایان نامه با موضوع نقش تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 346. دانلود پایان نامه بررسی تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 347. پایان نامه مدیریت:سنجش فرصت های پبش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 348. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه فرصت های پبش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 349. پایان نامه ارشد:تاثیر فرصت های پبش روی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 350. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 351. دانلود پایان نامه بررسی نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 352. پایان نامه تعیین نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 353. پایان نامه با موضوع نقش نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 354. پایان نامه مدیریت:ارائه نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 355. پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان
 356. دانلود پایان نامه بررسی مناسب ترین استراتژی ها برای سازمان
 357. پایان نامه ارشد:شناسایی مناسب ترین استراتژی ها برای سازمان
 358. پایان نامه بررسی کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی
 359. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مناسب ترین استراتژی ها برای سازمان
 360. پایان نامه با موضوع نقش کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی
 361. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر کمک به سازمان مذکور جهت فرموله کردن استراتژی های کلان سازمانی
 362. پایان نامه ارشد:ارائه تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها
 363. پایان نامه مدیریت:میزان تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها
 364. دانلود پایان نامه بررسی تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها
 365. دانلود پایان نامه تعیین اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری
 366. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری
 367. دانلود پایان نامه تعیین اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری
 368. پایان نامه بررسی به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری
 369. پایان نامه با موضوع نقش به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری
 370. پایان نامه مدیریت:تاثیر به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری
 371. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری
 372. پایان نامه ارشد:سنجش اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 373. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 374. دانلود پایان نامه بررسی اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 375. پایان نامه تعیین اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 376. پایان نامه با موضوع نقش زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 377. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 378. پایان نامه مدیریت:ارائه زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 379. پایان نامه ارشد:میزان زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 380. دانلود پایان نامه تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 381. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 382. پایان نامه بررسی شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 383. پایان نامه با موضوع نقش شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری
 384. پایان نامه مدیریت:میزان سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
 385. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیرسرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
 386. پایان نامه ارشد:ارائه سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
 387. دانلود پایان نامه بررسی سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)
 388. پایان نامه ارشد مدیریت:میزان نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
 389. پایان نامه مدیریت:تاثیر رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 390. پایان نامه ارشد:سنجش رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 391. دانلود پایان نامه تعیین رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 392. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 393. پایان نامه بررسی رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 394. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 395. پایان نامه با موضوع نقش رفتار سکوت با نگرش شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 396. پایان نامه مدیریت:سنجش ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 397. پایان نامه ارشد:تاثیر ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 398. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر نگرش شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 399. دانلود پایان نامه بررسی ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 400. پایان نامه تعیین نگرش شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 401. پایان نامه با موضوع نقش نگرش شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 402. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 403. پایان نامه مدیریت:ارائه رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 404. پایان نامه ارشد:میزان رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 405. دانلود پایان نامه تعیین رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 406. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 407. پایان نامه بررسی مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 408. پایان نامه با موضوع نقش مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 409. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 410. پایان نامه مدیریت:میزان جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان
 411. پایان نامه ارشد:ارائه جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان
 412. دانلود پایان نامه بررسی جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان
 413. دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 414. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 415. پایان نامه تعیین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 416. پایان نامه با موضوع نقش فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 417. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 418. پایان نامه مدیریت:ارائه فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 419. پایان نامه ارشد:میزان فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 420. دانلود پایان نامه تعیین فرهنگ بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 421. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 422. پایان نامه بررسی فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 423. پایان نامه با موضوع نقش فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 424. پایان نامه با موضوع نقش فرهنگ بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 425. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 426. پایان نامه مدیریت:میزان فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 427. پایان نامه ارشد:ارائه فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 428. دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.
 429. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 430. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 431. دانلود پایان نامه تعیین متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 432. پایان نامه بررسی برنامه‌ريزي جهت بهبود عملكرد مالی مدیران
 433. دانلود پایان نامه بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.
 434. پایان نامه با موضوع نقش برنامه‌ريزي جهت بهبود عملكرد مالی مدیران
 435. پایان نامه ارشدمدیریت:میزان برنامه‌ريزي جهت بهبود عملكرد مالی مدیران
 436. پایان نامه مدیریت:سنجش برنامه‌ريزي جهت بهبود عملكرد مالی مدیران
 437. پایان نامه ارشد:تاثیر برنامه‌ريزي جهت بهبود عملكرد مالی مدیران
 438. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.
 439. پایان نامه تعیین ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.
 440. پایان نامه با موضوع نقش ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.
 441. پایان نامه مدیریت:ارائه متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 442. پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی ارتباط متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده.
 443. پایان نامه ارشد:میزان متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 444. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 445. پایان نامه بررسی متغيرهاي عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی
 446. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 447. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 448. پایان نامه مدیریت:میزان رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 449. پایان نامه ارشد:ارائه رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 450. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 451. پایان نامه بررسی بهره برداری از نتایج تحقیق در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان
 452. پایان نامه با موضوع نقش بهره برداری از نتایج تحقیق در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان
 453. پایان نامه مدیریت:تاثیرمیزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 454. پایان نامه ارشدمدیریت:میزان بهره برداری از نتایج تحقیق در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان
 455. دانلود پایان نامه بررسی میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 456. پایان نامه ارشد:شناسایی میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 457. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 458. پایان نامه تعیین میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن با میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 459. پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
 460. پایان نامه با موضوع نقش رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
 461. پایان نامه مدیریت:ارائه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
 462. پایان نامه ارشد:میزان رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.
 463. دانلود پایان نامه تعیین تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 464. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 465. پایان نامه بررسی تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 466. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 467. پایان نامه با موضوع نقش تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 468. پایان نامه مدیریت:میزان تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 469. دانلود پایان نامه بررسی تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 470. پایان نامه ارشد:ارائه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 471. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی
 472. پایان نامه ارشد:ارائه رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 473. پایان نامه با موضوع نقش کمک به موسسات مالي و اعتباري، بانك ها شرکت های بیمه جهت افزایش رضایت درمشتریان.
 474. پایان نامه مدیریت:ارتباط بین اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 475. پایان نامه ارشد:سنجش اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 476. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 477. دانلود پایان نامه بررسی اثر تعهد درک شده بر رضایت مشتری
 478. پایان نامه با موضوع نقش اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 479. پایان نامه بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 480. پایان نامه ارشد:سنجش اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی
 481. پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 482. پایان نامه مدیریت:عوامل اثر رضایت شغلی بر تعهد درک شده
 483. دانلود پایان نامه بررسی اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی
 484. پایان نامه با موضوع اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی
 485. پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی
 486. پایان نامه تعیین اثر نقش ابهام بر رضایت شغلی
 487. پایان نامه مدیریت:ارائه اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی
 488. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی
 489. پایان نامه ارشد:میزان اثر نقش تعارض بر رضایت شغلی
 490. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی
 491. دانلود پایان نامه تعییین متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی
 492. پایان نامه بررسی متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی
 493. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 494. پایان نامه با موضوع نقش متغيرهاي موجود در تحقيق در قالب یک مدل علّی
 495. پایان نامه مدیریت:میزان رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 496. پایان نامه ارشد:ارائه رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 497. دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 498. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 499. پایان نامه با موضوع نقش انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 500. پایان نامه بررسی انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 501. پایان نامه ارشد مدیریت:میزان انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 502. پایان نامه ارشد:تاثیر انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 503. پایان نامه مدیریت:سنجش انتخاب استراتژی مدیریت دانش در شهرداری تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 504. پایان نامه تعیین مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 505. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 506. دانلود پایان نامه بررسی مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 507. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 508. پایان نامه با موضوع نقش مدل تلفیقی انتخاب استراتژی مدیریت دانش با رویکرد ANP و DEMATEL
 509. پایان نامه ارشضد:میزان شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش
 510. پایان نامه مدیریت:ارائه شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش
 511. دانلود پایان نامه تعیین شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش
 512. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 513. پایان نامه بررسی شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش
 514. پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش شاخصهای اثرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش
 515. پایان نامه مدیریت:میزان رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 516. پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 517. پایان نامه ارشد:ارائه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 518. دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 519. پایان نامه بررسی رابطه بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 520. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 521. پایان نامه مدیریت:سنجش رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 522. پایان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 523. دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 524. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه رابطه بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 525. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 526. پایان نامه ارشدمدیریت:میزان رابطه بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 527. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 528. پایان نامه مدیریت:سنجش رابطه بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 529. پایان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 530. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رابطه بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 531. پایان نامه تعیین رابطه بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 532. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 533. پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش رابطه بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 534. پایان نامه مدیریت:ارائه رابطه بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 535. پایان نامه ارشد:میزان رابطه بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 536. پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 537. پایان نامه بررسی رابطه بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 538. دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 539. پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان
 540. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
 541. پایان نامه مدیریت:میزان رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
 542. دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
 543. پایان نامه ارشد:ارائه رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
 544. پایان نامه با موضوع نقش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 545. پایان نامه بررسی ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 546. پایان نامه مدیریت:شناسایی ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 547. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 548. پایان نامه ارشد:تاثیر ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 549. دانلود پایان نامه بررسی ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 550. پایان نامه با موضوع نقش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 551. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 552. پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 553. پایان نامه تعیین ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 554. دانلود پایان نامه تعیین وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 555. پایان نامه مدیریت:ارائه وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 556. پایان نامه ارشد:میزان وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 557. پایان نامه بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 558. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 559. پایان نامه با موضوع نقش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 560. پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 561. پایان نامه مدیریت:میزان عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 562. پایان نامه ارشد:ارائه عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 563. دانلود پایان نامه بررسی سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 564. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد
 565. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد
 566. پایان نامه تعیین واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد
 567. پایان نامه با موضوع نقش شناسایی علل ناکارایی شرکت صنعت خودرو
 568. پایان نامه مدیریت:میزان شناسایی علل ناکارایی شرکت صنعت خودرو
 569. پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه شناسایی علل ناکارایی شرکت صنعت خودرو
 570. پایان نامه ارشد:میزان کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 571. دانلود پایان نامه تعیین کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 572. پایان نامه بررسی اهمیتی کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور
 573. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
 574. پایان نامه با موضوع نقش اهمیتی کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور
 575. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر اهمیتی کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور
 576. پایان نامه ارشد:ارائه سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران
 577. پایان نامه مدیریت:میزان سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران
 578. دانلود پایان نامه بررسی سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران
 579. دانلود پایان نامه تعیین عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها
 580. پایان نامه با موضوع نقش نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران
 581. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها
 582. پایان نامه بررسی عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها
 583. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران
 584. پایان نامه ارشد:میزان مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام
 585. پایان نامه مدیریت:ارائه نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران
 586. دانلود پایان نامه تعیین مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام
 587. پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام
 588. پایان نامه با موضوع نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان
 589. پایان نامه تعیین نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان
 590. پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان
 591. پایان نامه ارشد:ارائه مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام
 592. پایان نامه مدیریت:میزان مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام
 593. دانلود پایان نامه بررسی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام
 594. پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر تشریح روابط دو¬یا چند جانبه میان عوامل حیاتی
 595. پایان نامه تعیین تشریح روابط دو¬یا چند جانبه میان عوامل حیاتی
 596. پایان نامه با موضوع نقش تشریح روابط دو¬یا چند جانبه میان عوامل حیاتی
 597. پایان نامه ارشد:شناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 598. پایان نامه مدیریت:تاثیر نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 599. دانلود پایان نامه تعیین نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 600. پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 601. پایان نامه بررسی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 602. پایان نامه مدیریت:شناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 603. پایان نامه با موضوع نقش نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 604. پایان نامه ارشد:تاثیر نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 605. پایان نامه تعیین عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعت
 606. پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعت
 607. دانلود پایان نامه بررسی عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعت

پایان نامه ارشد:شناسایی راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهاي سازماني کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان

پایان نامه ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری:

در این بخش باید درباره صحت ابزار سنجش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی[1] اطمینان حاصل کنیم.  این کار از طریق روش های پیشرفته آماری تحت عنوان روش های مدل یابی معادلات ساختاری[2] انجام می پذیرد. همچنین آزمون کردن مدل مفهومی تحقیق نیز به وسیله همین روش انجام می پذیرد. روش مدل یابی معادلات ساختاری، نوعی روش های رگرسیون چند متغییره خطی و غیر خطی است که تعداد بیشماری روابط ( معادلات) را همزمان در نظر گرفته و با هم مورد آزمون قرار می دهد. بزرگترین مزیت این روش ها نسبت به سایر روش های کلاسیک آزمون مانند همبستگی، آزمون  رگرسیون و آزمون آنالیز واریانس این است که در این روش ها فرض می شود که سنجش تمام متغییرها (و مخصوصاً متغیرهای مشاهده پذیر مانند سوالات پرسشنامه ) با خطا توام است. این روش ها نه نتها خطا را به حساب می آورند، بلکه تاثیر آن را در برآورد پارامترهای مدل نیز مد نظر قرار می دهند و به همین خاطر تصویر دقیق تری از شرایط واقعی انجام و اجرای تحقیق را ایجاد می کند. امروزه این روش ها از کاملترین روش های آزمون  و برآورد در علوم انسانی و علوم اجتماعی هستند(قاسمی،1389). مزیت دیگر این روش ها این است که می توانند نه یک رابطه ساده بلکه یک مدل نظری را به بوته آزمایش بگذارند و در مورد تایید یا رد شدن یک نظریه یا تئوری در یک مکان یا زمان خاص نظر بدهند.

مدل یابی معادلات ساختاری یکی از اساسی ترین روش های تحلیل ساختارهای پیچیده داده است. بر اساس بررسی هویل (1995و hoile) ، مدل یابی معادلات ساختاری، فرآیند آماری جامعی برای آزمون فرضیه مرتبط با روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته[3] است. زمانی که مدل برآورد می شود، مولفه های (معیارهای) خوبی یا به اصطلاح نیکویی برازش[4] توسط نرم افزارهای مرتبط محاسبه می شود و بر اساس این معیارها در مورد تایید یا رد مدل و همچنین  تایید یا رد تک تک روابط موجود در مدل تصمیم گیری می شود.

اگر چه برای مدل یابی معادلات ساختاری معیارهای نیکویی برازش بسیار زیادی تدوین شده است که گاهی با هم در یک راستا نیستند، اما بر اساس نظر لاوی (1998 و Lavee) دو معیار مطلق میزان کای-اسکور (Chi-Square)  با علامت اختصاری (CMIN)به همراه میزان معنیداری آن (p-value)، معیار مقدار مربعات باقیمانده های استاندار شده (RMSEA) به همراه مولفه نسبی نسبت کای اسکور به درجات آزادی(CMIN/DF) و شاخص خوبی برازش (GFI) و شاخص اصلاح شده آن (AGFI) از مهمترین مولفه های نیکویی برازش هستند.

[1]-Confirmatory factor analysis

[2]-structural equations Modeling(SEM)

[3]-Latent Variable

[4]-Goodness Of Fit Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :