دانلود پايان نامه مديريت:میزان آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ارتباطات

بعضي محققان معتقدند كه اثربخشي رهبری به توسعه مهارتهای ارتباطي كافي بستگي دارد. رهبر مؤثر و اثربخش بايستي فلسفه وجودی و مأموريت سازمان را در يك روش الهام بخش به صورت آشكار بيان كند. مهمترين تعهدی كه يك رهبر بايستي در ارتباط با چشم انداز داشته باشد، تعهد به الگوسازی چشم انداز از طريق رفتار خود به روشي روشن و پايدار مي باشد (راسل و استون[1]، ۲۰۰۲: ۱۴۶).

 • امين بودن و يكپارچگي

بنيس و نانس بحث مي كنند كه يكي از مهم ترين ويژگي شخصيتي كه در ايجاد اعتبار نقش مهمي ايفا مي كند، صداقت و راستگويي است. راستگويي يكي از ويژگيهای كيفي تحسين آميز رهبران است كه با ماهيت آينده نگری، توانايي الهام بخش و قابليت و شايستگي دنبال مي شود. هر دوی ويژگي های صداقت و راستگويي قسمتهای لاينفك رهبری خوب به شمار مي روند. صداقت و راستگويي تقريباً هم معني هستند اما راستگويي بيشتر با قابليت اعتماد در ارتباط است، در حالي كه صداقت يك كد اخلاقي كلي را منعكس مي سازد. نورث اوث مي گويد كه رهبر خدمتگزار صداقت، راستگويي و قابل اعتماد بودن را با هم تركيب مي کند. صداقت بسيار به اخلاق نزديك است. رهبری خدمتگزار تعهد بسياری به عنوان عامل بهبود فرهنگ اخلاقي سازمانها در خود داراست. بنيس بيان مي كند كه بهترين ويژگيهای رهبر واقعي صداقت، ازخودگذشتگي، بخشندگي، تواضع و فروتني، گشودگي و خلاقيت است (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۷).

 • اعتبار

صداقت و راستگويي اعتبار بين فردی را تسهيل مي سازند. اعتبار خصوصيت يا قدرتي است كه باعث جلب اعتماد مي گردد. مك معتقد است كه رهبران بايد سه ويژگي ذيل را داشته باشند: قابليت اعتماد، اعتبار، قابليت و شايستگي. رهبران معتبر و با اعتبار عادتهای شخصي، ارزشها، خصوصيات و شايستگي ها و قابليت هايي دارند كه اعتماد و تعهد كساني كه از آنها اطاعت مي كنند را فراهم مي آورد. داشتن اعتبار به عنوان منبع نفوذ، مشروعيت[2] رهبری را ايجاد مي كند. باس بيان كرده كه مشروعيت شامل به دست آوردن اعتبار به عنوان قابل اعتماد و الگو بودن است. رهبران طي زمان، ايجاد اعتبار كرده يا آن را به دست مي آورند. هاكمن و جانسون قابليت و شايستگي، قابل اعتماد بودن و پويايي را عناصر اصلي اعتبار مي دانند. علاوه بر اينها، ارائه تخصص مربوطه، مطلع بودن درباره موضوعات فني مربوط به كار، اعتبار رهبری را افزايش مي دهد (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۸).

 • قابليت و شايستگي

قابليت و لياقت رهبری برای ايجاد اعتماد ضروری است. برای ايجاد اعتماد طي زمان رهبران بايستي قابليت، لياقت و شايستگي خود را در مشاغل نشان دهند. قابليت و لياقت شامل داشتن شرايط خوب و طيف بخصوصي از دانش و توانايي است. رهبران امروزی بايد دارای مهارتهای جديد، دانش و توانائيهايي باشند كه به آنها لياقت و شايستگي شغلي در ميان پيروان بدهد. بنيس موارد ذيل را به عنوان سه پايه رهبری ارائه داده است: 1- قابليت و لياقت، 2 – شور و شوق[3] ، 3 – صداقت.

 

[1] Rossell and Stone

[2] Legitimacy

[3] Drive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

 1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
 2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
 3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
 4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

تعیین وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی -پايان نامه مديريت گرایش منابع انسانی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مبادله رهبر عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عدالت  مراوده ای (تعاملی):

عدالت تعاملی به منصفانه بودن تعاملات بین شخصی در مناسبات سازمانی مربوط می شود. این نوع از عدالت به شیوه تبادل اطلاعات و نیز محترمانه و صادقانه بودن رفتار  با اهداف تصمیم (کارمندان) می پردازد. (اسمعیلی گیوی،1387)

  عدالت مراوده ای شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرآیند ارتباطات (همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است.(حسین زاده، ناصری،1386)

عدالت مراوده ای ( بین فردی)، میزان رفتار مؤدبانه و برخورد درست با افراد را از سوی مراجع را منعکس می کند. تجربه کردن عدالت بین فردی می تواند واکنش ها به نتایج تصمیم را تغییر دهد. رفتار بین فردی شامل ارتباطات بین فردی، صداقت، احترام، توجیه، توجه به سؤالات و امانتداری، بازخورد به موقع و احترام به حقوق دیگران است.(نبات چی، بلومرن، هنینگ،2007)

2-6-3-1 ) ویزگی های عدالت مراوده ای:

الف- راستگویی(صداقت): راستگویی، دو عنصر فریب (اغفال) و رک گویی (صداقت) را شامل می شود. کارکنان فریب را دوست نداشته و انتظار دارند که به یک شیوه صریح و صادقانه با آنان برخورد شود. بنابراین، سازمان باید اطلاعات درست و واقعی را در اختیار آنان قرار دهد.

ب- احترام: کارکنان انتظار دارند که به طور مؤدبانه و محترمانه با آنان برخورد شود. این امر بدین معناست که سازمان باید از بی احترامی و توهین و یا رفتار تند و بی ادبانه، به هر قیمتی اجتناب کند.

ج- مراعات آداب سخن: این ویژگی دو عنصر اساسی را در بر می گیرد: اول این که پرسش و پاسخ ها نباید همراه با سرزنش و ملامت باشند و دوم این که این پرسش و پاسخ ها نباید تبعیض آمیز و زیان آور باشند.

د- توجیه: توجیه یا دلیل تراشی، به دنبال پیامدهای منفی و برخوردهای غیر منصفانه، ظاهر می شود و بی عدالتی را با دلیل تراشی و نوجیه کافی، تصحیح می کند. براساس نظر شاپیرو 1988 احساس عصبانیت و نارضایتی ناشی از بی عدالتی، می تواند از طریق ارایه توضیح صحیح و پوزش در مورد رفتار مربوطه، به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.(نظرپوری،برومند،1386)

 عدالت مراوده ای  را برای نخستین بار ،دو پژوهشگر به نامهای بایاس و مولگ در سال 1986 به کار بردند و مدعی شدند که عدالت مراوده ای  نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویه ای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. (Colquitt,2001)

جداسازی عدالت رویه ای از عدالت تعاملی مستلزم تمایز ظریف ویژه میان رویه و چگونه به اجرا درآوردن رویه است. به واسطه این ابهام بسیاری از پژوهشگران مانند لیند، تیلر و گرینبرگ به مفهوم پردازی از عدالت تعاملی به عنوان جنبه اجتماعی یا بعد میان فردی عدالت رویه ای تمایل نشان داده اند. (رضائیان،1384)

بخشی از ابهام در رابطه بین عدالت تعاملی و رویه ای به شرح این مطلب باز می گردد که چون آنها از یکدیگر متفاوت می شوند. عدالت مراوده ای بر مباحث رفتار سرپرستان و نقش آن ها در رعایت عدالت سازمانی متمرکز است و به طور مفهومی مشابه با کیفیت غیر رسمی رفتار است. از طرف دیگر عدالت رویه ای به طور مفهومی مشابه با تصمیم گیری رسمی است و بر انصاف درک شده از کیفیت ارتباطات بین شخصی در رویه های سازمانی دلالت دارد.(طاهری عطار،1387)

در حقیقت آن جزء از عدالت را که رابطه میان افراد را تعریف و تنظیم می کند عدالت تعاملی می نامند. این جزء از دو عامل مهم ترکیب شده است: الف) این که آیا تصمیم گیران، دلائل تصمیم را آشکار و مناسب توضیح داده اند. ب) این که آیا کسانی که تصمیم را اعمال می کنند با طرف های مقابلی که این تصمیم بر آنان تأثیر می گذارد با عزت و احترام رفتار می کنند یا خیر.(ازگلی،1382) به عبارت دیگر عدالت تعاملی به ارزیابی فرد از تخصیص های معین اجتماعی احساسی اشاره دارد.(ذاکراصفهانی،1387) به خاطر این که عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود این نوع عدالت مرتبط با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است.(حسین زاده، ناصری،1386)در دو جزء عدالت تعاملی جزء نخست عدالت بین فردی است که مربوط می شود به میزان رفتاری که سرپرست با مردم با احترام و صداقت انجام می دهد و جزء دوم عدالت اطلاعاتی است یعنی ارائه توضیح سرپرستان به کارکنان در مورد تصمیماتی که ممکن است بر آن ها اثر بگذارد.(قلی پور،پیران نژاد،1386 )آن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1– سنجش وجود سطوح عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

2- سنجش و اندازه گیری میزان تأثیر مبادله رهبر – عضو  بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا

1-6) سؤال تحقیق

2- آیا کیفیت مبادله رهبر-عضو در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دخالت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تأثیرمبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت چوکا

دانلود پايان نامه بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف متغیرها

متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:

جنسیت: افراد به دو دسته زن و مرد تقسیم می شوند. (مقیاس اسمی)

سن: سن افراد در این تحقیق با فاصله زمانی 10 سال مورد ارزیابی قرار می گیرد. (مقیاس نسبتی  می باشد ولی با این فاصله زمانی تبدیل به مقیاس ترتیبی شده است)

میزان تحصیلات: این متغیر مربوط به تحصیلات آکادمیک افراد است. (مقیاس ترتیبی)

رفتار: عوامل ذیل رفتار های افراد را شکل می دهند:

-عوامل درونی: شامل نیازها، سائقه ها، تمایلات آن ها را کلاً انگیزه معرفی می کنیم.

-عوامل بیرونی:شامل اهداف یا محرک های خارجی(رابینز،1390 )

همه رفتارهای آدمی هدفدار است. (ونوس،پرچ،1389) طرز برخورد افراد با مشتری مورد بررسی قرار می‎گیرد که این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 5تا8 از سوی بیمه گر مورد آزمون قرار گرفته است.

نحوه ی بیان: مربوط به متقاعد کردن بیمه گذار از سوی بیمه گر است که در این باره باید به نحوه ی ارتباط او با بیمه گذار و درک نیازهای بیمه گذار و تفهیم درست بیمه نامه برای بیمه گذاران توجه شود. این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 1تا4 مورد آزمون قرار گرفته است.

صداقت: صداقت جزئی از اصول اخلاقی است که رعایت کردن آن به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در عرصه کسب و کار مطرح شده است. (رابینز،1390) این متغیر در پرسش نامه با سؤالات 9 تا 12 مورد سنجش قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که بین متغیر  نحوه بیان و صداقت از نظر محقق تفاوت وجود دارد، زیرا نحوه بیان مربوط به خلاقیتی است که بیمه گر باید برای جذب مشتری به کار ببرد ولی صداقت در ورای اصول اخلاقی موردنظر محقق است.

متغیر وابسته عبارت است از:

تمایل به خرید بیمه گذاران: این متغیر تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرد، این عوامل یا فردی هستند مانند تأهل، سن، وضعیت شغل، میزان درآمد، میزان تحصیلات و یا غیرفردی هستند مانند میزان حق بیمه پرداختی، قیمت بیمه نامه(در اینجا نوع بدنه) یا عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(صفایی،1384)

این متغیر در پرسشنامه با سؤالات 13تا16 مورد سنجش قرار گرفته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1) سنجش جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

2) سنجش رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

3) سنجش میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

4) سنجش نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

5) سنجش سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

6) سنجش صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

سنجش همه‎ی گزینه های بالا برای رسیدن به اهداف کاربردی تحقیق یعنی بهبود روند فعالیت های نمایندگی ها و شرکتهای بیمه می باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه (مطالعه موردی شعب و نمایند گی های شرکت بیمه ال-DAW-8DZM

دانلود پايان نامه:میزان ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) در شرکت نادری

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد اعتمادسازی در رسانه تبلیغی:

حال که درخصوص فضای رسانه های تبلیغی صحبت شد، لازم است به تشریح مولفه های اعتمادساز در رسانه بپردازیم. براساس تحقیقات صورت گرفته سه تا چهار عنصر عام اعتماد عبارتند از : تمامیت (صداقت و وفاداری اعتمادشونده)، خیرخواهی (توجه و انگیزش اعتمادشونده به علایق اعتمادکننده)، شایستگی (توانایی اعتمادشونده به برآوردن نیازهای اعتمادکننده) و قابلیت پیش بینی (تداوم رفتار اعتمادشونده).

عناصر اعتماد هریک جداگانه بر روی رفتار تاثیر می گذارند مثلاً وقتیکه فروشنده شایستگی، خیرخواهی و صداقت داشته باشد، پذیرش گویه های تبلیغی از سوی خریدار راحت تر صورت می گیرد. بدین ترتیب عناصر اعتماد به درستی بر روی تمایل خرید تاثیر می گذارد زیرا خریدار اطمینان می یابد که فروشنده هم می تواند (شایستگی) و هم می خواهد (تمامیت و خیرخواهی) که محصولاتی باکیفیت مطلوب به دست خریدار برساند..

باتوجه به گستردگی مفهوم اعتماد، یک نوع شناسی از سازه اعتماد توسط مک نایت[1] و همکارانش صورت گرفته است که در آن تعاریف متعددی از حدود هشتاد کتاب یا مقاله نوشته شده در مورد اعتماد مورد مقایسه قرار گرفتند تا گرایشهای مفهومی مشخص شود. یک تحلیل از تعاریف نشان داد که آنها را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. بسیاری از آنها را می توان در گروه انواع مفهومی چون نگرش ها، عقاید، رفتارها و تمایل ها قرار داد؛ درحالی که انواع دیگر را می توان در گروه اشاره گرهای متفاوت چون اعتماد به چیزی، اعتماد به کسی و یا اعتماد به یک خصیصه مشخص فردی (مانند صداقت) قرار داد[2].

شایستگی
یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در شکل گیری اعتماد، پیشینه قابلیت های اعتمادشونده است که برگرفته از مهارت ها، دانش عملی، لیاقت و تخصص حاصل از آموزش، تعلیم و تجربه می باشد.

شایستگی درکنار صداقت بعنوان یکی از عوامل اعتمادساز شناخته می­شود. ادبیات موجود در حوزه اعتمادآفرینی مملو از نمونه­هایی است که نشان می­دهد شایستگی فردی مشخصه بارز اعتمادسازی است.

از این رو احترام به شایستگی دیگران حائز اهمیت است. بنابراین آگاهی فرد از نقشی که ایفا می کند، شایستگی او و مشروعیت و مقبولیت او در ارتباط با سابقه حرفه ای او ، در موفقیتش مهم است. در صنعت رسانه نیز بعلت پیشرفت های اقتصادی، اعتمادسازی در فضای کنونی بسیار دشوار تر از ده سال پیش شده است.

شايستگي در حقيقت، باور به توانايي ها، مهارت ها و تخصص هاي طرف مقابل، در يك حوزه معين است؛ به عبارت ديگر ما زماني طرف مقابل (اعتماد شونده) را شايسته مي دانيم كه اعتقاد داشته باشيم وي توانايي انجام تكاليف و ارائة خدمات به شكل مورد انتظار را دارد.

شایستگی (یک رسانه) نشان از توانایی آن در تحقق انتظارات اعتمادکنندگان و عمل به وظایف ضروری به گونه ای که زمینه های ذهنی مخاطب (مشتری) را برآورد کند، می باشد. اگر فردی متعهد به انجام کاری شود، ارزیابی ما از توانایی او وابسته به میزان عمل به آن تعهدات است که نتیجتاً به اعتمادآفرینی منجر می شود.

تمامیت

شاخص دیگری که اعتماد را می سازد، استانداردها و اصول اعتمادساز است. بدان معنا که اعتمادشونده (در اینجا رسانه)، به اصول و ارزشهای مورد قبول اعتمادکننده پایبند است و آن ارزشها را مبنای عمل خود قرار می دهد. اگر میزان پایبندی به این اصول نزد اعتمادشونده بالا باشد، فرد نگرش و ادراک مثبتی نسبت به اعتمادشونده پیدا کرده و او را در روابط تجاری فیمابین ارزیابی می کند. افرادی مثل راس و سیتکین[3] پا را فراتر گذاشته و تمامیت را پایبندی به ارزشهای اخلاقی و معنوی معنا کرده اند. هماهنگی ارزشها برگرفته از باورها و عقاید فرهنگی مشترک افراد، گروهها و سازمانهاست که رفتار براساس آنها شکل می گیرد. براین اساس گابارو، آثوس، میستال[4] معتقدند که ویژگی تمامیت، منجر به اعتماد مبتنی بر صداقت و عدالت می شود.

تمامیت یکی از عناصر ضروری برای اعتمادسازی است. تمامیت تجاری به معنای تسلیم شدن دربرابر ملاحظات اخلاقی موجود است به طوریکه در مواجهه با موقعیت های کاری ، آگاهانه آنچه را که درست فکر می کنیم انتخاب کنیم و از آنچه که نادرست فکر می کنیم، دوری جوئیم. از این رو برکون[5] (2005) معتقد است که اعتماد از خلال توافق موثر طرفین شکل می گیرد. به اعتقاد او اعتماد نتیجه توافق معنادار است.

صداقت نيز بيانگر اين نكته است كه اعتماد كننده اعتقاد دارد كه طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به گروهي از اصول و استاندارد ها در رفتارش پايبند است[6].

تمامیت (صداقت) یک رسانه، میزان پایبندی اعتمادشونده به اصول قابل قبول اعتمادکننده است. این مسئله اعتمادآفرینی را منوط به تداوم رفتارهای پیشین، اعتبار ارتباطات آنها، تعهد آنان نسبت به شاخص های منطقی عدالت و همخوانی حرف و عمل آنان می داند.

خیرخواهی

به گفته جونس و گئورگ[7] اعتمادسازی تنها منحصر به رعایت اصول و ارزشها نمی شود بلکه نگرشها، حالات و احساسات نسبت به یکدیگر را نیز در بر می گیرد. این احساس برگرفته از نتایج رفتاری سازمان اعتمادشونده است بطوریکه آیا این رفتارها بازتابی از نیازها و تمایلات اعتمادکننده است یا خیر. به عبارت دیگر، اعتمادکننده همواره به دنبال حمایت و پشتیبانی از سوی اعتمادشونده است و این مسئله وفاداری اعتمادکننده را در پی دارد.

یکی از عناصر معمول اعتمادساز، خیرخواهی است که حاصل اعتقاد یک نفر به عملکرد مشفقانه طرف دیگر است. در مطالعه اندر[8] و همکارانش (2004) مشخص گردید که ” داشتن دغدغه دیگران” به طور نسبی اهمیت گذشته خود را از دست داده است و از آن جهت که فاکتور خیرخواهی در روابط میان فردی مهم تر از روابط کاری است، کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی بر این اعتقادند که ارتباط صمیمانه و روابط نزدیک با یک فرد، منجر به خطر چشم پوشی از نقاط ضعف او می شود و از این رو خیرخواهی می تواند بر روابط حرفه ای مبتنی بر اعتماد تاثیر منفی بگذارد. برعکس فاکتور خیرخواهی در رسانه ها بسیار مهم است. اگر رسانه ای قصد تعامل با مخاطبانش را داشته باشد، می بایست به لحاظ احساسی و فکری با او در آمیزد. به گفته گانسان و هس[9] (1997) خیرخواهی مبتنی بر کیفیت، نیت و ویژگی های طرفین است.

[1] Mcknight

[2] بشیری، مهدی؛ جنیدی، مهدی (1386) بررسی تأثیر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر پاهی مدل TAM. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 5

[3] Roth & Sitkin

[4] Gabarro ، Athos و Misztal

[5] Berkun

[6] خداداد حسینی، حمید و همکاران (1388) شناسایی و اولیت بندی معیارهای مؤثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه­ای با استفاده از فنون MADM. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، 96

[7] Jones & George

[8] Lander

[9] Ganesan & Hess

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش:

تاثیر رابطه رهبري اخلاقي مديران و متغير هاي جمعيت شناختي-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مديريت پاسخگویی ( حساب پس دادن ) اخلاقي :

بالاخره اینکه، رهبران اخلاقگرا، مدیریت جوابگویی اخلاقی مفید و مناسبی را در محیط کار پدید می آورند(نیری و همکاران ، 1389 : 68). طبق تحقیق تریوینو و همکارانش رهبری اخلاقی جزئی سوداگرانه و معامله گرانه دارد که شامل استقرار استانداردها و انتظارات رفتار اخلاقی برای پیروان می باشد. یافته های آنها بیان می دارد که رهبران اخلاقی استانداردهای رفتار اخلاقی را مستقر ساخته و پیروان را به وسیله استفاده از سیستم های پاداش و تنبیه جوابگو نگه می دارد (راهداری شمالی ، 1390 : 33).

مشخصاتی که به عنوان مشخصه های رهبران اخلاق مدار معرفی گردید، وقتی در سطوح عالی مدیریت یک سازمان جای گیرد منجر به فراگیری ارزش های اخلاقی صنفی در درون یک سازمان می شود . ( بيكر ، هانت و اندرس[1] ، 1996، به نقل از نیری و همکاران ، 1389 : 68).

براون و تریوینو ویژگی های رهبران اخلاقی را : صداقت ، دلسوز بودن ، توانایی گرفتن تصمیمات اصولی و متعادل ، مهارت های ارتباطی خوب ( شامل استانداردهای روشن برای رفتار اخلاقی ، استفاده از پاداش ها / تنبیهات برای پیروی از این استانداردهای اخلاقی ) معرفی کرده اند(مك مانوس[2]، 2011 : 37 ).

رهبران اخلاقی افرادی هستند که صادق ، امین و منصف هستند و به عنوان تصمیم گیرانی که نسبت به مردم و جامعه دلسوز هستند و به عنوان افرادی که در زندگی شخصی اشان به طور اخلاقی رفتار می کنند شناخته شده اند ( کاراکوس ، 2007 : 466 ).

“گودپستر” فهرستی برای مدیران ارائه داده است که آن را احساس و درک اخلاقی می نامد که عبارت است از اجتناب از آسیب به دیگران ، احترام به حقوق دیگران ، دورغ نگفتن یا فریب ندادن ، وفا به عهد و قراردادها ، پیروی از قوانین ، کمک به افراد نیازمند ، منصف بودن می باشد . به طور خلاصه می توان گفت که رهبران اخلاقی بر اهمیت داشتن مردم داری و اهمیت دادن به انجام فعالیت های قابل مشاهده اخلاقی تاکید دارند ( پونا و تناکون ، 2009 : 23 ) .

محققان ویژگی هایی مانند درستی ، عزم و اراده ، انصاف ، صداقت و فروتنی ، بردباری ،  اشتیاق ،  شجاعت و مسئولیت را برای رهبری اخلاقی بیان داشته اند. این قبیل ویژگی های شخصیتی آن ها را شایسته تقلید توسط پیروان می دارد ( راهداری شمالی ، 1390 : 33 ). بحث درباره رهبری اخلاقی بدون استثناء در بردارنده صداقت و درستی فردی می باشد . صداقت و درستی فردی نگرشی است که به توضیح اثر بخشی رهبری کمک می کند . در تحقیقات میان فرهنگی در زمینه های ضروری رهبری اثر بخش ، صداقت و ثبات شخصیتی تقریبا در راس فهرست تماس فرهنگ های مورد مطالعه می باشد . اکثر صاحب نظران ثیات شخصیت و صداقت را برای رهبری اخلاقی یک ضرورت می دانند . البته ثبات شخصیت و صداقت به گونه های متفاوتی تعریف شده است و تعریف مناسب هنوز موضوعی مورد بحث است ( ازگلی ،1384 : 195 به نقل از راهداری شمالی ، 1390 : 34 ).

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی

رهبري اخلاقي، بايد موثر، كارا و متعالي باشد. در غير اين صورت، استعداد انسان‌ها به هدر مي‌رود. گرچه اين كافي نيست كه در اعمال فردي، اخلاقي باشيم و فقط به واسطه اين خصيصه، رهبر اخلاقي يك اجتماع شويم. رهبر بايد پس از موثر، كارا و متعالي بودن، شيوه مناسب موقعيت را بپذيرد و به نمايش بگذارد. براي موثر بودن، كارا بودن و متعالي بودن، مي‌بايستي چهار عنصر رهبري اخلاقي درك شده و بهبود يافته باشد. اين عناصر عبارتند از: هدف، دانش، اقتدار و اعتماد. رابطه ميان اين چهار عنصر همان‌طور كه در شكل نشان داده شده است، مي‌تواند به صورت اجزايي به هم وابسته نمايش داده شود. توجه صرف به هر يك از اين اجزا به صورت جداگانه، كاري ناقص و گمراه‌كننده است.

[1] – Baker , Hunt & Andrews

[2] – Mcmanus

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق رابطه بین رهبري اخلاقي مديران  و تعهد سازمانی کارکنان در بین واحدهای ستادی بانک ملی  ایران در شهر تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

هدف اصلی در اين تحقيق تعيين رابطه تعهد سازماني كاركنان و رهبري اخلاقي مديران است. اما با توجه به اين که ابعاد رهبري اخلاقي خود به ابعاد «فرد اخلاقي» و « مدير اخلاقي » و نيز تعهد سازماني كاركنان نيز به ابعاد « تعهد عاطفي » « تعهد مستمر » و « تعهد هنجاري » قابل تقسيم است، لذا ارتباط هر يك از اين  ابعاد با تعهد سازماني به عنوان اهداف فرعی تحقيق مورد بررسی قرار می گيرد .

هدف اصلی در اين تحقيق :

تعيين رابطه رهبري اخلاقي مديران و تعهد سازماني كاركنان

اهداف فرعی :

 • تعيين رابطه بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي تعهد سازمانی كاركنان
 • تعيين رابطه بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري تعهد سازمانی كاركنان
 • تعيين رابطه بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر تعهد سازمانی كاركنان
 • تعيين رابطه بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي تعهد سازمانی كاركنان
 • تعيين رابطه بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري تعهد سازمانی كاركنان

سری 29 پایان نامه مدیریت

 1. پايان نامه تعیین رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 2. پايان نامه درباره نقش رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 3. رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 4. پايان نامه مديريت:تاثیر رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 5. رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد مديريت
 6. دانلود پايان نامه تعیین رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب
 7. رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد
 8. پايان نامه بررسی رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب
 9. رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب-پايان نامه کارشناسي ارشد
 10. رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب -پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 11. رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب -پايان نامه ارشد مديريت
 12. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب
 13. پايان نامه مديريت:سنجش رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 14. رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد
 15. دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 16. پايان نامه تعیین رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 17. رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 18. رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 19. پايان نامه درباره نقش رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق
 20. رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق-پايان نامه ارشد مديريت
 21. پايان نامه مديريت:ارائه رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق
 22. رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق-پايان نامه ارشد
 23. دانلود پايان نامه تعیین رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق
 24. رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 25. پايان نامه با موضوع نقش ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 26. ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 27. پايان نامه بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 28. ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد
 29. پايان نامه مديريت:میزان ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 30. ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد مديريت
 31. دانلود پايان نامه بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 32. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها كيفيت زندگي كاري ازلحاظ اهميت-پايان نامه کارشناسي ارشد
 33. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها كيفيت زندگي كاري ازلحاظ اهميت-پايان نامه ارشد مديريت
 34. پايان نامه تعیین اولویت‌بندی مؤلفه‌ها كيفيت زندگي كاري ازلحاظ اهميت
 35. پايان نامه درباره نقش اولویت‌بندی مؤلفه‌ها كيفيت زندگي كاري ازلحاظ اهميت
 36. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان-دانلود پايان نامه
 37. پايان نامه ارشد:سنجش رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان
 38. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها كيفيت زندگي كاري ازلحاظ اهميت-پايان نامه مديريت
 39. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 40. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان
 41. پايان نامه ارشد:ارائه شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد
 42. پايان نامه با موضوع نقش شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد
 43. شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-پايان نامه ارشد مديريت
 44. پايان نامه ارشد مديريت گرايش داخلی: رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان
 45. شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-پايان نامه مديريت
 46. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان-پايان نامه ارشد مديريت
 47. پايان نامه بررسی شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد
 48. پايان نامه ارشد مديريت گرايش داخلی:رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان
 49. پايان نامه ارشد:تاثیر رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان
 50. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان-پايان نامه مديريت
 51. پايان نامه بررسی رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد مستمرآنان
 52. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان-دانلود پايان نامه
 53. شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-دانلود پايان نامه
 54. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان-پايان نامه مديريت
 55. پايان نامه درباره نقش رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان
 56. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان-پايان نامه ارشد مديريت
 57. پايان نامه تعیین رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان
 58. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد هنجاري آنان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 59. شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی استان یزد-پايان نامه کارشناسي ارشد
 60. پايان نامه ارشد مديريت گرايش داخلی:رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان
 61. رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان-دانلود پايان نامه
 62. پايان نامه ارشد:میزان رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان با تعهد عاطفي آنان
 63. اثر معناداري نماي بصري وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت
 64. پايان نامه مديريت:اثر معناداري نماي بصري وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان
 65. اثر معناداري زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 66. اثر معناداري نماي بصري وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد
 67. اثر معناداري نماي بصري وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 68. دانلود پايان نامه تعیین اثر معناداري نماي بصري وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان
 69. پايان نامه بررسی اثر معناداري زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان
 70. اثر معناداري زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت
 71. پايان نامه با موضوع نقش اثر معناداري زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان
 72. پايان نامه مديريت:سنجش اثر معناداري زمان واکنش وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان
 73. دانلود پايان نامه بررسی کيفيت اطلاعاتي وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان.
 74. کيفيت اطلاعاتي وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان.-پايان نامه ارشد
 75. پايان نامه تعیین کيفيت اطلاعاتي وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان.
 76. کيفيت اطلاعاتي وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 77. کيفيت اطلاعاتي وب­گاه­ها بر اعتماد مشتريان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 78. پايان نامه درباره نقش اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان
 79. دانلود پايان نامه تعیین اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان
 80. پايان نامه مديريت:ارائه اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان
 81. اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت
 82. اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد
 83. اثرمعناداري ويژگي­هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تحول
 84. پايان نامه با موضوع نقش بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل
 85. پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل
 86. بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل-پايان نامه ارشد مديريت
 87. بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل-پايان نامه کارشناسي ارشد
 88. پايان نامه مديريت:میزان بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل
 89. بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل-پايان نامه ارشد
 90. دانلود پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل
 91. پايان نامه تعیین اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش
 92. تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت-پايان نامه مديريت
 93. پايان نامه ارشد مديريت:ارائه تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت
 94. پايان نامه ارشد:تاثیر تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت
 95. تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت-دانلود پايان نامه
 96. تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 97. پايان نامه با موضوع نقش تدوین برنامه آموزشی مدیران فروش شرکت
 98. اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش-پايان نامه کارشناسي ارشد
 99. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش
 100. پايان نامه ارشد:میزان اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش
 101. اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش-پايان نامه مديريت
 102. اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش-دانلود پايان نامه
 103. پايان نامه با موضوع نقش اولویت بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران فروش
 104. شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 105. شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل-پايان نامه کارشناسي ارشد
 106. پايان نامه بررسی شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل
 107. شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل-پايان نامه مديريت
 108. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل
 109. پايان نامه ارشد:ارائه شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل
 110. شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل-دانلود پايان نامه
 111. رابطه بین ويژگي هاي پرسنل در ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 112. دانلود پايان نامه تعیین رابطه بین ويژگي هاي پرسنل در ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 113. پايان نامه بررسی رابطه بین محيط فيزيكي با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 114. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بین محيط فيزيكي با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 115. رابطه بین محيط فيزيكي با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه کارشناسي ارشد
 116. رابطه بین محيط فيزيكي با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت
 117. رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد
 118. پايان نامه مديريت:سنجش رابطه بین محيط فيزيكي با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 119. دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 120. رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 121. پايان نامه تعیین رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 122. پايان نامه درباره نقش رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 123. رابطه بین اعتبار سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه کارشناسي ارشد
 124. پايان نامه مديريت:ارائه رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 125. رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت
 126. رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد
 127. رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 128. دانلود پايان نامه تعیین رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 129. پايان نامه بررسی رابطه بین هويت سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 130. رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه کارشناسي ارشد
 131. پايان نامه با موضوع نقش رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 132. رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد مديريت
 133. پايان نامه مديريت:میزان رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 134. رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه-پايان نامه ارشد
 135. دانلود پايان نامه بررسی رابطه تصوير سازماني با وفاداري مشتريان بانك رفاه
 136. مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین-پايان نامه کارشناسي ارشد
 137. پايان نامه ارشد مديريت:ارائه مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین
 138. مسائل مربوط به زیر ساخت IT در عدم به کارگیری RfID در زنجیره تامین-پايان نامه مديريت
 139. مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 140. پايان نامه ارشد:تاثیر وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 141. وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین-دانلود پايان نامه
 142. وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین-پايان نامه کارشناسي ارشد
 143. پايان نامه درباره نقش وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 144. وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین -پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازرگانی
 145. پايان نامه تعیین وضعیت کسب و کار بر آمادگی سازمان در به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 146. پايان نامه ارشد:میزان مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 147. مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-پايان نامه مديريت
 148. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 149. عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-پايان نامه مديريت
 150. عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-پايان نامه کارشناسي ارشد
 151. پايان نامه بررسی مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 152. مسائل مربوط به کارکنان در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-دانلود پايان نامه
 153. پايان نامه ارشد:ارائه عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 154. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 155. پايان نامه با موضوع نقش عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین
 156. عدم حمایت مدیریت ارشد در عدم به کارگیری RFID در زنجیره تامین-دانلود پايان نامه
 157. پايان نامه بررسی رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 158. رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-دانلود پايان نامه
 159. رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 160. رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 161. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 162. رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه مديريت
 163. پايان نامه ارشد مديريت:ارائه رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 164. رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-دانلود پايان نامه
 165. پايان نامه ارشد:تاثیر رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 166. پايان نامه تعیین رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 167. پايان نامه درباره نقش رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 168. رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 169. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 170. رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 171. رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-دانلود پايان نامه
 172. پايان نامه ارشد:میزان رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 173. رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه مديريت
 174. پايان نامه بررسی رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 175. رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 176. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 177. رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 178. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 179. رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-پايان نامه مديريت
 180. پايان نامه ارشد:ارائه رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 181. رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان-دانلود پايان نامه
 182. پايان نامه مديريت:میزان رابطه سرعت تغییر چالش‌های محیط و تفکر استراتژیک
 183. رابطه سرعت تغییر چالش‌های محیط و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت
 184. دانلود پايان نامه بررسی رابطه سرعت تغییر چالش‌های محیط و تفکر استراتژیک
 185. رابطه سرعت تغییر چالش‌های محیط و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد
 186. رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 187. رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه کارشناسي ارشد
 188. پايان نامه تعیین رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک
 189. پايان نامه با موضوع نقش رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک
 190. پايان نامه مديريت:تاثیر رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک
 191. رابطه تازگی نسبی در چالش‌های محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت
 192. پايان نامه بررسی رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک
 193. دانلود پايان نامه تعیین رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک
 194. رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد
 195. رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 196. رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک-پايان نامه کارشناسي ارشد
 197. پايان نامه تعیین بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک
 198. دانلود پايان نامه بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک
 199. بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد
 200. پايان نامه مديريت:سنجش بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک
 201. پايان نامه با موضوع نقش رابطه پیچیدگی محیط فعالیت شرکت و تفکر استراتژیک
 202. بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت
 203. بررسی ارتباط بین تلاطم محیطی و تفکر استراتژیک-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 204. پايان نامه با موضوع نقش عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان
 205. عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان-پايان نامه کارشناسي ارشد
 206. عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان-پايان نامه ارشد مديريت
 207. عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان-پايان نامه ارشد
 208. پايان نامه مديريت:ارائه عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان
 209. دانلود پايان نامه تعیین عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان
 210. عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک در بنگاه‌های صنعتی منطقه کاشان-پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاریابی
 211. پايان نامه بررسی رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی
 212. رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی-پايان نامه کارشناسي ارشد
 213. رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی-پايان نامه ارشد مديريت
 214. پايان نامه با موضوع نقش رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی
 215. پايان نامه مديريت:میزان رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی
 216. رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی-پايان نامه ارشد
 217. دانلود پايان نامه بررسی رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی
 218. عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن-پايان نامه ارشد مديريت
 219. عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(پايان نامه مديريت)
 220. عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(دانلود پايان نامه)
 221. عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن-پايان نامه ارشد
 222. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 223. پايان نامه ارشد مديريت گرايش تشکیلات و روش ها:عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 224. پايان نامه بررسی عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 225. پايان نامه با موضوع نقش عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 226. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 227. پايان نامه مديريت:ارائه عملکرد از منظر رشد و یادگیری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی
 228. پايان نامه ارشد:میزان عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 229. دانلود پايان نامه تعیین عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 230. عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی-پايان نامه ارشد مديريت گرايش تشکیلات و روش ها
 231. عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 232. پايان نامه درباره نقش عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 233. پايان نامه تعیین عملکرد از منظر فرایند داخلی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 234. عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم-پايان نامه ارشد مديريت
 235. عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم-پايان نامه ارشد
 236. عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم(پايان نامه مديريت)
 237. عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم(دانلود پايان نامه)
 238. پايان نامه ارشد مديريت گرايش تشکیلات و روش ها:عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 239. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش عملکرد از منظر مشتری روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 240. پايان نامه با موضوع نقش عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 241. پايان نامه بررسی عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 242. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 243. پايان نامه مديريت:میزان عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 244. پايان نامه ارشد:ارائه عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 245. دانلود پايان نامه بررسی عملکرد از منظر مالی روش BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم
 246. ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت-پايان نامه ارشد مديريت
 247. ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت(پايان نامه مديريت)
 248. ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت-پايان نامه ارشد
 249. پايان نامه کارشناسي ارشد:عوامل ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 250. ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت(دانلود پايان نامه)
 251. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول):ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 252. پايان نامه بررسی ارائه راهکارهایی به منظور بهبود هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 253. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 254. پايان نامه با موضوع نقش تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 255. پايان نامه مديريت:ارائه تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 256. پايان نامه ارشد:میزان تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 257. دانلود پايان نامه تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 258. تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول)
 259. پايان نامه تعیین رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 260. تعیین وضعیت هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 261. پايان نامه درباره نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 262. رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت-پايان نامه ارشد مديريت
 263. رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت(پايان نامه مديريت)
 264. رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت-پايان نامه ارشد
 265. رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت(دانلود پايان نامه)
 266. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول):رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی کارمندان وزارت نفت
 267. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 268. پايان نامه با موضوع نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 269. پايان نامه بررسی رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 270. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 271. پايان نامه مديريت:میزان رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 272. پايان نامه ارشد:ارائه رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 273. دانلود پايان نامه بررسی رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم
 274. پايان نامه با موضوع نقش کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 275. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 276. پايان نامه تعیین مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 277. پايان نامه مديريت:ارائه کاربران در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 278. دانلود پايان نامه بررسی مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 279. پايان نامه ارشد:میزان مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 280. مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای-پايان نامه کارشناسي ارشد(سیستم های اطلاعاتی)
 281. مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 282. پايان نامه درباره نقش مهارت های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 283. سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای-پايان نامه ارشد مديريت
 284. سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای(پايان نامه مديريت)
 285. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 286. سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای(دانلود پايان نامه)
 287. سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای-پايان نامه ارشد
 288. پايان نامه با موضوع نقش مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 289. پايان نامه بررسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 290. پايان نامه کارشناسي ارشد(سیستم های اطلاعاتی):سرمایه گذاری در حوزه سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری شرکت های بیمه ای
 291. پايان نامه مديريت:میزان مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 292. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 293. پايان نامه ارشد:ارائه مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 294. دانلود پايان نامه بررسی مدیریت سیستم های اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکت های بیمه ای استان تهران
 295. پايان نامه با موضوع نقش عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب
 296. پايان نامه مديريت:ارائه عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب
 297. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب
 298. پايان نامه ارشد:میزان عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب
 299. دانلود پايان نامه تعیین عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب
 300. عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(هدف گرا)
 301. عوامل مؤثر در موفقیت مدل سازي فرايندهاي اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 302. پايان نامه تعیین مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش
 303. پايان نامه درباره نقش مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش
 304. مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش(پايان نامه مديريت)
 305. مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش-پايان نامه ارشد مديريت
 306. مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش-پايان نامه ارشد
 307. مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش(دانلود پايان نامه)
 308. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(هدف گرا):مدل سازي فرايندهاي اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران اداره آموزش و پرورش
 309. پايان نامه با موضوع نقش مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 310. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 311. پايان نامه بررسی مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 312. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 313. پايان نامه مديريت:میزان مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 314. دانلود پايان نامه بررسی مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 315. پايان نامه ارشد:ارائه مدل سازي هدف گراي فرايند هاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش
 316. پايان نامه با موضوع نقش مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 317. انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 318. پايان نامه تعیین انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک
 319. پايان نامه با موضوع نقش انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک
 320. انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک-پايان نامه ارشد
 321. انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک(دانلود پايان نامه)
 322. انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک(پايان نامه مديريت)
 323. انجام ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در اداره کل بانکداری الکترونیک-پايان نامه ارشد مديريت
 324. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(سیستم های اطلاعاتی):مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 325. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 326. پايان نامه بررسی مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 327. پايان نامه با موضوع نقش مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 328. دانلود پايان نامه بررسی تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک
 329. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 330. پايان نامه مديريت:ارائه مبانی نظری و تئوریک در زمینه بانکداری الکترونیک بانک ملت
 331. پايان نامه ارشد:میزان تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک
 332. تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 333. تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(سیستم های اطلاعاتی)
 334. پايان نامه تعیین تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک
 335. پايان نامه درباره نقش تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت دربانکداری الکترونیک
 336. طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک(پايان نامه مديريت)
 337. طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک(دانلود پايان نامه)
 338. طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک-پايان نامه ارشد
 339. طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک-پايان نامه ارشد مديريت
 340. پايان نامه با موضوع نقش ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 341. پايان نامه بررسی ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 342. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک
 343. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(سیستم های اطلاعاتی):طراحی مدلی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در بانکداری الکترونیک
 344. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 345. پايان نامه مديريت:میزان ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 346. پايان نامه ارشد:ارائه ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 347. دانلود پايان نامه بررسی ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد
 348. پايان نامه با موضوع نقش نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 349. تعیین ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور(دانلود پايان نامه)
 350. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(نیروی انسانی):نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 351. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 352. نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی(دانلود پايان نامه)
 353. ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور -پايان نامه ارشد
 354. پايان نامه بررسی نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 355. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 356. پايان نامه مديريت:ارائه بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 357. پايان نامه ارشد:میزان بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 358. بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 359. دانلود پايان نامه تعیین بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 360. بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(نیروی انسانی)
 361. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(نیروی انسانی):ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور
 362. ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور(پايان نامه مديريت)
 363. ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور-پايان نامه ارشد مديريت
 364. پايان نامه درباره نقش ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور
 365. پايان نامه تعیین بهبود مستمر کیفیت بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی
 366. پايان نامه بررسی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 367. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 368. دانلود پايان نامه بررسی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 369. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 370. پايان نامه با موضوع نقش نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 371. پايان نامه ارشد:ارائه نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 372. پايان نامه مديريت:میزان نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش
 373. اعتماد به بيمه و پيشگيري از کلاهبرداري-پايان نامه ارشد
 374. اعتماد به بيمه و پيشگيري از کلاهبرداري(پايان نامه مديريت)
 375. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بیمه مدیریت):اعتماد به بيمه و پيشگيري از کلاهبرداري
 376. برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 377. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر اعتماد به بيمه و پيشگيري از کلاهبرداري
 378. پايان نامه مديريت:ارائه برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت
 379. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت
 380. پايان نامه بررسی اعتماد به بيمه و پيشگيري از کلاهبرداري
 381. پايان نامه با موضوع نقش برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت
 382. شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا-پايان نامه ارشد مديريت
 383. پايان نامه درباره نقش شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا
 384. پايان نامه تعیین شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا
 385. دانلود پايان نامه تعیین برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت
 386. پايان نامه ارشد:میزان برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت
 387. برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بیمه مدیریت)
 388. شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا(پايان نامه مديريت)
 389. شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا-پايان نامه ارشد
 390. پايان نامه بررسی تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 391. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بیمه مدیریت):شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا
 392. شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه با استفاده از فن آوري روز دنيا(دانلود پايان نامه)
 393. پايان نامه کارشناسي ارشد:عوامل تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 394. پايان نامه ارشد مديريت:عوامل تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 395. پايان نامه با موضوع نقش تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 396. پايان نامه ارشد:ارائه تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 397. پايان نامه مديريت:میزان تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 398. دانلود پايان نامه بررسی تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه
 399. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 400. پايان نامه با موضوع نقش عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 401. پايان نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 402. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بازاریابی):عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 403. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 404. پايان نامه ارشد:میزان بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
 405. پايان نامه مديريت:ارائه عوامل موثر بر انتخاب فرایند تولید طلا
 406. پايان نامه تعیین بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
 407. دانلود پايان نامه بررسی بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
 408. بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی- پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بازاریابی)
 409. بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پايان(نامه کارشناسي ارشد)
 410. پايان نامه درباره نقش بهترین فرایند تولید طلا با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
 411. اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه ارشد مديريت
 412. اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(پايان نامه مديريت)
 413. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بازاریابی):اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 414. اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی-پايان نامه ارشد
 415. اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(دانلود پايان نامه)
 416. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر روشهای فرایند تولید طلا
 417. پايان نامه بررسی اهمیت روش های تولید طلا با توجه به مشکلات تولید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 418. پايان نامه با موضوع نقش روشهای فرایند تولید طلا
 419. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش روشهای فرایند تولید طلا
 420. پايان نامه ارشد:ارائه روشهای فرایند تولید طلا
 421. پايان نامه مديريت:میزان روشهای فرایند تولید طلا
 422. دانلود پايان نامه بررسی روشهای فرایند تولید طلا
 423. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 424. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 425. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه ارشد مديريت)
 426. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه مديريت)
 427. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه ارشد)
 428. بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان-دانلود پايان نامه
 429. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول):بعد معیارهای موفقیت فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان
 430. پايان نامه بررسی بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 431. پايان نامه با موضوع نقش بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 432. پايان نامه مديريت:ارائه بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 433. پايان نامه ارشد:میزان رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 434. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش بعد انسجام سازمان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 435. پايان نامه تعیین رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 436. رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد-پايان نامه کارشناسي ارشد
 437. رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول)
 438. دانلود پايان نامه تعیین رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 439. پايان نامه درباره نقش رهبری فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد
 440. ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه ارشد مديريت)
 441. ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان-پايان نامه مديريت
 442. ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان(پايان نامه ارشد)
 443. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تحول):ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان
 444. ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان-دانلود پايان نامه
 445. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش ویژگی های غالب فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان
 446. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 447. پايان نامه با موضوع نقش فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 448. پايان نامه بررسی فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 449. پايان نامه مديريت:میزان فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 450. پايان نامه ارشد:ارائه فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 451. دانلود پايان نامه بررسی فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار استان قم
 452. جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی-دانلود پايان نامه
 453. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی
 454. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(مالی):جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی
 455. پايان نامه ارشد:میزان جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی
 456. پايان نامه با موضوع نقش جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی
 457. پايان نامه بررسی جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی
 458. پايان نامه مديريت:میزان جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
 459. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
 460. دانلود پايان نامه بررسی جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
 461. پايان نامه ارشد:ارائه جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
 462. پايان نامه با موضوع نقش عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 463. پايان نامه ارشد مديريت:ارائه عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 464. پايان نامه مديريت:ارائه عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 465. دانلود پايان نامه بررسی عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 466. عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بازرگانی)
 467. پايان نامه ارشد:میزان عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 468. پايان نامه تعیین عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 469. عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم-پايان نامه کارشناسي ارشد
 470. پايان نامه درباره نقش عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم
 471. عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم(پايان نامه مديريت)
 472. عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم-پايان نامه ارشد مديريت
 473. ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها-پايان نامه ارشد
 474. ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها(دانلود پايان نامه)
 475. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها
 476. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(بازرگانی):ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها
 477. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق
 478. پايان نامه با موضوع نقش ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق
 479. پايان نامه بررسی ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها
 480. پايان نامه مديريت:میزان ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق
 481. پايان نامه ارشد:ارائه ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق
 482. دانلود پايان نامه بررسی ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق
 483. پايان نامه کارشناسي ارشد: تاثیر رابطه بین وجود متخصصین رشته IT در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 484. پايان نامه بررسی رابطه بین وجود متخصصین رشته IT در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 485. پايان نامه ارشد:میزان رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 486. پايان نامه مديريت:ارائه رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 487. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 488. پايان نامه با موضوع نقش رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 489. دانلود پايان نامه تعیین رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 490. رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(پايان نامه کارشناسي ارشد)
 491. رابطه بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان -پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تشکیلات و روش ها)
 492. پايان نامه تعیین رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 493. پايان نامه درباره نقش رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان
 494. رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(پايان نامه مديريت)
 495. رابطه بین آموزش کارکنان با فناوریهای نوین در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان-پايان نامه ارشد مديريت
 496. ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم-پايان نامه ارشد
 497. ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم(دانلود پايان نامه)
 498. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(تشکیلات و روش ها): ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم
 499. پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم
 500. پايان نامه بررسی ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های نوین و بهره برداری مناسب از سیستم
 501. پايان نامه مديريت:میزان فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان( جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )
 502. پايان نامه با موضوع نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان( جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )
 503. پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان( جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )
 504. دانلود پايان نامه بررسی فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان( جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )
 505. پايان نامه ارشد:ارائه فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان(جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )
 506. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک(پايان نامه ارشد)
 507. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک(دانلود پايان نامه)
 508. پايان نامه ارشد مديريت گرایش(مالی):پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 509. پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 510. پايان نامه با موضوع نقش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 511. پايان نامه بررسی پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 512. پايان نامه ارشد مديريت:سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 513. پايان نامه ارشد:میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 514. پايان نامه مديريت:میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 515. دانلود پايان نامه تعیین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 516. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت-پايان نامه ارشد مديريت گرایش(مالی)
 517. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 518. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت-پايان نامه کارشناسي ارشد
 519. پايان نامه تعیین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
 520. پايان نامه درباره نقش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
 521. پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت-پايان نامه مديريت-پايان نامه ارشد مديريت

پايان نامه تعیین رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های اخلاق

مؤلفه­های اخلاقی سازمان به چگونگی قرار گرفتن ارزش های محوری همچون:  اعتماد، عدالت، صداقت و راستگویی، دوری از تبعیض، احترام و…. درون خط مشی ها، برنامه ها، اقدامات و تصمیمات گفته می شود. سازمان به هر میزان به این ارزش های محوری قرابت و نزدیکی خود را نشان دهد، سازمانی اخلاقی محسوب می شود. این ارزش ها باید در اقدامات عملی کارکنان و مدیران مشاهده شود تا سازمان اخلاقی تلقی شود (گیوریان، 39:1384).

2-2-8-1 اعتماد

اعتماد عبارت است از تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماعی، بر اساس حسن اعتماد به دیگران است. به این شکل که دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهد شد  یا لااقل این قصد که آزاردهی ندارد (صالحی امیری و کاوسی، 14:1387).

اعتماد یک پدیده حساس و شکننده و به وجود آمدن آن زمان زیادی می برد و باید دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می شود و دارای ابعاد زیر می باشد:

 • صداقت- درستی وپاکی
 • شایستگی-داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی روابط انسانی
 • ثبات قابلیت اعتماد-توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت
 • وفاداری-حفظ آبرو و حیثیت
 • روراستی-تبادل نظر ودادن اطلاعات به صورت آزادانه (رابینز، 1392؛ 184).

مزیت عمده اعتماد بین افراد، سهیم کردن اطلاعات و همکاری میان آنها می باشد وقتی که افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنها احترام گذاشته می شود، آنها تمثیل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در موقعیت برد- برد حل می نماید (وارن بنیس می گوید اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد). اگر فردی صداقت به خرج دهد، اعتماد و اطمینان دیگران را به خود جلب خواهد کرد. بنابراین افراد را باید آگاه ساخت،تصمیمات را توجیه کرد و درباره مسائل صداقت به خرج داد (صالحی امیری و کاووسی، 38:1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین رابطه اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعي:

 • بررسی رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • بررسی رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول 3-1 جامعه آماری تحقیق……………………. 72

جدول 3-2 ابعاد پرسشنامه ویژگی­های اخلاق مدیریتی…… 73

جدول 3-3 مقدار ضريب آلفا براي تعيين پايايي متغير­ها. 75

جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن. 79

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت 80

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات    81

جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت     82

جدول 4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل 82

جدول 4-6 توزیع فراوانی سلامت سازمانی……………. 88

جدول 4-7 توزیع فراوانی اخلاق مدیریتی……………. 89

جدول 4-8 توزیع فراوانی مولفه صداقت…………….. 90

جدول 4-9  توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض…….. 91

جدول 4-10 توزیع فراوانی مولفه اعتماد…………… 92

جدول 4-11 توزیع فراوانی مولفه احترام…………… 93

جدول 4-12 توزیع فراوانی مولفه عدالت……………. 94

جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن     95

جدول 4-14 ضریب همبستگی بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان     96

جدول 4-15 ضریب همبستگی بین مولفه صداقت و سلامت سازمانی کارکنان  97

جدول 4-16 ض ضریب همبستگی بین مولفه دوری از تبعیض و سلامت سازمانی کارکنان  98

جدول 4-17 ضریب همبستگی بین مولفه اعتماد و سلامت سازمانی کارکنان 99

جدول 4-18 ضریب همبستگی بین مولفه احترام و سلامت سازمانی کارکنان 100

جدول 4-19 ضریب همبستگی بین مولفه عدالت و سلامت سازمانی کارکنان  101

جدول 4-20 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان…………………………………….. 102

جدول 4-21 تحلیل واریانس برای فرضیه فرعي……….. 102

جدول 4-22 جدول رگرسیون………………………. 103

جدول 4-23 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان…………………………………….. 103

جدول 5-1 خلاصه وضعیت تایید یا رد فرضیات تحقیق…… 110

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                                         صفحه

نگاره 2-1 مدل مفهومی تحقیق……………………. 95

نگاره 4-1 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سن………………………………………….. 79

نگاره 4-2 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس جنسیت……………………………………… 80

نگاره 4-3 مودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس تحصیلات…………………………………….. 81

نگاره 4-4 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سابقه خدمت…………………………………. 82

نگاره 4-6 نمودار هسیتوگرام سلامت سازمانی………… 84

نگاره 4-7 نمودار هسیتوگرام اخلاق مدیریتی………… 84

نگاره 4-8 نمودار هسیتوگرام مولفه صداقت…………. 85

نگاره 4-9 نمودار هسیتوگرام مولفه دوری از تبعیض….. 85

نگاره 4-10 نمودار هسیتوگرام مولفه اعتماد……….. 86

نگاره 4-11 نمودار هسیتوگرام مولفه احترام……….. 86

نگاره 4-12 نمودار هسیتوگرام مولفه عدالت………… 87

نگاره 4-13 نمودار توزیع فراوانی متغیر سلامت سازمانی. 88

نگاره 4-14 نمودار توزیع فراوانی متغیر اخلاق مدیریتی. 89

نگاره 4-15 نمودار توزیع فراوانی مولفه صداقت…….. 90

نگاره 4-16 نمودار توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض 91

نگاره 4-17 نمودار توزیع فراوانی مولفه اعتماد……. 92

نگاره 4-18 نمودار توزیع فراوانی مولفه احترام…… 124

نگاره 4-19 نمودار توزیع فراوانی مولفه عدالت……. 125

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین رابطه اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعي:

 • بررسی رابطه بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • بررسی رابطه بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

پایان نامه تعیین ادراک کارکنان از مهرورزی و عملکرد کارکنان

تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون

راسل و استون با بررسی گسترده ادبیات موجود در رهبری خدمتگزار، بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایی نمودند. آنان این ویژگی ها را به دو دسته عملیاتی و وظیفه ای تقسیم کردند. ویژگی های وظیفه ای مشخصه هایی هستند که در رفتارهای رهبر درمحیط کار نمود می یابند. این دسته از ویژگی ها، ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار محسوب می گردند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های قابل تشخیص هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند (قرایی پور، 1387) این دسته از ویژگی ها عبارتند از :  ایجاد چشم انداز- صداقت – اعتماد- خدمت رسانی – الگوسازی – طراحی وپیشگامی – قدردانی از دیگران – توانمند سازی – ارتباطات – اعتبار- صلاحیت – پیدایی- تفویض اختیار- تعلیم  می باشد.

 

2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون

کوهن (1996) معتقد است زمانی که تئوری های موجود قادر به تشریح پدیده های مشاهده شده نیستند، دراین صورت یک تئوری جدید مورد نیاز می باشد. پترسون (2003) تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. وی دراین تئوری با تعریف ارزش های رهبری خدمتگزار، ارزش هایی که او آن ها را سازه های رهبری خدمتگزار نامید، زمینه ساز تحقیقات بسیاری در این زمینه بوده است. پترسون در نوشته‎هایش نیاز به یک ابزار برای سنجش این سازه ها را متذکز شده است. از دیدگاه پترسون، تئوری های معمولی در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی، به اندازه کافی به توصیف ارزش ها نپرداخته اند.

طبق نظرات پترسون و راسل (2004) رهبری تحول آفرین تمرکز رهبر را برسازمان نشان می دهد و برای توضیح رفتارهایی که ماهیتا نوع دوستانه می باشند، کافی به نظر نمی آید واین درحالی است که تئوری رهبری خدمتگزار بر پیروان تمرکز کرده و این چنین رفتارهایی را به روشنی نشان می دهند. این چنین فضیلت ها و معنویاتی از مشخصات و ویژگی های کیفی محسوب می شوند و بخشی از شخصیت و منش یک فرد به شمار می روند. بعلاوه این فضایل دارای خصوصیات اخلاقی شایسته و متعالی هستند. این کیفیات اخلاقی به خوبی رهبر خدمتگزار و کسانی را که براساس این فضایل درونی عمل می کنند را توصیف کرده، نگرش ها، شخصیت و خصوصیات رفتاری او را شکل می دهند. بنابراین پترسون رهبری خدمتگزار را به این شکل تعریف می کند: رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که برپیروان خود توجه دارند، لذا به موجب آن پیروان از اولویت ها ی نخست سازمان به حساب می آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند. عوامل تشکیل دهنده رهبری خدمتگزار فضایلی هستند که از ویژگی های اخلاقی پسندیده در یک فرد به حساب می آیند. (Denise,2004)

سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از :

 • عشق الهی 2- تواضع وفروتنی 3- نوع دوستی 4- اعتماد 5- چشم انداز 6- توانمند سازی 7- خدمتگزاری

پایان نامه رابطه بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان)

ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد چه چیزهائی است؟ مطالعات و تحقیقات اخیر پنج بعد را شناسائی کرده اند:

 • صداقت[1]: که بر درستی و شرافت، روراستی و راستگوئی دلالت دارد. به نظر می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد (بدون درک ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه ی دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز، 2003: 145).
 • شایستگی[2]: دانش و مهارت های میان افراد و دانش و مهارت های فنی را دربر می گیرد. اگر شخصی که درباره ی چیزی صحبت می کند، نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد، شما احتمالاً گوش فرا می دهید یا وابسته به کسی می شوید که توانائی های او مورد احترام شماست. شما نیاز دارید تا به این باور برسید که شخص، مهارت ها و توانائی های انجام کاری را دارد که او صحبت از انجام آن ها را می کند.
 • ثبات[3]: به پایائی، پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها دلالت دارد. نداشتن ثبات در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرائی موعظه می کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند، مورد توجه قرار نمی گیرد.
 • وفاداری[4]: یعنی میل و علاقه به حفظ آبروی دیگری داشتن. اعتماد مستلزم این است که شما بتوانید به شخصی وابسته شوید که مترصّد فرصت نیست.
صداقت

 

 • رک و راست بودن[5](صراحت): شما می توانید به کسی تکیه کنید که برای شما تمام حقیقت را بازگو می کند (رابینز، 2003: 175).

 

ثبات          شایستگی

راستی           وفاداری

 

 

 

 

نگاره ی (2-2). ابعاد اعتماد (رابینز، 2003: 145)

 

2-1-5-2 ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او

نظریه پردازانی چون مایر، داویس و اسکورمن[6]، (1995)؛ مک نایت، چودهاری وکاسمار[7]، (2002) برای اعتماد، سه بُعد توانائی یا شایستگی، نوع دوستی یا نیکوکاری و امانت داری یا درستی را در نظر گرفتند (مایر و همکاران، 1995).

 • توانائی[8]: مجموعه ای از مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی هائی است که گروهی را قادر به تأثیر گذاری در حوزه ای خاص می نماید.
 • نوع دوستی[9]: میزان اعتقادی است مبنی بر اینکه اعتماد کننده معتقد است اعتماد شونده می خواهد برای اعتماد کننده فارغ از منفعت طلبی فردی، خیر و نیکی انجام دهد.
 • درستی یا امانت داری[10]: ادراک اعتماد کننده است در این مورد که اعتماد شونده به مجموعه ای از اصول که اعتماد کننده آن را مهم و قابل قبول می داند، وفادار می ماند (همان منبع).

 

 

 

2-1-5-3 ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل[11]

باتلر و کانترل (1984)، صداقت، صلاحیت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسند (دایتز و هارتوگ، 2006: 560).

 • ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ
 • خیراندیشی: خیراندیشی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه ی صادقانه به رفاه دیگران است.
 • صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می توانند وظایف خود را انجام دهند (بر اساس مهارت ها و دانش).
 • صداقت: صداقت شامل تبعیت از یک سری اصول است که مورد قبول گروه مقابل است و شامل امانت داری و رفتار منصفانه و اجتناب از ریاکاری می شود.
 • قابلیت پیش بینی: قابلیت پیش بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شود. بر این اساس اعتماد یک مفهوم چند بعدی است. پس اعتماد وقتی ایجاد می شود که محتوای مؤلفه های آن به عنوان زیر حوزه های[12] مجزای اعتماد ظاهر شوند (دایتز و هارتوگ، 2006: 561-560).

2-1-5-5 ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش

فارد و همکارانش ابعاد اعتماد توصیف شده توسط ویلیامز[13] (2005) را بسط دادند و در نتیجه اعتماد سازمانی را تحت عناوین زیر در نظر گرفتند:

 • صلاحیت؛
 • صداقت؛
 • قابلیت اطمینان؛
 • آداب دانی و درستکاری؛
 • توجه به کارکنان؛
 • آسیب پذیری؛
 • احساس وجود و هویت؛
 • نظارت متقابل؛
 • و رضایت مندی (فارد، قطری و حصیری[14]، 2010 ).

[1]– Integrity

[2]– Competence

[3]– Consistency

[4]– Loyalty

[5]– Openness

[6]– Mayer,Davis,& Schoorman