سنجش رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه کلی به شرح زیر قرارمی گیرند:

 1. حکایت ها وداستان ها
 2. تنظیمات وترتیبات
 3. مراسم و شعائر
 4. زبان

داستان ها درسازمان عموما مربوط به رفتارهای استثنایی مدیریت ارشد در حوزه کاری ما،این داستان ها ممکن است شامل کارکنانی شود که رفتارهای مشتری گرایانه ایده ای داشته اند. به عنوان مثالی از تنظیمات و ترتیبات ، می توان ازوجود یک معبر ورودی دوستانه ومحوطه ی خوش آمدگویی مشتریان نام برد (Trice & Beyer, 1993). برای نمونه ای از مراسم و تشریفات بازارگرا می توان از داشتن مراسمی برای مشتریان (جلساتی برای دارندگان محصولات) یا جایزه های معمولی برای کارکنان مشتری گرا نام برد، (Trice & Beyer, 1993). آخرین طبقه ی مصنوعات ،زبان ویژه ی اعضا دردرون سازمان می باشد که با توجه به آن می تواند درجه ی بازارگرایی یک شرکت را مشخص کرد. به عنوان مثال ، شیوه ی گفتگویی که در طول جلسات سازمان ، مشتری محواست تادرمقایسه بازبانی که بیشتر به مسائل وتوانایی های درون سازمان اهمیت می دهد نشانگرسطح بالاتری ازبازارگرایی می باشد،(Homburg & Plfesser, 2000, p. 45). در چهارمین لایه ، که مربوط به رفتارهای رفتارهای بازارگرایی می باشد ازرفتارهایی که توسط می باشد ازرفتارهایی که توسط کوهلی و جاورسکی 1990 و کوهلی و جاورسکی و کومار 1993 پیشنهاد شده استفاده می کنیم .این رویکرد برسه مولفه ی رفتارهای بازارگرایی متمرکز شده است که عبارتند از تولید ونشرداخلی هوشمند ی بازاروژاسخگو بودن نسبت به آن درراستای مدل پیشنهادی شاین 1986، لایه های  مختلف فرهنگ سازمانی ازهم تفکیک می شود.اولین لایه شامل ارزش های بنیادین مشترک می باشد که از بازارگرایی  حمایت می کند. در دومین لایه این فرهنگ هنجارهای بازارگرای قراردارد.مصنوعات بازارگرا یی ورفتارهای بازارگرا،منعکس کننده ی لایه ی فرهنگ سازمانی بازارگرا می باشند.مدل 2-2 چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای بازارگرایی رامشاهده تفاوت بین آنها  در (Schein E. , 1992) میزان پدیداری این لایه ها می باشد.  مصنوعات ورفتارهای بازارگرایی پیداو براحتی قابل مشاهده است. پدیداری هنجارها درسطح متوسط و ارزش های بنیادین مشترک درسطح پایینی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:  شناسایی رابطه بین سرمایه فکری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

اهداف فرعی :

 • شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری (رابطه ای) و بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری وبازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي نقش سرمايه فکري بر بازارگرايي شرکت هاي بيمه خصوصي

دانلود پايان نامه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

دلیل تاکید بر رفتار

دلیل آن‏ است که تنها بخشی از شخصیت هر فرد که‏ دیگران می‏توانند آن ‏را مشاهده کنند، رفتار اوست. تا آنجا که به دیگران مربوط می‏شود، شخصیت هر فرد، رفتاری است که در مقابل‏ دیگران ارائه می‏دهد. در حقیقت رفتار انسانی مانند کوه یخ شناوری‏ است که فقط بخش کوچکی از آن قابل مشاهده‏ است. رفتار هر فرد بر افراد دیگر اثرات زیر را دارد:

 1. ادراک دیگران از شما (چه شما را دوست‏ داشته باشند یا نداشته باشند، و چه به شما اعتماد داشته باشند یا بی ‏اعتماد باشند و نظایر آن).
 2. واکنش ‏های دیگران نسبت به شما (ممکن‏ است رفتار خوب یا بد داشته باشند)، تنها با مهارت های انسانی که مدیران هم می‏توانند آنها را بکار ببرند، امکان اعمال کنترل بر رفتار و حرکات‏ دیگران در هنگام مواجهه، وجود خواهد داشت (ارسباران،1380: 136).

2-1-8 توسعه مهارت های انسانی

می‏توان مهارت های انسانی را توسعه داد و کامل کرد. مانعی برای یادگیری‏ رفتارهای جدید وجود ندارد و راز موفقیت در توسعه مهارت های انسانی، فراگیری نکات جدید از تجارب روزمره است. رفتارهای روزانه با در نظر گرفتن مراحل زیر می‏توانند آموزنده باشند:

 1. به ‏صورت مداوم روش های رفتاری جدید و متفاوت را تجربه کردن؛
 2. بازنگری و بررسی رفتارهای گذشته؛
 3. نتیجه‏گیری از تجارب؛
 4. برنامه‏ریزی برای رفتارهای آتی با دیگران‏ (مثلاً اعمال و رفتارهای قبلی را تکرار کردن یا اصلاح آنها به ‏منظور کسب موفقیت بیشتر، یا تلاش در زمینه استفاده از رفتارهای کاملاً متفاوت).

به‏ هر حال غیر از خود فرد، مانعی در سر راه‏ توسعه و کمال رفتارهای شخصی وجود ندارد. اگر شما نخواهید مهارت های خود را توسعه دهید، هیچ‏ کس یا هیچ‏ چیزی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق

1-5-1 هدف اصلی تحقیق

 1. بررسی تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق

 • بررسی تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

پايان نامه ارشد: بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه مهارت های انسانی

می‏توان مهارت های انسانی را توسعه داد و کامل کرد. مانعی برای یادگیری‏ رفتارهای جدید وجود ندارد و راز موفقیت در توسعه مهارت های انسانی، فراگیری نکات جدید از تجارب روزمره است. رفتارهای روزانه با در نظر گرفتن مراحل زیر می‏توانند آموزنده باشند:

 1. به ‏صورت مداوم روش های رفتاری جدید و متفاوت را تجربه کردن؛
 2. بازنگری و بررسی رفتارهای گذشته؛
 3. نتیجه‏گیری از تجارب؛
 4. برنامه‏ریزی برای رفتارهای آتی با دیگران‏ (مثلاً اعمال و رفتارهای قبلی را تکرار کردن یا اصلاح آنها به ‏منظور کسب موفقیت بیشتر، یا تلاش در زمینه استفاده از رفتارهای کاملاً متفاوت).

به‏ هر حال غیر از خود فرد، مانعی در سر راه‏ توسعه و کمال رفتارهای شخصی وجود ندارد. اگر شما نخواهید مهارت های خود را توسعه دهید، هیچ‏ کس یا هیچ‏ چیزی نمی‏تواند شما را وادار به‏ انجام این رفتارها یا توسعه مهارت ها کند. افراد دیگر نمی‏توانند حتی با پیش آمدن‏ فرصت‏های یادگیری جالب، شما را تهییج و تحریک کنند. اما فقط و فقط خود فرد می‏تواند در راه کمال پانهد و به‏ صورت مداوم نقص‏های‏ خود را مرتفع کرده و کمال‏جو بشود (همان، 136).

2-1-9 مبانی مهارت های انسانی

مبانی مهارت های انسانی، اصول و ضوابط رفتاری است که می‏توان به‏ صورت همسان در کلیه شرایط روبرو شدن با دیگران اعمال کرد. بهتر است هر فرد فهرستی از این مهارت های‏ رفتاری داشته باشد. این مبانی با توجه به شرایط، اهمیت متفاوتی خواهند داشت، اگر در مورد چگونگی حل مسئله‏ای با فرد با تجربه‏تر از خود بحث و گفتگو می‏کنید، گوش دادن بیشتر بر صحبت کردن اولویت دارد. در حالتی ‏که آگاهی و اطلاع شما بیشتر از دیگران است، برقراری‏ ارتباط روشن و آزمایش میزان درک دیگران از یک مشکل، در اولویت بالاتر قرار دارد (آقابخشی و افشاری راد، 1386: 396).

به ‏طور کلی شش اصل و مبنای رفتاری وجود دارد که می‏تواند در کلیه شرایط، کاربرد داشته‏ باشد:

 • بررسی و تحلیل شرایط؛
 • در نظر گرفتن اهداف واقعی؛
 • انتخاب شیوه‏های مناسب رفتاری؛
 • کنترل رفتار خود؛
 • جهت دادن به رفتار دیگران؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق

1-5-1 هدف اصلی تحقیق

 1. بررسی تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق

 • بررسی تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

پايان نامه مديريت:شناسایی اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار جمع آوری داده ها

ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرهای موجود در مدل مفهومی،  پرسشنامه استانداردی است که در پژوهش وو ، چوآنگ و هسو (2014) مورد استفاده قرار گرفته و در مقاله مربوط به آن نیز انتشار یافته است. این پرسشنامه، علاوه بر سؤالات عمومی ابتدایی، دارای 36 سؤال اصلی جهت اندازه گیری متغیرها می باشد و در آن پاسخ ها بر اساس طیف پنج نقطه ای لیکرت تنظیم شده اند. در تحقیق حاضر، سعی شده است تا از ترجمه این پرسشنامه استفاده گردد. (پیوست شماره 1)

لازم به ذکر است، ساختار کلی پرسشنامه بر اساس متغیرهای مختلف، بصورت جدول زیر       می باشد:

 

 

جدول 1.3) ساختار پرسشنامه تحقیق 

1.6.3. بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها

بمنظور بررسی روایی ابزار، از روش “بررسی روایی محتوی” استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه در اختیار پنج نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را پیرامون میزان تناسب سؤالات با ابعاد مربوطه، در قالب  گزینه های کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و کاملاً نامناسب بیان فرمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، با نظر اساتید راهنما و مشاور، اصلاحات لازم در آنها اعمال گردید.

 

 

2.6.3. بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها

قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.»

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

پايان نامه درباره نقش اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران ارشد، میانی و عملیاتی 64 شرکت مستقر در شهرك فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژي مشهد می باشند. طبق آمار مأخوذه، تعداد این مدیران در مجموع 657 نفر بود. از این تعداد، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 240 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور نمونه برداری، از روش “نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب” استفاده شد تا با این کار، همه شرکتهای تحت مطالعه بر اساس نسبت خود از کل جامعه، در نمونه نیز سهیم باشند و نتایج پژوهش نیز از قابلیت تعمیم بالاتری برخوردار گردد.

 

5.3. روش جمع آوری داده ها

بطور کلی روش گردآوری داده ها در تحقیق حاضر به دو دسته کلی قابل تقسیم بندی می باشد:

 • روش کتابخانه ای و اینترنتی بمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه تحقیق
 • روش میدانی (و مشخصاً پرسشنامه ای) به منظور جمع آوری داده های لازمه از جامعه آماری.

6.3. ابزار جمع آوری داده ها

ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرهای موجود در مدل مفهومی،  پرسشنامه استانداردی است که در پژوهش وو ، چوآنگ و هسو (2014) مورد استفاده قرار گرفته و در مقاله مربوط به آن نیز انتشار یافته است. این پرسشنامه، علاوه بر سؤالات عمومی ابتدایی، دارای 36 سؤال اصلی جهت اندازه گیری متغیرها می باشد و در آن پاسخ ها بر اساس طیف پنج نقطه ای لیکرت تنظیم شده اند. در تحقیق حاضر، سعی شده است تا از ترجمه این پرسشنامه استفاده گردد. (پیوست شماره 1)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

دانلود پايان نامه بررسی اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در فصل قبل سعی شد تا با بررسی ادبیات و سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، دید نسبتاً کاملی در این حوزه حاصل شود. در فصل پیش رو قصد داریم تا به جنبه های مختلف روش شناسی تحقیق (از جمله جامعه و نمونه آماری، روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و …) پرداخته و مخاطبان را در جریان کامل این موارد قرار دهیم.

2.3. روش شناسی پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است، زیرا موضوع مطالعه را در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد تحت بررسی قرار می دهد. همچنین از لحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات همبستگی است، زیرا به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد.

در ادامه به معرفی جزئیات بیشتری راجع به روش شناسی این تحقیق خواهیم پرداخت:

3.3. فرایند کلی تحقیق

فرایند کلی تحقیق، بعد از انتخاب موضوع بشرح ذیل می باشد:

 • کسب اطلاعات اولیه در مورد موضوع پژوهش از طریق انجام بررسی های کتابخانه ای و اینترنتی و دستیابی به ادبیات تحقیق و پیشینه مطالعاتی متغیرهای موجود در تحقیق.
 • تدوین چارچوب نظری تحقیق، شناسایی مدل مفهومی و تنظیم فرضیات پژوهش.
 • تعیین دقیق حجم جامعه و نمونه مورد نیاز.
 • انتخاب یک روش نمونه گیری علمی و مناسب برای انتخاب نمونه مورد نیاز از میان جامعه آماری.
 • تعیین و تهیه ابزار مناسب برای جمع آوری داده ها از میان جامعه آماری.
 • جمع آوری داده ها از طریق ابزار تهیه شده در مرحله قبل.
 • وارد کردن داده ها به نرم افزار جهت انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز.
 • بررسی صحت فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه پیشنهادات مربوطه.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

پايان نامه ارشد:اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

. مشکلات زنجیرۀ تأمین

مشکلات زنجیرۀ تأمین می تواند میان واحدهای کاری یک سازمان یا میان چند سازمان رخ دهد. یکی از نشانه های زنجیرۀ تأمین ناکارا، خدمات رسانی ضعیف به مشتریان است که مانع ارسال به موقع و مناسب محصولات یا خدمات می شود یا باعث ارائه محصولات با کیفیت ضعیف می گردد. سایر نشانه ها عبارتند از هزینه انبارداری بالا، از دست دادن درآمد، هزینه اضافه تسریع حمل و نقل و غیره  (توربان[1]، 2006: 548).

14.2. راه­حل­های مشکلات زنجیرۀ تأمین

مشکلات زنجیرۀ تأمین می تواند برای شرکت­ها بسیار هزینه­زا باشد و به همین دلیل سازما­ن­ها به دنبال یافتن راه حل­های نوین هستند. در ادامه این بخش، به برخی راه حل­های ممکن برای مشکلات زنجیرۀ تأمین (که بسیاری از آنها توسط فناوری اطلاعات پشتیبانی می­شوند) نگاهی می­اندازیم.

1.14.2. استفاده از موجودی برای حل مسائل زنجیرۀ تأمین:

 بدون شک، معمول­ترین راه­حلی که توسط شرکت­های مختلف برای حل مشکلات زنجیرۀ­تأمین مورد استفاده قرار ای در برابر عدم قطعیت­های موجود در ” بیمه ” گرفته است، نگهداری موجودی به عنوان زنجیرۀ تأمین است.

2.14.2. به اشتراک گذاشتن اطلاعات:

 راه­حل معمول دیگر برای حل مشکلات زنجیرۀ تأمین و به خصوص بهبود پیش­بینی تقاضا، به اشتراک­گذاشتن اطلاعات در طول زنجیرۀ تأمین است. استفاده از  EDI، شبکه­های خارجی و فناوری­های گروه افزار، به عنوان بخشی، از سیستم­های اطلاعات درون سازمانی اشتراک اطلاعات را تسهیل می­کند .زنجیرۀ تأمین حاصل از تسهیم اطلاعات را اغلب زنجیرۀ تأمین متحد می­نامند (سیماتوپنگ و سریداهاران[2]، 2002).

[1] – Turban

[2] – Simatupang and Sridharan

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

تاثیر اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

وظیفه 3: تحمیل شراکت­های زنجیره تامین

زنجیره تامین نیازمند شراکت موثر فراسازمانی است. از بعضی لحاظ، فعالیت مشارکتی نسبت به فعالیت درون شرکت آسان ترو از جهاتی مشکل­تر است. فعالیت مشارکتی آسان تر است زیرا شرکا احتمالا” تامین گنندکان و مشتریان می­باشند که در موفقیت شما سهیم­اند. مشتریان همچنین می­توانند موجب شوند فعالیت­های شرکت آسان­تر انجام گیرند، زیرا قادر خواهند­بود که در اولویت­ها و سیاست­های درون سازمانی دخالت داشته­باشند. ولی در بعضی مواقع فعالیت مشارکتی، مشکل­تر   می­شود زیرا ایجاد روابط نزدیک و تنگاتنگ مشکل است. درهرصورت، از آنجا که  مبنا و اساس رقابت، به رقابت در زنجیره تامین تغییر یافته است، افزایش شراکت در زنجیره، از هر نوع که باشد، اجتناب ناپذیر به نظر می­آید.

 

 

 

4.11.2. وظیفه 4: مدیریت اطلاعات زنجیره تامین

سیستم­های اطلاعاتی در بهبود زنجیره تامین نقش بسزایی دارند. در این بخش به نقش فن­آوری در تغییر زنجیره تامین پرداخته می­شود. تغییرات سیستم باید تغییرات فرآیند و همچنین استراتژی­های کلان را پشتیبان کند. نگاه به مباحث در این بخش از منظر مدیریتی-نه از منظر فنی-می­باشد.

همچنین، اجرای یک سیستم اطلاعاتی که کل فعالیت­های زنجیره تامین را پوشش دهد به همراه گزینه­هایی که برای پیاده­سازی وجود دارد، مورد بحث قرار خواهد­گرفت.

5.11.2. وظیفه 5: زودودن هزینه از زنجیره­تامین

هزینه­ها همواره در کانون توجه تلاش­های بهبودی زنجیره هستند. این تلاش­ها در جهت کسب مزیت استراتژیک و تاکتیکی انجام می­شوند. این بخش چندین روش مرسوم و غیرمرسوم را تشریح می­کند. این روش ها، نحوه یافتن علل ریشه­ای هزینه­های غیرضروری  زنجیره تامین راروشن می­سازد (تیموری، 1388: 55-60).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

تعیین اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگي پشتيباني فناوري ­اطلاعات از زنجيره ­تأمين

در عصر اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات نقش اساسی در رشد و توسعه صنایع از جمله سیستم­های تامین داشته و خواهندداشت. قلب یک سیستم زنجیره تامین عبارت از سیستم پردازش سفارشات می‌باشد که بعنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و مایه تحرک صنعت و رنجیره تامین می‌گردد. در نتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه‌تر باشد، زمان و هزینه عملیات در سیستم تامین به حداقل رسیده و سوددهی یا مزیت رقابتی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر عدم سرعت عمل در پاسخگوئی نه تنها باعث افزایش زمان و هزینه‌ها می‌گردد، بلکه باعث نارضایتی مشتریان، حمل و نقل اضافی، انبارداری و ذخیره‌سازی بیش از حد که منجر به افزایش خواب سرمایه می‌شود نیز می‌گردد.

بمنظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن، امروزه بکارگیری سیستم­های کامپیوتری یک امر مرسوم و در حال گسترش می‌باشد. از جمله کاربردهای سیستم‌های IT در سیستم‌های تامین عبارتند از: وارد نمودن سفارشات[1]، پردازش سفارشات[2]، کنترل انبار موجودی کالا، اندازه‌گیری عملکرد، نظارت بر حمل و نقل، پرداخت­ها و ذخیره‌سازی[3]. همچنین استفاده از سیستم‌های IS، MIS، DSS و … نیز جهت پشتیبانی بهتر تصمیمات مدیران و بر اساس مدل های تصمیم‌گیری مرسوم می‌باشد.

اخیراً سیستم‌های دیگری همچون QR[4] ، JIT، ECR [5] مدیریت خدمات مشتریان CRM و غیره … نیز به جمع نرم‌افزارها و سیستم‌های مورد استفاده در زنجیره تامین اضافه شده و مجموعاً در تلاشند تا انسجام [6] در کل زنجیره را بهبود بخشیده و منجر به کاهش زمان و هزینه گردند (احمدی، 1384، ص50).

نوآوری در زنجیره تامین نیازهای جدیدی را در سیستم­های اطلاعاتی و افرادی که آنها را مدیریت و توسعه می­دهند، ایجاد کرد. با وجودی که استفاده از سیستم­های اطلاعاتی برای بهبود زنجیره تامین یکی از رسالت­های مهم زنجیره تامین تلقی می­شود ولی مقدم دانستن فن­آوری بر طراحی استراتژیک و نیازمندی­های اطلاعاتی، یک اشتباه مکرر و رایج است. بیشتر اوقات موجب هدر رفتن تلاش­ها می­گردد.

مباحث مرتبط با سیستم­ها، چالش­های فراوانی را برای مدیران ارشد ایجاد کرده­است. دلایل بسیاری وجود دارد؛ مدیران ارشد ممکن است نتوانند هیچ هماهنگی را بین نیازهای­شان به سیستم­ها، توانمندی­های فن­آوری­های اطلاعاتی یا چگونگی پیاده­سازی چنین فن­آوری­های اطلاعاتی­ایی ایجاد کنند. آنها تنها آگاهی مبهمی از چگونگی کار کامپیوترها و توانمندی­های زیر ساخت­های اطلاعاتی، از قبیل شبکه­بندی، دارند. متناسبا”، این مدیران اغلب نسبت به بخش­های فنی و بازاریاب­های نرم افزار خود بی تفاوت بوده و یا فقدان دانش شان، آنها را به سمت بی­تصمیمی سوق داده است (تیموری،  1388: 164).

[1]-Order Entry

[2]– Order Processing

[3]– Warehousing

[4] -Quick Response

[5]– Efficicnt Customer Response

[6]– Integration

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

بررسی اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

. چالش­های زنجیره تامین

پنج وظیفه برای مدیریت، با اینکه این پنج وظیفه تا اندازه ای هم­پوشانی دارند ، ولی ابزارها و روش­ها بر اساس آنها ساخت یافته­اند.تا آنجایی که ممکن است، توجه خواننده را به مجموعه ای از موضوعات مرتبط جلب خواهیم کرد.مدیریت کارآمد زنجیره تامین به مهارت و توانایی در این پنج وظیفه وابسته است.

1.11.2. وظیفه 1: طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک

در این قسمت، روش­های دخالت انتخاب های استراتژیک ونیازهای مشتریان در طراحی زنجیره تامین مورد بحث قرار می­گیرند. این روش­ها برای محصولات و خدمات موجود و همچنین برای محصولات جدید یا بخش­های جدید مشتریان قابل استفاده می­باشند.روش­های مورد بحث، بر اساس نظریه ((محصول توسعه یافته))که شامل طراحی زنجیره تامین نیز می­شود، بوجود آمده­اند. ((ویژگی­های جانبی))مربوط به رنجیره تامین تعین کننده رقابت­پذیری هستند.

2.11.2. وظیفه 2: پیاده­سازی روابط مشارکتی

این بخش به تشریح انواع مشارکت مورد نیاز در رنجیره تامین می­پردازد. وظیفه ((تحمیل ارتباطات در زنجیره تامین)) به مشارکت فراسازمانی اشاره دارد. هر تغییر در زنجیره تامین می­بایست از طریق افراد این صورت پذیرد. حقیقت این است که افراد یک شرکت باید با نتایج تغییرات صورت گرفته زندگی کنند. تجربه نشان می­دهد که اگر یک تغییر توسط افراد یک شرکت پذیرفته نشود، موثر نخواهد بود. بنابراین ما این بخش را باتوضیح عملیاتی که باید زوایای مختلف فرایند تغییر در زنجیره تامین را پوشش دهند،آغاز می نماییم.تحقق این وظیفه نیازمند، همکاری مدیریت ارشد، پیاده­سازی ساختارهای پروژه­ایی و سازماندهی همزمان فرآیند تغییر و مدیریت عملیات در حال اجرای زنجیره تامین می­باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشند:

 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین تئوری تبادل اجتماعی و ابعاد آن با به رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.
 • شناسایی رابطه بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی در زنجیره تامین شرکت های فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی