بررسی رابطه بین رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری -پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبلیغات فرهنگی

ساختار موضوع ترويجي، با مباني ارزشي قوي ديني ورسوم نهادينه شده عمومي منافات نداشته باشد.

2- حتي المقدور نشات گرفته از تعاليم ديني و قومي باشد و يا با آنها قرابت و هم خواني داشته باشد.

3- بر خلاف موازين عقلي و منطقي جلوه نكند.

4- ضرر و زيان آشكاري را متوجه مخاطبان نسازد.

5- از طريق رسانه­هاي مورد اعتماد پخش و نشر شود.

6- از زبان و قلم و اشاره رهبران فكري ، مذهبي واجتماعي شناخته شده و از طرف فرد قابل اعتماد ، بيان ونوشته شود ويا مورد تاييد و تنفيذ قرار گيرد.

7- در اذهان مخاطبان فايده اي از آن متصور شود.

8- رفتار عاملان فرهنگ­ساز و مروجان ارزش­هاي جديد ، تصنعي نبوده و سرشار از اعتماد به نفس باشد كه لازمه­ي آن اين است كه آنها خود به حقانيت موضوع اعتقاد راسخ داشته و به آن مومن باشند.

9- از راز و رمزهاي گفتاري، نوشتاري، علايم، نشانه­ها و ظرفيت­هاي هنري به خوبي استفاده شود.

10- از طريق گفتگو مذاكره و ارتباط دو سويه غفلت نشود، از تك گويي و روش­هاي آمرانه پرهيز شود تا با مفاهيم، تفاهم حاصل شود.

تبليغات فرهنگي “به نوعي از تبليغ گفته مي­شود كه براي القاي موضوعات فرهنگي، تقويت ريشه ها، آموزش و در مجموع تزريق نوعي ايـده فـرهنگي در اذهان عمومي از آن استفاده مي­شود و در آن مي­توان از تمام ابزارهاي تبليغ سود جست.

تبليغات فرهنگي زير مجموعه اي از تبليغات سياسي است. همان طور كه قبلا به تعريف تبليغ پرداختيم، مي توانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه “تبليغ فرهنگي فعاليتي آموزشي است كه به منظور اطلاع رساني پيام هاي فرهنگي انجام مي گيرد “، به طوري كه نتيجه اين فعاليت نفوذ بر ديگران وجذب افكار عموم مردم براي شركت كردن در فعاليت هاي فرهنگي ، نظيررفتن به نمايشگاه ، موزه ، تئاتر و سينما است (عظیمی، 1388).

اين فعاليت نه تنها بايد به طور جدي در سطح هر جامعه وجود داشته باشد ، بلكه براي شناخته شدن در سطح جهان ، تبليغات فرهنگي براي آن لازم و ضروري است. امروزه كشورهايي كه پايگاه عظيم ماهواره اي را در اختيار دارند، مي توانند از طريق تبليغات ، ذهن­هاي تمام مخاطبان خارج از كشور را تحت تاثير قرار دهند و اين تبليغات كاملاً هدفدار و از پيش تعيين شده است.

باید از تبليغات براي تقويت ريشه هاي فرهنگي مردم سود جست تا به راحتي تحت تاثير فرهنگ هاي تبليغاتي تخريبي قرار نگيرند.

تبليغات فرهنگي براي معرفي نمايشگاه هاي هنري، فرهنگي، موزه­ها، كتب و نشريات و يا طرح مطالب مذهبي ، مسابقات ورزشي ، فيلم و تئاتر و يا تحليل و يادبود از اشخاص و آموزش هاي عمومي در سطح جامعه به كار مي رود.

طراح در طـراحي امكان بيشتري براي نمـايش دارد ، زيرا محتــواي موضوع به طـ­راح اجازه  مي دهد تا تغييرات زيبـا و هنرمندانـه خود را از موضوع مطرح كند و با ذهن و تصور بيننده رابطه معنوي برقرار نمايد و بيننده نيز به دليل فراغت و علاقه ي معنوي ، وقت زيـاد تري را براي ديدن آنها صرف مي كند.

یکی از ابزارها و امکانات موجود که می تواند در گشودن باب گفتگو میان فرهنگ ها یا بالعکس در دامن زدن به کینه و نفرت قومی ، نژادی و فرهنگی سهـم اسـاسی ایفـا نماید، رسانه ها هستند.

از ضروریات مهم برای هر فردی که قصد برنامه ریزی در مورد کاربرد رسانه را دارد، داشتن ذهنی باز و فعال است، زیرا باید بتواند از میان رسانه های مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب نماید. از رسانه هایی نظیر تلویزیون و رادیو گرفته تا رسانه های بسیار جدید امروزی نظیر اینترنت، همه باید مد نظر برنامه ریز رسانه قرار گرفته و بتواند آنها را طبقه بندی کرده و بهترین آنها را که با مقاصد تبلیغاتی اش درباره مخاطب هماهنگ و متناسب است، انتخاب نماید و به طرز کارآمدی از آنها بهره برداری کند. مهم­ترین گام برای انتخاب رسانه عبارت است از :

1- تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام و نحوه­ي تاثیر،

2- انتخاب در میان انواع رسانه های مختلف عمده،

3- انتخاب وسیله خاص ناقل پیام و

4- تصمیم درباره زمان بندی رسانه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

پايان نامه ارشد:سنجش مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

2 بررسي شكاف فرهنگي[1]

روش دوم بررسيهاي استانداردي را براي كشف و آشكار ساختن فر هنگ سازماني به كار مي برد، يك مثال براي شكاف فرهنگي توسط كيلمن و سكس تن است كه براي كشف و آشكار ساختن شكاف بين فرهنگ موجود و آنچه كه مي بايد بكار برده مي شود.

اين بررسي فرهنگ را در سطح هنجار درست زير سطح رفتار اعضاء مي سنجد، از اعضاي سازمان درخواست

مي شود كه به ۲۸ جفت استاندارد بر حسب هنجا رهاي واقعي و هم هنجارهاي مطلوب براي نيل به عملكرد بالا پاسخ گويند. تفاوت بين هنجارهاي واقعي و مطلوب شكاف فرهنگي را در چهار حوزه عمده نشان مي دهد:

– هنجارهاي حمايت كاري

– هنجارهاي ابتكاري

– هنجارهاي رابطه اجتماعي

– هنجارهاي استقلال فردي

اين بررسي معمولا بعنوان بخشي از تلاشي بزرگتر براي آشكار ساختن و پركردن شكاف فرهنگي در سازمان به كار مي رود.

2-14-3 شيوه رفتار مديريتي[2]

سومين روش براي تشخيص فرهنگي شامل توصيف فرهنگ برحسب رفتار اصلي مديريت مي گردد، اين روش اظهارات و بيانات ه نجاري خاصي را دربارهء اينكه وظايف مديريت چگونه انجام مي شود و روابط در يك سازمان چگونه اداره مي شود فراهم مي آورد، اين داد ه ها براي مخاطرات فرهنگي حاصل از تلاش براي اجراي تغييرات سازماني مورد نياز براي حمايت و پشتيباني يك استراتژي جديد، راهنمائي هايي را فراهم مي آورد.

اگر استراتژي جديد رفتارهايي را نياز دارد كه به طور جدي با رفتارهاي موجود و جاري متفاوت هستند، پس

مديران آن را براي اجرا مشكل خواهند يافت، بر پايه اين خطرات مديران مي توانند تصميم بگيرند آيا طرح اجرايي براي سر و سامان دادن به فرهنگ موجود مي بايد تغيير داده شود، آيا فرهنگ مي بايد تغيير يابد، يا آيا خود استراتژي مي بايد كنار گذاشته شود.

 

 

اچ شوارتز[3] و استانلي ديويس[4] سه مرحله در اين شيوه را توصيف مي كنند:

– تشخيص و شناسايي فرهنگ موجود:

در مرحله نخست فرهنگ يك سازمان توصيف مي شود، چگونه وظايف مديريت انجام مي شود و چگونه روابط سازماني معمولا اداره مي شوند، معمولا داد ه ها از يك سري مصاحبه هاي فردي و گروهي كسب مي شود كه از مديران درخواست مي گردد كه روشي كه بازي اجرا مي شود را توصيف نمايند، گويي آنها يك عضو جديد را سرپرستي مي كردند (آنها يك مربي يك عضو جديد بودند ) چهار رابطه ء اصلي در سطح سازمان رئيس و مرئوس همكار و بين بخشي و شش وظيفه مديريتي _ ابتكار، تصمي م گيري، ارتباط ، سازماندهي، نظارت و پاداش دهي مطالعه م ي شوند، اين امر منجر به شماري از هنجارهاي روشن و صريح مي گردد.

– تغييرات سازماني مورد نياز براي اجراي استراتژي را فهرست كنيد:

در اين مرحله تغييرات مورد نياز براي اجراي يك استراتژي جديد تشخيص داده مي شود . تغييرات در ساختار سازمان، سيستم ها، افراد، سيستم هاي پاداش و غيره.

بنابراين يك تصميم استراتژيك براي تنوع و گوناگوني سازي ممكن است نيازمند تغييرات حمايتي زير باشد، تغيير تقسيم وظيف هاي به محصولي، ايجاد يك سيستم حسابداري، مركز سود و رشد و پرورش مديران مستقل.

[1] . Culture Gap survey

[2]. Managerial Behavior Approach

[3]. H. Schwarts

[4] . S. Davis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

بررسی مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

10 فرهنگ ملي

زماني كه درمورد فرهنگ ملي صحبت مي شود، از اصطلاحي به نام فرهنگ منطقه نام برده مي شود كه داراي دو بعد است: درون مرزهاي ملي يك كشور با حاكميت سياسي شخصي و برون مرزهاي ملي يعني آن مناطقي كه خارج از مرزهاي ملي يك كشور حاضر است اما داراي شباهتهاي فرهنگي با فرهنگ داخل مرزهاست مثالهاي متعددي نيز در اين باره ارائه شده است. شنايه رو بارسو در كتاب مديريت بر پهنه فرهنگ ها در اين باره مي گويند : فرهنگهاي منطقه اي به تفاوت وجود درون كشورها و شباهتهاي موجود بين كشورها اشاره مي كنند. در حوزه درون مرزهاي ملي شامل عوامل جغرافيايي،

تاريخي، سياسي و اقتصادي، زبان و مذهب موجب رشد و تكامل فرهنگهاي منطقه اي شده اند. گاهي تقسيم كشور به دو بخش شرقي و غربي موجب بروز تفاوتها ي فرهنگي در درون مرزهاي جغرافيايي كشورها مي شود و گاهي درون مرزهاي جغرافيايي كشورها، پيوندهاي قومي منطقه اي با هويت ملي به رقابت بر مي خيزد مثلا ايالت باسك در اسپانيا . مثال ديگر در كشور سوئيس و بلژيك است كه مردم آنها به زبانهاي مختلف تكلم مي كنند. تفاوتهاي فرهنگ را حتي درميان شهرها و روستا نيز مي توان مشاهده كرد .در حوزه بيرون از مرزهاي ملي، شباهتها ي ميان فرهنگها موجب پيدايش فرهنگ هاي منطقه اي مي شود. كه فراتر از مرزهاي ملي هستند . درهرحال فرهنگ هاي منطقه اي يا به عبارتي مجموعه هاي فرهنگي، برخاسته از پيوندهاي قومي جغرافيايي، مذهبي، زباني يا تاريخي هستند كه درنتيجه حوزه نفوذ آنها را فراتر از مرزها ي جغرافيايي قرار داده است . مثلا مشابهت هاي فرهنگي ميان مردم مالزي، خاورميانه و كشورهاي واقع در شمال آفريقا نتيجه و معلول نفوذ تاثيرمذهب اسلام است . همان طور كه شباهتهاي ميان كشورهاي آسيا جنو ب شرقي، نتيجه تاثير مكتب كنفوسيوس است . همچنين مردم نژاد آنگلوساكسون اگرچه در نقاط مختلف دنيا پراكنده اند اما به دليل اينكه ازميراث زباني و تاريخي مشترك برخوردارند يك طبقه خاص فرهنگي به نام طبقه فرهنگي آنگلوساكسون را تشكيل مي دهند. (شنايد روبارسو، ص6-80)

در هرحال براي اينكه تاثيراين فرهنگ در چارچوب مرزهاي هر كشور سنجيده شود، ضرورت دارد مشخصه ها و ويژگي ها و عناصر آن فرهنگ كه در يك سلسله مراتب سيستمي به عنوان SUBSYSTEM آن فرهنگ سازمانی قرار مي گيرند شناسايي و تعريف شوند . يكي از اولين و مهمترين مطالعاتي كه درمورد شناسايي ويژگي فرهنگ هاي ملي انجام گرفته است، نظريه اي است كه توسط گيرهافستد محقق هلندي ارائه شده است . وي براي بررسي و مطالعه تاثير فرهنگ ملي روي رفتار فرد پارادايمي مطرح كرد و ارزشها و باورهاي  116000 نفر از كاركنان  IBM از چهل مليت در سراسر جهان را مورد بررسي قرارداد . متعاقباً عين تحقيق را در ده كشور ديگر تكرار كرد . هافستد نوعي طبقه بندي از چهار بعد فرهنگ ملي ارائه داد تا برمبناي آن جوامع را طبقه بندي كند؛فاصله قدرت، ابهام گريزي، فردگرايي و مردنمايي . وي در بعد فاصله قدرت به مقوله هايي مثل نابرابري، استقلا ل افراد، سلسله مراتب، قدرت، حقو ق افراد، ارزياب ي افراد و سيستم و در بعد ابهام گريزي به مسايلي ازقبيل؛ ميزان پذيرش ابهام در زندگي ، استرس، سختكوشي، تعار ض و رقابت، ميزان تحمل انحراف، نمودهاي ملي گرايي، تحمل خطر در زندگي، مطلق گرايي و نسبيت گرايي و در بعد فردگرايي به مواردي چون؛ مسئوليت افراد و خانواده، وجدا ن صميمي و فردي، وابستگي عاطفي، كار، ابتكار و تعلق سازماني، جايگا ه عقيده شخصي و حريم زندگي خصوصي، تخصص، نظم، وظيفه و امنيت، دوستي، تصميمهاي فردي و گروهي، و در بعد مردنمايي به نكاتي مانند : نقش مردان و زنان، نقشهاي جنسي، تساوي زن و مرد، كيفي ت عملكرد زندگي اهميت افراد، محيط، پو ل و اشيأ اولويت كار و زند گي، وابستگي واستقلال، زيبايي كوچك و بزرگي و … اشاره مي كند. اين ابعاد فرهنگي چهارگانه به طرق متعدد برفرهنگ سازماني تاثير مي گذارد. براي مثال افرادي كه داراي فرهنگهايي هستند كه در آن فرهنگ ها فاصله قدرت زياد است نسبت به افرادي كه در فرهنگ هايي به سر
مي برند كه فاصله قدرت در آنجا كم است، رهبري قوي تري را ترجيح مي دهند .(كارل رادريگز 1380 ، ص37- 47)

به گفته هافتسد اساس فرهنگ برنامه ريزي فكري جمعي است . درواقع اين بخش از موقعيت است كه بين اعضاي يك منطقه، جامعه يا گروه مشترك است و با اعضاي ملل ديگر مناطق يا گروهها متفاوت است . وي براي تاكيد بر ملت به عنوان متغيري مهم در بررسي جامع مديريت و فراگردهاي آن سه دليل مي آورد: اول؛ ملتها واحدهايي سياسي هستند كه كارشان متأثر از تاريخ نظام هاي آموزشي،  چارچوبهاي قانوني و نظامهاي مديريت و روابط است . دوم؛ مليت يا وابستگي منطقه اي براي شهروندان ارزشي نهادين دارد زيرا مردم معمولا براساس محلي كه در آن متولد شده اند رشد وزندگي و هويت خود را تعيين مي كند. اوضاع و احوال شخص ملي و منطقه اي ازسوي مردم به عنوان يك واقعيت تلقي مي شود از اين رو اين طرزتلقي براي آنها معني دار و بسيار مهم است . سوم مليت يك بعد روانشناسانه نيز دارد . فرهنگ مشخص كننده روش است كه مردم منطقه يا كشورخاص، محركهاي ويژه اي را شناسايي و تعبير مي كنند (راگونات، مديريت تطبيقي، عباس منوريان 1370 ، ص 43) .

يافته هاي هافستد نشان مي دهد درمورد ايالا ت متحده و كانادا تاكيد بر فردگرايي شديد، فاصله قدرت كمتر، احساس راحتي در برابر آينده غيرقابل پيش بيني و تمايل مردسالاري از ويژگي هاي بارز فرهنگي اين جوامع است (راگونات، ص 49  ).  ژاپني ها براي جمع گرايي ارزش زيادي قائلند،

فاصله قدرت زيادي را رعايت مي كنند، شديد اً به جهت گيري اجتناب از عدم اطمينان تمايل دارند وبه هر دو جنبه مردسالاري توجه دارند (راگونات، ص 89 ) .در اكثر كشورهاي اروپاي غربي سطح بالا

يا بيشتر از حد متوسط فردگرايي حاكم است و در ساير ابعاد علي رغم وجود تفاوتهايي در گروههاي فرهنگي (آنگلو، آلماني خاورنزديك، نورديك و پاي پلاتين ) تقريباً وضعيت متوسطي وجود دارد (راگونات، ص 3-141) .هافستد به دليل نزديكي فرهنگ هنگ كنگ و تايوان آن را به چيني ها تعميم داده است و چهار بعد فرهنگي موردمطالعه خود در اين زمينه را به شرح زير بيا ن مي دارد: فاصله قدرت زياد، تمايل اندك به پرهيز از عدم اطمينان، فردگرايي ضعيف تر و مردسالاري قوي (راگونات ص 3-197).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

قسمتی از متن پایان نامه :

بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي (اينگلهارت 1988 تا 1973)

در اين اثر ارزشمند اينگلهارت با توجه به نتايج تحقيقات طولي و ميان فرهنگي به بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي پرداخته است. او اشاره مي كند كه «در جمع بندي نتايج بيش از دويست هزار مصاحبه در نه كشور اروپايي» تفاوتهاي ميان فرهنگي فراوان را كه در طول زمان ثابت بوده‌اند، مشاهده مي كنيم به علاوه اين تفاوتها تنها بازتاب اوضاع عيني اقتصادي به طريق مستقيم و ساده نيستند. مثلا مردم ايتاليا هر سال پايين ترين سطح رضايت از زندگي را نشان مي دهند، از 1973 تا 1988 بجز يك سال (كه از آخر در رديف دوم هستند) هميشه در آخر قرار دارند؛ در طول اين دوره پانزده ساله هيچگاه درصد ايتاليايي هايي كه از زندگي خود بسيار راضي بوده‌اند از 15 بالاتر نرفته است. فرانسويان با فاصله كمي بالاتر از ايتاليايي‌ها قرار دارند ….در نقطه كاملا مقابل، دانماركي ها قرار دارند كه هر سال بالاترين سطح رضايت كلي از زندگي را نشان مي دهند بجز يك سال (كه در رديف دوم قرار دارند)، هيچگاه درصد دانماركي هايي كه خود را خيلي راضي بر شمرده اند كمتر از 47 نبوده است. به طور ميانگين احتمال اينكه دانماركي ها از زندگي خود « خيلي راضي » باشند شش برابر ايتاليايي ها است ….

ديگر مليت ها موقعيت نسبي خود را به طرزی قابل ملاحظه ثابت نگهداشته اند، تنها با يك استثناء يعني بلژيكي ها؛ كساني كه در تمام دهه 1970 در ميان سه تا از راضي ترين مليتها قرار داشتند اما در دهه 1980 يك كاهش محسوس و ممتد را نشان مي دهند تا آنجا كه در 1986 به رديف ششم سقوط مي كنند …. اين 15 تا 20 درصد تنزل در مقايسه با 50 درصد اختلاف كه دانماركي ها را از ايتاليايي ها جدا مي كند آنقدر زياد نيست؛ اما بيانگر كاهش محسوس در احساس سعادت در ميان مردم بلژيك در تقابل با ثبات كلي تفاوتهاي مقطعي- ملي مورد مشاهده در سراسر اين دوره است. تفاوت هاي فرهنگي منطقا پايدار هستند، اما نه ابدي. نوسانهاي كوتاه مدت وجود دارد و همانطور كه در مورد بلژيك نشان مي دهد ممكن است دگرگوني­هاي مهمي در موقعيت نسبي بعضي ملل پديد آيد.

…. علت كاهش رضايت از زندگي در بلژيك را مي توان تا حدي ناشي از بيكاري و تورمي دانست كه در دهه 1980 در اين كشور به سطح فوق العاده بالايي رسيده بود …. در مقابل رضايت از زندگي در آلمان يك روند به سوي بالاي نسبتا كم اما قابل درك را نشان مي دهد، كشوري كه كمترين نرخ تورم را از سال 1973 تا 1988 داشته است . بنابراين ما رابطه تقريبا زيادي بين نوسان هاي كوتاه مدت رضايت از زندگي و تجربه هاي اقتصادي جوامع مزبور مي يابيم.

اما يك جنبه به مراتب قابل توجه تر تداوم فرهنگي است كه عليرغم اين نوسان هاي كوتاه مدت استمرار مي يابد. با وجود تحولات اقتصادي بزرگ بين تجربه هاي كشورهاي مختلف ما شاهد ثبات قابل توجهي در مراتب نسبي مردم در اين كشورها هستيم. ايتاليايي ها و فرانسوي ها در همه حال در رديفهاي نزديك به آخر و دانماركي ها و هلندي ها در رديفهاي بالا قرار دارند. و عليرغم اين حقيقت كه اقتصاد آلمان هم در شرايط مطلق و هم در عملكرد نسبي در طول اين دوره در مرتبه بالايي قرار دارد، سطح رضايت از زندگي در ميان مردم آلمان پيوسته در حد نسبتا پاييني است (اگرچه روندي رو به بالا را نشان مي دهد). در مقابل هم درآمد سرانه ايرلنديها و هم درآمد سرانه هلندي ها از آلماني ها كمتر است و اقتصادشان نيز سطح قابل ملاحظه بالاتري از تورم و بيكاري را در اين دوره به نسبت اقتصاد آلمان نشان مي دهد، معهذا هم ايرلندي ها و هم هلندي ها دائما سطح بالاتري از رضايت از زندگي را نسبت به آلماني ها نشان مي دهند. اگرچه تفاوتهاي فرهنگي در رضايت از زندگي به دگرگوني هاي اقتصادي واكنش نشان مي دهند اما اين واكنش بسيار كند صورت مي گيرد. نتيجه گيري ما بسيار ساده اما مهم است: مؤلفه فرهنگي است كه زمينه ساز اين پاسخ ها است اساسا هر پاسخي تا حدي متاثر از محيطي است كه در آن پرسيده مي شود و اين سوال هم استثناء نيست. پاسخ ها هم بازتاب نوسان هاي كوتاه مدت (ناشي از رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نزديك) و هم بازتاب عامل بلند مدت فرهنگي هستند ….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1-اهداف کلی

1-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .

2-سنجس عوامل موثر بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی

1-4-2-اهداف جزئی

1-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر بر رضایت از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

2-سنجش عواملی که بیشترین تاثیر در کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری دارند.

3-ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری.

1-5- سؤالات تحقيق

1-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماری مورد مطالعه چقدر است؟

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایت مندی در بین جامعه آماری هستند؟

3-کدام عوامل منبع  بیشترین نارضایتی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

پايان نامه بررسی رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطه هوش هيجاني با هوش فرهنگي

يكي از توانايي ها در رفتار هيجاني، جلوگيري از بروز واكنش هاي هيجاني است كه از آموزه هاي بشري محسوب مي شود. در سال 1996 هواردوين ورا1 شش احساس عمومي را تشخيص داد. اين هيجانات شش گانه عبارتند از شادي، غم، تعجب، ترس، خشم و نفرت. درون فضاي حاكم بر كشور يا

 

1- Hoovardin Vera

در جو غالب يك خرده فرهنگ محلي، برداشت مشابهي از معني و مفهوم هر يك از اين احساسات به چشم مي خورد، اما هنگام عبور از مرزهاي فرهنگي و جغرافيايي ترجمه بسياري از هيجانات و ايجاد اشارات (گفتاري و غير گفتاري) مربوط به آن، به سهولت امكان پذير نيست (الون و هايگينز،2005).

علائم هيجاني در گذر از فرهنگ هاي مختلف دگرگون مي شوند و چون امكان عبور هوش هيجاني از مرزهاي فرهنگي وجود ندارد بايد براي دستيابي هوش هيجاني، هوش فرهنگي كارآمد داشت. هوش فرهنگي اين امكان را به رهبران مي دهد كه رفتار هاي هيجاني را در عرصه فرهنگ هاي مختلف تفسير كنند و عكس العمل عاطفي مناسبي را بر اساس هنجارهاي فرهنگي خاص هر جامعه بروز دهند و در عرصه ي رقابت با ديگر رهبران، گوي سبقت را بربايند( الون و هايگينز،2005).

 

2-7-11- آموزش هوش هيجاني

هوش هيجاني مديريت كردن روابط با ديگران به منظور اثربخشي خودمان است. هوش هيجاني موجب افزايش آگاهي و مهارت هاي ارتباطي مي شود و نتيجه اش اثر بخشي كارگروهي و برقراري ارتباط بهتر با مشتريان است.

2-7-12- مباني هوش هيجاني

 • خودآگاهي
 • خودمديريتي
 • خودآگاهي اجتماعي
 • توسعه و رشد روابط

مطالعات ثابت مي كند نقش هوش هيجاني(EQ) در موفقيت ها به مراتب بيشتر از بهره هوشي (IQ) است. بر خلاف بهره هوشي (IQ) كه تقريباً ثابت و ايستا بوده، هوش هيجاني (EQ) را مي توان بهبود و توسعه داد. بهترين روش بهبود هوش هيجاني آموزش با استفاده از مربي (مربيگري اثر بخش1) است (آقايار و شريفي، 1386).

هوش هيجاني به همان شيوه اي كه اطلاعات يا وقايع را درك مي كنيد آموخته نمي شوند. در طول ساليان، پژوهش ها نشان داده است كه مردم زماني مهارت هاي هوش هيجاني را خوب ياد مي گيرند كه شرايط زير حضور داشته باشد:

– انگيزه قوي براي يادگيري و تغيير

– تمرين زياد و طولاني روي رفتار هاي جديد

– دريافت باز خورد درباره ي رفتار هاي خود (دريافت نتيجه ي اعمال خود) (گنجي،  1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعيين رابطه خود آگاهي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

2- تعيين رابطه خود مديريتي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

3- تعيين رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

4- تعيين رابطه مهارت هاي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در  اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

تاثیر رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده -پايان نامه مديريت

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزاي هوش فرهنگي   

  براساس تقسيم بندي مركز مطالعات هوش فرهنگي، هوش فرهنگي به چهار بخش استراتژي، انگيزه،

دانش و رفتار فرهنگي تقسيم مي شود( مركز هوش فرهنگي2، 2005) .

1- دانش هوش فرهنگي: دانشي است كه بيانگر درك فرد از تشابهات و تفاوت هاي فرهنگي است و دانش عمومي و نقشه هاي ذهني و شناختي فرد از فرهنگ هاي ديگر را نشان مي دهد. اين جنبه مبتني بر شناخت سيستم هاي اقتصادي و قانوني، هنجارهاي موجود در تعاملات اجتماعي، عقايد مذهبي، ارزش هاي زيبايي شناختي و زبان فرهنگ هاي ديگر مي باشد.

2- انگيزش هوش فرهنگي: ميزان تمايل فرد به تجربه نمودن فرهنگ هاي ديگر و ارتباط با افراد مختلف در ساير فرهنگ ها را نشان مي دهد. اين انگيزه شامل ارزش دروني افراد براي تعاملات چند فرهنگي و اعتماد به نفسي است كه به فرد اجازه مي دهد كه در موقعيت هاي فرهنگي مختلف به صورتي اثر بخش عمل كند.

 

Earley & Mosakowfski   1-

-Cultural Intelligence Center 2005  2

3- رفتار هوش فرهنگي:اين امر قابليت فرد را در سازگاري با رفتارهاي كلامي و غير كلامي كه براي برخورد با فرهنگ هاي مختلف مناسب هستند را نشان مي دهد. رفتار هوش فرهنگي مجموعه اي از پاسخ هاي رفتاري منطقي را كه در موقعيت هاي مختلف به كار مي آيند و متناسب با يك تعامل خاص با موقعيت ويژه از قابليت اصلاح و تعديل برخوردارند را شامل مي شود.

4- استراتژي هوش فرهنگي: بدين معناست كه فرد چگونه تجربيات ميان فرهنگي را درك مي كند. اين استراتژي بيانگر فرايند هايي است كه افراد براي كسب و درك دانستن فرهنگي به كار مي برند. اين امر زماني اتفاق مي افتد كه افراد در مورد فرايند هاي فكري خود و ديگران قضاوت مي كنند. استراتژي هوش فرهنگي شامل تدوين استراتژي بيش از برخورد ميان فرهنگي، بررسي مفروضات در حين برخورد و تعديل نقشه هاي ذهني در صورت متفاوت بودن تجارب واقعي از انتظارات پيشين مي باشد. (ايرلي و پيترسون، 2004).

 

2-7- هوش عاطفي

مفهوم هوش عاطفي چيز جديدي نيست بلكه استفاده از اين اصطلاح در نوع خود جديد مي باشد. شايد ارسطو اولين كسي باشد كه به اهميت احساسات در تعاملات انساني توجه نمود. ارسطو  مي گويد: عصباني شدن آسان است، همه مي توانند عصباني شوند، اما عصباني شدن در مقابل شخص صحيح، به ميزان صحيح، در زمان صحيح، به دليل صحيح و طريق صحيح آسان نيست ( گولمن، 1382).  در سال 1982 يك دانشجوي مقطع دكتري در رشته هنر در يكي از دانشگاه هاي آمريكا پايان نامه اي را به اتمام رساند كه در آن از واژه هوش عاطفي استفاده شده بود. اين چنين به نظر مي رسد كه اين اولين استفاده علمي و آكادميك از واژه هوش عاطفي مي باشد. (خائف الهي و دوستار،1382).

 

در سال 1990سالووي و ماير با آگاهي از كارهاي انجام شده در زمينه جنبه هاي غير شناختي هوش، اصطلاح هوش عاطفي را به كار بردند. آنها اصطلاح هوش عاطفي را به عنوان شكلي از هوش اجتماعي1 كه شامل توانايي در كنترل احساسات و عواطف خود و ديگران و توانايي تمايز قائل شدن بين آنها و استفاده از اطلاعات به عنوان راهنمايي براي فكر و عمل فرد به كار برند(چرنيس2 ، 2005).

اين دو دانشمند بيان داشتند كه هوش عاطفي اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه به صورت خلاقانه تري بيانديشيم و از عواطف و احساسات خود در حل مسائل و مشكلات استفاده كنيم. اين دو دانشمند با ادامه تحقيقات خود در زمينه اندازه گيري و سنجش هوش عاطفي بيان داشتند كه هوش عاطفي تا حدي با هوش عمومي همپوشاني دارد و شخصي كه داراي هوش عاطفي باشد، بايد چهار مهارت زير را داشته باشد: 1- تشخيص عواطف3

2- استفاده از احساسات و عواطف4

3- فهم عواطف5

4- تنظيم و كنترل عواطف6 (چرنيس، 2005)

به جاي كساني كه براي اولين بار اصطلاح هوش عاطفي را به كار بردند، دانيل گولمن كسي است كه

1-Social Intelligence

2- Cherniss

3- Identifying Emotions

4- Using Emotions

5- Understanding Emotions

6- Regulating Emotions

بيشتر از همه نامش با عنوان هوش عاطفي گره خورده است (هين، 2004). وي كه خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز بود، رشته روانشناسي را در هاروارد1 به پايان رساند و مدتي نيز با مك كللند2 و ديگران كار كرد. گروه مك كللند مي خواستند بدانند كه چرا آزمون هاي هوش نمي تواندمشخص كند كه افراد در زندگي خود موفق مي شوند يا نه( چرنيس،2005). گولمن در سال 1995 كتابي تحت عنوان هوش عاطفي نشر كرد كه اين كتاب پرفروشترين كتاب سال شد و تلويزيون آمريكا با مصاحبه هاي گسترده اي كه با وي در زمينه هوش عاطفي داشت موجب معروف شدن وي در سطح جهان گرديد . در صفحه بعد به فعاليت هاي روانشناسي از سال 1900ميلادي تا كنون و نحوه پيدايش مفهوم هوش عاطفي  كه به صورت جدول 2-5، آورده شده است اشاره مي كنيم:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعيين رابطه خود آگاهي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

2- تعيين رابطه خود مديريتي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

3- تعيين رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

4- تعيين رابطه مهارت هاي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در  اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

بررسی رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده -دانلود پايان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش فرهنگي

مفهوم هوش فرهنگي براي نخستين بار توسط ايرلي دانگ از محققان مدرسه كسب و كار لندن مطرح شد.اين دو، هوش فرهنگي را با قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائه پاسخ هاي رفتاري صحيح به اين الگو ها تعريف كرده اند (ايرلي، 2003).

آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعيت هاي فرهنگي جديد، به زحمت مي توان علائم و نشانه هاي آشنايي يافت كه بتوان از آنها در برقراري ارتباط سود جست.در اين موارد، فرد بايد با توجه به اطلاعات موجود يك چارچوب شناختي مشترك تدوين كند،حتي اگر چارچوب درك كافي از رفتارها و هنجارهاي محلي نداشته باشد. تدوين چنين چارچوبي تنها از عهده كساني بر مي آيد كه از هوش فرهنگي بالايي برخوردار باشند( عباسعلي زاده، 1386).

 

2-6-1- تعريف هوش فرهنگي

     در رابطه با هوش فرهنگي تعريف هاي مختلفي از سوي صاحب نظران ارائه شده است كه به چند مورد اشاره مي گردد:

1- هوش فرهنگي يك قابليت فردي براي درك، تغيير و اقدام اثر بخش در موقعيت هايي تعريف شده است كه از تنوع فرهنگي برخوردارند و با آن دسته از مفاهيم مرتبط با هوش سازگار است كه هوش را بيشتر يك توانايي شناختي مي دانند(پيترسون4، 2004).

2- هوش فرهنگي، توانايي افراد براي رشد شخصي از طريق تداوم يادگيري و شناخت بهتر ميراث هاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزش هاي گوناگون و رفتار مؤثر با افرادي با پيشينه فرهنگي و ادراك متفاوت است.(فياضي ،1385).

3- هوش فرهنگي، سيستم ارتباط دانش و مهارت ها كه با استراتژي هاي فرهنگي پيوند خورده و به افراد اجازه مي دهد تا با جنبه هاي فرهنگي محيطي شان تطبيق پيدا كند.( توماس و همكاران5، 2008).

1- General mood

2- Happiness

3- Optimism

4- Peterson

5- Thomas et al

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي

ايرلي و ما سكوسكي1 هوش فرهنگي را مشتمل بر سه جزء مي دانند :

شناختي- فيزيكي و احساس- انگيزشي. به عبارت ديگر بايد هوش فرهنگي را در بدن، سر و قلب جستجو كرد. اگرچه اغلب مديران در هر سه زمينه به يك اندازه توانمند نيستند، اما هر قابليت بدون دو قابليت ديگر به طور جدي با مانع مواجه مي شود (ايرلي، ماسكوسكي، 2004).

1- عنصر شناختي(ذهن) به مهارت هاي تفكر عمومي اشاره دارد كه افراد به منظور شناخت چگونگي و چرايي فعاليت در محيط هاي جديد از آن استفاده مي كنند. اين شناخت علاوه بر عقايد و ارزش هاي افراد، روش ها و رويه هايي را كه ديگران براي انجام كار استفاده مي كنند را نيز در بر مي گيرد. براي بسياري از مردم يافتن روزنه اي به فرهنگ هاي بيگانه دشوار است، اما فردي كه از جنبه هاي ذهني و شناختي داراي هوش فرهنگي نيرومندي باشد، مفاهيم مشترك را زود پيدا مي كند. شناخت تفاوت هاي فردي ممكن است پرسيدن سؤالي درباره برانگيزاننده افراد در فرهنگ هاي گوناگون باشد. يادگيري مفاهيم فرهنگ ديگران به درك و شناخت رفتار هاي آنان كمك مي كند.

2- عنصر رواني و انگيزشي(قلب- دل) به افراد كمك مي كند در مقابل موانع پايدار باشند تا بتوانند خود را با فرهنگ ديگران سازگار سازند.اين بخش ممكن است مشكل ترين يا مبهم ترين جزء از هوش فرهنگي باشد. ورود به دنياي فرهنگ بيگانه مستلزم غلبه بر يك سري موانع خاص است. داشتن انگيزه و پشتكار و باور قوي در اين راه بسيار مؤثر است. فرهنگ ها در بسياري از موارد با همديگر متفاوت هستند. به عنوان مثال شيوه دست دادن و نشستن در ملاقات هاي كاري از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد. ناديده گرفتن اين تفاوت ها به مخدوش شدن ارتباطات منجر مي شود. گاهي تعامل افرادي با فرهنگ هاي متفاوت مثل نزديك شدن دو آهن ربا با قطب هاي يكسان است. بدون داشتن انگيزه كافي، هوش فرهنگي بي مفهوم است. اين عنصر توانايي همدل شدن را مد نظر قرار مي دهد. تمايل به برقراري ارتباط و استمرار در راه رسيدن به هدف، بزرگترين شكاف هاي فرهنگي را پوشش مي دهد.

3- عنصر فيزيكي و رفتاري(جسم) هوش فرهنگي به توانايي فرد براي انجام واكنش مناسب اشاره دارد. رفتار و سلوك فرد بايد نشان دهد كه به فرهنگ طرف مقابل علاقه دارد و سعي مي كند مؤلفه هاي فرهنگي آنها را بپذيرد و به آن احترام بگذارد. بسياري از تفاوت هاي فرهنگي، توسط اعمال فيزيكي قابل مشاهده و انعكاس است. شناختن و انگيزه بدون انجام يك واكنش مؤثر و مناسب ارزش خود را از دست مي دهند به همين دليل، هوش فرهنگي بايد در برگيرنده توانائي ها و مهارت هاي لازم براي نشان دادن واكنش مناسب با آن فرهنگ باشد( ايرلي و ماسكوسكي، 2004).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعيين رابطه خود آگاهي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

2- تعيين رابطه خود مديريتي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

3- تعيين رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

4- تعيين رابطه مهارت هاي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در  اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست -دانلود پايان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..  2

1-2- بيان مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوال اصلي………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………  4

1-5- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………..  5

1-5-1- اهداف كلي……………………………………………………………………………………..  5

1-5-2- اهداف فرعي…………………………………………………………………………………… 5

1-6- چارچوب نظري………………………………………………………………………………….  5

1-6-1- نظريه آكادمي هوش عاطفي دانيل گولمن…………………………………………………….. 5

1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت…………………………………………………………………….. 6

1-7- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- فرضيه اصلي………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………….. 6

1-8- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 7

1-8-1 متغير مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمروتحقيق………………………………………………………………………………………… 7

1-10- تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………. 7

1-11- تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………. 8

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

1-12- مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………  9

1-13- مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبيات تحقيق 

بخش اول: هوش عاطفي

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..  10

2-2- عاطفه…………………………………………………………………………………………….  11

2-3- هوش……………………………………………………………………………………………..  12

2-3-2- نظريه سه وجهي استرنبرگ…………………………………………………………………. 12

2-3-3-نظريه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13

2-4- انواع هوش………………………………………………………………………………………  14

2-4-1- هوش مصنوعي …………………………………………………………………………….   14

2-4-2- هوش طبيعي………………………………………………………………………………….. 15

2-4-3- هوش اجتماعي……………………………………………………………………………….  16

2-5- هوش عاطفي و بهره هوشي……………………………………………………………………  16

2-5-1- مقايسه هوش عاطفي و عقلي………………………………………………………………… 17

2-5-2- رابطه هوش عاطفي و اثربخشي مديران……………………………………………………  18

2-5-3- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازديدگاه ماير و سالووي……………………………………..  18

2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازنظر بار – آن………………………………………………  20

2-6- هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………… 24

2-6-1- تعريف هوش فرهنگي……………………………………………………………………….  24

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي………………………………………………………………………….  25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

2-6-3- اجزاي هوش فرهنگي……………………………………………………………………….  25

2-7- هوش عاطفي……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1- تعريف هيجان………………………………………………………………………………..  29

2-7-2- تعريف هوش هيجاني دانيل گولمن………………………………………………………….  29

2-7-3- ابعاد هوش هيجاني…………………………………………………………………………..  29

2-7-4- رابطه هوش عاطفي و شخصيت……………………………………………………………. 30

2-7-5- جذابيت هوش هيجاني………………………………………………………………………..  30

2-7-6- هوش عاطفي و بهره هوشي…………………………………………………………………  31

2-7-7- اندازه گيري هوش هيجاني…………………………………………………………………..  31

2-7-8- اهميت هوش هيجاني…………………………………………………………………………  32

2-7-9- گسترش هوش هيجاني……………………………………………………………………….  33

2-7-10- رابطه هوش هيجاني با هوش فرهنگي…………………………………………………….  33

2-7-11- آموزش هوش هيجاني………………………………………………………………………  34

2-7-12- مباني هوش هيجاني ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………….  35

2-2-2- تعريف فرهنگ……………………………………………………………………………….  35

2-2-3- تعريف فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………  36

2-2-4- مدل هاي رايج فرهنگ …………………………………………………………………….  36

2-2-5- ويژگي هاي فرهنگ سازماني ………………………………………………………………  37

2-2-6- نقش و كاركرد هاي فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

2-2-7- شكل گيري فرهنگ سازماني ……………………………………………………………..  38

2-2-8- انواع فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………  39

2-2-9- سطوح فرهنگ سازماني شاين…………………………………………………………….. 40

2-2-10- مفهوم سازمان يادگيرنده …………………………………………………………………. 42

2-2-10-1- تعريف سازمان…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-2- تعريف يادگيري…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-3- تعريف سازمان يادگيرنده………………………………………………………………. 42

2-2-11- ابعاد سازمان يادگيرنده…………………………………………………………………….. 43

2-2-12- ساختار سازمان يادگيرنده………………………………………………………………….. 43

2-2-13- تاثير ارزش بر فرهنگ سازماني………………………………………………………….. 44

2-2-14- مديريت ساز مان هاي يادگيرنده…………………………………………………………… 44

2-2-15- تاريخچه سازمان يادگيرنده………………………………………………………………… 44

2-2-16- قواعد كلي در سازمان هاي يادگيرنده……………………………………………………… 45

بخش سوم: هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….  47

2-3-2- خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده……………………………………………………  47

2-3-3- فرهنگ سازماني يادگيرنده………………………………………………………………….  47

2-3-3-1- ويژگي هاي فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………  48

2-3-4- تاريخچه پست…………………………………………………………………………………. 50

2-3-4-1- اداره كل پست استان آذربايجان شرقي……………………………………………………. 50

بخش چهارم:پيشينه تحقيق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………..  51

2-4-2- تحقيقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51

2-4-2-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………… 51

2-4-2-2- تحقيقات انجام شده در خارج كشور……………………………………………………….  51

2-4-3- انواع مدل هاي هوش عاطفي ………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………….. 54

3-3- جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………….  54

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………  54

3-5- پايايي و روايي ابزار سنجش…………………………………………………………………….  55

3-6- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري…………………………………………………………..  56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….  57

4-2- بخش اول: آمار توصيفي…………………………………………………………………………. 58

4-3- بخش دوم: آمار توصيفي…………………………………………………………………………  60

4-4- بخش سوم: آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………… 64

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68

5-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 68

5-3- پيشنهاد ها…………………………………………………………………………………………  69

5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………. 69

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71

پيوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعيين رابطه خود آگاهي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

2- تعيين رابطه خود مديريتي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

3- تعيين رابطه آگاهي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

4- تعيين رابطه مهارت هاي اجتماعي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در  اداره كل پست استان آذربايجانشرقي.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

پايان نامه با موضوع نقش زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست های چند فرهنگی

اصطلاح سیاست گذاري فرهنگي[1] معادل (سياست هاي فرهنگي، سياست گذاري فرهنگي) است. ژيراره درتعريف اين مفهوم چنين مي‌گويد:  نظامي از هدف هاي غايي ، شيوه ها و برنامه هاي فرهنگي که براي توسعه فرهنگ جامعه در نظر مي گيرند . ژيراره توضيح مي دهد مهمترين رکن مساله ، هدف هاي غايي است. طبق تعريف ژيراره سوالي مطرح مي شود مبني بر اينکه : آيا مي توان براي يک جامعه هدف هاي غايي تعيين کرد ، آيا امکان پذير است يا خير ؟ ( فاضلی، 1386: 3). به طور ساده مي‌توان گفت که سياست فرهنگي با مديريت نهادهاي توليدکننده و اداره‌کننده­ي شکل و محتواي محصولات فرهنگي مربوط مي‌شود. سياست فرهنگي نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسؤلان و متصديان امور در تشخيص، تعيين و تدوين مهم‌ترين اصول و اولويت‌هاي لازم و ضروري در فعاليت فرهنگي است و راهنما و دستور العمل براي مديران فرهنگي خواهد بود (محبی، اینترنت، سیاست). سياست فرهنگي دراين چارجوب شامل موزه‌ها، وزارتخانه‌هاي عهده‌دار امر آموزش، هنرها، فرهنگ، رسانه‌ها، ورزش، مدارس، مؤسسه‌هاي آ‌‌موزش عالي، سازمان‌هاي تلويزيوني، شرکت‌هاي ضبط، مؤسسه‌هاي تبليغاتي و بسياري عناصر ديگر است (Barker,2002:223). سياست فرهنگي در قالب مفاهيم گوناگوني مورد توجه برنامه ريزان بوده که درطول دهة اخير در کشورهاي صنعتي مفهوم «مهندسي فرهنگي» مطرح گرديده است. مهندسي فرهنگي عبارت است: ازعلم و فن وتوانايي ارائه پاسخ‌هاي مناسب از نظر کيفيت، هزينه، و مدت به درخواست‌هايي است که از سوي کارشناسان امور فرهنگي در جهت تحقق اهداف فرهنگي، اجراي برنامه‌ها، تأمين سرمايه براي برنامه‌ها و تحقق فني برنامه‌ها صورت مي‌گيرد (Mollard,1994:3).

سياست فرهنگي مجموعه ارزش‌ها، باورها و راهبردهايي است كه كنش‌ها و عملكرد افراد يا گروه‌هاي اجتماعي را هدايت مي‌كند يا بر آن‌ها تأثير مي‌گذارد .”اين ارزش‌ها و باورها كه راهنما، هدايت‌كننده و تأثيرگذار برعملكرد يك‌گروه، يك‌ مجموعه و يا يك‌ ملت است به دو بخش تقسيم مي‌شود: يك‌ بخش، آن‌هايي است كه توسط دولت بيان و مدون مي‌شود و معمولاً به صورت قانون اساسي،  برنامه‌هاي توسعه و غيره است . بخش دوم راهبردهايي است كه افراد، گروه‌ها و ملت‌ها بدون تدوين يا قانون رسمي كردن آن براي تحقق هدف‌ها و منافع خود به‌كار مي‌گيرند. بنابراين دو سياست فرهنگي داريم: يكي آن كه دولت مدون كرده، دوم آن‌كه به صورت اصل مدون دولتي درنيامده . درنتيجه بايد گفت به صورت کلي يك سياست فرهنگي است كه بخشي از آن آشكار است و بخشي پنهان و بخشي رسمي و بخشي غيررسمي.( محسنی، 1386: 24). به‌طورکلي مي‌توان گفت که سياست گذاري فرهنگي عبارت است از فرايند اخذ تصميم در مورد يک خط مشي فرهنگي درجهت هدايت و کنترل فرهنگ به منظور حفظ مواريث فرهنگي، بسط و گسترش آن، تا در آينده بايد پيگيري ومورد عمل قرار گيرد.

الگوی چند فرهنگ گرایی به عنوان رویکرد سیاست گذاری عمومی برای مدیریت تنوع فرهنگی در جامعه چند قومی که بر مبنای ابراز رسمی احترام متقابل و رواداری نسبت به تنوع فرهنگی در قالب مرزهای ملی استوار است. شهروندی و سیاست چند فرهنگی، الگوی مناسب سیاست گذاری راهبردی و دراز مدت در مواجهه با مساله تنوع قومی و فرهنگی در جامعه ایرانی است و می تواند مبنایی برای تفاهم، تعامل و گفتگوی میان سیاست گداران و نخبگان قومی باشد ( تقی لو، 1386: 11-12).

[1] Cultural politics

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. اهداف اساسي از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پايان نامه ارشد :قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 قومیت یا نژاد[1]

قوميت معادل Ethnicity برگرفته از ریشه ی یونای Ethinikos و آن نیز صفت واژه ی یونانی Ethnos است و به گروهي اشاره دارد که با ویژگی های بنيادي از قبيل زبان ، آداب و رسوم و ميراث تاريخي ، از ساير گروه هاي اجتماعي كه داراي پيوستگي و همبستگي نژادي هستند، متمايزند. از قوميت ها به عنوان اقليت ها و گاهي در عباراتي صميمانه تر به عنوان خرده فرهنگ عمومي يك جامعه ياد مي كنند ( صالحی، 1388: 36). مفاهيم جديد قوم و قوميت در دهه 60 قرن بيستم ظاهر شدند؛ يعني پس از موج سوم تشكيل دولت هاي ملي در كشور هاي مستعمره سابق كه پس از جنگ جهاني دوم و كاهش قدرت نظامي اروپاي غربي به استقلال رسيده و دولت هاي مستقل خود را تشكيل داده بودند ( گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، 1387: 15). این واژه اغلب برای اشاره به گروههای گوناگون نژادی  یا ملی به کار می رود و آن ها را به سبب رسوم، هنجارها و نظام باورهای مشترک شان دسته بندی می کنند. هنگامی که گروهی را قومی می نامیم، اغلب بدان معناست که آن گروه در اقلیت است و گرایش ها یا سنت های آن با گرایش و سنت های اکثریت اعضای جامعه متفاوت است ( ادگار و سجویک، 1388: 399).

قومیت عبارت است از گروهی که از نظر زیست شناسی، حداقل چند نسل پایندگی و ماندگاری داشته باشند، ارزشهای فرهنگی مشترک داشته باشند، فضای ویژه ارتباطی وکنش و واکنش مخصوص به خود را داشته باشند، به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگر گرو هها، خود را بشناسند و دیگران نیز آ نها را به این عنوان بپذیرند ( نوربخش، 1387: 69). کلی ترین مفهوم قومیت به منزله « سازمان اجتماعی متفاوت فرهنگی» می باشد. واژه گروه قومي در ادبيات انسان شناسي معمولاً به جمعيتي اطلاق  مي شود که داراي خود مختاري زيادي در بازتوليد زيستي خود باشد. ارز ش هاي فرهنگي اساس مشتركي داشته باشد كه درون اشكال فرهنگي با وحدت آشكاري گرد هم آمده باشند و يك ميدان ارتباطي و كنش متقابل سازنده داراي يك احساس تعلق به يك واقعيت بيروني باشند كه آنها را از ديگران تفكيك مي كند ( برتون، 1380: 1).

“ويكتور كوزلف” قوم شناس مي گويد ” قوم يا همبودي قومي ، يك سازمان اجتماعي شكل يافته اي است كه در پهنه سرزميني معين قرار دارد و مردمي را كه در طول تاريخ با هم پيوندهاي اقتصادي ، فرهنگي، خويشاوندي برقرار كرده اند، تحت پوشش قرار مي دهد” ( دژم خوی، 1380: 25).

” ماکس وبر[2]” گروهی را که اعضایش پیشینه ی تاریخی مشترک، فرم فیزیکی همانند، آداب و رسوم و باور همانند و یکسان داشته باشند، گروه قومی می داند. “الکساندر” قومیت را این گونه تعریف می کند:  “ویژگی های اولیه ی واقعی یا تصویری که باعث پیوند یافتن گروهی از افراد به دلیل وجود نژاد، مذهب و ریشه ی ملی[3] مشترک، به اضافه ی زبان و یا ویژگی های فرهنگی مشترک دیگر می گردد که ناشی از سرزمین آبا و اجدادی مشترک است”( صالحی، همان: 38-39). قومیت مفهومی فرهنگی است که بر داشتن هنجارها، ارزش ها، باورها، نمادها و اعمال فرهنگی ( آداب و رسوم، نوع پوشش، غذا و کالاهای مادی) مشترک تمرکز دارد. صورت بندی گروه های قومی بر دال های فرهنگی مشترکی تکیه دارد که در شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و سیاسی توسعه یافته اند (بارکر، 1391: 446).

گرچه مفهوم نژاد از لحاظ علمي مردود است ، اما هزار ان منش اكتسابي و مشترك ميان گروه هاي بشري وجود دارد كه به گونه هاي مختلف از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد؛ مانند باورها، روش زندگي، آيين ها و غيره كه ناميد و به وسيلة قوم- فرهنگي مجموعة اين منش هاي مشترك را مي تواناين منش هاست كه مي توان قومي را از قوم ديگر تشخيص داد (خوبروي پاك، همان: 86).  قوم و قوميت معطوف به ويژگي هاي فرهنگي يك مجموعة جمعيتي است؛ به طوري كه اكثر كشورهاي جهان از تنوع قومي برخوردارند و باور به تفاوت نژاد ها و ملت هاي گوناگون به ويژه در كشورهاي جهان سوم وجود داشته و معمولاً از انگيزه هاي نژادي – قومي براي بسيج افراد، طرد ديگران و تسهيل مديريت بهرة فراواني برده مي شود  (صالحی، 1388: 159). عوامل مؤثر در تنوع قومي همان عواملي هستند كه سبب مرزبندي آنهاست. اين عوامل يا عناصر فرهنگي عبارتند از: نام، زبان، دين، آداب و رسوم، موسيقي و رقص، لباس، احساس تعلق و همبستگي و به طور كلي ، فرهنگ و تاريخ مشترك.گاهي ممكن است علاوه بر عوامل ياد شده، عوامل طبيعي مانند رودخانه، درياها و كوه ها نيز در مرزبندي اقوام دخالت داشته باشند (بهاروند، همان: 29). فرهنگ کلیه اشکال زندگی یک قوم، از جمله پایه هاي تفکري آن را تشکیل می دهد و این همچنین شامل تمام زمینه هاي فنی موجودیت آن قوم نیز می گردد (موهیمان[4]،  1976: 480).

[1] Ethnic

[2] Max Weber

[3] National Orgin

[4] Muhlmann

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. اهداف اساسي از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

 • بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
 • بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
 • بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی