بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت¬مندی مشتریان شعب بانک ملت خوزستان-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مفهومي كيفيت خدمت

بررسي ادبيات كيفيت خدمات بطور مشخص دو نگرش را نسبت به آن نشان مي­دهد. ديدگاه اول براساس نظر (گرنروز[1]، 1984، ص36 -44) مي­باشد كه يك ديدگاه دو بعدي درباره كيفيت خدمات مي­باشد. ديدگاه دوم براساس تفكرات (پاراسورامان و بری، 1988، ص12-40) بوده كه يك ديدگاه 5بعدي بنام مدل سروكوآل مي­باشد. با نگاه به پژوهش­هايي توصيفي و تجربي كه در اين زمينه انجام گرديده مي­توان دريافت كه كيفيت خدمات شامل اين ابعاد مي باشد:

ديدگاه (پاراسورمن و بری، 1985، ص41-50) در اين  مورد را از اولين نظرات مي­باشد كه كيفيت خدمات را شامل 10 بعد مي­باشد اعتماد، پاسخگويي، شايستگي، اعتبار، دستيابي، ادب و نزاكت، امنيت، ارتباطات، درك خواسته­هاي مشتري و ملموسات.

در مطالعات بعدي پاراسورامان اين 10 بعد را با هم تلفيق و به 5 بعد تبديل نمود. در اين مطالعه انتظارات مشتري از يك سازمان در ارتباط با مولفه­هاي زير مورد بررسي قرار مي­گيرد.

ملموسات: امكانات فيزيكي و تجهيزات و ظاهر كاركنان

اعتماد: توانايي اجراي خدمت وعده داده شده به نحو درست و قابل اتكا

پاسخگويي: مشتاق بودن براي ياري رساني به مشتريان

اطمينان: دانش و نزاكت كاركنان و توانايي آن­ها در ايجاد اعتماد واطمينان

همدلي:  مراقبت و توجهي كه سازمان­ها مي­توانند به تك تك افراد داشته باشند

توليد خدمت، محيط خدمت و ارائه دهنده خدمت

كيفيت تعاملات، كيفيت محيط ارائه خدمت و كيفيت ارائه خدمت

برخي از محققان همچون اسكات در سال 2003 و همچنين برخي از صاحب­نظران مثل سورشكاندر، راچندران و كاملانيان درسال 2001 معتقد بودند كه فن كيفيت خدمات مقدماتي، ايراداتي دارد كه مهمترين اين ايرادات، مربوط به اين موضوع است كه پنج بعد موجود در فن كيفيت خدمات مقدماتي، تمامي موارد مورد نياز جهت دستيابي به كيفيت را شامل نمي­شود. بنابراين آن­ها با ايجاد تغييراتي در ابعاد ذكر شده در فن كيفيت خدمات مقدماتی، يك زمينه جديد به نام فن كيفيت خدمات تجديد نظر شده را فراهم كردند. البته آنان در اين كار، فوق­العاده متاثر از فن كيفيت خدمات ابتدايي بوده­اند. در اين فن، همانند فن پيشين، پنج بعد اساسي مدنظر قرار مي گيرد، اما اين پنج بعد تا حدودي متفاوت از پنج بعد مذكور در فن كيفيت خدمات مقدماتي است. ابعاد جديدي كه به اين بعد اضافه گرديده شامل موارد زير مي­باشد.

 

 1. بعد روشمند كردن ارائه خدمت: اين بعد كيفيت به فرآيندها، راه حل­ها، نظام­­ها و تكنولوژي
  مي­پردازد كه خدمات را موثر وكارا مي­كنند. پيامد اين بعد تحويل روان خدمات مداوم، بدون كار اضافي و انحرافات عظيم است. برخي از بندهاي اين بعد شامل موارد زير است:

وجود پرسنل لازم و كافي جهت خدمت اثربخش­تر به مشتري

وجود يك فرايند ساده و استاندارد ارائه خدمات بدون ديوانسالاري اضافي

تسهيلات كافي و لازم جهت ارائه خوب خدمات به مشتري

وجود فرايندهاي ارائه ساختارمند و ساده به طوري كه زمان ارائه خدمات در حداقل ممكن باشد

 1. بعد مسئوليت اجتماعي: اين بعد، به موارد اخلاقي و مسئوليت سازمان در قبال ديگران باز ميگردد.

 

اين بعد، اثر خوبي برذهنيت مشتريان مي­گذارد. بندهاي اين بعد شامل موارد زير است:

رفتار عادلانه سازمان به گونه اي كه با همه مشتريان يكسان برخورد شود.

 1. Gronroos

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4 اهداف تحقیق

در شروع تحقیق، قبل از هر گونه مطالعه و برآوردی باید هدف محقق از مسئله­ای که برای مطالعه انتخاب کرده است، روشن شود. بدون هدف و ابهام موضوع تحقیق، موجب خواهد شد در طی تحقیق پس از آن، نتایج رضایت بخش نبوده و محقق نداند به کدام سمت و به چه جهتی گام بردارد. با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در پی بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری به عنوان هدف آرمانی می­باشد.

بنابراین اهداف کلی این پژوهش را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

هدف اصلی:

شناسایی و بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و رضایت­مندی مشتریان شعب بانک ملت استان خوزستان

اهداف ویژه:

شناسایی و بررسی عوامل بازاریابی داخلی در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری آن­ها؛

شناسایی و بررسی عوامل رضایت­مندی مشتریان در شعب بانک ملت و نحوه سنجش و اندازه گیری
آن­ها.

 1-5 سوالات تحقیق

 1. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش مادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین عوامل انگیزش غیرمادی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 3. چه رابطه­ای بین عوامل محیطی کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 4. چه رابطه­ای بین ابزار و تجهیزات کاری کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 5. چه رابطه­ای بین تجربه کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟
 6. چه رابطه­ای بین کیفیت خدمات کارکنان در ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان وجود دارد؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش محصول بر كيفيت ادراك شده از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

:‌چينگ فايرن و جوي چاي لي[1] 2011)

 

 

همانطور كه مشخص است تعاريف مختلفي از ارزش ويژه برند از زواياي متفاوتي وجود دارد در اين پژوهش ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در نظر گرفته شده است . در اين ديدگاه فرض مي‌شود اگر برند براي مشتري ارزش و مفهوم نداشته باشد تعاريف ديگر نيز بي‌معني خواهد شد .(كلر،1993)ارزش ويژه برند يك مفهوم پيچيده و چند بعدي است كه جنبه‌هاي مختلف آن در پژوهش‌هاي تجربي مختلف آزمايش شده است . به طور كلي ابعاد ارزش ويژه برند به دو دسته تقسيم بندي شده‌اند .دسته اول شامل ادراكات مشتريان هستند و عواملي مانند آگاهي از برند و تداعي‌هاي آن در اين دسته قرار مي‌گيرند . دسته دوم شامل رفتارهاي مشتريان مي‌باشد و مواردي چون وفاداري مشتري را شامل مي‌شود . در مدل آكر هر دو جنبه ادراكي و رفتاري تركيب شده است . تركيب اين عوامل باعث شده است كه اين مدل توانايي اندازه‌گيري طيف وسيعي از رفتار‌هاي بازار را داشته باشد.(آميرس[2]،2003)

نام‌هاي تجاري موجود در بازار از لحاظ قدرت و ارزش در بازار باهم تفاوت دارند . نام‌هاي تجاري وجود دارند كه نسبت به ساير برندها  خريداران از آنها آگاهي بيشتري دارند يا آنها مقبوليت بيشتري در بازار داشته و يا وفاداري نسبت به آنها زياد است . از نظر آكر مي‌توان مشتريان را نسبت به اعتقاد و واكنشي كه نسبت به برند دارند به پنج سطح تقسيم بندي كرد :

 

 1. مشتري راضي است و دليلي براي عوض كردن برند وجود ندارد .
 2. مشتري عقيده را به راحتي و مخصوصا با تغيير قيمت عوض مي‌كند .
 3. مشتري راضي است و درصورت عوض كردن برند بايد هزينه اضافي بپردازد.
 4. مشتري به برند بها مي‌دهد و آن را دوست دارد .
 5. مشتري هواخواه نام تجاري است .

 

ارزش ويژه برند به تعداد مشتريان يك نام تجاري بستگي دارد كه در سطوح 4،3 يا 5 قرار دارند . (مديريت بازاريابي)ارزش ويژه بالاي برند مزاياي رقابتي زير را مي‌تواند همراه داشته باشد :‌

 

 • آگاهي و وفاداري بالاتر نسبت به نام تجاري باعث كاهش هزينه‌هاي بازاريابي خواهد شد .
 • مشتريان از توزيع‌كنندگان و خرده‌فروشان انتظار دارند كه كالاهاي با نام تجاري مورد نظر را عرضه كنند به همين دليل شركت در مذاكره با آنها از قدرت چانه‌زني بالاي برخوردار خواهد بود.
 • برداشت ذهني مشتريان مبني بر وجود كيفيت بالاتر باعث مي‌شود شركت بتواند قيمت بالاتري نسبت به ساير رقبا براي محصولات خود تعيين كند .
 • اعتبار بالاي نام تجاري باعث مي‌شود شركت راحت‌تر بتواند به استراتژي بسط محصول مبادرت كند.
 • قدرت دفاعي بيشتر شركت در مقابل حملات قيمتي رقبا .

 

از يك نام تجاري با ارزش بايد به دقت مراقبت كرد تا ارزش آن مستهلك نشود . اين امر مستلزم آن است كه در طول زمان همراه در جهت حفظ و اعتلاي آگاهي نسبت به آن ، برداشت ذهني نسبت به كيفيت و عملكرد آن ، تداعي‌هاي مثبت نسبت به آن و مواردي از اين قبيل گام‌هايي برداشته شود. انجام اين وظايف به سرمايه‌گذاري دائمي در تحقيق و توسعه ،‌تبليغات ماهرانه ، ارائه خدمات فوق‌العاده به واسطه‌ها و مشتريان نياز دارد . اين مهم آنقدر اهميت دارد كه شركت‌‌هايي همچون كانادادراي و كلگيت پالموليو براي مراقبت از تصوير ذهني ، تداعي معاني و كيفيت برند خود “مديران ارزش ويژه برند ” تعيين كرده‌اند . اين مديران نه فقط مسئول مراقبت از موارد فوق هستند ، بلكه بايد از اقداماتي كه ساير مديران با شور و احساسات زياد به آن دست مي‌زنند و ممكن است به نام تجاري آسيب وارد سازد هم جلوگيري كنند . ( مديريت بازاريابي )

ارزش ويژه برند عبارت است از مجموعه‌اي از دارايي‌ها و مهارت‌هايي كه با نام و نشان تجاري در ارتباط است . به اين ترتيب با ايجاد ارزش از طريق يك محصول يا ارائه خدمات ، ارزش شركت يا مشتريان آن اضافه يا از ارزش آنها كم مي‌شود .

در تعريفي ديگر كاپفرر ارزش ويژه برند را مجموعه‌اي از تداعي‌هاي ذهني و رفتارهاي‌ مصرف‌كنندگان ، اعضاء كانال‌هاي توزيع و شركا تجاري در مورد برند  مي‌داند كه باعث مي‌شود شركت سهم بالاتر و حاشيه سود بالاتري را نسبت به شرايطي كه فاقد اين برند بوده است به دست آورد . ( كاپفرر ، 2008)

كلر نيز در تعريفي ديگر ارزش ويژه برند را ارزش افزوده‌اي مي‌داند كه به كالاها و خدمات به واسطه حضور برند تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر ارزش ويژه برند مهمترين دارايي نا‌مشهود شركت مي‌باشد كه ارزش رواني و مالي را به شدت تحت تاثير مي‌گذارد . ( كلر ، 2006)

يو و همكارانش ارزش ويژه برند را تفاوت ناشي بين دو محصول با خصوصيات و قابليت‌هاي يكسان ولي يكي داراي برند و ديگري فاقد آن مي‌دانند. ( مانند محصولات سامسونگ و محصولات فاقد برند )

تعاريف متفاوت پيرامون ارزش ويژه برند باعث شكل گيري سه ديدگاه متفاوت نسبت به آن شده‌ است . با توجه به اهميت موضوع و علي‌رغم اين‌كه اين پژوهش مبتني بر ديدگاه مشتري مي‌باشد در ادامه به تشريح هر سه ديدگاه پرداخته مي‌شود.

در مورد ارزش ويژه برند سه ديدگاه مبتني بر مشتري ،  مالي و تركيبي وجود دارد . اگر بخواهيم اين ديدگاه‌ها را از ديد مشتريان ، توليدكنندگان و يا خرده‌فروشان بررسي كنيم مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه هرچند توليدكنندگان و خرده فروشان به ديدگاه استراتژيك ارزش ويژه برند علاقه نشان مي‌دهند ، سرمايه‌گذاران به ديد مالي اين مفهوم تمايل بيشتري دارند . (كاب ، 1995 ،30)

[1] Chieng Fayrene Y&Goi Chai Lee

[2]Myers.A

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

پايان نامه مديريت:فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري[1]

 

مطابق با اين ديدگاه ارزش ويژه برند وابسته به ادراك مشتريان مي‌باشد. و در صورتي‌كه برند از ديد مشتريان فاقد ارزش باشد ارزشمند بودن آن مطابق با تعاريف ديگر نيز بي‌معني خواهد بود.  به عبارت ديگر ارزش ويژه برند قدرت خود را از آنچه‌كه مشتريان از برند تجربه كرده‌اند و يا در مورد آن آموخته‌اند بدست مي‌آورد. ( كلر 2003 ، كاب و ديگران 1995 ، يو و همكاران 2000)  به عنوان يك مزيت اين ديدگاه ، مديران را قادر مي‌سازد به اهميت  تاثير فعاليت‌هاي بازاريابي  را بر روي ارزش برند پي ببرند . از آنجا كه هدف اوليه مديران بازاريابي افزايش فروش مي‌باشد اولين الزام براي آنها مطابق با اين ديدگاه ايجاد يك ساختار دانش[2] مناسب براي برند است  كه بتواند واكنش مناسب و دلخواه مشتران را به همراه داشته باشد.

در ديدگاه مبتني بر مشتري ارزش ويژه برند در بعد مفهومي تحت عناوين قدرت برند[3] و ارزش برند در نظر گرفته مي‌شود (,1991Srivaston &shocker) قدرت برند اشاره به ادراك و رفتاري از مشتريان دارد كه مي‌تواند براي شركت مزيت رقابتي به‌همراه داشته باشد . ارزش برند به معني يك خروجي مالي به شكل سود جاري يا آتي مي‌باشد كه از طريق بهره‌گيري از قدرت برند  با استفاده از استراتژي‌هاي بازاريابي حاصل خواهدشد. در مدل ديگري كه توسط بلك استون  ارائه شده است  ارزش ويژه برند به عنوان  معناي برند [4] و ارزش برند درنظر گرفته شده است . معناي برند مفاهيمي مانند برتري ،تداعي‌ها و شخصيت برند را در برگرفته و ارزش برند مانند تعريف قبلي همان نتايج حاصل از مديريت و معناي برند مي‌باشد. (,1995Black ston) كلر نيز ارزش ويژه برند را از ديدگاه مشتري تعريف نموده و آن را ادراك‌هاي متفاوت مشتريان در پاسخ به فعاليت‌هاي بازاريابي شركت مي‌داند.(,1993keller)   براي عملياتي سازي مفاهيم مرتبط با ارزش ويژه برند مبتني بر ديدگاه مشتري تقسيم بندي بين اداراك مشتري و رفتار مشتري صورت گرفته كه در آن ادراك مشتري شامل مفاهيم آگاهي از برند ، تداعي‌هاي برند و كيفيت ادراك شده و رفتار مشتري شامل وفاداري به برند و تمايل به پرداخت قيمت بيشتر در نظر گرفته شده است . (1995,cobb walgernetal) . پركاربردترين مدل ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري توسط آكر پيشنهاد شده است .

[1] -Customer-based brand equity

[2] -knowledge structure

[3]–  brand strength

[4] – brand meaning

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

دانلود پايان نامه مديريت:ارائه فعاليت‌هاي پيشبردي بر آگاهي از برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌هاي سنجش ارزش ويژه برند

 

همانطور كه مشاهده شد ارزش ويژه برند يك مفهوم پيچيده مي‌باشد كه تاكنون تعريف واحدي از آن ارائه نشده است. تعدد تعاريف ارائه شده در مورد اين مفهوم از ديدگاه‌هاي مختلف باعث شده است ، روش‌هاي مختلفي با رويكرد‌هاي متفاوت جهت سنجش و اندازه گيري آن موجود باشد كه هر كدام از آنها با معرفي ابعاد و اجزاء مختلف سعي در اندازه گيري ارزش ويژه برند دارد . همانند تعاريف ارزش ويژه برند مدل‌هاي سنجش نيز كه برگرفته از همان تعاريف مي‌باشند مي‌توانند بر ديدگاه مالي استوار بوده و ارزش مالي حاصل از برند براي شركت را سنجش و ارزيابي كنند . نظريه پردازان  بازاريابي انتقادهاي را نسبت به مدل‌هاي مالي مطرح كردند. ازجمله اينكه مدل‌هاي مالي فقط بر كميت‌هاي مانند ارزش بازار سهام ، درآمدهاي ناشي از واگذاري مجوز ، هزينه‌هاي اكتساب ، قيمت يا حاشيه سود تمركز دارند.( Shockret al,1994,150) گروه ديگري از مدل‌هاي سنجش مبتني بر ديدگاه مصرف كننده بوده و ارزشي كه مشتري از برند ادراك مي‌كند را مد نظر قرار مي‌دهند . در اين مدل‌ها اين ارزش ادراكي مجد ارزش براي شركت تلقي مي‌گردد . گونه سوم مدل‌ها نيز از تركيب دو ديدگاه مذكور استفاده كرده و تمركز صرف بر روي ديدگاه مالي و ادراك مصرف كنندگان را ناقص تلقي مي‌كنند . پس مي‌توان به طور كلي ارزش ويژه برند را از سه ديدگاه متفاوت زير ارزيابي و سنجش نمود :

 

 • جنبه عملكرد مالي شركت
 • جنبه ادراك‌هاي مشتريان
 • جنبه تركيبي

 

در ديدگاه جنبه مالي شركت  سعي مي‌گردد با استفاده از شاخص‌هاي مالي  و بررسي آنها عوايد مالي و جريانات نقدي حاصل از يك محصول برند دار در مقايسه با يك محصول فاقد برند محاسبه و به عنوان ارزش ويژه برند محسوب شود.  در ديدگاه ادراكات مشتريان واكنش‌هاي مصرف كنندگان نسبت به برند مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد  . در ديدگاه احساسات ، ادراكات و رفتارهاي مشتريان نسبت به برند مي‌تواند ارزش برند را مشخص كرده و در صورت ممتاز بودن به عنوان يك مزيت رقابتي در نظر گرفته شود.

با توجه به ازدياد مدل‌هاي تعريف شده جهت سنجش ارزش ويژه برند در ادامه سعي مي‌گردد به بررسي تعدادي از مشهورترين مدل‌هاي موجود پرداخته شود . در ميان مدل‌هاي اينتر برند و هرم پوياي برند از بين مدل‌هاي با رويكرد مالي و همچنين مدل‌هاي كلر و آكر از ميان مدل‌هاي مبتني بر ادراكات مشتريان انتخاب شده‌اند كه در ادامه به تشريح آنها پرداخته‌ مي‌شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکيده ………………………………………. 1

فصل اول

1-1- مقدمه ………………………………….. 2

1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي ………………….. 3

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش ……………………… 4

1-4- اهداف پژوهش …………………………….. 5

1-5- فرضيات پژوهش ……………………………. 6

1-6- كاربرد نتايج پژوهش ………………………. 6

1-7- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش ………………. 7

1-8- تعريف عملياتي واژه هاي پژوهش ……………… 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ………………………………….. 10

2-2- کارآفريني ………………………………. 11

2-2-1- تاريخچه کارآفريني ……………………… 11

2-2-2- تعاريف و مفاهيم کارآفريني ………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفريني ……………………….. 15

2-2-4- کارآفريني در مقابل مديريت ………………. 16

2-2-5-  کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي ………. 17

2-2-6- کارآفريني از ديدگاه روانشناختي ………….. 18

2-2-7- کارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان ………… 19

2-2-8- کارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت …….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفريني ………………… 23

2-2-10- انواع کارآفريني ……………………….. 24

2-2-11- نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي………….. 27

2-2-12- کارآفريني شرکتي ……………………….. 28

2-2-13-  آموزش کارآفريني ……………………… 29

2-2-14- نقش فناوري اطلاعات در کارآفريني …………. 30

2-2-15- ويژگي سازمان کارآفرين …………………. 31

2-3- گرايش به کارآفريني ………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرايش به کارآفريني………………… 36

2-4 گرايش به کارآفريني در تعاوني ها……………. 52

2-4-1- تعاوني ها در ايران……………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ………………………. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  …………………. 54

2-5- مطالعات پيشين …………………………… 56

2-5-1- مطالعات داخلي…………………………… 56

2-5-2- مطالعات خارجي …………………………. 58

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………. 61

3-2- روش تحقيق ………………………………. 62

3-3- متغيرها و چارچوب مفهومي پژوهش……………… 62

3-3-1- متغير پيش بين …………………………. 62

3-3-2- متغير ملاک …………………………….. 62

3-3-3- چارچوب مفهومي پژوهش ……………………. 63

3-4- جامعه آماري …………………………….. 63

3-5- روش و طرح نمونه گيري …………………….. 64

3-6- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات …………… 64

3-7- روايي و پايايي پرسشنامه ………………….. 66

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده ……………………………………………. 66

3-8-1- آمار توصيفي …………………………… 67

3-8-2- آمار استنباطي …………………………. 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S)………….. 67

3-8-2-2- آزمون ضريب همبستگي پيرسون …………….. 67

3-8-2-3- آزمون رگرسيون خطي ……………………. 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­اي ……………………. 68

3-8-2-5-  آزمون برابري واريانس­ها (لوين)…………. 68

3-8-2-6- آزمون برابري ميانگين دو جامعه مستقل (t-test)… 68

3-8-2-7- آزمون تحليل واريانس تک عاملي (آنوا) ……. 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با ميانگين نامساوي     68

3-8-2-9- آزمون کاي- دو ………………………… 69

3-9 خلاصه……………………………………… 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………. 70

4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها ……………… 71

4-2-1- جنسيت …………………………………. 71

4-2-2- سطح تحصيلات ……………………………. 72

4-2-3- سابقه کار …………………………….. 73

4-2-4- سن ……………………………………. 74

4-2-5- تمايل به راه اندازي کسب و کار جديد ………. 75

4-2-6- ميانگين نمرات ابعاد کارآفريني فردي ………. 76

4-3- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ……………. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري ………. 77

4-3-2- آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون   77

4-3-2-1- آزمون فرصيه فرعي اول …………………. 77

4-3-2-2- آزمون فرضيه فرعي دوم  ………………… 78

4-3-2-3- آزمون فرضيه فرعي سوم …………………. 78

4-3-2-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم ……………….. 79

4-3-2-5- آزمون فرضيه فرعي پنجم  ……………….. 79

4-3-2-6- آزمون فرضيه فرعي ششم …………………. 90

4-3-2-7- آزمون فرضيه فرعي هفتم ………………… 80

4-3-2-8- آزمون فرضيه فرعي هشتم ………………… 81

4-3-2-9- آزمون فرضيه اصلي  ……………………. 81

4-3-3- آزمون فرضيات با استفاده از رگرسيون خطي ساده . 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسيون خطي ………………….. 82

4-3-4- آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام ………… 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسيون چندگانه  ……………… 83

4-3-4-2- رگرسيون چندگانه گام به گام ……………. 85

4-3-5- ساير يافته ها …………………………. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­اي ……………………. 86

4-3-5-2- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت … 87

4-3-5-3- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصيلات   88

4-3-5-4- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاري   91

4-3-5-5- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن …… 91

4-3-5-6- بررسي دارا بودن توزيع يکنواخت متغيرهاي جمعيت شناختي ……………………………………………. 93

4-4 خلاصه ……………………………………. 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ………………………………….. 94

5-2- خلاصه­ي فصول قبل ………………………….. 95

5-3- نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق……………… 95

5-3-1- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول ……………… 95

5-3-2- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم ……………… 96

5-3-3- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم ……………… 96

5-3-4- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم ……………. 96

5-3-5- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم …………….. 96

5-3-6-  نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم …………….. 97

5-3-7- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم …………….. 97

5-3-8- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم …………….. 97

5-3-9- نتيجه آزمون فرضيه اصلي …………………. 97

5-3-10- نتايج حاصل از ساير يافته هاي پژوهش ……… 98

5-3-11- بحث و بررسي نتايج حاصله ……………….. 98

5-4- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش ……….. 100

5-5- موانع و محدوديت هاي پژوهش ………………… 100

5-6- پيشنهاد به ساير محققان …………………… 101

پيوست ها ……………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسي………………………………….. 130

منابع انگليسي………………………………… 132

چکيده انگليسي ……………………………….. 136

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

شناسایی اهميت عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني -پايان نامه مديريت گرایش منابع انسانی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

ديدگاه هاي اوليه انگيزش :

با وجود اينكه همه ديدگاه هاي تاريخي انگيزش درست نيستند ، با اين حال بررسي آنها به دلايل متعددي جالب است . يكي از اين دلايل ، ايجاد مباني انگيزش براي تفكرات معاصر مي باشد . دليل ديگر اينكه ، ديدگاه هاي تاريخي انگيزش به طور معمول بر مبناي استدلال هاي عقلي و بر پايه شعور انسان بنا شده است و دقت در نقاط ضعف و قوت اين ديدگاه ها باعث مي شود كه مديران با ديدگاه هاي مفيدي در ارتباط با انگيزش كاركنان در محيط كار آشنا شوند. (گريفين ، 1386 ، 117)

 

2-2-8 ديدگاه هاي نوين انگيزش :

قديمي ترين نظريه در انگيزش انسان ، كه به ساير نظريه ها غلبه داشت ، مفهوم لذت جويي و آسوده خواهي (هدونيزم)1 است (اسكات و فورسمان2 ، 1984) براساس اين نظريه اشخاص خواهان لذت و راحتي هستند و سعي مي كنند از درد و ناراحتي پرهيز كنند. هر چند كه اين نظريه منطقي به نظر مي رسد، ليكن رفتارهايي وجود دارد كه در محدوده اين نظريه قرار نمي گيرند. چرا بعضي از مردم در مواقع بحراني خودشان را به خاطر ديگران به خطر مي اندازند؟ و چرا داوطلبانه جمع آوري اعانه ، با خستگي ناپذيري وقت خود را صرف جمع آوري اعانه مي كنند؟ در حالي كه يك هدونيست(راحت طلب) استراحت را ترجيح مي دهد. به اين ترتيب مشخص شد كه هدونيسم يك ديدگاه بسيار محدود در رفتار انساني است و بيشتر موارد گوياي واقعيت نيست و همين امر موجب ظهور ديدگاه هاي جديد شد . يكي از اين ديدگاه ها متعلق به ويليام جيمز بود كه عقيده داشت رفتار غريزي و انگيزش ناخودآگاه نيز در رفتار انسان از اهميت برخوردارند . هر چند بسياري از عقايد جيمز به وسيله ي ديگر ديدگاه هاي رد شدند ، ليكن نظريه هاي او در شكل دهي تئوري معاصر انگيزش نقش داشته اند. (گريفين ، 1386 ، 118)

 

2- 3 اراده : اولين نظريه بزرگ

از نظر دكارت ، عالي ترين نيروي انگيزشي ، اراده بود.3 دكارت تصور مي كرد كه اگر بتواند اراده را بشناسد، بعداً مي تواند انگيزش را درك كند. اراده ، عمل را آغاز و هدايت مي كند و تصميم مي گيرد كه آيا عمل كند و وقتي عمل مي كند، چه كاري انجام دهد. نيازها ، لذت ها و دردهاي بدن تكانه هايي را براي عمل كردن ايجاد مي كنند ، ولي اين تكانه ها فقط اراده را تحريك مي كنند . اراده قدرت ذهن است كه با به كار بردن نيروي تصميم گيري خود، اميال و هوس هاي بدن را به خاطر فضيلت كنترل مي كند. دكارت با واگذار كردن نيروي انحصاري انگيزش به اراده، اولين نظريه بزرگ را براي انگيزش تأمين كرد.(ريو، 1385،26-27)

عبارت «نظريه بزرگ» مدلي كلي كه مي خواهد تمام اعمال با انگيزه را توضيح دهد ، نظير اينكه چرا مي خوريم، كار مي كنيم ، بازي مي كنيم ، رقابت مي كنيم، از چيزهاي خاصي مي ترسيم ، مطالعه مي كنيم ، عاشق مي شويم ، و الي آخر .

 1. Hedo nism
 2. Cscott & fores man
 3. will

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

دانلود پايان نامه بررسی شاخص های عملکرد صحیح فعالیتها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقايسه ديدگاه‌هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد

در ديدگاه سنتي، مهمترين هدف ارزيابي قضاوت و ارزيابي عملكرد مورد نظر مي باشد در حالي كه در ديدگاه مدرن، فلسفه ارزيابي بر رشد و توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابي شونده متمركز شده است ساير تفاوتهاي اين دو ديدگاه را مي توان به صورت زير بيان كرد.

نقش ارزيابي كننده: در ديدگاه سنتي ارزيابي كننده قضاوت و ارزيابي كرده و نقش قاضي را ايفا
مي كند. اما در ديدگاه نوين ارزيابي كننده هادي و مشورت دهنده است.

دوره ارزيابي: در ديدگاه سنتي تمركز بر عملكرد گذشته قرار گرفته است ولي در ديدگاه مدرن تمركز بر ديدگاه آينده و بهبود امور مي باشد.

هدف: در ديدگاه سنتي هدف كنترل ارزيابي شونده و مچ گيري است و اعمال سبك دستوري و
محاكمه اي از ويژگي هاي بارز آن به شمار مي آيد در حالي كه در ديدگاه مدرن، هدف آموزش رشد و بهبود افراد و سازمان مي باشد.

اسپف و همكاران تفاوتهاي دو ديدگاه فوق را در ابعادي به شرح جدول 2-1 مطرح  نموده اند: (عفتی،1386،11)جدول شماره -1-2 – تفاوت ديدگاه هاي سنتي و نوين از ديد اسپف

 

ارزيابي دستگاه ها و كاركنان بر اساس نگرش نوين در مقايسه با نگرش سنتي از تفاوتهاي اساسي در ابعاد مختلف برخوردار است. پيامد وجود نظام ارزيابي مبتني بر ديدگاه نوين بهبود رضايت، ارتقاي سطح كاركرد و نهايتاً اثربخشي فعاليتهاي سازمان خواهد بود. ديدگاه نوين در ارزيابي دستگاه هاي دولتي بسيار مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه اي كه در اروپا انجام شده است حكايت از گرايش فزاينده ارزيابي كنندگان سازمانهاي دولتي به ديدگاه نوين دارد. با توجه به نتايج حاصل از مطالعات مسئولان ارزيابي دستگاه هاي دولتي ديدگاه نوين بهتر از ديدگاه سنتي مي باشد.

در صورتي كه اهداف اساسي مرتبط با انجام ارزيابي در راستاي رشد و توسعه بهبود عملكرد و فعاليتهاي سازمان و افراد آن بوده و پديده قضاوت و مچ گيري در آن جايگاه نداشته باشد،‌ سازمانها خود به استقبال نظام ارزيابي مي روند و به طور مستمر براي بهبود مكانيزم‌هاي آن تلاش مي نمايند. برآيند اين تلاشها ايجاد خود ارزيابي در سازمانهاست كه پيامد وجود چنين نگرشي رشد توسعه عملكرد و نهايتاً تحقق سريعتر و بهتر اهداف سازماني مي باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف تحقیق

با توجه به اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان

5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

سنجش تيپ هاي شخصيتي مديران-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

قسمتی از متن پایان نامه :

آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار

در تبيين جبنه‌هاي مختلف رفتار انسان بايد بتوان توضيح داد كه چرا بعضي افراد با فشارهاي رواني زندگي روزانه كنار مي‌آيند و به طور كلي به ارضاء دست پيدا مي‌كنند.

در حالي كه بعضي واكنش‌هاي آسيب شناختي (رفتار غير عادي) از خود بروز مي‌دهند

 

2-4  مضامين عمده در نظريه شخصيت

در طول تاريخ نسبتا كوتاه نظريه‌هاي شخصيت، بعضي از مضامين به كرات در مقابل نظريه پردازان قرار داشته است. در واقع نحوه برخورد روان شناس با اين مضامين ويژگي‌هاي عمده ي هر نظريه را تعيين مي‌كند. بنابراين ميزان توجه نظريه پرداز و چگونگي تحليل او به ما كمك مي‌كند تا اين مضامين را بهتر بشناسيم.

 • نگرش فلسفي به انسان: زمينه و زير بناي نظريه‌هاي معيني شخصيت را نگرش فلسفي نسبت به ماهيت اصلي انسان تشكيل مي‌دهد براي مثال يك نظريه انسان را موجودي داراي منطق قدرت انتخاب و تصميم گيري به حساب مي‌آورد (ديدگاه تعقلي) و ديگري انسان را موجودي تابع سائق‌ها، بي اراده و نامعقول (ديدگاه حيواني) و نظريه سوم انسان را موجودي مي‌داند كه به طور خودكار به محرك‌هاي بيروني واكنش نشان مي‌دهد (ديدگاه ماشيني) در حالي كه ديدگاه چهارم انسان را به صورت يك نظام پردازش و شبهه رايانه مي‌داند (ديدگاه رايانه اي)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- تعيين تيپهاي شخصيتي مديران ابتدايي ناحيه 5 مشهد

2- شناسايي و تعيين ميزان اثر بخشي مديران

3- تعيين رابطه بين تيپهاي شخصيتي و اثر بخشي مديران مدارس ابتدايي.

4- كمك به غني كردن پژوهشهاي داخلي در اين زمينه

 

سنجش رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایت شغلی :

رضایت شغلی از دو بعد قابل مطالعه و سنجش است :

 

1- رضايت از عناصر شغلي

رضايت از عناصر شغلي از يك ديدگاه، گاهي تحت عنوان نگرش نسبت به موضوعات ناميده مي شود ، زيرا چنين فرض مي شود كه رضايت از عناصر شغلي در واقع از نگرش هاي متفاوتي درباره اجزاء و عناصر گوناگون شغل تشكيل مي شود، لذا مي توان گفت كارمندان، نگرش هاي خاصي درباره حقوق و دستمزد خود، مديران مافوق، نوع كاري كه انجام مي دهند و محيط و شرايط كار دارا مي باشند كه همه اين ها را بايد چيزهايي دانست كه يك فرد در سازمان به آن ها توجه و استنباط خاصي از آنها دارد. برخي نگرش هاي مزبور ممكن است مثبت و برخي ديگر منفي باشند و همه آن ها از اهميت يكساني برخوردار نمي باشند. نگرش هايي كه  از اهميت بيشتري برخوردارند، در سه گروه قابل دسته بندي هستند: گروه اول نگرش ها، مربوط به نقش شغل مي شود، مانند اين كه آيا شغل پويا و تحرك آفرين و جالب است يا خير؟ گروه دوم نگرش هايي است كه مربوط به مدير مافوق مي شود، مانند اين كه با ملاحظه است، با انصاف است، شايسته است يا خير؟ گروه سوم نگرش هايي است كه مربوط به حقوق و دستمزد مي شود، مانند اين كه آيا كافي و عادلانه است يا خير؟

 

2-رضايت كلي از شغل

ديدگاه ديگري كه در مورد مفهوم رضايت شغلي وجود دارد، عبارت از مطالعه رضايت شغلي به عنوان يك حالت دروني و كلي از رضايت فرد است. در اين ديدگاه فرض براين است كه كارمند يك احساس دروني از رضايت يا عدم رضايت كلي دارا مي باشد. در نتيجه، تجربيات مثبت مانند داشتن همكاران صميمي، حقوق خوب، مافوق شايسته و با ملاحظه و شغل جالب، روي هم يك احساس دروني مثبت در فرد ايجاد مي‌كند. از سويي ديگر، تجربيات منفي كه ناشي از حقوق كم، كارخسته كننده يا آزاردهنده و وضعيت اعتراض‌آميز مي باشند، روي هم يك احساس دروني منفي ايجاد مي‌نمايند. احساس كلي رضايت يا عدم رضايت يك احساس مركب است كه توسط شدت و فراواني تجربيات مثبت و منفي فراهم مي شود.

ديدگاه درباره حالت دروني براين فرض مبتني است كه رضايت شغلي را مي توان از طريق پرسش از كاركنان راجع به اجزاء و عناصر گوناگون مربوط به شغل شان اندازه گيري كرد و سپس متوسط نگرش هاي آنان را بدست آورد و به يك شاخص رضايت كلي دست يافت. ديدگاه اول كه نگرش نسبت به موضوعات ناميده شد، بر اين فرض مبتني است كه موضوعات مختلف نبايد با هم مخلوط شوند، بلكه بايد آن ها را به طور جداگانه اندازه گيري و تحليل كرد. تحقيقات انجام شده هر دو ديدگاه را تأیيد مي‌كند.

پرسشنامه‌هاي رضايت شغلي نگرش هاي خاص گوناگوني را راجع به عناصر شغل مشخص كرده اند. احساس رضايت يا عدم رضايت شغلي با هريك از عناصر مزبور نوسان داشته است. مطالعات تجربي شواهدي از حالت دروني را فراهم كرده اند چنان كه مثلاً تغيير در حقوق بر رضايت از حقوق و نيز ساير نگرش‌هاي مرتبط با حقوق مانند نگرش و احساس نسبت به مافوق كه پيشنهاد افزايش حقوق را داده است، تأثير مي گذارد. حالت دروني مي تواند بوسيله تجربيات مثبت و منفي مشروط شود، تحقيقات نشان داده است كه حالت يا احساس دروني مثبت بوسيله محيط مناسب و مطلوب ايجاد مي شود و احتمالاً توجيه كننده اين است كه چرا برخي كاركنان جهت گيري مثبتي نسبت به كار دارند(معمارزاده و الوانی،1374، 179).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژ‍وهش

هدف اصلي :

مطالعه رابطه بین  مهارت های ارتباطی مدیران، با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود.

اهداف فرعي :

 1. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان .
 2. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط غیرکلامی مديران و رضایت شغلی كاركنان .
 3. شناسايي رابطه بین مهارت های ارتباط کتبی مدیران و رضایت شغلی كاركنان .

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

بررسی امنیت و اعتماد بر رفتار خرید مشتریان در اینترنت-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصي سازي(p2) :

خصوصي سازي يكي از عناصر آميخته ى بازاريابي اينترنتي است كه با شخصي سازي ارتباطي نزديك دارد. زماني كه شركت اطلاعاتي را در مورد مشتريان خويش جمع آوري و ذخيره مي نمايد، حفظ حريم خصوصي، امنيت و محرمانه ماندنِ اطلاعات شخصي افراد بايد تضمين گردد. وظيفه ى مهم در هنگام به كارگيريِ استراتژي بازاريابي اينترنتي، خلق و توسعه ى سياستي است كه مانع دسترسي افراد ديگر به اطلاعات جمع آوري شده گردد. يك بازارياب هوشيار در طي جمع آوري داده و ذخيره آن، اين موضوع را مد نظر قرار مي دهد.

خدمات به مشتري(C1):

ارائه ى خدمات به مشتري يكي از فعاليت هاي لازم و مورد نياز براى حمايت از مشتري در موقعيت هاي مبادله اي است. بازاريابي اينترنتي مبتني بر ديدگاه رابطه اي مي باشد. زماني كه از ديدگاه مبادله اي به ديدگاه رابطه اي تغيير جهت مي دهيم، خدمت به مشتريان بايد به طور دائمي و هميشگي مدنظر قرارگيرد، نه به صورت موقت. خدمت رسانيِ مستمر به مشتريان، وجه تمايز ديدگاه رابطه اي از ديدگاه مبادله اي است. تجارت الكترونيك تنها به فرآيند خريد و فروش محصولات محدود نمي شود، بلكه ارائه ى خدمات به مشتريان از جمله فعاليت هاي عمده در اين حوزه است و نظر به اهميت مديريت ارتباط با مشتريان، نرم افزارهايي با نام “مديريت ارتباط با مشتري” مورد بهر ه برداري قرار مي گيرند.

مديريت روابط مشتريان، رويكردي است كه مشتريان را در هسته ى مركزيِ كسب وكار قرار مي دهد و موقعيت شركت را وابسته به مديريت مؤثر ارتباط با آنان مي داند. گاهي اين رويكرد با مفهوم بازاريابيِ رابطه مند هم پوشاني دارد؛ اما همه ى آنچه در بازاريابي رابطه مند مطرح مي شود، مديريت روابط مشتريان نيست. بازاريابي رابطه مند مفهومي گسترده تر است كه ارتباط يك به يك فروشنده را با مشتري دربر مي گيرد. به اين ترتيب، هر فروشنده بايد قادر باشد كه رفتار خود را بر مبناي رفتار هر مشتري تغيير دهد. اما در مديريت روابط مشتريان، اين ايده مطرح است كه مشتريان خواسته هاي متفاوتي دارند و بايد با گروه هاي مختلف، برخورد متفاوتي داشت. بنابراين، بازاريابي رابطه مند بيش از فروش و بازاريابي مطرح است چون شركت بايد قادر باشد محصول خود را متناسب با نيازهاي فرديِ مشتريان توليد كند.شركت هاي موفق مشتريان را در توسعه ى محصولات خود مشاركت مي دهند. مشتري مدار بودن معمولاً به اين معناست كه به نيازهاي مشتريانِ نوعي در بازار- متوسط مشتريان – توجه شود. اما براي بازاريابيِ يك به يك و رابطه مند، شركت بايد به طور مداوم با تك تك مشتريان تعامل داشته باشد. يكي از مهمترين مزاياي مديريت روابط مشتريان آن است كه وفاداري مشتريان و در نتيجه قابليت سوددهي شركت را افزايش مي دهد. خدمت به مشتري در وب مي تواند شكل هاي بسياري داشته باشد، ازجمله : 1- پاسخ به درخواست هاي مشتري، 2- ارائه ى توانايي هاي جست وجو و مقايسه، 3- ارائه ى اطلاعات فني به مشتريان براي پيگيري وضعيت سفارش، 4- كمك به مشتريان در زمينه ى ارائه ى سفارش به صورت پيوسته.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف تحقیق

1-3-1  هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق،شناسایی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان است که از طریق مطالعه و بررسی الگوها و مدل های رفتار خرید مشتریان در محیط اینترنت، مولفه ها و شاخص ها احصاء خواهد شد.

1-3-2 هدف کاربردی

نتایج مورد انتظار تحقیق این است که در پایان تحقیق مولفه ها و شاخص های تعیین کننده رفتار خرید مشتریان در بازاریابی اینترنتی جهت هرگونه سیاستگذاری و برنامه ریزی به مدیران بازاریابی ارائه شده و بتوانند سهم بیشتری از بازار را برای محصولات و خدماتشان از طریق محیط اینترنتی در اختیار گیرند.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان